prof.dr. (Koen) CJM van Eijck

prof.dr. (Koen) CJM van Eijck
Full professor Erasmus School of History, Culture and Communication Department of Arts and Culture Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M7-13
Email
vaneijck@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Koen van Eijck is professor of Cultural Lifestyles and head of the Examination Board of the Erasmus School of History, Culture and Communication.

He also serves as a Board Member of the Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC) and is a member of editorial Boards of the journals Poetics and Kunst + Educatie.

He teaches courses on the philosophy of science, cultural consumption, research methodology and sociology in the Bachelor's and (Research) Master’s programmes of the Erasmus School of History, Culture and Communication. His research and publications focus on social inequality in cultural participation, taste patterns and trends in leisure behavior and media use in general, talent development and art perception and appreciaton, with a focus on both music and visual art.

Koen van Eijck studied developmental psychology at Nijmegen University. In 1996, he received his PhD in Sociology from the University of Tilburg. His thesis examined the impact of family background on education, occupation, and consumption.

Van Eijck was a post-doctoral fellow at the Faculty of Arts of Tilburg University, held a similar position at the Department of Sociology of the Radboud University in Nijmegen, was assistant professor at the Department of Leisure Studies in Tilburg, and became associate professor at the Department of Sociology at the Catholic University of Leuven (Belgium). In 2007, he joined the Department of Arts and Culture Studies at Erasmus University.

 

 • Koen van Eijck (2021) - Ander publiek vereist vooral ander aanbod - Boekman, 129 (winter 2021-2022), 4-7
 • Koen Eijck (2019) - De waarde van kunst voor de samenleving - Christen Democratische Verkenningen, lente 2019, 75-80
 • Koen Eijck (2019) - Onopvallende leefstijlen in beeld - Sociologie magazine, 27 (2), 6-8
 • Pauwke Berkers, Koen Eijck, R Zoutman, W Gillis-Burleson & D Chin-A-Fat (2018) - De cultuursector is als een alp, hoe hoger je komt hoe witter het wordt: Diversiteit, inclusiviteit en beleid in de Rotterdamse cultuursector - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 115, 20-24
 • Koen Eijck (2016) - De diepte in met praktijkonderzoek naar cultuureducatie - Cultuur + Educatie, 44, 64-76
 • P van der Zant & Koen Eijck (2015) - Jonge kunstenaars zoeken hun eigen weg: Talentontwikkeling in tijden van verschraling - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, (105), 24-27
 • D Lahaut, A van den Broek & Koen Eijck (2015) - Tweede editie Cultuurindex Nederland: Kerngegevens over de culturele sector 2005-2013 per pijler en per sector - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, (105), 4-12
 • Koen Eijck & P van der Zant (2014) - Niet onder de korenmaat: Jonge talenten in de kunsten vier jaar gevolgd - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 100 (26), 104-111
 • Koen Eijck & P van der Zant (2014) - Latente talenten - Cultuur + Educatie, 41, 110-127
 • A van den Broek & Koen Eijck (2013) - Cultuurparticipatie: Minder beoefening en consumptie - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 97, 66-72
 • J Boelhouwer, A van den Broek, Koen Eijck, C Smithuijsen, H Vinken & L van Woersem (2013) - Cultuurindex Nederland: Kerngegevens over de culturele sector 2005-2011 - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 97, 8-19

 • A van den Broek, Koen Eijck & C Smithuijsen (2013) - De staat van cultuur: Lancering Cultuurindex Nederland - Boekmanstichting

 • Koen Eijck & H van der Poel (2007) - Arbeid, zorg en vrijetijd in Nederland en Vlaanderen - Acco Uitgeverij

 • Koen Eijck (2007) - Good humor, bad taste: A sociology of the joke - Mens en Maatschappij, 82, 301-303

 • Koen Eijck (2018) - A classic experiment: How does attendance affect the attitudes and beliefs of Dutch non-visitors of classical music concerts? - In S. Dorin, Dechiffrer les publics de la musique classique: Perspectives comparatives, historiques et sociologiques / Unraveling classical music audiences: Historical, sociological and comparative perspectives. (pp. 93-111) - éditions des Archives Contemporaines
 • Pauwke Berkers & Koen Eijck (2017) - Weber and leisure - In K. Spracklen, B. Lashua, E. Sharpe & S. Swain, The Palgrave Handbook of Leisure Theory (pp. 401-416) - [link] - Palgrave
 • Koen Eijck (2015) - Social inequality and cultural consumption patterns - In J.D. Wright, International Encyclopedia of Social & Behavioral Science (pp. 331-337) - Elsevier
 • Koen Eijck & G Kraaykamp (2014) - Higbrow, omnivore, and voracious cultural consumption patterns in the Netherlands: An explanation of trends between 1975 and 2005 - In H. Knoblauch, M. Jacobs & R. Tuma, Culture, communication and creativity: Reframing the relations of media, knowledge, and innovation in society (pp. 267-288) - Peter Lang
 • H Roose, Koen Eijck & J Lievens (2014) - Bourdieu’s space revisited: The social structuring of lifestyles in Flanders (Belgium) - In Ph. Coulangeon & J. Duval, The Routledge Companion to Bourdieu’s Distinction (pp. 207-226) - Routledge
 • Koen Eijck & M Majorana (2013) - Consumption patterns - In R. Towse & Ch. Handke, Handbook on the digital Creative Economy (pp. 79-89) - Edward Elgar Publishing
 • Michael Berghman & Koen Eijck (2012) - Beeldende kunst in een symbolische context - In I. Glorieux, J. Siongers & W. Smits, Mark Elchardus. Cultuursociologie buiten de lijnen. (pp. 349-367) - Lannoo
 • G Kraaykamp & Koen Eijck (2011) - Sociale ongelijkheid in elitaire cultuurparticipatie: Ontwikkeling naar meer openheid of exclusiviteit? - In G. Kraaykamp, M. Levels & A. Need, Problemen en theorieën in onderzoek: Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie (pp. 91-104) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • A van den Broek & Koen Eijck (2011) - Consumption and time use - In D. Southerthon, Encyclopedia of consumer culture (pp. 332-336) - Sage
 • G Kraaykamp, Koen Eijck & W Ultee (2010) - Status, class, and culture in the Netherlands - In T.W. Chan & J. Goldthorpe, Social Stratification and Cultural Consumption (pp. 159-188) - Cambridge University Press

 • Koen van Eijck (2021) - Home is where the art is - In Frans Brouwer, Ellen Loots & Robert Howell, The Corona Rollercoaster (pp. 205-207) - ESHCC
 • Koen Eijck (2018) - Culture for everyone: The value and feasibility of stimulating cultural participation - In E. Van Meerkerk & Q.L. Van den Hoogen, Cultural Policy in the Polder: 25 years of the Dutch cultural policy act (pp. 193-212) - Amsterdam University Press
 • Koen Eijck & P van der Zant (2016) - Jong talent op YouTube, Facebook en Instragram: Blended learning bij talentontwikkeling - In T. IJdens, Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016 (pp. 148-154) - LKCA en FCP
 • Koen Eijck (2015) - Culturele smaakpatronen: Omnivoriteit en ervaringshonger - In E. Schrijvers, A.-G. Keizer & G. Engbersen, Cultuur herwaarderen (pp. 103-118) - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Koen Eijck & P van der Zant (2015) - Talentontwikkelingsketens in de kunsten: Volgonderzoek onder 1100 jonge kunstzinnige talenten - In O. van Munster & J.J. Knol, Zicht op actieve cultuurparticipatie (pp. 30-37) - LKCA
 • Koen Eijck & I Souto-Amado (2014) - De esthetische beleving van wijktheater - In Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013 (pp. 148-159) - Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Koen Eijck, L van Bree & K Derickx (2011) - Op zoek naar de nieuwe bezoeker - In A. van den Broek, M. van Hoorn & T. IJdens, Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2011: Participanten, projecten en beleid (pp. 21-41) - Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Koen Eijck (2010) - Gemeentelijk en provinciaal cultuurparticipatieonderzoek sinds 2005 - In T. IJdens, M. van Hoorn & A. van den Broek, Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010: Bijdragen over Kennis en Beleid (pp. 166-193) - Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Koen Eijck (2007) - Alles had zijn tijd - In C.J.M. van Eijck & H. van der Poel, Arbeid, zorg en vrijetijd in Nederland en Vlaanderen (pp. 13-18) - Acco Uitgeverij

 • Koen Eijck, Janna Michael & MI Diaz (2019) - Worse than Screaming Frogs or a Warm Blanket? The Impact of Repeated Listening on How People Experience Music - 14th Conference of the European Sociological Association
 • Janna Michael & Koen Eijck (2017) - Current Contestations of Cultural Capital - Symposium

 • Michael Berghman, Koen Eijck & K Beullens (2010) - Symbolic investment as contextualization. An experiment on the effects of modalities of presentation on the appreciation of artistic artefacts. - In Conference Trente ans après “la distinction” – thirty years after “distinction” - SciencesPo
 • Michael Berghman & Koen Eijck (2008) - Visual arts appreciation patterns: crossing horizontal and vertical boundaries within the cultural hierarchy - In Conference on Classification in the Arts and Media: The Impact of Globalization and Commercialization

 • Koen Van Eijck, Paul De Graaf & Loek Halman (2008) - Series editors' Preface - In Thorleif Pettersson & Yilmaz Esmer, Changing Values, Persisting Cultures (pp. xix-xxi) - Brill Academic Publishers

 • Femke Vandenberg, Michael Berghman & Koen Eijck (2019) - A Taste for Collective Effervescence: A study into the taste patterns of the national music consumer - Cultural Sociology Lowlands
 • Femke Vandenberg, Michael Berghman & Koen Eijck (2019) - A Taste for Collective Effervescence - European Sociological Association
 • Michael Berghman, Julian Schaap & Koen Eijck (2018) - Let Me Think About That – Developing a latency-based tool for the sociological study of cultural Taste - 10th midterm Conference of the European Sociological Association Research Networks Sociology of the Arts & Sociology of Culture
 • Femke Vandenberg, Michael Berghman & Koen Eijck (2018) - Sing, fight, cry, pray, laugh, work and admire”: Taste Patterns of the 'Illegitimate' Cultural Consumer - Conference Keep it simple, make it fast! DIY cultures, spaces & places
 • K Noordzij, Koen Eijck & Pauwke Berkers (2016) - De rol van de sociale status van kijkers en geportretteerden in de beoordeling van reality TV - Dag van de Sociologie
 • Koen Eijck & M Windhorst (2014) - Talentontwikkeling in de vrijetijdsketen - Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie
 • Julia Peters, L (Lotte) van der Jagt, Koen Eijck, Janna Michael & Pauwke Berkers (2014) - Irony as boundary work: Engagement and detachment in karaoke bars - IASPM Benelux conference A long way to the top: The production and reception of music in a globalized world
 • Koen Eijck, Janna Michael, Pauwke Berkers, L (Lotte) van der Jagt & Julia Peters (2013) - The ironic versus the sincere? Bonding and distancing with ironic consumption - ESA Conference, Sociology of Consumption Section
 • Koen Eijck & Julia Peters (2013) - It's irony, my dear Watson: De ironische dispositie als teken van distantie en distinctie - Dag van de Sociologie
 • Koen Eijck & G Kraaykamp (2012) - Highbrow, omnivore and voracious cultural consumption patterns in the Netherlands: An explanation of trends between 1975 and 2005 - Conference: Culture, Communication and Creativity
 • L Kom, M Peters, CJ Dool & Koen Eijck (2012) - De effecten van cultuureducatie op schoolprestaties, creativiteit en welbevinden - Conferentie: onderzoek in cultuureducatie
 • Koen Eijck & G Kraaykamp (2010) - Bourdieu's space revisited: The social structuring of lifestyles in Flanders - 30 Years after Distinction: Cultural Differentiation and Social Stratification
 • M Berghman & Koen Eijck (2010) - Symbolic capital as conceptualization: An experiment of the effects of modalities of presentation on the appreciation of artistic artefacts - Conference: 30 Years after Distinction: Cultural Differentiation and Social Stratification
 • Koen Eijck & G Kraaykamp (2010) - Thirty years of distinction in the Netherlands? Trends in taste patterns and their relation with socioeconomic background - Conference: 30 Years after Distinction: Cultural Differentiation and Social Stratification
 • H Roose, Koen Eijck & J Lievens (2010) - Bourdieu's space revisited: The social structuring of lifestyles in Flanders - 3rd ESA Sociology of Culture RN Midterm Conference
 • Koen Eijck & Janna Michael (2010) - Cultural consumption and the aesthetisation of everyday life - 3rd ESA Sociology of Culture RN Midterm Conference
 • Koen Eijck, L van Bree & K Derickx (2010) - Een klassiek experiment: Wat gebeurt er met de houdingen en opvattingen t.a.v. klassieke concerten wanneer niet-liefhebbers deze daadwerkelijk bijwonen? - 4th Conference: Onderzoek in Cultuureducatie, Cultuurnetwerk
 • M Berghman & Koen Eijck (2009) - Visual arts appreciation patterns: Crossing horizontal and vertical boundaries within the cultural hierarchy - The 9th Conference of the European Sociological Association (ESA)
 • Koen Eijck (2009) - The Impact of Religion and Social Orientations on Visual Arts Appreciation - The 9th Conference of the European Sociological Association (ESA)
 • Koen Eijck & M Berghman (2008) - Visual arts appreciation patterns: Crossing horizontal and vertical boundaries within the cultural hierarchy - Conference on Classification in the Arts and Media: The Impact of Globalization and Commercialization
 • Koen Eijck & J Lievens (2007) - De beweegredenen van de culturele omnivoor: De waarde(n) van het combineren van hoge, populaire en volkse cultuur - Dag van de Sociologie

 • Koen Eijck (24 October 2019) - Wordt muziek mooier als je het vaker hoort? Deze professor gaat het voor ons onderzoeken - interview Algemeen Dagblad
 • Koen Eijck (18 February 2014) - Hoe staat de kunstsector er nu voor? - interview

 • CJM (Koen) van Eijck (2021) - Into culture: the impact of visitor data on the cultural sector - Into Culture: The impact of visitor data on the cultural sector
 • CJM (Koen) van Eijck (2021) - Into culture: the cultivation survey

 • Femke Vandenberg, Michael Berghman & Koen Eijck (2020) - "Walk on clogs and just act normal": defining collectivity in Dutch domestic music - 115th Annual Meeting of the American Sociological Association
 • Michael Berghman, Julian Schaap, Koen Eijck, Willem Koster & Jeroen Waal (2020) - Learning from Latency in Sociological Research: Using the Implicit Association Test to make sense of Timed-Surveys - 115th Annual Meeting of the American Sociological Association
 • Koen Eijck & Janna Michael (2019) - Worse than screaming frogs or a warm blanket? The impact of repeated listening on how people experience music - 14th conference of the European Sociological Association
 • Koen Eijck, Michael Berghman & YCh Ho (2019) - Male and female nudity in artistic photography: Gendered patterns in explicit and implicit categorization - 14th conference of the European Sociological Association
 • Koen Eijck (2017) - Secretly serious? Maintaining and crossing cultural boundaries in the karaoke bar through ironic consumption - Invited lecture at colloqium at Universität Erlangen-Nürnberg, Zentralinstitut für Lehr-Lernforschung
 • Koen Eijck (2017) - Authenticity Revisited, by Niels van Poecke - Lecture at mini-symposium Authenticity Today – a mini-symposium on the political value of popular culture. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
 • Koen Eijck (2017) - It ain’t what you do, it’s the way that you do it - Presentation at the symposium Beyond Bourdieu? September 22-24, Hanse-Wissenschaftskolleg, Delmenhorst, Germany
 • Koen Eijck (2017) - Cultural distinction - Invited lecture at Universiteit van Amsterdam for the course, Sociology of Dutch Culture and Lifestyle
 • Koen Eijck (2015) - Cultural lifestyles: It ain’t what you do it’s the way that you do it - Invited guest lecture for Herve Glevarec
 • Koen Eijck (2015) - Aesthetic dispositions: Context and Irony - visiting scholarship
 • Koen Eijck (2015) - Cultural lifestyles: Resources, boundaries and the changing manifestations of social inequality - visiting scholarschip
 • Koen Eijck (2013) - What musical tastes are made of: Highbrow, pop, folk and what they reveal about habitus - 'Les transformations du goût musical series' by Stéphane Dorin
 • Koen Eijck (2011) - Culturele omnivoren - NWO slotcongres "Transformaties in Kunst en Cultuur
 • Koen Eijck (2010) - Smaakpatronen in de beeldende kunst - Guest lecture: Cultuursociologie, KULeuven
 • Koen Eijck (2008) - Taste patterns and cultural boundaries - Invited guest lecture at Nuffield College

 • Koen Eijck (2018) - Cultural Participation as a policy goal - Symposium Cultural Policy in the Polder
 • Koen Eijck & Evert Bisschop Boele (2018) - Van de canon en de mug: Een inventarisatie van inzichten rondom de culturele niet-bezoeker - presentatie rapport voor ambtenaren Ministerie OC&W
 • Koen Eijck & Pauwke Berkers (2018) - Diversiteit in de Rotterdamse culturele sector - Science Hotel / Science Open Event; Nhow Hotel & Campus Woudestein
 • Koen Eijck & Evert Bisschop Boele (2018) - Van de canon en de mug: Een inventarisatie van inzichten rondom de culturele niet-bezoeker - Speciale lezing + workshop voor provinciale beleidsmakers Groningen
 • Koen Eijck (2018) - Art and cognition: A sociological approach to making sense of music - Codarts Research Festival
 • Koen Eijck (2017) - Diversiteit en inclusiviteit in de Stad - Keynote speaker at Conferentie Cultuur in de stad, De Doelen
 • Koen Eijck (2016) - Het veranderende cultuurpubliek - Kennisbijeenkomst Rotterdam Festivals: "de toekomst van publiek en publieksonderzoek"
 • Koen Eijck (2016) - Helpt kunst? - Denkcafe: Helpt Kunst?
 • Koen Eijck (2016) - Enkele reflecties n.a.v. Reikwijdte en Armslag - Bijeenkomst Directeurenoverleg R'damse culturele instellingen n.a.v. cultuurbeleidsplan
 • Koen Eijck (2015) - Uit de lengte of uit de breedte? Onderzoek naar cultuureducatie en cultuurparticipatie - Symposium t.g.v. afscheid Folkert Haanstra als BHL Cultuureducatie
 • Koen Eijck (2015) - Een buiging voor het publiek - Invited keynote at Cultuurforum 2020, the yearly symposium of the Flemish Culture Sector organized on behalf of the Flemish Minister of Culture

 • H Roose & Koen Eijck (2013) - Sociologos (Journal)
 • Koen Eijck, M Ollivier & A Warde (2008) - Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts (Journal)

 • Pauwke Berkers, Koen van Eijck & Kjell Noordzij (2018) - NSV Artikelprijs
 • Pauwke Berkers, Koen van Eijck & K. Noordzij (2018) - Ik ben niet zo rijk, misschien wel gelukkiger: Interpretatiewijzen van portretteringen van sociale klassen in realitytelevisie

Cultuureducatie: waarderen en evalueren

Year
2021
Year Level
BA-3, Other, BA-2
Course Code
CC2045

A&C Edu. from a Cognitive Perspective

Year
2021
Year Level
BA-3, BA-2
Course Code
CC3123

Master Thesis Class

Level
MA
Year
2021
Year Level
MA
Course Code
CC4008

Master Thesis

Level
MA
Year
2021
Year Level
MA
Course Code
CC4050

Master Thesis

Level
MA-2
Year
2021
Year Level
MA-2
Course Code
CS5050

Aesthetics

Year
2021
Year Level
BA-2, BA-2, BA-3, BA-3
Course Code
CC2007

Sociology of Arts and Culture

Year
2021
Year Level
BA-1, BA-1, Pre-master, Pre-master
Course Code
CC1003A

Academic Skills

Year
2021
Year Level
BA-1, BA-1, Pre-master, Pre-master, Pre-master
Course Code
CC1008

Sociology of Arts and Culture

Year
2021
Year Level
BA-1, BA-1, Pre-master, Pre-master
Course Code
CC1003

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes