Organisaties in de digitale samenleving

Iris

Business intelligence, data-analyse en cybersecurity: registercontrollers anno 2020 zien hun financiële vraagstukken verankert in een digitale samenleving. Hoe ze daar precies mee om moeten gaan, leren ze in de tweejarige post master Registercontroller. Vanaf september 2020 richt die vernieuwde opleiding zich specifiek op organisaties in de digitale samenleving met vakken als Business Intelligence, Accounting Information Systems Innovations, Strategic Management and Process Architecture en Controller Skills.

De post masteropleiding Registercontroller is bedoeld voor mensen met een financiële functie in het bedrijfsleven of bij de overheid. Controllers en financieel directeuren bijvoorbeeld. De tweejarige opleiding bestaat sinds 1994 en biedt met een inhoudelijke verdieping op financieel management. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan specifieke vaardigheden die van pas komen in dit vakgebied. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie die studenten het recht geeft een extra academische titel te voeren. In ieder jaar zitten veertig tot vijftig studenten.

Actuele uitdaging

Arno Geurtsen is executive director van de post master. “Voorheen lag de nadruk van de opleiding op financiële vraagstukken als kostprijs berekenen. Wij vragen ieder jaar bedrijven naar actuele thema’s en de huidige uitdaging bleek meer te liggen in het vak uitoefenen in onze digitale samenleving. Daarom besloten we ons onderwijsprogramma deels te wijzigen.”

Beslissen op basis van data-analyse

Die wijziging bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste krijgen business intelligence en data-analyse een prominentere plek. Geurtsen: “We leren studenten slim data te gebruiken, interpreteren en presenteren, zodat bedrijven een goede beslissing kunnen nemen. Ook brengen we verschillende data met elkaar in verband, bijvoorbeeld shopgedrag in relatie tot de lente.”

Slagvaardige organisaties

Een tweede speerpunt wordt de omgang met gegevensverzameling: het controleren, opslaan en beveiligen van data die wereldwijd vergaard is. “Vooral grote bedrijven, die bijvoorbeeld hun administratie in India hebben zitten, lopen tegen zulke vraagstukken aan”, zegt Geurtsen. “Als controller moet je weten hoe je de data-verzameling inricht en zorgen dat gegevens betrouwbaar en veilig zijn.” Tot slot leert de post master studenten de juiste skills om zaken snel en kundig voor elkaar te krijgen. “We noemen dit het ontwikkelen van slagvaardige organisaties”, aldus Geurtsen.

Bedrijfsleven en wetenschap

Geurtsen trok voor de vernieuwde opleiding nieuwe docenten aan uit binnen- en buitenland. “We streven altijd naar een mooie combinatie van sprekers uit het bedrijfsleven en de wetenschap. Ook is er altijd een deskundige uit de praktijk aanwezig.” Het vernieuwde onderwijsprogramma gaat in september 2020 van start.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen