Grondslagen van Geluk | Executive Masterclass

Wat belangrijk is in het leven, kan verschillen van persoon tot persoon. Voor de een is een uitdagende baan of carrière belangrijk, terwijl anderen willen shinen als ondernemer. En waar bij velen een goede relatie met hun partner, vrienden en andere dierbaren op één staat, wordt die plek bij anderen ingenomen door een goede gezondheid. Zoveel mensen, zoveel wensen dus, met als gemeenschappelijke deler: (levens)geluk. Zelfs nut - utility - als het ultieme economisch doel blijkt gekoppeld aan geluk. Tegelijkertijd is ‘geluk’ voor velen een ontastbaar en zelfs zweverig begrip, al helemaal binnen de economische context van organisaties. Met de Executive Masterclass Grondslagen van Geluk van de Erasmus Universiteit Rotterdam is dat verleden tijd.

Masterclass Grondslagen van Geluk | Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom deze Masterclass?

Tijdens de Executive Masterclass Grondslagen van Geluk wordt het begrip geluk in twee dagen verkend vanuit diverse wetenschappelijke disciplines. Hierdoor krijg je als deelnemer een goed en helder overzicht wat betreft ‘geluk’ (happiness, well-being) als psychologisch, sociologisch, biologisch én economisch fenomeen. Want wat ís geluk nu eigenlijk en welke verschillende niveaus zijn er? Is geluk meetbaar en zo ja, hoe dan? Zomaar enkele vragen die aan de orde komen. De Masterclass is de ideale voorbereiding zowel op het Executive Program Het Rendement van Geluk als op het Executive Program Het Rendement van Geluk voor Gemeenten. Deelnemers die de Masterclass eerder volgden, waren daarnaast enthousiast over:

 • De wetenschappelijke benadering vanuit de Filosofie, Sociologie, (positieve) Psychologie, Economie, Biologie en Theologie/zingeving
 • Inzicht in de historie van het denken over geluk en het toekomstperspectief daarvan
 • De laatste wetenschappelijke inzichten aan de hand van de World Database of Happiness, die door de Erasmus Universiteit is opgezet en wordt beheerd
 • Kennis en inzichten van vooraanstaande academici en thought leaders uit de (bedrijfs)praktijk
 • Alle gefundeerde kennis over geluk, die het begrip ineens heel tastbaar maakt

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie collegesWisselend (gelegenheid overnachten aanwezig)
CollegedagenDinsdag & woensdag
Instroommomenten

Najaar 202
dinsdag 13 en woensdag 14 september 2022

Voorjaar 2023
dinsdag 14 en woensdag 15 maart 2023

Najaar 2023
dinsdag 12 en woensdag 13 september 2023

Het programma zal uitsluitend in fysieke vorm doorgaan.

Duur opleiding5 modules (2 dagen)
Investering€ 1.950 (inclusief diner; vrijgesteld van BTW)
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers

Inhoud van het programma

Inhoud dag 1:

Wetenschap van Geluk

 • Geluk in de filosofie
 • Inleiding in de gelukswetenschap
 • Meten van geluk & World Database of Happiness
 • De wereld vraagt om geluk

Inhoud dag 2:

Bronnen van Geluk

 • Geluk en bezinning
 • Lessen uit de positieve psychologie
 • Geluk in de genen
 • De toekomst van geluk

 

Sprekers die optreden in de Masterclass 'Grondslagen van Geluk'.

Prof.dr. Jack Vromen is hoogleraar Theoretische Filosofie, met een bijzondere nadruk op Filosofie van de Economie. Jack Vromen promoveerde (cum laude) in economie aan de Universiteit van Amsterdam in 1994. Momenteel is hij hoogleraar in de Theoretische Filosofie, decaan van Internationale Zaken en directeur van het Erasmus Instituut voor Filosofie en Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Het belangrijkste onderzoeksgebied van Jack Vromen is de Filosofie van de economie, met de nadruk op conceptuele en meta-theoretische aspecten van de relatie tussen evolutionaire en economische theorieën.

Dr. Martijn Burger is opgeleid als zowel socioloog als econoom en weet deze kennis te combineren met andere onderzoeksgebieden zoals geografie, bestuurswetenschappen en bedrijfskunde. Hij is gespecialiseerd in kwantitatieve methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Martijn Burger is wetenschappelijk directeur van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation, Chief Happiness Officer bij de Erasmus School of Accounting & Assurance en universitair hoofddocent industriële en regionale economie bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Leo Bormans is ruim twintig jaar werkzaam geweest als hoofdredacteur van de onderwijsbladen Klasse voor het Ministerie van Onderwijs in Brussel. Tijdens zijn tijd bij de overheid stonden 'positief denken' en ‘actief burgerschap’ altijd hoog op de agenda. Leo Bormans is auteur van de internationale bestseller ‘The World Book of Happiness’. Hij geeft nu overal ter wereld als 'Ambassador of Happiness & Quality of Life' lezingen, voor grote internationale congressen als ook bij kleine gespecialiseerde workshops. Samen met de universiteit van Leuven startte hij een breed wetenschappelijk onderzoek naar het effect van geluksinterventies. Mede onder zijn impuls besliste de Belgische regering om geluk als indicator van levenskwaliteit op te nemen in het jaarverslag van de Nationale Bank.

Dr. Ad Van Nieuwpoort (1966) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2006 promoveerde op een studie naar het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas (handelsuitgave ‘Tenach Opnieuw, over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas’ (Van Gennep). Hij was van 1996 tot 2004 predikant te Amstelveen en wetenschappelijk medewerker aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij werd bekend door zijn eerste pennevrucht in 1997: ‘De kleine Mensengod, de Bijbel kan ons nog meer vertellen’. Daarin breekt hij een lans voor een hernieuwde lezing van de Bijbelse teksten. Als de Bijbel geen historische verslagen bevat, waar gaat het in al die verhalen dan wel over? In elk geval hebben volgens Van Nieuwpoort deze oude verhalen ons in deze tijd nog veel nieuws te vertellen en zal een eerlijke ontmoeting met deze teksten de lezers en hoorders blijvend kunnen veranderen en inspireren.

Prof.dr. Meike Bartels is sinds januari 2014 hoogleraar ‘Genetics and Wellbeing’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze onderzoekt hoe genetische en omgevingsfactoren invloed hebben op geluk en op de stabiliteit daarvan, zodat we die kennis kunnen gebruiken voor preventie van psychische problemen. Voor haar onderzoek maakt Bartels gebruik van het Nederlands Tweelingen Register (NTR: www.tweelingenregister.org). Naast het NTR maakt zij ook gebruik van databestanden die wereldwijd zijn verzameld en waarin DNA-gegevens aan vragen over geluk kunnen worden gekoppeld.

Prof.dr. Jan Auke Walburg is opgeleid als psycholoog in Leiden en bedrijfskundige op Nijenrode. Hij werkte drie jaar als klinisch psycholoog en volgde de opleiding gedragstherapie. Daarna werkte hij als directeur in verschillende instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Naast zijn eigenlijke werk als directeur van de Jellinek, was hij gedurende tien jaar hoogleraar kwaliteit van zorg aan de TU Eindhoven en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De afgelopen tien jaar was hij directeur van het Trimbos-instituut, het nationale kennisinstituut op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving. Sinds mei 2013 is hij hoogleraar aan de Universiteit Twente met als leerstoel vanuit het Trimbos-instituut de positieve psychologie die gaat over de condities waaronder mensen tot bloei komen.

Het Executive Program ‘Het Rendement van Geluk’ is een natuurlijk vervolg op de Masterclass. Deze leergang gaat verder waar de Masterclass is geëindigd. Dit Executive Program bestaat uit zes modules die zich concentreren op geluk in organisaties vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Centraal staat geluk als holistisch en bedrijfskundig concept voor organisaties (‘organisational happiness’) waarbij geluk niet alleen als werkgeluk of vanuit het werknemersperspectief zal worden opgevat, maar zal worden behandeld vanuit het perspectief van alle stakeholders. U kunt denken aan onder meer de volgende thema’s:

 • Organizational Happiness als bedrijfskundig concept (sociale transities, organisational health)

 • Gelukkige medewerkers (HR-aspecten incl. flow/engagement, autonomy, beloning, etc.)

 • Gelukkig samenwerken en innoveren met oog voor de mens (sociale innovatie)

 • Gelukkige klanten & consumptie (marketing & sales, purpose, keuzevraagstukken)

 • Gelukkige eigenaren & financiers (aandeelhouders en andere vermogensverschaffers, finance)

 • Gelukkige leiders / executives, geluk in de boardroom (leiderschapsvraagstukken)

Meer informatie over de leergang 'Het Rendement van Geluk' vindt u hier.

Nadèche Kuster

Program Coordinator

Email address
ehero@ese.eur.nl
Phone
010 408 11 17
Room
Van der Goot Building - Kamer M5-34
Address
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes