Auditing, Risk & Compliance

Artificial Intelligence in één dag | Masterclass

Student zit voor zijn laptop en bestudeert de informatie op het scherm

Behavioral Risk voor Professionals | Masterclass

Professional op het gebied van Behavioral Risk zit achter zijn laptop en kijkt in de camera

Digital Auditing | Masterclass

Professionals in een zaaltje delen informatie met elkaar over de Digital Auditing-opleiding

Data-Analytics, Robotic Process Automation en Cybersecurity | Masterclass

Data-analyticus aan het werk achter zijn laptop

Financieel Forensisch Deskundige | Executive Program

Financieel Forensisch Professionals werken samen dingen uit op een whiteboard

Finance & Risk Management voor Woningcorporaties | Executive Program

Finance & Risk-professional die werkt bij Woningcorporatie, geeft klant een hand

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen