Over Erasmus Economics & Business Executive Education

De collega's van Erasmus Economics and Business Executive Education stellen zich voor

De snelheid waarmee de wereld om ons heen verandert, vraagt veel van professionals. Niet alleen van hun aanpassingsvermogen, maar ook van hun kennis en vaardigheden. Erasmus Economics & Business Executive Education (EEBEE) is dé partner voor elke Economics en Business Economics-specialist die waarde hecht aan ontwikkeling. Of het nu gaat om een ontwikkeling in het kader van promotie of vanwege een externe carrièrestap: onze Masterclasses, Post-Masters en Executive Programs zijn het antwoord op elk vraagstuk in het kader van permanente educatie (PE) en lifelong learning.

Waarom EEBEE? Kwaliteit en accreditatie

Studenten en deelnemers die meer uit hun zichzelf en hun carrière willen halen, zijn bij ons aan het juiste adres. Erasmus Economics & Business Executive Education (EEBEE) is onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en als zodanig bieden wij de ideale omgeving voor het bereiken van elk doel op het gebied van ontwikkeling en opleiding gerelateerd aan Economics en Business Economics. Accreditaties door nationale en internationale organisaties zoals Cedeo zijn van cruciaal belang voor ons, omdat deze de kwaliteit en erkenning van de inhoud van onze programma’s benadrukken. Tegelijkertijd vormen deze accreditaties een inspiratiebron voor onszelf, om continu scherp te blijven op zowel de kwaliteit en omvang als de vorm van onze (executive) opleidingen.

Cedeo-logo

Cedeo-accreditatie

Cedeo is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt op onder andere kwaliteit, klanttevredenheid en continuïteit. Erkenning vanuit Cedeo wordt alleen verleend indien een aanbieder voldoet aan nauw omschreven kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Dit houdt onder andere in dat minimaal 80% van de respondenten tijdens de audit aangeeft ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de dienstverlening, de samenwerking en de behaalde resultaten. Deze score wordt exact vastgesteld aan de hand van een uitgebreid Cedeo-klanttevredenheidsonderzoek. Erasmus Economics & Business Executive Education heeft een klanttevredenheidsscore behaald van 94,4%. Wij zijn dan ook zeer trots op onze Cedeo-erkenning!

Onze opleidingen beschikken over de CRKBO-accreditatie

CRKBO-accreditatie

Erasmus Economics & Business Executive Education (EEBEE) is CRKBO-geaccrediteerd. CRKBO staat voor Centraal Register Kort Beroepsonderwijs; het betreft hier een onafhankelijke instelling die toeziet op de kwaliteit van opleiders door middel van een uitgebreide audit. Enkel onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Kort Beroepsonderwijs worden vermeld in het Register. Bij een audit hanteert het CRKBO onder meer de gedragscode van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en de VOI (Vereniging voor Opleidingsinstituten voor Informatica). Belangrijke uitgangspunten van de audit zijn zaken als zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

Opnieuw accreditatie voor de Audit-opleidingen van Erasmus Universiteit Rotterdam!

IAF-accreditatie

Dat onze Post-Master Internal Auditing & Advisory wederom als één van de twaalf Centers for Internal Audit Excellence in de wereld is geaccrediteerd door de Internal Audit Foundation (IIA Inc.), zal geen verrassing zijn.

Toch brengen we dit graag even onder de aandacht, want IIA Inc. Heeft, om de kwaliteit van de internal auditing-opleidingen wereldwijd te waarborgen, het Internal Auditing Education Partnership (IAEP) opgericht. Hierin worden strenge eisen gesteld aan onder andere de kwaliteit van het curriculum en de docenten. Onze opleiding Internal Auditing & Advisory is geaccrediteerd met de hoogste status van Center for Internal Auditing Excellence, en daar zijn we trots op!

Contact

E-mailadres
eebee-info@ese.eur.nl
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 - Van der Goot Building, M5
3062 PA
Rotterdam

Benieuwd naar ons executive aanbod? Check het hieronder!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen