Audit met data is de toekomst

Data speelt een steeds belangrijkere rol in de maatschappij, bij organisaties en ook in het werk van accountants. Het executive program Digital Auditing van de Erasmus Universiteit in Rotterdam leert accountants in acht sessies werken met data als controle-instrument én als object dat gecontroleerd wordt. “Dan ben je nog geen IT-specialist, maar wel een citizen data scientist.”

De traditionele werkwijze van accountants bestaat uit een bedrijfsbezoek, gesprekken met de directie, onderzoek naar hoe de processen werken (systeemgerichte controlewerkzaamheden) en tests met steekproeven of alles klopt (gegevensgericht). Bij digital auditing is de werkwijze anders. “Accountants moeten anders leren denken bij hun controle”, legt Auke de Bos, docent van Digital Auditing, uit. “Bij digital auditing begin je bij data. Je verzamelt alles en gaat na wat de data je vertelt. Je steekt de controle in vanuit de data, dit vraagt om een paradigma shift’.”

Data liegt niet

De afgelopen twintig jaar is de rekencapaciteit van computers enorm toegenomen. Niet gek dus, dat er steeds meer data beschikbaar is. “Data liegt niet”, zegt De Bos. “Je krijgt een integraal beeld van wat er in de organisatie heeft plaatsgevonden en hoe dat zijn neerslag heeft gekregen in administraties. Dat levert zoveel meer informatie op dan steekproeven met bijvoorbeeld 25 facturen of 100 transacties. Stel dat betalingen altijd op werkdagen gedaan worden, maar opeens zie jij een betaling op zondag door iemand die dat gewoonlijk niet doet. Dan heb je meteen een afwijking gevonden om verder te onderzoeken.”

Effectiever

Ander voordeel van werken met en vanuit data is dat het effectiever is. “Het mes snijdt aan twee kanten, want je ziet veel meer (integraal beeld) en levert meer toegevoegde waarde aan de ene kant, en aan andere kant bespaar je tijd, zodat je als accountant kunt focussen op belangrijke complexe issues”, aldus De Bos. “Overigens blijft de vraag of de data die je onder ogen krijgt volledig en juist is. Daarom blijft het naast de harde kant van data belangrijk om ook naar de cultuur, het gedrag en de governance van een organisatie te kijken.”

De Erasmus Universiteit leert accountants met het executive program Digital Auditing op welke manier ze gebruik kunnen maken van data in hun controle. “Het programma is dus specifiek bedoeld voor de interne of externe controlerende accountant en geeft een goed beeld van wat je met data kunt doen”, zegt De Bos.

Meer informatie

Ben je enthousiast over digital auditing en wil je meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan ons Executive Program Digital Auditing.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen