Onderwijsvisie

Onze visie op onderwijs is dat programma's maximaal moeten uitdagen en zo effectief mogelijk verbreding en verdieping moeten bieden. Daarom maken wij gebruik van een activerende blended learning aanpak bij het verzorgen van onderwijs. De Erasmus Universiteit Rotterdam beschikt over haar eigen wetenschappelijk onderwijskundig instituut (Risbo). Risbo helpt ons bij het toepassen van de nieuwste inzichten rondom effectief leren in onze programma's. Zo zorgen we voor inspirerende, leerzame ervaringen en maximale take-home value voor de deelnemers.

  • Tijdens elke collegedag worden theorieën rondom de lesstof gekoppeld aan concrete cases en de dagelijkse praktijk.
  • Voorafgaand aan elke collegedag kunnen deelnemers zich voorbereiden en laten inspireren in onze online leeromgeving.
  • In de online leeromgeving staan praktijkvoorbeelden, informatieve video's met relevante theorie en artikelen waarin wetenschappelijke modellen worden uitgelegd en onderbouwd.
  • Door middel van interactieve colleges is er verdieping en verbreding van nieuw opgedane kennis.
  • Het samen formuleren van nieuwe inzichten zorgt ervoor dat het geleerde concreet in de praktijk gebracht kan worden.
  • Door deze aanpak zijn onze programma's maximaal effectief, leerzaam, inspirerend en uitdagend om te volgen.