Jongeren vinden balans belangrijker dan salaris

Meer verantwoordelijkheid en vertrouwen betekent meer motivatie. Die les herinnert Richard Sitton zich van het executive program Het Rendement van Geluk die hij in 2016 volgde. “In onze woningcorporatie proberen we verantwoordelijkheden nu lager in de organisatie te krijgen.”

Als voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Woonbron moet Sitton jaarlijks educatiepunten halen. “Een mooi moment om bij te scholen”, vindt hij. “Maar in plaats van de geijkte financiële studies – ik was toen financieel bestuurder – wilde ik iets aanvullends om toe te passen in onze eigen organisatie. Van Het Rendement van Geluk sprak me aan dat het begrip geluk niet in het zweverige bleef, maar gekoppeld werd aan een bedrijfskundige kant.”

Tijdens de leergang las Sitton diverse wetenschappelijke onderzoeken over geluk. “Daar zit een hoop psychologie, economie en sociologie achter. Geestelijk welzijn komt steeds meer op gelijke hoogte te staan met wat iets onder de streep oplevert. Je ziet bij jongeren dat zij niet hun salaris, maar juist de werkinhoud en werk-privébalans het meest belangrijk vinden.”

Arbeidsvreugde

Het ‘Job Demands-Resources Model’ dat tijdens het  executiveprogram aan bod kwam, ligt nu ten grondslag aan de nieuwe koers die Woonbron wil varen. “Dit model laat zien hoe je stressgerelateerde klachten kunt oplossen door eigen verantwoordelijkheid. En het was een indrukwekkend betoog van hoogleraar Arnold Bakker. Vijf jaar later zijn we bezig met een koersdocument voor onze corporatie. Eén van de onderdelen is werkgeluk. Veel van onze mensen lopen in de wijken rond en komen achter de voordeur voor bijvoorbeeld onderhoud. Die mensen moet je de verantwoordelijkheid geven om adequaat zaken op te lossen. Daardoor gaat de productie en arbeidsvreugde omhoog én is ook de bewoner sneller tevreden.”

Inmiddels heeft Sitton meerdere collega’s gewezen op Het Rendement van Geluk. “Als woningcorporatie ben je bezig met het woongeluk van je huurders. Door het werkgeluk van onze collega’s te verbeteren, kunnen we nóg meer voor huurders betekenen. Diverse collega’s van me hebben de opleiding inmiddels gevolgd. De opzet van de studie is dan ook mooi. Kleine groepen, goede sprekers en deelnemers met diverse achtergronden.”

Meer informatie

Wil je meer weten over geluk in organisaties? Bekijk dan ons executive program Het Rendement van Geluk. 

Gerelateerde content
Gelukkige mensen presteren beter. Dat is een logische gedachte. Maar stap twee is om vervolgens iets met dat gegeven te doen.
De combinatie van de cijfers en de softere kant. Wat levert geluk op? Hoe krijg je meer voor elkaar als je goed in je vel zit?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen