Geheimhoudingsverklaring

Een van de succesfactoren van onze opleidingen is het delen van ervaringen, zowel tussen docenten en deelnemers als tussen deelnemers onderling. Die ervaringen betreffen in vele gevallen zaken die naar hun aard vertrouwelijk zijn. Verdere verspreiding van deze informatie is niet ethisch verantwoord. Eenieder die bij de opleiding is betrokken, moet er op kunnen vertrouwen dat de door hem/haar tijdens de opleiding verstrekte informatie niet wordt verspreid buiten de kring van bij de opleiding betrokkenen. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid verklaart u bij ondertekening van het inschrijfformulier uw geheimhoudingsplicht. EURAC BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van ongepast gebruik van tijdens de opleiding verstrekte informatie noch voor enige schade die daaruit mogelijk zou kunnen voortvloeien.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen