Standing committees

Binnen de faculteit zijn een aantal vaste adviescommissies ingesteld. De leden van de vaste commissies worden benoemd door de decaan.

Examencommissie

De Examencommissie stelt de gang van zaken vast bij het afnemen van tentamens en examens. Voorts heeft deze commissie de bevoegdheid ten behoeve van een student een van het examenreglement afwijkende regeling vast te stellen. De commissie neemt ook alle beslissingen ten aanzien van de toelating tot de examens op basis van een zogenaamd colloquium doctum.

Research Advisory Committtee

The task of the Research Advisory Committee (RAC) is to give solicited or unsolicited advice or make proposals to the vice dean of research on all matters concerning the faculty research. The RAC meets every 6 to 8 weeks. The following persons are appointed by the dean as members of the RAC: 
 
Prof.dr. Susanne Janssen - research director of ERMeCC
Prof.dr. Gijsbert Oonk - research director of History@Erasmus
Prof.dr. Filip Vermeylen - research director of ERMeCC
Dr. Amanda Brandellero
Dr. Sandra Manickam
Dr. Jacco van Sterkenburg
Pieter van den Heede MA as PhD member

Vaste Commissie Loopbaanbeleid

Voorzitter: Prof.dr. H.B. Entzinger

Secretaris: Human resources

Leden: Prof.dr. M.S.S.E. Janssen, prof.dr. A.M. Bevers, prof.dr. M. Grever