Partnerships

EHERO biedt organisaties de mogelijkheid om zich als partner te verbinden aan de World Database of Happiness. Door partner van de Database en daarmee van EHERO te worden zal kennis over de (cor)relatie tussen geluk en één van de 25 thema’s fors worden uitgebreid. Dit is van belang omdat het onderwerp ‘geluk’ de laatste jaren erg in populariteit is gegroeid, waardoor ook het aantal wetenschappelijke publicaties fors is toegenomen. Voor elk van de 25 thema’s zoekt EHERO één partner. Een unieke kans voor organisaties om Algemeen Partner of Exclusief Partner van een thema binnen hun werkveld in relatie tot geluk te worden.

Partner van de World Database of Happiness

Een belangrijke activiteit van EHERO is het up-to-date houden van de World Database of Happiness. In deze database worden onder leiding van geluksprofessor Ruut Veenhoven sinds 1984 alle onderzoeksresultaten op het gebied van geluk bijgehouden. De database bevat informatie over de mate van geluk onder bepaalde groepen mensen en de factoren die vaak samen gaan met geluk. De onderzoeksresultaten worden op gestandaardiseerde wijze beschreven, waardoor gemakkelijk gezocht kan worden op thema, populatie of methode. Momenteel bevat de database meer dan 10.000 wetenschappelijke publicaties en ruim 24.000 bevindingen, welke zijn gecategoriseerd naar 25 thema’s. Dit project is uniek, want het is de eerste en tot nu toe enige database ter wereld die van een wetenschapsgebied alle bevindingen in kaart brengt en categoriseert. Bovendien is de database vrij toegankelijk voor iedereen. Op dit moment trekt de database jaarlijks 50.000, thans nog voornamelijk wetenschappelijk georiënteerde, bezoekers uit de hele wereld.

Thema's voor Partnerships.

Bekijk hier alle thema's

Uitdaging

Het onderzoek naar geluk groeit zo hard dat EHERO de invoer van de resultaten niet meer alleen kan bijhouden. Het onderhouden van de database vraagt tijd en specialistische kennis. Daarnaast is meer mankracht nodig om het bestaand onderzoek te verwerken in meta-analyses. Daarom zoekt EHERO partners om haar krachten mee te bundelen. EHERO biedt organisaties twee mogelijkheden om Partner van de World Database of Happiness te worden, nl.:

 • Algemeen Partner
  Als Algemeen Partner steunt u EHERO bij het verzamelen en analyseren van geluksonderzoek in de World Database of Happiness en kunt u zichzelf profileren als Partner van het geluksonderzoek.
 • Exclusief Partner
  Als Exclusief Partner ‘adopteert’ u één of meer van de 25 thema’s uit de database. Zo houdt u zicht op een voor uw organisatie relevant terrein. Zorginstellingen komen bijvoorbeeld meer te weten over het effect van verschillende ziektes op geluk; onderwijsinstellingen over de relatie tussen geluk en opleiding en woningcorporaties over het belang van onze (woon)omgeving. Kortom, als partner van de World Database of Happiness kunt u uw organisatie profileren op het gebied van geluk, terwijl u tegelijkertijd in een uniek wetenschappelijk project investeert zonder dat u daar mankracht voor beschikbaar hoeft te stellen.

Algemeen Partner van de World Database of Happiness

Als Algemeen Partner wordt uw organisatie vermeld op de website van EHERO en ook op de website van de World Dbase of Happiness. Daarnaast wordt u jaarlijks geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk geluksonderzoek eventueel gecombineerd met een presentatie hierover. De kosten om Algemeen Partner van de World Database of Happiness en EHERO te worden bedragen €7.500 per jaar (exclusief 21% btw), met een minimumtermijn van drie jaar.

Het Rendement voor Algemeen Partners van de World Database of Happiness:

 1. U levert een actieve bijdrage aan het realiseren van een groter geluk voor een groter aantal mensen. De bevindingen die worden verzameld, stellen mensen en organisaties immers in staat om meer weloverwogen keuzes te maken.
 2. U ondersteunt actief het wetenschappelijk onderzoek naar geluk.
 3. U wordt als Algemeen Partner op de website van de World Database of Happiness én de EHERO website vermeld. U mag deze status ook in uw eigen correspondentie gebruiken. Tevens mag u zich Ambassadeur van het Wetenschappelijk Geluksonderzoek noemen.
 4. U krijgt desgewenst één keer per jaar een presentatie voor medewerkers en/of uw relaties over de stand van zaken in het geluksonderzoek.

Exclusief Partner van de World Database of Happiness

Als Exclusief Partner van de World Database of Happiness adopteert u één van de 25 thema’s binnen de database in relatie tot geluk. Bestaand onderzoek over ‘uw’ thema zal verder worden verzameld en verwerkt, zodat er een accuraat en actueel overzicht ontstaat. De bevindingen die uit deze fase komen, zullen door EHERO worden verwerkt in een zogenaamde metapublicatie. Dat is een publicatie waarin de verschillende onderzoeken over ‘uw’ thema worden samengevoegd om zo een overzicht te geven en robuustere conclusies te kunnen trekken. Desgewenst wordt u als coauteur van deze publicatie vermeld en wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarop de bevindingen aan uw medewerkers en/of uw relaties worden gepresenteerd. Bovendien zal uw organisatie op de website van de World Database of Happiness worden vermeld als Exclusief Partner van dit thema. Overigens is het ook mogelijk om uw organisatie te verbinden aan een subthema of een combinatie van thema’s. Geluksonderzoek kan variëren in vorm en focus. U kunt bijvoorbeeld denken aan onderzoek naar:

 • Geluk op verschillende plekken, zoals landen, regio’s of steden
 • Geluk van verschillende groepen, zoals onder kinderen, ouderen of zelfstandigen
 • Levensstijl en geluk, bijvoorbeeld de relatie tussen geluk en consumptie, reizen of sport
 • Effecten van geluk op bijvoorbeeld gezondheid, productiviteit of sociale cohesie

Er zijn drie tarieven voor Exclusief Partnership met de World Database of Happiness. Dat tarief hangt vooral af van de hoeveelheid publicaties over het betreffende thema en daarmee samenhangend de hoeveelheid werk die moet worden verricht om de database up-to-date te brengen op het gebied van dit thema en de grootte van de analyse en het onderzoek ten behoeve van de metapubliatie.

Het Rendement voor Exclusief Partners van de World Database of Happiness:

 1. U bent wereldwijd exclusief ‘eigenaar’ van uw thema in relatie tot geluk. U mag zich als enige Exclusief Partner van de World Database of Happiness noemen in relatie tot het door u gekozen thema. EHERO garandeert dat er geen andere (dus ook geen concurrerende) organisaties verbonden worden aan hetzelfde thema (als Algemeen Partner kunnen we dat niet garanderen).
 2. U wordt desgewenst betrokken bij de publicatie over dat thema in een gezamenlijke publicatie inclusief een vermelding als coauteur.
 3. U heeft recht op een presentatie over de bevindingen op het thema in samenhang met geluk voor medewerkers en/of uw relaties.
 4. U wordt als Exclusief Partner vermeld op zowel de website van de World Database of Happiness, op de pagina die specifiek gaat over het thema waarvan u Exclusief Partner bent als op de website van EHERO. U mag deze status ook in uw eigen correspondentie gebruiken.