Hoop en Geluk horen bij elkaar

Shutterstock

Kerst en hoop horen bij elkaar. En het ‘gelukkig nieuwjaar’ dat we elkaar vervolgens wensen gaat ook weer over hoop op een goede toekomst. Martijn Burger en Emma Pleeging van EHERO - het geluksinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam - onderzochten het verband tussen hoop en geluk. “Hoopvolle mensen zijn gelukkiger, gezonder, productiever, vindingrijker en meer succesvol.” 

“Een hoopvolle instelling zorgt ervoor dat we ons beter voelen. Andersom hebben we vaak meer hoop op een goede toekomst, wanneer we gelukkig zijn. De relatie tussen hoop en geluk is niet eenduidig; hoop kan bijvoorbeeld ook een reactie zijn op negatieve omstandigheden. Juist wanneer we in de put zitten, proberen we vast te houden aan strohalmen van hoop.”

Peiling
“Uit een recente EHERO-peiling blijkt dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft gehad op het leven van 71 procent van de Nederlanders. Desondanks zijn we redelijk hoopvol over het komend jaar: 72 procent heeft goede hoop dat we gezamenlijk de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen kunnen gaan. Twee-derde van de Nederlanders verwacht dat het komend jaar hun eigen leven niet zal verslechteren.”

Desillusie
“Maar is het goed om te hopen in donkere tijden? Nietzsche noemde hoop ‘het kwaadste der kwaden, omdat zij de marteling van de mensen verlengt'. Wellicht had Nietzsche een wel erg somber wereldbeeld, maar tè positieve verwachtingen en onvervulde hoop kunnen inderdaad leiden tot desillusie en andere negatieve gevoelens. Zo creëert economische groei de hoopvolle verwachting dat de kwaliteit van leven zal verbeteren. Maar dat optimisme kan snel omslaan in teleurstelling als mensen niet voelen dat zij ook van die economische groei profiteren. Ook een te grote juichstemming over het einde van de coronapandemie zou een teleurstelling teweeg kunnen brengen, wanneer blijkt dat de vaccinatie nog een tijd op zich laat wachten en we onze vakantie in 2021 wederom moeten uitstellen.”

Veerkracht
Aan de andere kant is hoop ook psychologisch kapitaal en blijkt uit onderzoek dat hoopvollere mensen gelukkiger, gezonder, productiever, vindingrijker en meer succesvol zijn. Naast het feit dat hoop ons geluksgevoel versterkt en ons veerkracht geeft, zorgt hoop ervoor dat we investeren in onze toekomst. Zolang mensen positief gestemd zijn en mogelijkheden zien om zelf hun situatie te verbeteren, zullen ze zich ook actiever inzetten om dat te doen. We zien dit terug in studies over armoedebestrijding, ondernemerschap en klimaatverandering. Ook in tijden van corona is hoop belangrijk. Zo zien we uit ons eigen onderzoek niet alleen dat hoopvollere mensen de coronacrisis als minder negatief ervaren, maar ook dat hoopvollere mensen vaker thuisblijven bij klachten, vaker een mondkapje dragen, vaker extra hun handen wassen, vaker anderhalve meter afstand houden en eerder bereid zijn zich te vaccineren.”

“Hoop en geluk zijn met elkaar verbonden. Dus laten we met een halfvol glas, maar zonder valse positieve verwachtingen, hopen op een beter en vooral gelukkiger 2021.”

Martijn Burger en Emma Pleeging

Lees hier het volledige hoopbarometer-rapport.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderwerp hoop en geluk? Neem dan eens een kijkje bij deze executive programs.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen