Hoop als drijfveer

Het project 'Hoop als drijfveer' is een interdisciplinair wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar de betekenis en effecten van hoop voor de economie en maatschappij als geheel. EHERO voert dit project uit in samenwerking met het 'Institute of Leadership & Social Ethics' (ILSE) uit Leuven. Het project wordt ondersteund door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.

In haar meest elementaire vorm kan hoop worden gezien als een verlangen naar een specifieke maar onzekere toekomst. Wie hoopt, is zich bewust van de spanning tussen de huidige realiteit en een ideaal. Daarmee is het een sterk motiverende kracht voor ontwikkeling, doorzettingsvermogen en innovatie.

Deze kracht van hoop is van belang voor individuen, organisaties, economie en maatschappij als geheel. het onderzoeksproject 'hoop als drijfveer' tracht tot een beter begrip van het concept hoop te komen, door kennis te ontwikkelen en verspreiden, middels onderzoek, onderwijs en evenementen rondom het onderwerp.

Onderwijs

Hoop is het verlangen naar een betere toekomst, waarvoor we bereid zijn ons in te zetten. Daarmee is het een belangrijke drijfveer voor menselijk handelen en van grote invloed in organisaties, de economie en maatschappij. De masterclass 'Hoop: drijfveer van geluk' wordt georganiseerd voor managers, ondernemers en alle andere geïnteresseerden in deze onderwerpen. De masterclass wordt in het Nederlands en in het Engels aangeboden.

• Hope: driver of happiness. Leuven, 18 January 2017 

Evenementen

• Congres. Driven by Hope: Economics and Theology in Dialogue. Leuven 24-25 februari 2017.
In februari 2017 vindt het congres 'Driven by Hope' plaats in Leuven. Dit interdisciplinaire congres heeft tot doel bij te dragen aan de definiëring van het concept hoop, en de rol van dit concept in economie en maatschappij. 

Publicaties


Voor verdere vragen kunt u zich richten tot:

Emma Pleeging

Email address
Phone
010-4085882
Room
H10-26
Space
Tinbergen Building | Building

Postadres

EHERO
Tinbergen Building, Kamer H10-26
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam