Registeraccountant RA | Post-Master

Met de Post-Master Registeraccountant RA bereid jij je voor op het vak

Het beroep van een Registeraccountant draait om veel meer dan cijfers alleen. Om te voldoen aan de eisen die de hedendaagse maatschappij aan RA’s stelt, moet je immers ook beslissingen durven nemen en oplossingen kunnen voorstellen. En wat als de cijfers gecompliceerd of niet op orde zijn? De breed ingestoken Post-Master Registeraccountant van de Erasmus Universiteit Rotterdam combineer je met je werkzaamheden als Accountant. Deze postinitiële opleiding van 2,5 jaar staat garant voor een gedegen en actueel programma!

Post-Master Registeraccountant RA | Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom deze Post-Master?

De Register Accountant, ook wel RA-Accountant of kortweg RA genoemd, heeft uitstekend zicht op de financiële cijfers van een onderneming. Hierdoor is de accountant in staat om kansen te zien, zoals waar er nog winst te behalen valt. Daarnaast is een accountant net zo alert op fraude als op nieuwe wet- en regelgeving. Omdat goede adviezen van de accountant geld kunnen opleveren, is het belangrijk dat je als RA over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Onze accountantsopleiding is als Post-Master een vervolg op een MSc-opleiding en biedt als zodanig een veelzijdige aanvulling met tal van mogelijkheden, waaronder:

  • Extra aandacht voor het aanscherpen van je communicatieve vaardigheden
  • Inzichten vanuit onder andere data-analytics en digital auditing
  • De kans om deel uit te maken van een breed en bekend alumni-netwerk
  • Onze gedegen aanpak met aandacht voor theorie, praktijk én actualiteit
  • Een divers aanbod van interactieve Masterclasses voor ná de Post-Master

Verder studeren? Meld je aan voor de voorlichtingsavond op 4 juni 2024

Voorlichting Post-masters Erasmus Economics and Business Executive Education

De belangrijkste informatie van deze Post-Master op een rij

Toelatingseisen
Om tot de Post-Master opleiding tot Registeraccountant of het hierop voorbereidende deficiëntietraject te kunnen worden toegelaten, dien je te beschikken over een Nederlands MSc-diploma/doctoraaldiploma of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Verder dien je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken om het onderwijs te kunnen volgen. Voor de Post-Masteropleiding tot Registeraccountant wordt taalniveau C2 verplicht gesteld.

Aanvraag tot toelating
Door middel van een aanvraag tot toelating geven wij je kosteloos en vrijblijvend een persoonlijke indicatie geven van het te volgen studietraject; een zogenaamde deficiëntiebrief. Hierin vermelden wij duidelijk welke vakken (of deficiënties zoals wij ze noemen) je eventueel dient te volgen voordat je met de Post-Masteropleiding kunt beginnen.

Studieduur
De theoretische opleiding duurt nominaal 2,5 jaar (exclusief eventueel vastgestelde deficiënties die voor de start van de opleiding dienen te worden afgerond).

Studieverloop
Je kunt instromen in april en in september. Het moment van instroom bepaalt de volgorde waarop je de modules volgt. De colleges vinden plaats op vrijdagen en een enkele donderdag in de periode april t/m juni en september t/m december.

Verloop bij start in september Verloop bij start in april 
ModuleDuurModuleDuur
ICAIS1 jaar (2 semesters)EVA en CSR1/2 jaar (1 semester)
EVA en CSR1/2 jaar (1 semester)ICAIS1 jaar (2 semesters)
FA1 jaar (2 semesters)FA1 jaar (2 semesters)

Diploma
Na afronding van de opleiding ontvang je een theoriediploma. Deze reiken wij tweemaal per jaar uit tijdens een feestelijke diploma-uitreiking.

Praktijkopleiding
Om registeraccountant te kunnen worden, volg je naast je theoretische opleiding tegelijkertijd een praktijkopleiding. Deze praktijkopleiding duurt 3 jaar. Voor meer informatie over de praktijkopleiding ga je naar de website van NBA.

Deficiënties
Het tarief voor deficiënties wordt per student vastgesteld op basis van het aantal te volgen deficiëntievakken en het totaal aantal ECTS. Het tarief voor een deficiëntievak bedraagt in collegejaar 2022-2023 € 100,- per ECTS plus € 50,- administratiekosten per vak. Een inschrijving voor een deficiëntievak is geldig gedurende het collegejaar waarvoor je je hebt ingeschreven. Meer informatie over deficiënties vind je op onze deficiëntie-informatiepagina.

De tarieven voor de modules van de Post-Masteropleiding tot Registeraccountant zijn voor collegejaar 2022-2023 als volgt vastgesteld:

Modules Post-Master opleiding tot RegisteraccountantTarief
Internal Control & Accounting Information Systems (ICAIS)€ 5.000,-
Externe Verslaggeving voor Accountants (EVA)€ 1.950,-
Capita Selecta Recht (CSR)€ 550,-
Financial Auditing (FA)€ 5.000,-

 

Bij je inschrijving voor een module van de Post-Masteropleiding tot Registeraccountant hoort één op de collegeperiode aansluitende tentamenmogelijkheid. Indien de reguliere tentamenmogelijkheid niet wordt benut of niet met voldoende resultaat wordt afgerond, dient voor het herkansingstentamen apart te worden ingeschreven. Studenten die zich apart voor herkansingstentamens inschrijven, noemen wij examencursisten. Voor examencursisten gelden voor collegejaar 2022-2023 de volgende tarieven:

TentamenVormTarief
Instellingstentamen ICAISschriftelijk€ 400,-
Landelijk Schriftelijk tentamen ICAISschriftelijk€ 700,-
Mondeling tentamen ICAISmondeling€ 500,-
Tentamen EVAschriftelijk€ 600,-
Tentamen CSRschriftelijk€ 400,-
Instellingstentamen FAschriftelijk€ 400,-
Landelijk schriftelijk tentamen FAschriftelijk€ 700,-
Mondeling tentamen FAmondeling€ 500,-

*ESAA behoudt zich het recht voor de tarieven per (college)jaar te wijzigen.

Voor de Post-Master opleiding tot Registeraccountant gelden de Algemene Voorwaarden Onderwijs van ESAA.

Hoogleraren en docenten 
Prof. dr. Eddy Vaassen RA           Hoogleraar ICAIS
Drs. Ruud Snoeker RA                   Course Director ICAIS
Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA   Hoogleraar EVA
Prof. dr. Maarten Pronk              Hoogleraar EVA
Prof. dr. Auke de Bos RA           Hoogleraar FA
Prof. Hans Gortemaker RA      Hoogleraar FA
Mr. dr. Eva EijkelenboomDocent CSR
Mr. dr. Cees van Geffen                        Docent CSR

Programmaleiding
De Post-Master Registeraccountant (RA) wordt aangeboden door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Program Director van dit programma is Prof. dr. M.N. (Martin) Hoogendoorn; Program Manager is Drs. Rob van der Wal RA; coördinatie is in handen van Elja de Jong MSc en drs. Linda Post (Program Coordinators).

Als student van de Post-Masteropleiding tot Registeraccountant van ESAA ben je automatisch en gratis aspirant lid van de alumnivereniging Accountancykring Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze vereniging is een zelfstandige rechtspersoon en staat los van de Kringen van de NBA. Dit lidmaatschap biedt het voordeel dat reeds tijdens de studie kennis gemaakt kan worden met de activiteiten die de Kring jaarlijks organiseert. De activiteiten betreffen besprekingen van vaktechnische zaken, voordrachten van keynote speakers en informele contacten. De student die hier regelmatig acte de présence geeft, bouwt al tijdens zijn studie een belangrijk netwerk op.

Studenten die afstuderen voor het theoretische deel van de opleiding worden (gratis) lid van de alumnivereniging. Hierdoor blijft de band met studiegenoten en de opleiding in stand. Onze alumni ontvangen per e-mail uitnodigingen voor deze bijeenkomsten. Ben je alumnus van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant, ontvang je geen uitnodigingen voor de bijeenkomsten van de Accountancykring maar wil je deze wel ontvangen? Meld het ons per mail: esaa-acc@ese.eur.nl.

Opleidingscoördinatiecentrum

Post-Master Registeraccountant RA

E-mailadres
esaa-acc@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 10 408 23 40
Adres: Burgemeester Oudlaan 50
Van der Goot Building - Kamer M5-21
3062 PA  Rotterdam

Meer lezen over Accountancy? Check onderstaande blogs!

Alumni aan het woord: Specialist in alle belastingzaken

Als belastingspecialist heb je verstand van een hele hoop zaken

Audit met data is de toekomst

Professional raakt het touchscreen van een tablet aan

Accountants krijgen steeds breder takenpakket

Accountants in overleg met elkaar, gebruik makend van laptop en calculator

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen