prof.mr. (Bastiaan) BF Assink

prof.mr. (Bastiaan) BF Assink
Full professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law

More information

Back to overview

Profile

 • Bastiaan Assink & Vino Timmerman (2019) - Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders - Ondernemingsrecht, 2019 (157)
 • Bastiaan Assink (2019) - Het bestuur van de vennootschap, enige kanttekeningen, Ondernemingsrecht 2019/108. [article, scholarly] - Ondernemingsrecht, 2019 (108)
 • Bastiaan Assink (2017) - Jurisprudentiële canon van vigerend Nederlands rechtspersonenrecht - Een gedachte-experiment over Hoge Raad, theorievorming en rechterlijk minimalisme - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017 (7162)
 • Bastiaan Assink (2016) - Van vennootschapsrechtelijk belang (I) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 465-475
 • Bastiaan Assink (2016) - Van vennootschapsrechtelijk belang (II) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 491-499
 • Bastiaan Assink (2015) - Belang van de vennootschap, overname en algemeen belang - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7048), 103-117
 • Bastiaan Assink (2014) - De bevoegdheid tot vaststelling van bestuurdersbezoldiging door bestuurders van NV's en BV's in een monistisch of dualistisch bestuursmodel - Een pleidooi voor restrictie (zonder wetswijziging) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1144-1153
 • Bastiaan Assink (2014) - De 'economische werkelijkheid' in het Nederlandse ondernemingsrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1031-1043
 • Bastiaan Assink (2013) - Een Nederlandse business judgment rule: quo vadis? Of een slag breder: over het streven naar zinvolle vernieuwing in het Nederlandse ondernemingsrecht - Ondernemingsrecht, 2013 (50), 255-260
 • Bastiaan Assink (2013) - Verbindingen tussen bestuurderschap, bestuurdersaansprakelijkheid en civielrechtelijk bestuursverbod - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6983), 565-580
 • Bastiaan Assink (2010) - De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap - Ondernemingsrecht, 2010 (6), 248-259
 • Bastiaan Assink (2008) - Naar een adequate tegenstrijdig belang regeling in Boek 2 BW - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6770), 737-741
 • Bastiaan Assink (2008) - Kan de Delaware business judgment rule wat betekenen voor het Nederlandse vennootschapsrecht, specifiek het enquêterecht? - Ondernemingsrecht, 230-236
 • Bastiaan Assink (2006) - Over vrijheid van ondernemingsbeleid en het enquêterecht - Ondernemingsrecht
 • Bastiaan Assink & PD Olden (2005) - Over bestuurdersaansprakelijkheid – De reikwijdte van de maatstaf ‘ernstig verwijt’, vrijtekening en vrijwaring nader bezien - Ondernemingsrecht
 • Bastiaan Assink (2005) - Enige gedachten omtrent interne bestuurdersaansprakelijkheid. Voert de Hoge Raad met zijn enquêterechtelijke Laurus-beschikking een koerswijziging door in het leerstuk van art. 2:9 BW? - Ondernemingsrecht

 • Bastiaan Assink (2019) - Baanbrekend - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2019 (7230), 205-207
 • Bastiaan Assink (2016) - Innovatie en Ondernemingsrecht - Ondernemingsrecht
 • Bastiaan Assink (2015) - Anders denken over de figuur 'gedelegeerd commissaris' - Ondernemingsrecht, 2015 (83)
 • Bastiaan Assink, KF (Krijn) Haak, JM De Jongh, Maarten Kroeze & AJP Schild (2015) - De toekomst van het ondernemingsrecht - Ondernemingsrecht, 2015 (44)
 • Bastiaan Assink (2015) - Naschrift bij reactie - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7056), 309-310
 • Bastiaan Assink (2014) - If It Ain't Broke... - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 656-658
 • Bastiaan Assink (2012) - The State of Dutch Corporate Law - European Company Law, 2012 (5), 263-266
 • Bastiaan Assink & Maarten Verbrugh (2012) - Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (Ondernemingsrechtelijk deel) - Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008
 • Bastiaan Assink, Maarten Kroeze & Maarten Verbrugh (2010) - Kroniek van het vennootschapsrecht - Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007
 • Bastiaan Assink (2010) - Polarisering in enquêterechtspraak - Ars Aequi, 2010 (11), 768-770
 • Bastiaan Assink & Maarten Kroeze (2010) - Ja, wij willen! - Ondernemingsrecht, 2010 (6), 246-247
 • Bastiaan Assink (2008) - Kroniek van vennootschapsrechtelijke jurisprudentie uit Delaware (Deel II) - Ondernemingsrecht
 • Bastiaan Assink (2008) - Zwar(t)e tijden voor Conrad Black - Ondernemingsrecht
 • Bastiaan Assink & TT van Zanten (2008) - Art. 2:9 BW in faillissement: tijd voor herwaardering! - Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2008
 • Bastiaan Assink (2008) - Kroniek van vennootschapsrechtelijke jurisprudentie uit Delaware (Deel I) - Ondernemingsrecht
 • Bastiaan Assink (2006) - (On)bevoegde vertegenwoordiging en onderzoeksplicht bij tegenstrijdig belang ex art. 2:146/256 BW - Bedrijfsjuridische Berichten
 • Bastiaan Assink (2006) - Over de business judgment rule – Enige recente ontwikkelingen in het vennootschapsrecht van met name Delaware en Duitsland - Ondernemingsrecht
 • Bastiaan Assink (2006) - De Mannesmann-zaak. Een verhaal over irrationeel gedrag, hoogmoed en de bijbehorende val - Ondernemingsrecht
 • Bastiaan Assink (2005) - Enige beschouwingen over Duitse ontwerpwetgeving, de Amerikaanse business judgment rule en ontwikkelingen in het Nederlandse vennootschapsrecht - Ondernemingsrecht

 • Bastiaan Assink & Vino Timmerman (2021) - Essentialia bestuurdersaansprakelijkheid [forthcoming] - Ars Aequi Libri
 • Bastiaan Assink (2013) - Compendium Ondernemingsrecht (Deel 1-3) - Kluwer (3041 pages)
 • Bastiaan Assink (2010) - De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap - Kluwer

 • Bastiaan Assink (2017) - De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' - Wolters Kluwer
 • Bastiaan Assink, KF (Krijn) Haak, JM De Jongh, Maarten Kroeze & AJP Schild (2015) - De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) - Kluwer
 • Bastiaan Assink (2011) - Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht - Kluwer
 • Bastiaan Assink, Y Borrius & V van den Brink (2011) - Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht - Kluwer

 • Bastiaan Assink (2009) - Zeggenschap van de gezamenlijke aandeelhouders in kapitaalvennootschappen - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 43-50
 • Bastiaan Assink (2007) - Het schemergebied vóór faillissement; een onderzoek naar de wenselijke verdeling van verhaalsrisico’s van de onderneming vóór faillissement - Ondernemingsrecht

 • Bastiaan Assink (2019) - Afgeleide schade, de Poot/ABP-regels, en het onderscheiden tussen algemeen en bijzonder in het rechtspersonenrecht - Ondernemingsrecht, 2019 (127)
 • Bastiaan Assink (2019) - Selectieve betaling en bestuurdersaansprakelijkheid in fiscalibus (art. 36 lid 3 Iw 1990) - Ondernemingsrecht, 2019 (137)
 • Bastiaan Assink (2018) - Verbindend (vennootschaps)recht - Ars Aequi, 2018 (januari)
 • Bastiaan Assink (2018) - Externe bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW en de eis van een persoonlijk ernstig verwijt - De Hoge Raad trekt lijnen (door) - Ars Aequi, 2018 (juni), 502-512
 • Bastiaan Assink (2018) - Kanttekeningen bij Boskalis/Fugro - Maandblad voor Ondernemingsrecht - MvO, 2018 (7), 183-197 - doi: 10.5553/MvO/245231352018004007001
 • Bastiaan Assink (2018) - Verbindend (vennootschaps)recht - Ars Aequi, 2018 (januari), 43-58
 • Bastiaan Assink (2016) - Curator- en bestuurdersaansprakelijkheid in juxtapositie - Ars Aequi, 855-866
 • Bastiaan Assink & AJP Schild (2015) - Opnieuw een witte vlek in het Nederlandse personenvennootschapsrecht ingevuld door de Hoge Raad - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7070), 632-641
 • Bastiaan Assink (2014) - Enquêtebevoegdheid ex art. 2:346 BW bij een kapitaalvennootschap en 'de strekking' van het enquêterecht - Van Chinese Workers naar Slotervaartziekenhuis - Ars Aequi, 732-742
 • Bastiaan Assink (2013) - 'Chinese toestanden' - Een nieuwe impuls voor de economische realiteit in het Nederlandse enquêterecht - Ars Aequi, 2013, 466-476
 • Bastiaan Assink (2013) - Van der Meer q.q./Pieper - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2013 (3), 29-38
 • Maarten Verbrugh & Bastiaan Assink (2012) - Van Welie/M.E. Beheer - Ondernemingsrecht, 2012 (5)
 • Bastiaan Assink (2012) - Hoedanigheden en zorg(vuldigheids)plichten in het ondernemingsrecht (Ontvanger/Nilarco) - Ars Aequi, 2012 (4), 277-285
 • Bastiaan Assink (2011) - Nogmaals over het plukken van mooie bloemen aan de rand van de afgrond - Ondernemingsrecht, 2011 (5), 203-207
 • Bastiaan Assink (2011) - HR 18 maart 2011, JOR 2011/144 (D Group Europe/Schreurs q.q.) - De buitenlandse rechtspersoon als tweedegraadsbestuurder en de fuik van art. 2:11 BW jo. 2:248 BW - Ondernemingsrecht, 2011 (9)
 • Bastiaan Assink (2011) - HR 27 mei 2011, LJN BQ6220 (Inter Access Group) - Een onverwachte nabrander: de Hoge Raad, verbetering van 'verschrijvingen' en art. 1 EP - Ondernemingsrecht, 2011 (9)
 • Bastiaan Assink (2010) - (Inter Acces Groep) ('Op de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen')(nr. 200.050.575 OK, RO 2010, 24, ARO 2010, 6, JOR 2010/60) - Ondernemingsrecht, 2010 (7)
 • Bastiaan Assink & Arnoud Pijls (2010) - Zandvliet/ING Bank - Bestuurdersaansprakelijkheid, selectieve betaling en afbakening van vermogensschade - Ondernemingsrecht, 2010 (9), 401-404
 • Bastiaan Assink (2009) - Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2008, JOR 2009/61 (Bijl q.q./Van der Marel) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2009
 • Bastiaan Assink (2008) - Gerechtshof Leeuwarden 30 januari 2008, JOR 2008/89 (Roodhof q.q./Bokma Beheer Drachten) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2008
 • Bastiaan Assink (2008) - OK 15 mei 2008, JOR 2008/196-198 (ABN Amro Holding/Euronext/VNU Group) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2008
 • Bastiaan Assink (2008) - re Rechtbank Leeuwarden 31 oktober 2007, Ondernemingsrecht 2008-8, nr. 93 (Gustenhoven q.q./Groen) - Ondernemingsrecht, 2008
 • Bastiaan Assink (2007) - HR 2 november 2007, JOR 2007/302 (Kessock/S.F.T. Bank) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2007
 • Bastiaan Assink (2007) - HR 14 september 2007, JOR 2007/237 (Versatel Telecom International) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2007
 • Bastiaan Assink (2006) - Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 april 2006, Ondernemingsrecht 2006-8, nr. 144 - Ondernemingsrecht, 2006 (144)
 • Bastiaan Assink (2005) - OK 21 december 2004, Ondernemingsrecht 2005-3, nr. 35 (Unilever) - Ondernemingsrecht, 2005

 • Bastiaan Assink (2020) - Rechtspraak met gebleken veranderkracht - In H.J. de Kluiver, De rol van de rechter in het ondernemingsrecht. Beschouwingen bij het afscheid van prof. mr. L. Timmerman als advocaat-generaal bij de Hoge Raad (pp. 27-55) - Uitgeverij Paris
 • Bastiaan Assink (2019) - Aandeelhouders en strategie na Boskalis/Fugro - In B. Kemp, H. Koster & C.A. Schwarz, De betekenis en functies van het vennootschappelijk belang (pp. 39-86) - Wolters Kluwer
 • Bastiaan Assink & PE Ernste (2017) - Mediation: denkbaar alternatief voor een bestuurdersaansprakelijkheidprocedure? - In Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen (pp. 613-636) - Kluwer
 • Bastiaan Assink (2017) - Familievennootschap en vennootschappelijk belang - In Familievennootschappen (pp. 27-74) - Wolters Kluwer
 • Bastiaan Assink (2017) - De ernstig verwijt-maatstaf en aansprakelijkheid van een feitelijke, indirecte en/of nieuwe bestuurder ex art. 2:9 BW of art. 6:162 BW (jo. art. 2:11 BW) - In De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (pp. 177-197) - Wolters Kluwer
 • Bastiaan Assink (2016) - Aansprakelijkheid en draagplicht - In Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen (pp. 59-76) - Wolters Kluwer
 • Bastiaan Assink & LE Strine, Jr. (2016) - Lessons for Luxembourg: Are Delaware and The Netherlands examples you can emulate? - In A. Prüm, 100 years of Luxembourg company law (pp. 375-412) - Larcier
 • Bastiaan Assink & Maarten Verbrugh (2016) - Over bestuur, beleidsvrijheid en vier mogelijke begrenzers daarvan (primair bezien vanuit het BV-recht) - In M. van Olffen, Handboek notarieel ondernemingsrecht (pp. 45-90) - Wolters Kluwer
 • Bastiaan Assink (2016) - De factor 'wetenschap van benadeling' in te onderscheiden grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid - In M.Y. Nethe & e.a., Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht (pp. 91-148) - Kluwer
 • Bastiaan Assink (2015) - Dubbel denken in het vennootschaprecht (over 'precommitment strategies', via 'deal protection measures') - In Ik ben niet overtuigd (liber Ingelse) (pp. 29-42) - Ars Aequi Libri
 • Bastiaan Assink & JM De Jongh (2015) - Gedragsnorm, enquêterecht en aandeelhouder - In De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) (pp. 1-15) - Kluwer
 • Bastiaan Assink (2013) - Sociale psychologie en vernieuwing in het ondernemingsrecht - Over beoefening van het Nederlandse ondernemingsrecht, gedragingen van bestuurders van kapitaalvennootschappen en het betrekken van relevante inzichten uit de sociale psychologie: naar een vernieuwende, opener verbinding? - In W.H. Van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij, Capita civilologie (pp. 765-810) - Boom Juridische Uitgevers
 • Bastiaan Assink (2012) - Toerekening van wetenschap aan een rechtspersoon - Een verbindende benadering - In L. Timmerman e.a., Verbindend recht (pp. 21-47) - Kluwer
 • Bastiaan Assink (2012) - Vraagtekens rond afgeleide schade - In P.J. van der Korst, R. Abma & G.T.M.J. Raaijmakers, Handboek onderneming en aandeelhouder (pp. 305-350) - Kluwer
 • Bastiaan Assink, HE Bröring, Vino Timmerman & SN Valk (2011) - Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht - In Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (deel 76, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht) (pp. 5-80) - Kluwer
 • Bastiaan Assink (2011) - Samenwerking in het bestuur - Over de wisselwerking tussen bestuurlijk gedrag, inzichten uit de sociale psychologie en het ondernemingsrecht - In L. Timmerman & B.F. Assink, SamenWerken in het ondernemingsrecht (pp. 9-38) - Kluwer
 • Bastiaan Assink & Maarten Kroeze (2010) - Rechterlijke toetsing van ondernemingsbeleid in het enquêterecht; hoe marginaal zou 'marginaal' eigenlijk moeten zijn? - In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme, Willems' wegen (Willems bundel; opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.H.M. Willems) (pp. 11-32) - Kluwer
 • Bastiaan Assink (2009) - Facetten van verantwoordelijkheid in hedendaags ondernemingsbestuur - De triade taakopdracht, eisen van verantwoord gedrag en afleggen van verantwoording nader bezien - In Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een nieuw decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse (Preadviezen 2009 voor de Vereeniging 'Handelsrecht') (pp. 3-195) - Kluwer

 • Bastiaan Assink (2019) - Aandeelhouders en strategie na Boskalis/Fugro - In R. Abma, B.F. Assink, S.H.M.A. Dumoulin, H.J. de Kluiver & A.F. Verdam, De aandeelhoudersvergadering van de beursvennootschap (pp. 35-70) - Wolters Kluwer
 • Bastiaan Assink & Maarten Kroeze (2016) - Kroniek van het enquêterecht - In Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016 (pp. 37-80) - Kluwer
 • Bastiaan Assink (2012) - Schatgraven en vernieuwend ondernemingsrecht - In L. Timmerman e.a., Piet Sanders - Een honderdjarige vernieuwer (pp. 107-114) - Kluwer

 • Bastiaan Assink (2014) - De factor 'wetenschap van benadeling' in te onderscheiden grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid - Congres van het Instituut voor Ondernemingsrecht - 'Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht'

 • Bastiaan Assink (2017) - Botsende belangen - Over eigen belang, vennootschappelijk belang en tegenstrijdig belang - Congres 25 jaar NBW

 • Bastiaan Assink (2010) - De Januskop van het ondernemingsrecht - Over faciliëring en regulering van ondernemerschap - Kluwer

 • Bastiaan Assink (2016) - Internal and External Director Liability in Dutch Corporate (Case) Law, Towards a More Balanced Interplay Between Contextualism and Doctrinal Conceptualization (Or Simply: Why Doctrine Matters, Besides Context

 • Bastiaan Assink (2010) - Editor of www.thedefiningtension.com, providing daily commentary on developments in international corporate law and corporate governance (since January 2009)

 • Bastiaan Assink (2009) - www.TheDefiningTension.com - Private

 • Bastiaan Assink (2015) - De ontwikkeling van de ernstig verwijt maatstaf in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht - Hoge Raad der Nederlanden
 • Bastiaan Assink (2015) - Gedachten over de gedelegeerd commissaris en fundamentele beoefening van het vennootschapsrecht - Reactie op de inleiding van José Blanco Fernández - Ondernemingsrechtdiner
 • Bastiaan Assink (2014) - Belang van de vennootschap, overname en algemeen belang - Erasmus School of Law - 'Overname en algemeen belang'
 • Bastiaan Assink (2014) - De 'economische werkelijkheid' in het Nederlandse ondernemingsrecht - Erasmus School of Law - 'Corporate litigation bij de Ondernemingskamer'
 • Bastiaan Assink (2013) - Het Compendium van Slagter - Congres "Wiek Slagter 90 jaar!
 • Bastiaan Assink (2012) - De open verbindingen van het ondernemingsrecht met o.a. de sociale psychologie, economische inzichten en het effectenrecht - De Doelderdag 2012
 • Bastiaan Assink (2012) - De open verbindingen van het Nederlandse ondernemingsrecht in het licht van nieuwe wetgeving - S.G.O.R. congres 2012 'Het vennootschapsrecht in ontwikkeling'
 • Bastiaan Assink (2012) - Interne bestuurdersaansprakelijkheid en tegenstrijdig belang - Symposium 'Nieuwe wetgeving rond bestuurdersaansprakelijkheid'
 • Bastiaan Assink (2011) - Fiduciary Duties and Liabilities of Directors and Officers - Director Liability in Corporate Law and the Proper Interplay Between Contextualism and Doctrinal Conceptualization (or shorter: Why Doctrine Also Matters, Besides Context) - Seminar ‘Fiduciary Duties in Corporate Law’, in honor of the appointment of Chancellor L.E. Strine, Jr. as the 2011-2012 Anton Philips Professor
 • Bastiaan Assink (2011) - Procedurele aandachtspunten bij contractuele uitlegperikelen - Cassatie seminar NautaDutilh
 • Bastiaan Assink (2011) - Dissenting Opinions - Lezing Dispuut Mordenate
 • Bastiaan Assink (2010) - Samenwerking in het bestuur: de wisselwerking tussen bestuurlijk gedrag, inzichten uit de sociale psychologie en het ondernemingsrecht - Instituut voor Ondernemingsrecht congres SamenWerken in het ondernemingsrecht
 • Bastiaan Assink (2010) - 'Ernstig verwijt': een adequaat vehikel voor rechtsvinding en -ontwikkeling - EUR Symposium: Evolutie in het bestuurdersaansprakelijkheid
 • Bastiaan Assink (2010) - Enkele ontwikkelingen in rechtspraak rond bestuurdersaansprakelijkheid - Restructuring & Insolvency seminar NautaDutilh
 • Bastiaan Assink (2010) - Toekomstige ontwikkelingen in corporate governance: monistisch bestuur en tegenstrijdig belang - Lezing voor de Notariële Stichting
 • Bastiaan Assink (2009) - Facetten van verantwoordelijkheid in hedendaags ondernemingsbestuur - De triade taakopdracht, eisen van verantwoord gedrag en afleggen van verantwoording nader bezien - Toelichting op Deel I van het Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2009

 • Bastiaan Assink (2017) - De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' - De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders', uitreiking liber Maarten Kroeze
 • Bastiaan Assink (2016) - Familievennootschap en vennootschappelijk belang - Congres IvO 'Familievennootschappen'
 • Bastiaan Assink (2015) - Ronde tafel - Dilemma's voor bestuurders en commissarissen - NautaDutilh ronde tafel
 • Bastiaan Assink (2015) - Jurisprudentiële canon van vigerend Nederlands rechtspersonenrecht - Een gedachte-experiment over Hoge Raad, theorievorming en rechterlijk minimalisme - Verschijning van Asser-Maeijer & Kroeze 2-I* 2015
 • Bastiaan Assink (2014) - Reflectie op tendensen in het Nederlandse ondernemingsrecht en de verbinding met ondernemerschap - NautaDutilh - Congres over ondernemerschap en ondernemingsrecht

 • Bastiaan Assink (2018) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (Journal)

 • Bastiaan Frans-Jozef Assink (2010) - Harry Honée Proefschriftprijs (over periode 1 januari 2005-30 juni 2008 )

Hoge Raad der Nederlanden

Start date approval
September 2019
End date approval
August 2022
Place
DEN HAAG
Description
Advocaat-Generaal Hoge Raad der Nederlanden

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Start date approval
May 2020
End date approval
April 2023
Place
DEN HAAG
Description
Commissie Vennootschapsrecht

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes