Liefde in Bedrijf | Executive Program

Over de opleiding

Liefde zal de komende jaren een steeds belangrijker thema worden binnen organisaties en een plek krijgen op de corporate agenda. Liefde als een belangrijke drijvende kracht waardoor mens, organisatie en maatschappij wel zullen varen.

Het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’ biedt u de nieuwste inzichten over het organiseren en besturen van een organisatie vanuit liefde. Met liefde wordt een samenspel tussen gevoel, handelen en ratio (verstand) bedoeld. Hierbij bepalen waarden – hetzij op persoonlijk dan wel op organisatieniveau – de lens waarmee naar de organisatie en belanghebbenden (stakeholders) gekeken wordt. Vooraanstaande sprekers uit de wetenschap en ‘thought leaders’ uit de bedrijfspraktijk delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen.

Doelgroep

Het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’ is ontwikkeld voor directeuren, bestuurders, ondernemers, managers, beleidsmakers en hun adviseurs, die geïnteresseerd zijn om gefundeerd meer van het concept liefde te weten. Die willen verkennen wat ze hier professioneel mee kunnen binnen de context van de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn en die meer grip op liefdevol leidinggeven willen krijgen. Bijvoorbeeld omdat zij leiding geven aan, en succes willen boeken met, hun organisatie in een snel veranderende wereld waarin nieuwe ordes en structuren ontstaan die vragen om een andere vorm van governance, organiseren, besturen en leidinggeven.

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie colleges

Villa Vennendal (module 1, 2, 4 en 5) en Rotterdam (module 3)

CollegedagenDonderdag (2 colleges) & vrijdag (3 colleges)
InstroommomentDonderdag 13 oktober 2022
Duur opleiding5 modules
Investering€ 4.500 (vrijgesteld van BTW)
GroepsgrootteMaximaal 15 deelnemers

Inhoud van het programma

Module 1

Liefde als conceptueel kader

In deze module wordt besproken wat we bedoelen met liefde als concept en wat de voordelen kunnen zijn van liefhebben en liefdevol handelen ten opzichte van wantrouwen en wantrouwend handelen. Ook besteden we aandacht aan hoe liefde als concept reeds in de management- en organisatiewetenschappen wordt gehanteerd.

 • Liefde, geluk en integriteit
 • Het belang van samenwerken, waarden en vertrouwen voor de economie
 • Belangen dienen van medewerkers, overheid, communities en landen

Module 2

Liefdevol organiseren

In deze module wordt besproken wat liefdevol organiseren inhoudt. Organisaties kunnen op verschillende manieren worden geleid. Van het klassieke principal-agent model en het stewardship model tot liefdevol organiseren. Door contracten, controle en regelgeving plaats te laten maken voor relaties en vertrouwen kunnen kostenbesparingen en productiviteitsgroei worden gerealiseerd.

 • Duiding van liefdesbegrippen zoals eros, storge, amor, caritas, philia en agapè en hun onderlinge relatie
 • De organisatie als liefde en liefde als de organisatie
 • Maatschappelijk verantwoord leiden

Module 3

Leiderschap en de liefde

In deze module staan de verschillende manieren van leiding geven centraal. Waar sommige leiderschapsvormen liefde helemaal niet meenemen, zoals bij transactioneel en autoritair leiderschap, rekenen andere leiderschapsvormen liefde wel tot hun kern; bijvoorbeeld bij spiritueel en dienend leiderschap. Dit brengt implicaties met zich mee voor de leider die overweegt liefdevol te leiden. Ondanks dat liefdevol leiderschap zeker niet altijd superieur is aan andere vormen van leiderschap, is het belangrijk te herkennen welke omstandigheden zich beter lenen voor liefdevol leiderschap dan voor alternatieve leiderschapsvormen.

 • Werk met liefde
 • Besturen vanuit vertrouwen
 • De wereld heeft liefde nodig

Module 4

Liefdevol handelen – vertrouwen, waarden, wederkerigheid en waardering

Deze module is ‘zachter’ van aard dan de voorgaande modulen. Aan de orde komt hoe het individu liefdevol kan handelen. Belangrijke onderwerpen in deze module zijn vertrouwen, integriteit, waarden, wederkerigheid en waardering. Door middel van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe deze concepten ertoe doen op de werkvloer.

 • Naar het hart gaan
 • De hefboom van luisteren

Module 5

Het rendement van liefde – voor de mens, voor organisaties en voor de maatschappij

In deze module worden de voorgaande onderwerpen samengevat en geïntegreerd. Aan de hand van cases wordt uitgelegd hoe organisaties verschillen in de mate waarin ze liefhebbend zijn en hoe er niet noodzakelijkerwijs maar één goede manier van leiden is. Er zijn ook organisaties die niet liefdevol, maar wel economisch succesvol zijn.

 • Integratie en reflectie
 • De invloed van de moderne en digitale technologie
 • Het rendement van liefde

 

Vooraanstaande denkers uit de wetenschap en ‘thought leaders’ uit het bedrijfsleven delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen. Tijdens de leergang laten zij zien hoe zij tegen liefde binnen organisaties aankijken, op welke wijze en met welke instrumenten er een balans tussen liefde voor alle stakeholders bereikt kan worden en hoe deze liefde zich vertaalt naar waarde en rendement.

Ruben van Zwieten is predikant en oprichter van De Nieuwe Poort op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in Rotterdam, huizen voor ontmoeting en inspiratie. En van zingevingshotel El Nuevo Puerto in Valencia. Verkozen als Young European Leader klas 2019: 40 mensen onder de 40 jaar.

Ben Tax is nadat hij als accountant gewerkt heeft,  sinds 1986 directeur van Rijk Zwaan, een groenteveredelingsbedrijf in De Lier dat in de wereldwijde top 5 staat van de groenteveredelingsbedrijven. Samen met zijn toenmalige twee mede directieleden heeft hij een management buy out gedaan met de bedoeling om de mensgerichte bedrijfscultuur stevig te verankeren. Zijn visie is dat de medewerker op één hoort te staan bij een bedrijf, winst is nog wel nodig, maar is slechts een gevolg van betrokken en bevlogen medewerkers.

Dr. Frédérique Six is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het gebied van publieke governance die vertrouwen bouwt, dus de relatie tussen vertrouwen en beheersing. Daarnaast is ze gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en ze geeft regelmatig lezingen en masterclasses voor mensen in de praktijk.

Mathilde Lub is opgeleid als diplomaat bij Buitenlandse Zaken. Na enkele heftige jaren in conflictgebieden heeft ze de overstap gemaakt naar een bestaan als (team)coach en facilitator. Haar missie is om mensen in contact te laten zijn en blijven met zichzelf en met anderen.

Dr. Roshnee Ossewaarde-Lowtoo is als cultuurfilosofe verbonden aan de theologie faculteit van Tilburg University. Ze heeft onlangs een door de Goldschmeding Foundation gefinancieerd vierjarig interdisciplinair onderzoek naar een menswaardige economie afgerond. Daarbij werd de relatie tussen liefde en rechtvaardigheid verkend. Dat onderzoek bouwde voort op haar proefschrift op het gebied van de filosofische antropologie. Zij houdt zich bezig met kwesties zoals persoonlijke vorming, integriteit, de gevaren van zowel het individualisme als het collectivisme, en de verschillende gedaanten van de wil-tot-macht. 

Prof. dr. Lans Bovenberg is hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg en bekleedt de leerstoel ‘Relationele economie, waarden en leiderschap’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij ontwikkelt een nieuwe economie module voor het middelbaar onderwijs waarin relaties en wederkerigheid sterker naar voren komen. In 2003 won Lans Bovenberg de prestigieuze Spinozapremie voor zijn baanbrekende en invloedrijke onderzoek. HP/De Tijd riep hem in 2007 uit tot één van de 100 meest invloedrijke Nederlanders.

Patrick Nullens is hoogleraar leiderschapsethiek en menswaardige samenleving aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en hoogleraar ethiek aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Met MVO.NL en Nyenrode Business University werkt hij aan het project “Ongemak in de boardroom”. Samen met bestuurders en commissarissen van grote ondernemingen wordt er via participatief actieonderzoek aan een nieuwe visie op bestuurlijk leiderschap en toezichthouden gewerkt. De ervaring van diepere verbindingen (liefde) en actieve hoop zijn bepalende succesfactoren. Recent verscheen van hem het boek: Hoop als kunst van verantwoord leiderschap (Garant, 2021).

Esther Kerstholt is een expert op het gebied van leiderschapontwikkeling en cultuurverandering. Zij werkte in het verleden onder meer voor McKinsey & Company en daarnaast was ze leider van de Benelux hub van Aberkyn, een organisatie gericht op change en transformatie. Momenteel is ze leiderschapscoach bij diverse multinationals in Nederland en daarbuiten waarbij ze management teams en executives coacht op gebied van persoonlijke leiderschapsontwikkeling, high performance teams en het ontwikkelen van purpose- en waarden-gedreven organisatieculturen.

Victor Pierau is econoom met ruime business ervaring èn in de psychotherapie. Hij is gefascineerd door menselijke interactie en verdiepte zich jarenlang in de wetenschap van het luisteren. Hij ontdekte dat Luisteren plaats vindt op zeven niveaus. Hierover schreef hij een boeiend en leerzaam boek, getiteld: Leiderschap in Luisteren. Hij traint en coacht al jaren diverse professionals en complete organisaties in beter Luisteren.

Britt Breure is HR directeur bij softwarebedrijf AFAS. Deze functie op directieniveau bestaat sinds 2020 en heeft als doel om aan te tonen hoe belangrijk medewerkers zijn binnen dit bedrijf. Zij voert de HR-functie in haar eentje uit, want bij AFAS is het doel om alles te automatiseren waarbij dat kan. Zo kan zij zich focussen op het toevoegen van waarde vanuit de HR-functie in de vorm van het behouden en verhogen van werkgeluk voor alle medewerkers. Dit krijgt invulling door zoveel mogelijk verantwoordelijkheid decentraal neer te leggen in de organisatie.

Leo Bormans is auteur van de internationale bestseller ‘The World Book of Happiness’ en het boek ‘The World Book of Love’. Hij geeft nu overal ter wereld als ‘Ambassador of Happiness & Quality of Life’ lezingen, voor grote internationale congressen als ook bij kleine gespecialiseerde workshops. Samen met de universiteit van Leuven startte hij een breed wetenschappelijk onderzoek naar het effect van geluksinterventies.

 

Najaar 2022

Module 1

donderdag 13 oktober 2022

Module 2

vrijdag 14 oktober 2022

Module 3

donderdag 10 november 2022

Module 4

donderdag 8 december 2022

Module 5

vrijdag 9 december 2022

 

Voorjaar 2023

Module 1 en 2

donderdag 6 en vrijdag 7 april 2023

Module 3

vrijdag 12 mei 2023

Module 4 en 5

donderdag 8 en vrijdag 9 juni 2023

 

Najaar 2023

Module 1 en 2

 donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2023

Module 3

 vrijdag 3 november 2023

Module 4 en 5

 donderdag 30 november en vrijdag 1 december 2023

*Data onder voorbehoud

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen