Value of Happiness Scan

Speciaal voor organisaties heeft EHERO de Value of Happiness Scan ontwikkeld om inzicht te krijgen in het geluk van medewerkers en de factoren die de bevlogenheid, het geluk en de productiviteit van medewerkers kunnen vergroten. Met behulp van de EHERO gelukswijzer en andere bronnen kunnen deze bevindingen worden vergeleken met die van soortgelijke (beroeps)groepen. De EHERO Value of Happiness Scan is de moderne variant van de standaard medewerkertevredenheidsonderzoeken op weg naar meer geluk, bevlogenheid, productiviteit en rendement. Dergelijk onderzoek kan ook goed inzicht geven in de profielen van medewerkers die meer of minder werkgeluk of bevlogenheid ervaren, wat waardevolle informatie oplevert voor bijvoorbeeld de werving van nieuwe medewerkers.

Uiteraard kan het onderzoek op maat worden aangeboden, toegesneden op de situatie en vraagstelling van de organisatie, waarbij verschillende instrumenten worden ingezet om de juiste informatie te vergaren. Tarieven voor de EHERO Value of Happiness Scan variëren, afhankelijk van de grootte van de organisatie en het onderzoek.  

Mogelijke uitbreidingen

De Value of Happiness Scan kan worden uitgebreid met een dagboek. In dit dagboek geven medewerkers aan hoe gelukkig zij zich voelen tijdens de uitvoering van verschillende activiteiten en taken op het werk. Een dagboekmeting gaat steeds over de werkdag van gisteren en wordt een aantal keren herhaald over een langere periode. Deze zogenaamde daily reconstruction method is ideaal om bijvoorbeeld het effect van een interventie te meten en geeft inzicht in de tevredenheid, sterktes, bevlogenheid en productiviteit naar activiteiten en taken. Het dagboek kan heel goed voor slechts een bepaald deel van de medewerkers worden toegepast.

De tweede mogelijke uitbreiding is de Happiness Analyzer. De Happiness Analyzer is een app voor smartphones: op wisselende tijdstippen ontvangen medewerkers een korte vragenlijst. Deze app is geschikt om voor medewerkers inzichtelijk te maken welke activiteiten hen gelukkig maken en hoe zij hun geluk kunnen vergroten.

Een mogelijke variant op de Value of Happiness Scan is een veld- of literatuuronderzoek over een specifiek onderwerp binnen het werkveld van de organisatie. Bijvoorbeeld om tot nieuwe inzichten en een andere kijk op het werkveld te komen of om de (nieuwe) positionering te ondersteunen.

Stel, uw werkveld is loterijen, financial planning of het verkopen van financiële producten, dan zouden vragen kunnen zijn: Ervaren mensen meer geluk door het meespelen aan een loterij (ongeacht of men wint of verliest)? Worden mensen gelukkiger van het hebben van een financieel plan? Of: Welke mensen worden meer gelukkig van de aanschaf van welke financiële producten? Bij het veldonderzoek zal soms een literatuurstudie en analyse van bestaand onderzoek uit onder meer de World Database of Happiness volstaan. In andere gevallen wordt een specifiek onderzoek opgezet.