Minors

7 results

 • Criminology

  The twilight between the legal and the illegal. This minor introduces students to various perspectives on a diverse range of crimes, their causes, offenders…
 • Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden

  In deze verbredende minor wordt het thema dood en letsel vanuit verschillende invalshoeken (in het bijzonder het recht, maar ook de (rechts)economie, (rechts…
 • Fiscaal Ondernemingsrecht

  Deze minor geeft inzicht in het Nederlandse belastingrecht zoals relevant voor ondernemingen. Het bespreekt de hoofdlijnen van enkele belastingwetten, de…
 • Kwantitatief inzicht voor juristen

  Als jurist word je regelmatig met kwantitatieve data geconfronteerd. Het juist interpreteren van deze data is belangrijk.
 • Recht en Gezondheidszorg (Voltijd)

  Deze Minor richt zich op de rechtsbetrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de gezondheidszorg: de burger als patiënt, de zorgaanbieder (dokter,…
 • Rechtspsychologie

  De rechter moet achterhalen of de verdachte schuldig is aan het tenlastegelegde feit. Dat doet hij door te bekijken of er in het dossier voldoende wettige…
 • The Political Economy of European Integration

  A multidisciplinary perspective on both theoretical and practical aspects of European integration. This course examines practical and theoretical issues…

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes