Spotlight Interview | Prof. mr. dr. Maarten de Wilde

Het is echt een misvatting dat Belastingrecht saai zou zijn

Prof. mr. dr. Maarten de Wilde

Docent / Opleidingsdirecteur Bachelor Fiscaal recht

‘Van jongs af aan zat de passie voor het recht er bij mij in. Ik was altijd aan het vragen waarom dingen zo waren en ik wilde continu discussiëren. Mijn ouders zeiden dat ik misschien maar advocaat moest worden. In Utrecht ben ik Nederlands recht gaan studeren. Tijdens de studie werd ik gegrepen door een bijzonder economisch, sociaal, juridisch en wetenschappelijk fenomeen, namelijk de financiering van de overheidsuitgaven. Ik vond fiscaal recht uitdagend en het maatschappelijke aspect ervan sprak me erg aan, dus ben ik me daarin gaan specialiseren.’

‘Voor mijn promotie ben ik naar Erasmus School of Law gekomen. Binnen Erasmus School of Law ben ik tegenwoordig opleidingsdirecteur van de sectie Fiscaalrecht. Ook geef ik de vakken Internationaal Belastingrecht en Europees Belastingrecht, zowel voor de bachelor als de masteropleiding. Daarnaast werk ik twee dagen in de week bij Loyens & Loeff als professional support lawyer, ofwel belastingadviseur.’

‘Mijn onderzoek bij Erasmus School of Law richt zich voornamelijk tot internationale en Europees rechterlijke aspecten van winstbelasting voor multinationals. Ik houd mij bezig met de vraag: Hoe zou je multinationale ondernemingen moeten belasten in een globaliserende marktomgeving? Hoe kun je een neutraal, non-discriminatoir belastingsystematiek vormgeven? Daarover schrijf ik ook commentaren en kritieken op concrete ontwikkelingen voor Europese richtlijnen.’

Redelijke belastingen

‘In de kranten lees je veel over belastingplanning, ontwijking en overheden die met elkaar concurreren door belastingvoordeel aan internationale bedrijven te geven. Sinds een paar jaar is er sowieso veel aandacht in de maatschappij en de politiek over wat multinationals redelijkerwijs aan belasting zouden moeten betalen. Binnen en buiten de Europese Unie zie je dat er verschillend wordt gedacht over de vraag hoe je de winst van de multinationale onderneming, de belastingtaart zeg maar, over verschillende landen moet verdelen. Wat voor systeem zou je moeten toepassen zodat je die winst over al die landen kunt verdelen? Hoe kun je belasting heffen op een manier die maatschappelijk als fair wordt gezien? De G20 en OESO hebben in 2015 plannen gemaakt om de belastingsystemen van de landen beter op elkaar aan te sluiten zodat er internationaal gezien minder gaten vallen waar multinationals dan weer hun voordeel mee doen.’

Heel Creatief

Het is echt een misvatting dat fiscaal recht saai zou zijn. Het is juist heel creatief, je kunt het vak op allerlei manieren in de praktijk toepassen. Er zitten veel facetten aan, zoals geopolitiek en de verhoudingen tussen landen onderling, maar ook economische kanten en gedragsaspecten. Een beetje zoals het stimuleren van gedragingen als het kopen van een eigen huis en dat met schulden financieren of voordelen geven aan expats om kennismigratie te stimuleren, maar dan bij bedrijven. Het is veel dynamischer dan het misschien op het eerste gezicht lijkt. Het gaat bijvoorbeeld ook over de maatschappelijke discussie wie betaalt en wie draagt bij aan de financiering van de samenleving? Fiscaal recht is veel meer dan een man in een grijs pak met een rekenmachine.’

Inspirerend

‘Erasmus School of Law is een dynamische en open organisatie, er is veel ruimte om je te ontwikkelen. Ik vind het heel inspirerend om te zien wat we op onderzoeksgebied doen en produceren. Die hands-on mentaliteit en de diversiteit vind ik uniek. Ook de laagdrempelige, Rotterdamse mouwenopstroophouding vind ik onderscheidend voor Erasmus School of Law. Onderwijsgroepen en colleges waar mensen uit verschillende culturen en diverse achtergronden bij elkaar zitten, is voor mij heel positief. Natuurlijk brengt dat ook uitdagingen met zich, maar daardoor onderscheidt Erasmus School of Law zich wat mij betreft echt van andere universiteiten.’

Niet op een eiland

Transparantie in bevindingen vind ik belangrijk. Als wetenschapper moet je niet op een eiland zitten, maar je bevindingen juist met de samenleving delen. De universiteit wordt ook gefinancierd uit overheidsmiddelen, dus ik vind dat de samenleving ook mag weten wat er uit die onderzoeken komt.

Erasmus School of Law heeft een goed maatschappelijk netwerk. Onze hoogleraren gaan er op uit en ik kom hen veel tegen in de media. Als fiscalist moet je overigens wel voorzichtig zijn in de media omdat het op TV en radio moeilijk is om het genuanceerde verhaal te vertellen. Daar is soms geen ruimte voor in de media.

Spijt

Als je écht wilt promoveren, moet je het doen, anders ga je spijt krijgen. Het proefschrift is een megaproject en je komt in een soort moeras terecht. Je wordt enorm teruggeworpen in je denken. Het is een heel confronterend traject, maar ook fantastisch: je bent vrij en het geeft een enorme verantwoordelijkheid omdat er geen kaders zijn. Als advies zou ik willen geven; schrijf eens een artikel en kijk of je het dan nog steeds leuk vindt. Kijk vervolgens of je jouw artikel gepubliceerd kan krijgen. Als het lukt, is dat een fantastisch en groots gevoel!’

Personalia

Naam: Maarten Floris de Wilde
Functie: Hoogleraar / Opleidingsdirecteur Bachelor Fiscaal recht
Proefschrift: Sharing the Pie; taxing multinationals in a global market (Cum Laude)
Expertise: ondernemingswinstbelastingheffing in internationale omgeving
Huidig onderzoek: Belastingheffing multinationals / Europese en internationale ontwikkelingen (BEPS)

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes