Soft Controls: inzicht in de bedrijfseconomische blik

De bedrijfseconomische blik op soft controls? Volg onze Masterclass!

Er is steeds meer aandacht voor de toegevoegde waarde van een integrale kijk op soft controls. Eén van de vakgebieden van waaruit gekeken kan worden naar soft controls is de economie. We spraken over de bedrijfseconomische kijk op soft controls met prof. Dr. Auke de Bos, spreker in de Masterclass ‘De Fundamenten van Soft Controls‘. In deze masterclass kijken we op een integrale manier naar soft controls. In dit blog belichten we het (bedrijfs)economische aspect!

Wat houdt de economische kijk op soft controls in?

Als je het hebt over soft controls, gaat het over het gedrag en de cultuur binnen organisaties. Organisaties proberen hun zaken goed te beheersen door interne beheersingsmaatregelen te nemen; dit gebeurt vaak door middel van hard controls. Met hard controls worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het toekennen van bevoegdheid, zoals het goedkeuren van budgetten of de te hanteren prijzen.

Wat is een voordeel van soft controls?

Wanneer het fout gaat binnen een bedrijf, blijkt de cultuur vaak niet op orde óf de toon aan de top niet goed, want de interne beheersingsmaatregelen hebben niet goed gewerkt. In de bedrijfseconomie zijn soft controls eigenlijk heel simpel: de eerste vraag is of professionals wel weten wat zij moeten doen binnen een organisatie. De tweede vraag is of professionals voldoende tijd en kennis hebben om te kunnen weten wat zij moeten doen. En tot slot is de derde vraag dan of professionals wílden doen wat er van hen verwacht werd. 

In de Masterclass behandelen we 7 visies op soft controls. Wat maakt de economische blik zo relevant?

 In het economische deel van de Masterclass ‘De Fundamenten van Soft Controls’ gaan we in op het vraagstuk hoe soft controls kunnen bijdragen aan het beter beheersen van een organisatie. Zodat de organisatie uiteindelijk in staat is om duurzaam waarde te creëren. In eerste instantie kost het een organisatie geld om met soft controls aan de slag te gaan; er moet tijd ter beschikking gesteld worden om professionals op te leiden en om het gesprek aan te gaan binnen het bedrijf. Op korte termijn is bezig gaan met soft controls dus een investering waar je vaak niet direct het rendement van ziet. Het rendement van soft controls zit eigenlijk in het willen voorkomen dat het in de toekomst heel erg fout gaat binnen een organisatie. Want met een goede interne beheersing voorkom je grote fouten!

Waarom is het logisch dat soft controls steeds belangrijker worden?

Het belang van de economische kijk op soft controls komt dus voort uit het feit dat grote fouten binnen organisaties vaak ontstaan als gevolg van het gedrag en de cultuur inclusief de toon aan de top. Wanneer er een focus ligt op soft controls, kost dit op de korte termijn geld maar op de lange termijn zorgt het ervoor dat een organisatie niet waarde-vernietigend bezig is.

Wat is er onderscheidend aan de economische kijk op soft controls binnen de Masterclass?

Vanuit de financiële hoek is er steeds meer aandacht voor soft controls. Doordat financiële professionals steeds meer bezig zijn met de interne werking van bedrijven, is er een sterk toegenomen belang van soft controls te zien bij de financiële rapportage en de financiële verantwoording van bedrijven. De meeste bedrijfseconomen worden opgeleid met hard controls als beheersingsmaatregelen voor bedrijven; de harde kant van de bedrijfseconomie. In de Masterclass wordt duidelijk dat er een toenemende relevantie is voor de zachte kant van de bedrijfseconomie door middel van soft controls.  

Meer informatie

Meer weten over wat de integrale bik op soft controls inhoudt? Check dan eens onze Masterclass: De Fundamenten van Soft Controls!

Gerelateerde content
Wat is de toegevoegde waarde van de integrale kijk op Soft Controls? Lees het in ons blog en meld je aan voor de masterclass bij de Erasmus Universiteit!
Soft Controls zijn onmisbaar in een goede bedrijfsvoering
Hoe divers een organisatie ook is, zonder inclusie wordt diversiteit geen succes. Hoe dat zit? Wij delen een vijftal belangrijke inzichten met je in ons blog!
'Don't waste your talent' is er op het asfalt gespoten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen