mr.dr. (Annika) JGCM Galle

mr.dr. (Annika) JGCM Galle
Assistant Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-053
Telephone
0104082827
Email
galle@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Financial law, internal supervision and corporate governance

  • J.G.C.M. Galle, A. de Bos & M.E.P.A.R. Jans (2015). Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle, A. de Bos & M.E.P.A.R. Jans (2015). Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle, M.J. Giltjes & M.E. de Ruijter - Nobel (2019). Code Pensioenfondsen. Rapportage, Diversiteit en Toekomst. (ICFG, 8). Den Haag: Boomjuridisch
   • K.H. Boonzaaijer, M.E. Nobel & J.G.C.M. Galle (2018). Inzicht in de Code Pensioenfondsen (IvO Center for Financial Law and Governance, 6). Den Haag: Boom juridisch
   • J.G.C.M. Galle, M.E.P.A.R. Jans CCP & A. de Bos (2018). Governance in beweging. De intern toezichthouder in de semipublieke sectror. (ICFG, 7). Den Haag: Boomjuridisch
   • K.H. Boonzaaijer, J.G.C.M. Galle & K. van Middelaar (2017). Intern toezicht in de pensioensector. Regelgeving en praktijk in transitie (IvO Center for Financial Law and Governance, 5). Den Haag: Boom Juridisch
   • A. de Bos, J.G.C.M. Galle & M.E.P.A.R. Jans (2015). Vier jaar Code Banken. Ontwikkelingen in regelgeving en praktijk (IvO Center for Financial Law and Governance, 2). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • J.G.C.M. Galle & K.H. Boonzaaijer (2017). Intern toezicht pensioensector beweegt met zijn code mee naar governance op maat, maar ruimte voor verbetering blijft. In M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. Van Ees & M. Kaptein (Eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018 (pp. 131-145). Deventer: Wolters Kluwer
   • J.G.C.M. Galle (2016). A Closer Look at the Dutch Gender Quota from Empirical and Theoretical Perspective. In D. Vasilenko & et al. (Eds.), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance (pp. 118-128). UK: ACPI Ltd.
   • J.G.C.M. Galle (2015). Door het comply or explain principe een flexibel en faciliterend BW2? Tegengestelde ontwikkelingen en een onduidelijke toekomst. In De toekomst van het Ondernemingsrecht - Het Ondernemingsrecht van de toekomst (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 99) (pp. 115-135). Deventer: Wolters Kluwer
   • J.G.C.M. Galle (2013). Corporate Governance: Het comply or explain principe. In J.B.S. Hijink, K.A. Kralj & K. Raaijmakers (Eds.), Tien jaar financieel recht in Rotterdam, Lustrumbundel 2013 (pp. 205-218). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle (2013). Fusies en Overnames. In J.B.S. Hijink, K.A. Kralj & K. Raaijmakers (Eds.), Tien jaar financieel recht in Rotterdam, Lustrumbundel 2013 (pp. 185-203). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle (2012). Aanbevelingen ter verbetering van het gebruik van het 'pas toe of leg uit'-principe in de praktijk. In M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees & M. Kaptein (Eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013 (pp. 57-71). Deventer: Kluwer
   • J.G.C.M. Galle (2007). Fusies en overnames. In A. de Bos & W.J. Slagter (Eds.), Financieel recht. Vanuit economisch en juridisch perspectief (pp. 119-137). Deventer: Kluwer
   • A. de Bos, J.G.C.M. Galle & M.E.P.A.R. Jans CCP (2018). Uitdagingen in de relatie tussen intern extern toezicht! Relatie van de interne toezichthouder met de externe toezichthouder en externe accountant in de pensioen-, woningcorporatie- en zorgsector. (Extern rapport). Den Haag: Nationaal Register
   • A. de Bos, J.G.C.M. Galle, M.E.P.A.R. Jans CCP, F. Meeuwissen & K. van Middelaar (2018). Governance in beweging. De intern toezichthouder in de semipublieke sector. (Extern rapport). Den Haag: Boomjuridisch
   • J.G.C.M. Galle, K.H. Boonzaaijer & M.E. Nobel (2018). Inzicht in de Code Pensioenfondsen. Naleving boekjaar 2016, standpunten en ervaringen pensioenfondsbestuurders in 2017. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • K.H. Boonzaaijer, J.G.C.M. Galle & K. van Middelaar (2016). Intern toezicht in de pensioensector. Studie naar (de naleving van) de VITP-Toezichtcode. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle, A. de Bos & M.E.P.A.R. Jans (2015). Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle & A. de Bos (2015). Research commissioned by the Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (Association of Supervisors of housing agencies) on the education of non-executives (June-October 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law
    • J.G.C.M. Galle (2019, mei 23). Dagvoorzitter ICFG- Symposium “Fintech: recht, regulering & governance”. Rotterdam, ICFG-Symposium “Fintech: recht, regulering & governance”.
    • J.G.C.M. Galle & M.E.P.A.R. Jans CCP (2016, oktober 27). The Impact of the Dutch Banking Code on Restoring Trust in the Banking Sector. Milan, 13th Workshop on Corporate Governance of the European Institute for Advanced Studies in Management.
    • A.G.H. Klaassen & J.G.C.M. Galle (2019, oktober 3). Diversiteit in het bestuur van het pensioenfonds. Zeist, Pensioenfondsbestuurders Diner (Euroform).
    • J.G.C.M. Galle (2018, november 27). De relatie tussen intern en extern toezicht in de pensioensector, woningcorporatiesector en zorgsector. Utrecht, Conferentie toezicht op Goed Bestuur Inspectieraad.
    • J.G.C.M. Galle (2018, oktober 5). Uitdagingen in de relatie tussen intern en extern toezicht. Rotterdam, Symposium Nationaal Register: Relatie intern - extern toezicht? Toegevoegde waarde onder druk!.
   • J.G.C.M. Galle (2016). A Closer Look at the Dutch Gender Quota from Empirical and Theoretical Perspective. International Conference on Management, Leadership and Governance: St Peterburg (2016, april 14).
   • J.G.C.M. Galle (2014). Chairman. Masterclass on Financial Crisis: Rabobank Leiden-Katwijk (2014, november 28).
   • J.G.C.M. Galle (2014). Presentation: 'Comply or explain in Belgium, Germany, Italy, the Netherlands and the UK: insufficient explains and an empirical analysis'. 37th Annual Congress of the European Accounting Association: Talinn, Estonia (2014, mei 21 - 2014, mei 23).
   • J.G.C.M. Galle (2014). Presentation 'Code Banken 2010 - 2013: impact of vertrouwen? ICFG Symposium of the ESL "Vertrouwensherstel en veranderd gedrag in de financiële sector': Rotterdam (2014, oktober 2).
   • J.G.C.M. Galle (2014). Chairman. De Financiële Dag Meesterweek 2014: Rotterdam.
   • J.G.C.M. Galle (2008). Presentation at the International Conference on Corporate Governance of the Birmingham Business School in the UK in 2008.
   • J.G.C.M. Galle (2006). Presentation at the International Conference on Corporate Governance of the Birmingham Business School in the UK in 2006.
   • J.G.C.M. Galle (2018). Noot bij: KIFID. (2018, februari 2), Rechtspraak Financieel Recht 2018-75, Zaaknr. 2018-433, (Opzegging. Heeft de Bank de bancaire relatie met Consument terecht beëindigd? (Consument/Bank)).
   • J.G.C.M. Galle (2017). Noot bij: KIFID. (2016, juli 15), Rechtspraak Financieel Recht 2017-10, (Hypothecaire geldlening. Toerekenbare tekortkoming. Is de bank haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst nagekomen en wat is de door de consument geleden schade?).
   • J.G.C.M. Galle, M.E.P.A.R. Jans & A. de Bos Good governance en langetermijnwaardecreatie in een semipublieke omgeving. EY Zicht op Toezicht, pp. 43-47.
   • M.E.P.A.R. Jans-van Wieringen, A. De Bos & J.G.C.M. Galle (2013, juli 3). Banken moeten open zijn over naleven normen en zo de dialoog met samenleving aangaan. Het Financieele Dagblad
   • A. de Bos & J.G.C.M. Galle (2013, juli 3). Banken moeten open zijn over naleven normen en zo de dialoog met de samenleveing aangaan. Het Financieele Dagblad
   • J.G.C.M. Galle (2007, november 29). Meer toezicht in nv. Het Financieele Dagblad
   • J.G.C.M. Galle (2005, juni 23). Baby Kelly is geen morele zaak. Het Financieele Dagblad
   • J.G.C.M. Galle (2004, oktober 8). Oprichting van een Europese vennootschap met als doel omzeiling van de structuurregeling. Het Financieele Dagblad
   • J.G.C.M. Galle (2012, mei 31). Consensus on the comply or explain principle within the EU corporate governance framework: legal and empirical reserach. EUR (440 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: prof.dr. A. de Bos & prof.mr. L. Timmerman.
 • CM Payments BV

  Start date approval
  Mar/2019
  End date approval
  Is current
  Place
  BREDA
  Description
  Lid van de Raad van Commissarissen
 • Fintech

  Title
  Fintech
  Year
  2020
  Year level
  master

  Thesis Master Financial Law

  Title
  Thesis Master Financial Law
  Year
  2020

  Research Lab Financial Law

  Title
  Research Lab Financial Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2020
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082827

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam