Gelukkig werken in Eindhoven

Gelukkig werken in regio Eindhoven

Geluk op de werkvloer komt steeds meer in de belangstelling. Doe daarom mee aan het onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam/Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) op initiatief van Fontys Hogescholen HRM & Psychologie en Parktheater Eindhoven naar de stand van het geluk in het Eindhovense bedrijfsleven. Deelname staat open voor organisaties uit alle bedrijfstakken (zowel profit als non profit) met tenminste 20 medewerkers die gevestigd zijn in de regio Eindhoven.

Naar aanleiding van ‘Geluk voor Eindhoven’ – de week rondom het thema geluk die dit jaar voor de tweede achtereenvolgende keer wordt georganiseerd – introduceren wij de vraag ‘wat de stand van het geluk op de werkvloer in de regio Eindhoven is’? Om dit uit te vinden doet EHERO op initiatief van Fontys Hogescholen HRM & Psychologie, Parktheater Eindhoven en Gemeente Eindhoven en met medewerking van Brainport Eindhoven onderzoek onder organisaties in de regio Eindhoven naar de stand van geluk op de werkvloer.                                           

Meedoen?

Meedoen als organisatie is eenvoudig. U dient vóór 15 april 2016 aan te geven dat u als organisatie meedoet door een e-mail te sturen naar gelukkigwerkenineindhoven@fontys.nl onder vermelding van ‘Gelukkig Werken in Eindhoven’. U ontvangt dan meer informatie en de wijze waarop de medewerkers de vragenlijst in kunnen vullen.

Kosten en tegenprestatie

De kosten voor deelname variëren met de grootte van de bedrijfsomvang en zijn inclusief een eindrapportage

Aantal medewerkers/bedrijf

Kosten inclusief eindrapportage

Minimaal benodigde respons voor representatieve meting

20-49

€   500,-

75%

50-99

€   750,-

50%

100-199

€ 1.000,-

35%

200 +

€ 1.250,-

25%


Als tegenprestatie krijgt iedere deelnemende organisatie in september 2016 een rapportage met de onderzoeksbevindingen inclusief een organisatiespecifieke rapportage over de stand van het geluk binnen de eigen organisatie ten opzichte van andere deelnemende organisaties. Desgewenst komen de onderzoekers van EHERO de resultaten presenteren en toelichten. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor voldoende respons van de medewerkers.

De onderzoekers van EHERO zullen de deelnemende bedrijven informeren op het moment dat de minimaal benodigde respons is bereikt om een meting voor deze organisatie te kunnen uitvoeren. Uiteraard worden deelname, de organisatiespecifieke rapportage en de antwoorden van individuele medewerkers vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt.

Doel van het onderzoek

Aandacht besteden aan geluk op de werkvloer, inzicht wat de invloed is van werkomstandigheden op de geluksbeleving van medewerkers en weten bij welke organisaties in de regio Eindhoven de medewerkers relatief het gelukkigst zijn en vooral waarom dit zo is. Vragen over het onderzoek? Neem contact op met Emma Pleeging van EHERO via pleeging@ese.eur.nl.