Gezocht: De controller van de toekomst

Shutterstock

Ben jij in staat organisatiedynamieken te duiden, weet je hoe besluiten worden genomen en welke rol jij als controller daarin kunt spelen? En snap je hoe digitalisering de traditionele vakgebieden binnen het beroep registercontroller inhoudelijk ingrijpend heeft veranderd? Dan beschik jij over de vaardigheden die de registercontroller van de toekomst nodig heeft.

Over de registercontroller

De Nederlandse controller heeft drie kerntaken: interne en externe financieel-economische informatievoorziening, prestatiemeting en –beoordeling en beslissingsondersteuning. Door digitalisering zijn deze kerntaken ingrijpend veranderd. Voor financieel-economische informatievoorziening moet je dan denken aan het vastleggen van gegevens, aan organisaties die samenwerken in netwerken en aan toegenomen rekenkracht. Maar ook aan geïntegreerde informatievoorziening met behulp van interne en externe databases en afhankelijkheid van externe bronnen waarvan de betrouwbaarheid niet vaststaat.

Kennis van data en algoritmen

Voor prestatiemeting en -beoordeling worden data en algoritmen gebruikt die de verbanden tussen pressure points in organisaties met elkaar weergeven. Of een algoritme juist is, is lastiger te beoordelen, en integriteit en ethiek beginnen hierbij een rol te spelen. De beslissingsondersteuning ondergaat de grootste wijzigingen. Van traditionele discussies over make or buy en marginale kosten verschuift de focus naar optimalisatie van werkprocessen, lean, robotics en RPA. Dit onderdeel van de controller is niet alleen veranderd, maar ook aanzienlijk belangrijker geworden. Besluitvorming met externe data (gebruikersgegevens) speelt een heel belangrijke rol in het strategisch proces. Daarbij speelt ook de ethiek van het gebruik van data een rol.

De ideale kandidaat…

 • begrijpt dat de controller die achteraf komt vertellen wat er wel en niet goed is gegaan, geen toegevoegde waarde meer heeft;
 • ziet in dat een controller waarde toevoegt als hij een actieve rol speelt in de besluitvorming van de organisatie;
 • beschikt over snelheid, scherpte en maatschappelijke empathie.

Vernieuwd takenpakket

 1. Inrichting van en werken met P&C-cyclus (financial reporting, management accounting en management control).
 2. Procesinrichting en -optimalisatie. De controller maakt daarbij gebruik van de principes van lean, en vertaalt strategische keuzes door in de organisatie.
 3. Integere en veilige gegevensverzameling en verwerking. De controller weet hoe hij/zij de integriteit van (externe) data en van algoritmen kan vaststellen.
 4. Decision support/business intelligence. De controller speelt een rol bij de besluitvorming die plaatsvindt in een organisatie. De informatie die hij verstrekt heeft een voorspellend en duidend karakter.
 5. Finance & valuation. De controller ondersteunt het management van de organisatie bij de financiering van de activiteiten van de organisatie. 
 6. De controller heeft een ethisch kompas, gericht op financiële, organisatorische en individuele integriteit. Ook weet hij systemen en algoritmen ethisch in te richten.

Wat hebben wij jou te bieden?

De Post-Master Registercontroller van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft onderzocht dat met name de traditionele controllervakgebieden management accounting & control, accounting information systems en strategic management worden geraakt door digitalisering. Nadat de veranderingen van het vakgebied in kaart zijn gebracht, heeft de opleiding alle nieuwe benodigde vaardigheden een plek gegeven in het curriculum. Spreekt bovenstaande je aan en wil je meer leren om je vak toekomstbestendig te blijven uitvoeren? Volg dan onze Post-Master Registercontroller of enkele losse modules.

Meer informatie

Lees meer over de Post-Masteropleiding Registercontroller en het versnelde eenjarige RC-programma voor RA's van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Lees hier het volledige onderzoek ‘Een toekomstbestendig profiel voor de controller’ van Program Director van de RC-opleiding Arno Geurtsen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen