Liefde is …

… van wezenlijk belang voor leidinggeven en organiseren. Waar dit een betrekkelijk nieuw thema voor bedrijven is en daarom wellicht moeilijk een beeld bij te vormen, zet dr. Stefano Tasselli in bijgaand artikel in Organization Studies (vertaald in het Nederlands voor M&O Tijdschrift voor Management & Organisatie) op een verfrissende manier uiteen hoe het begrip liefde toegepast kan worden binnen organisaties:

  • Op individueel niveau (eros): creativiteit en innovativiteit;
  • Op teamniveau (philia): vertrouwen, waarbij het niet zozeer om een persoon op zichzelf gaat maar om de relationele benadering binnen een netwerk en binnen teams;
  • Op organisatieniveau (agapè): zorg van de organisatie voor de ander, hetgeen samengaat met een hoge mate van inclusiviteit terwijl liefde voorheen hoofdzakelijk als individueel en exclusief werd gezien.

Via deze link kun je het artikel downloaden

Meer informatie

Dit is tevens de structuur van het Executive Program 'Liefde in Bedrijf' van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat in oktober van start zal gaan.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Vraag dan hier vrijblijvend de brochure aan. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen