Kennisinstituten

Rotterdam Skyline - foto door Iris van den Broek
ESAA logo

Erasmus School of Accounting & Assurance

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus School of Economics (ESE) en Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing & Controlling (Eurac) BV. Dankzij deze samenwerking zijn van start tot finish alle opleidingen en al het onderzoek op het gebied van Accounting en Assurance onder één pa­raplu georganiseerd; Post-Master en Postinitiële Opleidingen, Executive Programs, Masterclasses en Permanente Educatie.

Bekijk website
EGI logo

Erasmus Governance Institute

Het Erasmus Governance Institute (EGI) organiseert diverse Programma’s en Masterclasses die (aankomende) commissarissen en toezichthouders ondersteunen in de uitoefening van hun taak. Daarnaast doet  EGI toegepast onderzoek naar relevante ontwikkelingen op het gebied van governance.

Bekijk website
ICE logo

Impact Centre Erasmus

Impact Centre Erasmus wil met impact denken, meten en sturen organisaties stimuleren de grootst haalbare maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit zodat mensen en middelen bewust en effectiever worden ingezet om economische, maatschappelijke en ecologische ambities te behalen. Impact Centre Erasmus werkt met en voor het bedrijfsleven, de overheid, NGO's en goede doelen om hen te ondersteunen weloverwogen keuzes te maken. Onderzoek betreft veelal onderwerpen rond op duurzame wijze meedoenondernemen en investeren. Denk aan maatschappelijke uitdagingen als werk, gezondheid, schulden, inclusie en diversiteit en de impact en toegankelijkheid van kunst, cultuur en sport.  Maar ook leiderschap, de Sustainable Development Goals (SDG's), Conscious Business en maatschappelijke verantwoord ondernemen zijn onderwerp van onderzoek. Meer financieel georiënteerd betreft het impact investing, impact verslaglegging, financieringsvormen, vermogensfondsen en filantropie.

Bekijk website

Erasmus Happiness Economics Research Organisation

EHERO is een denktank en onderzoeksinstituut op het gebied van geluk, en onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De missie van EHERO is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. EHERO doet dat door enerzijds kennis te ontwikkelen en anderzijds kennis te verspreiden. Daarmee wil EHERO de Overheid, organisaties en individuen in staat stellen meer weloverwogen keuzes te maken. Geluk wordt daarbij opgevat als levensvoldoening; de mate waarin iemand tevreden is met zijn of haar leven als geheel. EHERO is een multidisciplinair onderzoeksinstituut waarin onder meer economie, sociologie, psychologie, filosofie, bedrijfskunde en gezondheidszorg vertegenwoordigd zijn.

Bekijk website

eBRIDGES

Het expertisecentrum Behavioral Risk & Nudges (afgekort eBRIDGES) verbindt praktijk en wetenschap op het snijpunt van risico's, gedrag en ICT. ICT is steeds meer verweven in de dagelijkse dingen die we doen, zowel zakelijk als privé. Zo kunnen er onbewust gedragspatronen ontstaan (behavioral entrapments) waardoor risico's op hol slaan met desastreuze gevolgen: falende ICT-projecten of persoonlijke gegevens die op straat komen liggen. Kleine 'menselijke' foutjes hebben grote impact.

Bekijk website

Fiscaal Economisch Instituut

Fiscaal Economisch Instituut BV (FEI BV) verzorgt initieel onderwijs met een Bachelor en Master Fiscale Economie aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast doet FEI BV onderzoek op het gebied van de fiscale economie, gericht op de vormgeving van het Nederlandse belastingstelsel en de effecten op de economie. FEI BV bestaat uit economen en fiscalisten die werken op het raakvlak van de economische wetenschap, fiscaal recht en de beleidspraktijk. Naast het initieel onderwijs en het onderzoek organiseert FEI BV diverse MasterCourses op academisch niveau.

Bekijk website

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen