Nieuwe inzichten, onderzoeksvaardigheden én breder netwerk door de post-master Internal Auditing & Advisory

kobu agency

De omloopsnelheid van kennis in het auditvak gaat razendsnel. Om een waardevolle gesprekspartner te zijn voor het hoogste management is het cruciaal om die kennis te blijven opdoen, onderzoeksvaardigheden bij te spijkeren en de juiste vragen te stellen. Deze twee alumni gingen terug naar de collegebanken om naast hun drukke banen in een tweejarige post-master aan de Erasmus Universiteit Rotterdam alles te leren over Internal Auditing & Advisory (IAA). “De studie heeft me nieuwe inzichten opgeleverd, naast het cadeau dat ik zoveel nieuwe interessante mensen heb ontmoet.”

Voor Svetlana Vrubleuskaya, Senior consultant bij KPMG, was het werkgebied van internal auditors tot 2,5 jaar geleden onbekend terrein. Als afgestudeerd criminologe werkte ze bij een Compliance-afdeling van een bank. “Daar kwam ik met consultants in aanraking die internal audits uitvoerden. Zij hoefden geen politieagent te spelen, maar zaten juist aan de preventieve kant en gaven adviezen op het gebied van interne beheersing”, vertelt Vrubleuskaya. “Dat triggerde me. In maart 2017 ben ik bij KPMG gestart op de afdeling Internal Audit, Risk and Compliance Services. Iets heel anders dan mijn studieachtergrond, maar ik wilde altijd nog wel verder studeren. KPMG bood mij die kans, zodat ik mijn advies- en auditorsrol beter kan plaatsen vanuit een theoretisch kader.”

In september 2017 begon Vrubleuskaya aan de post master Internal Auditing & Advisory. “De toegevoegde waarde van de opleiding zat voor mij in de juiste vragen leren stellen en het uitvoeren van deugdelijk onderzoek. Als ik een klantvraag krijg, weet ik nu precies hoe ik het als onderzoeker ga aanpakken. Wat is je probleemstelling, wat zijn de normen, wat en hoe ga je meten? Dat zijn in dit kader belangrijke vragen.”

Vrijdag, studiedag

Iedere vrijdag college volgen, vraagt wel de nodige inzet. Vrubleuskaya: “Het was te doen, maar ik onderschatte de werklast soms toch. Het eerste jaar focust op - voor mij zeer waardevolle - theoretische kennis. Het tweede is praktijkgerichter, dan kon je een praktijkcasus bijvoorbeeld ook combineren met je werk. Door de studie heb ik het vak veel sneller onder de knie gekregen.”

In mei 2020 studeerde Vrubleuskaya af met een onderzoek naar de rol van de interne auditfunctie in relatie tot de strategische inrichting van een organisatie. “Strategie is de basis van elke organisatie, maar volgens de literatuur wordt daar door een interne auditfunctie maar in beperkte mate naar gekeken. Ik heb elf interne auditors geïnterviewd en de vraag gesteld in hoeverre ze een rol voor zichzelf zien weggelegd in het uitvoeren van strategie-audits. Het voeren van die gesprekken en het verzamelen van de data was erg leerzaam.”

Vraag àchter de vraag

Één van Vrubleuskaya’s studiegenoten was Robert Scherstra, risicomanager bij pensioenfonds PMT. Scherstra heeft een achtergrond in bedrijfskunde, afstudeerrichting Financieel Management. Hij werkte hiervoor op het snijvlak van business en IT bij Nationale Nederlanden en was manager van een tweedelijns team bij Aegon. “Ik wilde meer handvatten krijgen en nieuwe kennis opdoen over het auditvak. Niet eens per se om zelf auditor te worden, maar vooral om te leren van de aanpak bij vraagstukken en de structuur van onderzoek. Ik heb geleerd naar de vraag áchter een vraag te kijken.” Scherstra volgde de opleiding van 2017-2019. Het studeren op vrijdag beviel hem zo goed, dat hij daarna nog een kopjaar IT-Auditing & Advisory heeft gevolgd. “Ik vond het echt een uitje om op vrijdag naar college te gaan”, zegt hij. “De deelnemers zijn extra gemotiveerd om de opleiding te doen, dus iedereen is betrokken en enthousiast. In je studententijd zaten docenten op afstand, dat is nu niet zo, waardoor je ook in bijvoorbeeld de lunchpauze een inhoudelijk praatje kunt maken. Het gaf me veel energie en plezier, dus ik ben blij dat ik van mijn toenmalige manager de kans kreeg om na het volgen van Internal Auditing & Advisory ook nog een jaar de IT-auditing kant mee te pakken.”

Detective spelen

Als afstudeeronderwerp onderzocht Scherstra de invloed van management controls op de motivatie van medewerkers en wat dat doet met de intentie en attitude ten opzichte van het delen van kennis. “Een hele mond vol ja”, lacht Scherstra. “Management controls zijn gericht op het beïnvloeden van gedrag. Ik heb onderzocht of je er ook de intentie om kennis te delen mee kunt beïnvloeden. Het was lang geleden dat ik het programma SPSS gebruikt had, dus dat was leerzaam. Ik kon detective spelen en in een bak informatie relaties zoeken.”

“De opleiding Internal Auditing & Advisory heeft me een schat aan nieuwe kennis opgeleverd”, zegt Scherstra. “Met name in het tweede jaar door de boeiende verhalen van docenten Paul Iske, Frans Leeuw en Robert Vos. Ik dacht vooraf vooral iets te leren van de inhoudelijke vakken, maar juist de combinatie met ervaringen uit de praktijk is waardevol. Ik zou de opleiding zeker aanraden aan anderen. Het is heel belangrijk om bij te blijven in je vak. We werken in kennisintensieve organisaties. De opgedane kennis, soft skills én verbreding van mijn netwerk zijn zeker van toegevoegde waarde voor mij en de organisatie waar ik voor werk.”  

Meer informatie

Wil je je verdiepen in wat een post-master opleiding kan brengen voor jouw carrière? Lees hier meer over de post-master Internal Auditing & Advisory

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen