prof.mr. (Cees) CJ Loonstra

prof.mr. (Cees) CJ Loonstra
Full Professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Telephone
0104082659
Email
loonstra@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • C.J. Loonstra & P.Th. Sick (2014). Het Wetsvoorstel werk en zekerheid (33818) in vogelvlucht: dekt de vlag de lading? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (7), 4-14.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2012). Grenzen aan de rechtsvormende taak van de rechter in het privaatrecht en het arbeidsrecht. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2012 (1), 3-21.
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2012). Statistiek Ontbindingsvergoedingen 2011: de representativiteit van de gepubliceerde ontbindingsbeschikkingen aangetoond. ArbeidsRecht, 2012, 3-15.
    • C.J. Loonstra (2012). De kwalificatievraag en bovenal: welke rechter is nu leidend? TAP. Tijdschrift voor Arbeid en Participatie, 148-153.
    • P. Kruit & C.J. Loonstra (2011). Statistiek ontslagvergoedingen 2010: the year after. ArbeidsRecht, 2011 (5), 7-21.
    • C.J. Loonstra & A.R. Houweling (2011). Verprivatisering van het arbeidsrecht? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (5), 172-181.
    • C.J. Loonstra (2011). Arbeidsovereenkomst en privaatrechtelijke dienstbetrekking: dezelfde betekenis en uitleg? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2011 (2), 86-98.
    • C.J. Loonstra (2010). De januskop van de Hoge Raad. Over de verhouding tussen art. 7:681 BW en afdeling 6.1.10 BW. ArbeidsRecht, 2010 (8/9), 6-15.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2010). Art. 7:610 BW en de partijbedoeling. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (1), 4-10.
    • P. Kruit & C.J. Loonstra (2010). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2009: vuurwerk in ontslagland! ArbeidsRecht, 2010 (6/7), 3-20.
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2009). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2008: het einde van een tijdperk. ArbeidsRecht, 2009 (6/7), 7-23.
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2009). Nietigheid van elk beding ex art. 12 WCAO na Teunissen/Welter: iets nieuws onder de zon? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (6), 212-218.
    • C.J. Loonstra & E.J. Molemans (2008). Proeftijdbeding: stand van zaken 2003-2008 (deel 1). ArbeidsRecht, 2008 (45), 14-19.
    • C.J. Loonstra & E.J. Molemans (2008). Proeftijdbeding: stand van zaken 2003-2008 (deel 2). ArbeidsRecht, 2008 (49), 3-8.
    • J.P. Quist & C.J. Loonstra (2008). Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geinventariseerd. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 3.
    • C.J. Loonstra (2008). Gezichtspunten in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geïnventariseerd. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2008 (3), 4-30.
    • C.J. Loonstra (2008). Toegang tot de ontbindingsrechter na inschakeling CWI? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2008 (1), 24-31.
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2008). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2007: meer van hetzelfde? ArbeidsRecht, 2008 (5), 14-33.
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2007). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2006: de stabiliteit voorbij? ArbeidsRecht, 2007 (5), 15-30.
    • C.J. Loonstra, M. Fiselier & B. Vink (2007). Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2007 (2), 39-46.
    • C.J. Loonstra & M. Westerbeek (2007). Honderd jaar definitie van de arbeidsovereenkomst: moet het anders? SMA, 2007 (11/12), 414-422.
    • C.J. Loonstra (2007). Hadden Osinga en Spaan meer eerder geleefd: over 'zwaarder drukken' en de werking van het concurrentiebeding. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2007 (3), 85-105.
    • C.J. Loonstra & G.W. van der Voet (2007). De kwaliteit en wenselijkheid van alternatieve geschillenprocedures in CAO's. Arbeid Integraal, 2007 (2), 65-78.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2007). De eeuw van de Wet op de arbeidsovereenkomst. Nederlands Juristenblad (NJB), 2007 (27), 1654-1661.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2006). De zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (3), 50-62.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2006). Inhoud, stelplicht en bewijslast bewuste roekeloosheid. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (1), 46-63.
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2006). Statistiek ontbindingsvergoedingen 2005: een jaar van stabiliteit. ArbeidsRecht, 2006 (6/7, nr.38), 20-29.
    • C.J. Loonstra (2006). Arbeidsovereenkomstenrecht 1996-2006: uniform, transparant en handhaafbaar? Arbeid Integraal, 2006 (3), 5-26.
    • C.J. Loonstra (2005). Snijden in het ontslagrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2005 (6), 290-297.
    • C.J. Loonstra (2005). Het nieuwe art. 7:653 BW gewogen in het licht van art. 19 lid 3 Grondwet. Sociaal Maandblad Arbeid, 2005 (2), 61-74.
    • C.J. Loonstra (2005). De gezagsverhouding ex art. 7:610 BW. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005 (3), 96-102.
    • C.J. Loonstra & L.G. Verburg (2005). Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2005 (1), 48-75.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2004). Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van wanprestatie. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (2), 43-48.
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2003). De bewust roekeloos handelende werknemer. Beschouwingen over het begrip 'bewuste roekeloosheid' in titel 7.10 BW. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2003 (3), 43-69.
    • C.J. Loonstra (2003). 'Elk beding' in art. 12 Wet CAO: over rekkelijken en preciezen. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (5), 141-147.
    • E.G. van Arkel, P.A. Boontje & C.J. Loonstra (2003). Het proeftijdontslag. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (5), 37-48.
    • E.G. van Arkel, P.A. Boontje & C.J. Loonstra (2003). Ontslagrecht: het proeftijdontslag. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (2), 37-48.
    • C.J. Loonstra (2002). Uitdijende werkgeversaansprakelijkheid. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2002 (11), 309-310.
    • C.J. Loonstra (2002). Het sociaal plan: de mist is nog lang niet opgetrokken. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2002 (3), 41-56.
    • C.J. Loonstra (2002). Het nieuwe wetvoorstel inzake het concurrentiebeding. Op zoek naar het evenwicht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2002 (8), 350-355.
    • C.J. Loonstra (2002). De Hoge Raad en de problematiek van de samenloop in het licht van artikel 7:611 BW (het goed werkgeverschap). Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2002 (1), 4-31.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2001). HR 28 april, JAR 2000. 120 (Guitoneau/Midnet Tax BV). Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1 (1), 30-44.
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2001). Het begrip `werknemer' in nationaal, rechtvergelijkend en communautair perspectief. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1 (1), 4-29.
    • M. Koning & C.J. Loonstra (2001). De werking van het reïntegratieplan ex art. 7:685 BW opnieuw empirisch getoetst. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (6), 172-174.
    • C.J. Loonstra (2001). Over bruto- en netto-beloning. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (4), 99-101.
    • C.J. Loonstra (2001). De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen. ArbeidsRecht, 8 (8/9), 32-40.
    • C.J. Loonstra (2001). `Laat de praktijk het maar uitzoeken'. Over de nieuwe vakantiewet. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (12), 323-324.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2000). Verjaringsperikelen in asbestzaken. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 15 (9), 241-242.
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2000). Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (26), 1267-1277.
    • C.J. Loonstra (2000). Afscheid van het duale ontslagrecht? Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 15 (12), 355-357.
    • C.J. Loonstra (1999). De aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters en het sociaal plan. Sociaal Maandblad Arbeid, 54 (3), 159-165.
    • C.J. Loonstra (1999). Uitzend- of inleen-CAO? De loonverhoudingsnorm van art. 8 Waadi. Ondernemingsrecht, 1 (3), 69-73.
    • C.J. Loonstra (1998). Bedrijfsovername, concurrentiebeding en bedrijfsgeheimen. Dossier Ondernemingszaken, 8 (33), 46-52.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1998). Erosie in de gezagsverhouding: de koers van de Hoge Raad. Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (18), 817-821.
    • C.J. Loonstra (1998). Naar een Wet op het Sociaal Plan. Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (8), 359-360.
    • C.J. Loonstra (1998). Het gezicht van het arbeidsrecht. Sociaal Maandblad Arbeid, 53 (5), 203-206.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1997). Sijthoff/Ouwerkerk: Een opmerkelijke uitspraak van de Hoge Raad over opdracht, ontbinding en onvoorziene omstandigheden. Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (24), 1074-1078.
    • C.J. Loonstra (1997). De nieuwe jas van art.7: 653 BW. Een poging tot synthese naar aanleiding van het proefschrift van F.B.J. Grapperhaus. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 12 (6), 169-174.
    • C.J. Loonstra (1997). Eindrapport MDW-werkgroep Concurrentiebeding. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 40 (10), 309-310.
    • C.J. Loonstra (1996). Reactie op 'De zieke werknemer in het Sociaal Plan'. De juridische status van het sociaal plan. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 40 (12), 359-360.
    • C.J. Loonstra (1996). De 1639w-vergoeding in het licht van de weigering ander werk te aanvaarden. PS. Periodiek voor Sociale Verzekering, Sociale Voorzieningen en Arbeidsrecht, 3 (3), 3-6.
    • C.J. Loonstra (1996). De reikwijdte van het arrest Brabant/Van Uffelen. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (4), 98-99.
    • M.Y.H.G. Erkens & C.J. Loonstra (1996). Deeltijd-VUT: enkele juridische kanttekeningen bij een verschijnsel in opmars. Sociaal Maandblad Arbeid, 51 (2), 106-115.
    • C.J. Loonstra (1996). Verplichte vergoeding ex art. 7A: 1637x, vijfde lid BW? Een beoordeling aan de hand van de Duitse wettelijke regeling. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (9), 220-227.
    • C.J. Loonstra (1996). Het samengaan van de 1639w-en de 1637x-procedure. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (2), 32-37.
    • C.J. Loonstra (1995). Ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7A: 1639w BW en het rekest-civiel. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 10 (2), 39-44.
    • C.J. Loonstra (1995). Medezeggenschap in het onderwijs: WMO of WOR? Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 7 (2), 67-76.
    • C.J. Loonstra (1995). Partiële opzegging en partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (6), 204-210.
    • C.J. Loonstra & J.E.M. Akveld (1994). De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 315-326.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1994). De inhoud van collectieve arbeidsovereenkomsten in het interbellum. Sociaal Maandblad Arbeid, 149-165.
    • J.E.M. Akveld & C.J. Loonstra (1994). De Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 315-327.
    • C.J. Loonstra (1994). Over de toekomst van de Advies- en Arbitragecommissie. Sociaal Maandblad Arbeid, 531-540.
    • C.J. Loonstra (1993). Enige tegendraadse uitspraken inzake het proeftijdbeding. Practijkgids, 30 (24), 855-860.
    • C.J. Loonstra (1993). Appel en cassatie inzake art. 7A: 1639w BW nogmaals bezien. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 858-863.
    • C.J. Loonstra (1991). Art. 1639w BW: een enquête onder kantonrechters inzake de vergoeding naar billijkheid. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 302-305.
    • C.J. Loonstra (1991). De Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) en final-offer arbitrage. Negotiation Magazine, 4 (3), 115-125.
    • C.J. Loonstra (1991). CAO-onderhandelingen en de voorbereidende overeenkomst. Negotiation Magazine, 4 (1), 24-30.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1991). Het eerste onderwijs in 'het sociaal recht' aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen 1885-1940. Sociaal Maandblad Arbeid, 630-644.
    • C.J. Loonstra (2009). Ontbindingsvergoedingen in 2008. Dossier Arbeid & Recht, 2009 (6).
    • C.J. Loonstra (2009). Het TH-criterium: een bijzonder, op zichzelfstaand criterium. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (4), 145-146.
    • C.J. Loonstra (2009). Overgang van onderneming en de eisen van het goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW. Dossier Arbeid & Recht, 2009 (9).
    • C.J. Loonstra (2009). Woon-werkverkeer en werk-werkverkeer: Werkgeversaansprakelijkheid. Dossier Arbeid & Recht, 2009 (3).
    • C.J. Loonstra (2008). Rondom de opzegging. Dossier Arbeid & Recht, 2008 (september).
    • C.J. Loonstra (2008). Betutteling af? Dossier Arbeid & Recht, special (juni).
    • C.J. Loonstra (2008). Werkhervatting en arbeidstherapie. Dossier Arbeid & Recht, special (maart).
    • C.J. Loonstra (2008). Van Taxi Hofman tot Mammoet. Dossier Arbeid & Recht, special (december).
    • C.J. Loonstra & P. Kruit (2007). Ontwikkelingen art. 7:685 BW. Dossier Arbeid & Recht, 2007 (juni).
    • C.J. Loonstra (2006). Ontknoping rampendossier. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2006 (5), 143-144.
    • C.J. Loonstra (2006). Franse toestanden in Nederland? Het ontslagrecht in Zicht. Ars Aequi, 2006 (6/7).
    • C.J. Loonstra (2006). Recente rechtspraak Hof van Justitie. Dossier Arbeid & Recht, 2006 (juni).
    • C.J. Loonstra (2006). Anciënniteit en afspiegeling bij collectief ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 2006 (maart).
    • C.J. Loonstra (2005). Het ontslag van de statutaire bestuurder. Dossier Arbeid & Recht, 2005 (september), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2005). Artikel 7:681 BW na opzegging en ziekte. Dossier Arbeid & Recht, 2005 (maart), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2005). De regeling van de opzegtermijn ex artikel 7:672 BW. Dossier Arbeid & Recht, 2005 (juni), 1-2.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2005). De acquisitrice en de predikant. De gezagsverhouding revisited. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2005 (3), 87-99.
    • C.J. Loonstra (2005). Bewuste roekeloosheid ex art. 7:658 en 7:661 BW: Gelijke uitleg! Dossier Arbeid & Recht, 2005 (december), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2004). Concurrentiebeding. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (12), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2004). Wulbz 2. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (6), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2004). Overgang van Onderneming. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2004). Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel concurrentiebeding. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (12), 401-402.
    • C.J. Loonstra (2004). Voortmodderen met concurrentiebeding. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (5), 177-178.
    • C.J. Loonstra (2004). Anciënniteit. Dossier Arbeid & Recht, 2004 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2003). Uitleg van CAO-bepalingen: op weg naar een (objectieve) redelijksheidstoets? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2003 (2), 82-99.
    • C.J. Loonstra (2003). De zorgplicht ex artikel 7:658 BW. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (7/8), 228-230.
    • C.J. Loonstra (2002). Lotgevallen rondom het concurrentiebeding. Dossier Arbeid & Recht, 2002 (6), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2002). Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht. Dossier Arbeid & Recht, 2002 (12), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 12 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Bedrijfsongeval en bewijsopdracht. Dossier Arbeid & Recht, 12 (10), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Gebod afgifte reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 12 (8), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Duaal ontslagrecht. Dossier Arbeid & Recht, 12, 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Fictieve opzegtermijn artikel 16 lid 3 WW. Dossier Arbeid & Recht, 12 (6), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Betaalde boetes loon? Dossier Arbeid & Recht, 12 (5), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Aansprakelijkheid op grond van redelijkheid en billijkheid. Dossier Arbeid & Recht, 12 (4), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Optierecht als ontbindingsvergoeding. Dossier Arbeid & Recht, 12 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Proeftijdbeding en goed werkgeverschap. Dossier Arbeid & Recht, 12 (2), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Bewijslast artikel 7:681 BW. Dossier Arbeid & Recht, 12 (11), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2001). Ontslag op staande voet en arbeidsongeschiktheid. Dossier Arbeid & Recht, 12 (12), 1-2.
    • C.J. Loonstra (2000). Kantonrechter en JAR. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (41), 2001-2003.
    • C.J. Loonstra (2000). De kantonrechter, het arbeidsrecht en het sociaal plan. Ars Aequi, 49 (10), 715-717.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (2000). Maandelijkse rubriek Arbeid & Recht. Dossier Arbeid & Recht, 11 (1 t/m 12), 1-19.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Artikel 7:685 BW en het reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 10 (6), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Verjaring vakantie; schadevergoeding naast ontbindingsvergoeding. Dossier Arbeid & Recht, 10 (5), 1-2.
    • C.J. Loonstra (1999). De rechtspraak inzake het reïntegratieplan. Dossier Arbeid & Recht, 10 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Interpretatie overwerkregeling in CAO. Dossier Arbeid & Recht, 10 (11), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Reïntegratieplan en fictieve opzegtermijn. Dossier Arbeid & Recht, 10 (7), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Wanprestatie na beëindigingsovereenkomst. Dossier Arbeid & Recht, 10 (8), 1-2.
    • C.J. Loonstra (1999). De bescherming van de flexwerker. Dossier Arbeid & Recht, 10 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Arbeid en recht. Kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 10 (10), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 10 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Bereik zorgplicht artikel 7:658 BW. Dossier Arbeid & Recht, 10 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Ontbinding en ontslag op staande voet. Dossier Arbeid & Recht, 10 (1), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). De reikwijdte van artikel 7:629 lid 3 sub c BW. Dossier Arbeid & Recht, 10 (2), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). Samenhang ontslag op staande voet en kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 10 (4), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Bewijslastverdeling bij bedrijfsongeval (artikel 7:658 BW). Dossier Arbeid & Recht, 9 (10), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Ontbinding en vernietiging concurrentiebeding in één procedure. Dossier Arbeid & Recht, 9 (2), 1-2.
    • C.J. Loonstra (1998). De factor C in de landelijke kantonrechtersformule. Dossier Arbeid & Recht, 9 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra (1998). `Het Sociaal Plan'. Dossier Arbeid & Recht, 9 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Art. 6 BBA en de ontslaggronden. Dossier Arbeid & Recht, 9 (12), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Artikel 7:611 BW en andere werkzaamheden. Dossier Arbeid & Recht, 9 (11), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Inroepen van nietigheid bij ontslag op staande voet. Dossier Arbeid & Recht, 9 (9), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Wet Boeten en Maatregelen en geregelde ontbinding. Dossier Arbeid & Recht, 9 (7), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Rechtsgeldigheid ontbindende voorwaarde. Dossier Arbeid & Recht, 9 (6), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Bruto/netto-vergoedingen. Dossier Arbeid & Recht, 9 (5), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Premieplichtig ingevolge de werknemersverzekeringen? Dossier Arbeid & Recht, 9 (4), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Hoogte schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. Dossier Arbeid & Recht, 9 (1), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst. Dossier Arbeid & Recht, 9 (3), 1-2.
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1998). Ontbinding wegens dringende reden en artikel 7:677 lid 3 BW. Dossier Arbeid & Recht, 9 (8), 1-2.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1997). Rechtsvraag (259) voor eerstejaars. Rechtsvinding en gevalsvergelijking. Ars Aequi, 46 (1), 60-61.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1997). Beantwoording rechtsvraag (259) voor eerstejaars. Rechtsvinding en gevalsvergelijking. Ars Aequi, 46 (6), 451-455.
    • C.J. Loonstra (1995). Naschrift bij reacties op 'Partiële opzegging en partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst'. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (14), 531.
    • C.J. Loonstra (1995). Naschrift bij reactie op 'Ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7A: 1639w BW en het rekest-civiel. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 10 (4), 122-123.
    • C.J. Loonstra (1993). Arbitrage in het arbeidsrecht. Schering en Inslag, 6-33.
    • C.J. Loonstra (1992). Arbeidsrechtelijke kopstukken. Kluwer Cahier, 5-6.
    • C.J. Loonstra (1992). Naschrift bij reactie op "De Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) en final-offer arbitrage. Negotiation Magazine, 5 (1), 41-43.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2013). Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, pp. 285
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2011). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2010). Arbeidsrechtelijke Themata (vierde druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2008). Arbeidsrechtelijk themata (3e substantieel gewijzigde druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). Arbeidsrechtelijke Themata (tweede druk) (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2004). Arbeidsrechtelijke Themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra (2000). De kantonrechter als arbeidsrechter. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1999). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Den Haag: Elsevier
    • C.J. Loonstra & B. Hoogendijk (1999). De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar. Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Gouda Quint
    • C.J. Loonstra (1998). Titel 7.10 BW compact (inclusief Flexibiliteit en Zekerheid). Den Haag: Elsevier
    • C.J. Loonstra (1997). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. 's-Gravenhage: Vuga BV
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1997). Functies onder spanning. Een nieuwe oriëntatie op de gezagsverhouding in de arbeidsovereenkomst. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1997). Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW (Sociaal-economisch recht, 1). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • C.J. Loonstra (1996). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1995). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1995). Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7A: 1639w BW. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • C.J. Loonstra (1994). Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Den Haag: VUGA
    • C.J. Loonstra (1994). Casebook Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1993). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1992). Kopstukken Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1992). Hoofdstukken Sociaal Zekerheidsrecht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1992). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1991). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2019). Hoofdstukken Sociaal Recht (28e druk), 361 p. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2018). Hoofdstukken Sociaal Recht (27e druk), 352 p. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2017). Hoofdstukken Sociaal Recht (26e druk), 347 p. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2016). Hoofdstukken Sociaal Recht (25e druk). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2015). Praktisch Arbeidsrecht. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 308 p
    • C.J. Loonstra (2015). Hoofdstukken Sociaal Recht (24e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers, p. 341
    • C.J. Loonstra (2014). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V.
    • C.J. Loonstra (2014). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Noordhoff Uitgevers B.V.
    • P. Kruit, C.J. Loonstra & E. van Vliet (2013). Praktisch Socialezekerheidsrecht. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
    • P. Kruit & C.J. Loonstra (2010). Praktisch Socialezekerheidsrecht. Groningen/Houten: Nordhoff Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2009). Hoofdlijnen Nederlands Recht (9e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2009). Hoofdstukken Sociaal Recht (18e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra & G.W. van der Voet (2007). Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2006). Hoofdstukken Sociaal Recht (15e druk). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2005). Rechtspraak Arbeidsrecht (Rechtspraak). Den Haag: Sdu
    • C.J. Loonstra (2003). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2003). De jurist als mediator. Den Haag: Elsevier Juridisch
    • C.J. Loonstra (2003). Praktisch Arbeidsrecht. 's-Gravenhage: Elsevier Juridisch
    • C.J. Loonstra (2003). Grondwet en politiek. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • I. van der Helm, C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, A.PH.C.M. Jaspers, Y. Konijn & W.A. Zondag (2003). Arbeidsrecht. Den Haag: Vermande
    • C.J. Loonstra (2002). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2002). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1999). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff B.V.
    • C.J. Loonstra (1999). Caseboek Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff B.V.
    • C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, W.A. Zondag, J. Heinsius, M.Y.H.G. Erkens, K.F. Haak, F.J.M. De Ly, D. Dokter, F.G.M. Smeele, A.S.J. Groeneveld, R.W. Holzhauer, S. Perrick, R. Zwitser, H. Beckman & P. IJdo (1997). Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16). Rotterdam: Gouda Quint
    • C.J. Loonstra & J.C.M. Meijer (1997). Recht in beeld. Juridische vaardigheden voor hoger onderwijs. Groningen: Wolters-Noordhoff Bv
    • C.J. Loonstra (1997). De jurist als bemiddelaar. 's-Gravenhage: VUGA
    • C.J. Loonstra (1997). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1996). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1996). Caseboek Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra & P.B. Cliteur (1995). Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1994). Hoofdlijnen Nederlands Recht, Wolters. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1993). Vraagstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra & P.B. Cliteur (1992). Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1998). Hoofdlijnen Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1998). Hoofdstukken Sociaal Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (1998). Arbeidsrecht in de onderneming. Den Haag: VUGA
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1998). Caseboek Nederlands Recht. Groningen: Wolters Noordhoff
    • C.J. Loonstra (2019). Polemiek over het sociaal plan. In L. Holtus (Ed.), Deining. Liber amicorum mr. dr. J.J.M. (Sjef) de Laat (pp. 215-222). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2018). The court hearing employment cases. In H. Stout & I. Walraven (Eds.), The building speaks its own language - Design and construction of Sanders Building / Erasmus School of Law (pp. 242-251). Rotterdam: Trichis
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2017). Samenloop van arbeidsrecht en vennootschapsrecht bij aansprakelijkheid bestuurder: welk rechtsgebied gaat voor? In B.F. Assink, L. Timmerman & J.B. Wezeman (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (Instituut voor Ondernemingsrecht, nr. 104) (pp. 35-45). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2016). Het mensbeeld in het arbeidsrecht. 70 jaar Vereniging voor Arbeidsrecht. In A.R. Houweling & L.C.J. Sprengers (Eds.), 70 jaar VvA: einde van het begin (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, 44) (pp. 19-35). Deventer: Wolters Kluwer
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (2016). Rijk en arm: arbeidsrecht als sturingsinstrument? In S. van Kampen & M. Milo (Eds.), Recht en armoede (pp. 75-87). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
    • C.J. Loonstra (2015). De WWZ en de flexibele schil: blijft de outsider buiten? In L.G. Verburg (Ed.), Werk en zekerheid in beweging (pp. 11-34). Den Haag: Sdu
    • C.J. Loonstra (2013). De wederkerige arbeidsbetrekking. In G. Heerma van Voss & E. Verhulp (Eds.), De waarde(n) van het arbeidsrecht, Liber Amicorum Paul van der Heijden (pp. 79-91). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2012). Waarom doorwerking van het vermogensrecht in het handels- en vervoerrecht wel, maar in het arbeidsrecht niet in de Haak is. In M.H. Claringbould, M.A.IH. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend recht. Liber amicorum K.F. Haak (pp. 399-416). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2012). Uitlegvragen in het arbeidsrecht. In Arbeidsrechtelijke Bedingen (pp. 7-23). Den Haag: Sdu
    • C.J. Loonstra (2011). Over normen, feiten en de uitleg van cao-bepalingen. In mr. S.F. Sagel (Ed.), Liber Amicorum mr. R.A.A. Duk (pp. 171-182). Deventer: Kluwer
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2011). Het concurrentiebeding in artikel 7:653 BW: welk regelingsmodel? In W. Plessen, H..van Drongelen & F. Hendrickx (Eds.), Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (pp. 379-398). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • C.J. Loonstra (2010). De rechtsbescherming van werknemers en het concurrentiebeding. In A.R. Okur & e.a. (Eds.), Liber Amicorum voor prof.dr. A. Güzel (pp. 461-480). Istanbul: Beta
    • C.J. Loonstra & J.P. Quist (2009). The Dutch Supreme Court versus the lower courts: Summary dismissal and the catalogue of viewpoints. In Nick Huls & e.a. (Eds.), The legitimacy of Highest Courts' Rulings; judicial deliberations and beyond (pp. 343-368). The Hague: T.M.C. Asser Press
    • C.J. Loonstra (2009). Het afbakeningsprobleem van de arbeidsovereenkomst. Kanttekeningen in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief. In C.J. Loonstra & e.a. (Eds.), De werkgever in beweging (pp. 9-20). Den Haag: Sdu
    • J.P. Quist & C.J. Loonstra (2009). The Dutch Supreme Court versus the lower courts: summary dismissal an the catalogue of viewpoints. In N. Huls, M. Adams & J. Bomhoff (Ed.), The legetimacy of Highest Courts' Rulings (pp. 343-368). The Hague: TMC Asser Press
    • M.M. Koevoets, C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2008). Op de grens van strafrecht en arbeidsrecht: de strafrechtelijk vervolgde werknemer. In E. Verhulp & W.A. Zondag (Eds.), Disfunctioneren en wangedrag van werknemers (tweede druk) (pp. 245-283). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2007). Het concurrentiebeding: op zoek naar een nieuwe wettelijke regeling. In A. Jacobs & F. Pennings (Eds.), Een inspirerende Fase in het sociaal recht (pp. 59-78)
    • C.J. Loonstra (2006). Sociaal plan en collectief ontslag: enkele actuele thema's. In E. Lutjens (Ed.), De Le(e)nigheid van het Sociaal Recht. Liber Amicorum voor Leen van den Heuvel (pp. 165-197). Amsterdam: Vrije Universiteit
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). Instructiebevoegdheid werkgever. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 101-114). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra (2006). Toezicht op en handhaving van arbeidsrechtelijke normen: de bestuurlijke boete. In S. Klosse e.a. (Ed.), Arbeid en Gezondheid. Schipperen tussen verantwoordelijkheid en bescherming. Had Geers dit geweten! (pp. 89-105) Maastricht: Universitaire Pers Maastricht
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). Begripsvorming in het civiele arbeidsrecht en socialeverzekeringsrecht. In M. Herweijer e.a. (Ed.), Sociale zekerheid voor het oog van de meester : opstellen voor F.M. Noordam (pp. 189-207). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2005). Privatisering van veiligheid in het arbeidsrecht. In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (pp. 141-155). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra (2005). De Hoge Raad en de zieke werknemer. In S.F. Sagel & E. Verhulp (Eds.), Voor De Laat: De Hoge Raad (Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht, ISSN 0167-6946, 34) (pp. 59-81). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2004). Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan. In F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra & C.G. Scholtens (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (3e geheel herziene druk) (pp. 219-294). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2004). ADO en schuivende ontslagroutes. In E. Verhulp, C.J. Loonstra, L.G. Verburg, C.G. Scholtens & G.J.J. Heerma van Voss (Eds.), Ontslagrecht in beweging (pp. 25-45). Den Haag: SdU Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2004). Bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht. In K.F. Haak & F.L. Koot (Eds.), Bewuste roekeloosheid in het privaatrecht (SI-EUR-reeks, 36) (pp. 53-82). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • C.J. Loonstra (2004). M.G. Levenbach (1896-1981). In C.J.H. Jansen, J.M. Smits & L.C. Winkel (Eds.), 16 juristen en hun filosofische inspiratie (pp. 109-126). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • C.J. Loonstra (2003). De (spannings)relatie tussen art. 7:658 en art. 7:611 BW. In C.J.M. Klaassen, e.a. (Ed.), Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt (Onderneming en Recht, 25) (pp. 91-112). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra, M.M. Koevoets & W.A. Zondag (2003). Op de grens van strafrecht en arbeidsrecht: de strafrechtelijk vervolgde werknemer. In E. Verhulp & W.A. Zondag (Eds.), Disfunctioneren en wangedrag van de wewrknemer (pp. 177-213). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2003). De werknemer: het individuele arbeidsrecht. In J.P. Balkenende (Ed.), Onderneming & Maatschappij: Op zoek naar vertrouwen (pp. 69-85). Assen: Van Gorcum
    • C.J. Loonstra (2003). De arbeidsovereenkomst. In van.den P.G.J. Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Specieszaak, status aparte os synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 37-55) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • C.J. Loonstra (2002). De waarde(n) van het sociaal recht. In Secr. NJV (Ed.), Verslag Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging n.a.v. pre-advies F.P. van der Heijden en F.M. Noordam (pp. 21-25). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (2001). Alternatieve geschillenbeslechting in het individuele arbeidsrecht: een lonkend perspectief? In E. Hey, R. de Lange, M.A. Loth, P.A.M. Mevis & E. Swart (Eds.), Grensverkenningen in het recht (SI-EUR, 26) (pp. 1-15). Deventer: Gouda Quint
    • E.G. van Arkel & C.J. Loonstra (2001). The Netherlands. In William.L. Keller & Timothy.J. Darby (Eds.), International Labor and Employment Laws. Volume II (Volume, II) (pp. 9-1-9-75). Washington D.C.: BNA Books
    • C.J. Loonstra (2001). Afvloeiingsvergoedingen in het arbeidsrecht. In I.P. Asscher-Vonk, N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann & E. Loesberg (Eds.), Onderneming en werknemer (Onderneming en Recht, 22) (pp. 89-105). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2001). Biografieën Lely, Talma, Treub en Aalberse. In A.Ph.C.M. Jaspers, e.a. (Ed.), `De gemeenschap is aansprakelijk...' Honderd jaar sociale verzekering 1901-2001 (pp. 45-148). Lelystad: Koninklijke Vermande
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2001). De personele werkingssfeer van de sociale-verzekeringswetten 1900-1960. In A.Ph.C.M. Jaspers, F.M. Noordam, W.J.H. van Oorschot & F.J.L. Pennings (Eds.), `De gemeenschap is aansprakelijk...' Honderd jaar sociale verzekering 1901-2001 (pp. 89-103). Lelystad: Koninklijke Vermande
    • C.J. Loonstra (2000). Het systeem van het ontslagvergoedingsrecht. In C.J. Loonstra (Ed.), De onderneming en het arbeidsrecht in de 21e eeuw (pp. 309-326). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra & F.B.J. Grapperhaus (1999). Uitleiding. Verdere ontwikkelingen rond de afvloeiingsregeling. In F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, 8) (pp. 301-312). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1999). Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan. In F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, 8) (pp. 169-225). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra & F.B.J. Grapperhaus (1999). Inleidende opmerkingen. In F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (Monografieën Sociaal Recht, 8) (pp. 1-4). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1998). Inleiding. In P.F. van der Heijden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-55). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1998). Arbeidsconflictenrecht. In P.F. van der Heijden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-42). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1997). Zelfregulering in het arbeidsrecht. In C.J. Loonstra, B. Hoogendijk, W.A. Zondag, J. Heinsius, M.Y.H.G. Erkens, K.F. Haak, F.J.M. De Ly, D. Dokter, F.G.M. Smeele, A.S.J. van Garderen-Groeneveld, P. IJdo, R.W. Holzhauer LL.M., S. Perrick, R. Zwitser & H. Beckman (Eds.), Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16) (pp. 13-31). Rotterdam: Gouda Quint
    • F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (1997). Inleidende opmerkingen. In D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (pp. 1-4). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1997). Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan. In D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (pp. 75-124). Deventer: Kluwer
    • F.B.J. Grapperhaus & C.J. Loonstra (1997). Uitleiding: verdere ontwikkelingen rond de afvloeiingsregelingen. In D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Eds.), Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht (pp. 171-178). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1997). Arbeidsconflictenrecht. In A.T.J.M. Jacobs (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-134). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (1996). Rechtshistorische kanttekeningen bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen. In R. van der Berg, O.E. Tellegen-Couperus & W.J. Witteveen (Eds.), Tussen Recht en Geschiedenis Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw, Studiedag Tilburg 1995 (pp. 145-156). Tilburg: Tilburg University Press
    • C.J. Loonstra & P.L. de Vos (1996). Financiele compensatie van ontslag in het ambtenaren- en het civiele ontslagrecht. In C.P.M. Cleiren, R.M.G.E. Foqué, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis (Eds.), Voor risico van de overheid? (SI-EUR reeks, 13) (pp. 137-158) Deventer: Gouda Quint
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (1996). Vereniging voor Arbeidsrecht 1946-1996: ontwikkeling en thema's. In C.J. Loonstra, H.W.M.A. Staal & W. Zeijlstra (Eds.), Arbeidsrecht en Mensbeeld 1946-1996 (pp. 1-23). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra & P.L. de Vos (1996). Financiële compensatie van ontslag in het ambtenaren- en het civiele ontslagrecht. In C.P.M. Cleiren, R.M.G.E. Foqué, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis (Eds.), Voor risico van de overheid? Vooruitzichten van de aansprakelijkheid van de overheid in bestuurs-, straf- en civielrechtelijk perspectief (SI-EUR, 322) (pp. 137-158). Deventer: Gouda Quint
    • C.J. Loonstra (1993). Final-offer arbitrage als sluitstuk van collectief overleg. In K.M. Becking, Th.H. Dragt, W.S.P. Fortuyn & C.J. Loonstra (Eds.), Final-offer arbitrage (pp. 12-34). Den Haag: SDU
    • C.J. Loonstra (1991). Inleiding. In E.P. de Jong (Ed.), Arbeidsovereenkomst (pp. 1-102). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra & T.J.J.B. Wolters (1991). Conflict Management and Comparative Industrial Relations, towards a Unifying Research Strategy. In W. Dercksen (Ed.), The future of Industrial Relations in Europe (pp. 68-76). Den Haag: SDU
    • C.J. Loonstra (2016). Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? In P.F. van der Heijden (Ed.), Jubileumbundel «JAR» 25 jaar, een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 68-70). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2014). Ten geleide. In C.J. Loonstra & A.R. Houweling (Eds.), Het sociaal recht uigedaagd (Bakelsreeks) (pp. 9-13). Den Haag: BJu
    • A.R. Houweling & C.J. Loonstra (2010). Inleidende opmerkingen. In J.H. Even & c.s. (Eds.), De ontbindingsrechter (pp. 7-12). Den Haag: Sdu
    • C.J. Loonstra & E.G. van Arkel (2009). The Netherlands. In William.L. Keller & Timothy Darby (Eds.), International Labor and Employment Laws (pp. 16-1-16-95). Arlington: BNA Books
    • C.J. Loonstra (2008). Hoofdstukken Sociaal Recht. In Hoofdstukken Sociaal Recht (17e druk). Den Haag, Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra & M.M. Mok (2008). Juridische Vaardigheden. In Juridische vaardigheden. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra & G.W. van der Voet (2008). Rechtsoriëntatie. In Rechtsoriëntatie. Den Haag, Groningen: Wolters-Noordhoff
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). CAO. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 653-697). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). Kwalificatie. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 1-26). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2006). Loon. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 209-253). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & P.A. Boontje (2006). De statutair bestuurder. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (tweede druk) (Sdu commentaar) (pp. 1077-1109). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2005). Loon. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (Sdu commentaar) (pp. 175-217). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & P.A. Boontje (2005). De statutair bestuurder. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (Sdu commentaar) (pp. 619-649). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & E.G. van Arkel (2005). The Netherlands. In W.L. Keller & T.J. Darby (Eds.), International labor and employment laws (supplement) (pp. 12-1-12-4). Washington, DC: Bureau of National Affairs
    • C.J. Loonstra (2005). Kwalificatie. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Commentaar Arbeidsrecht (Sdu commentaar) (pp. 1-23). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & E.G. van Arkel (2004). Netherlands. In William.L. Keller (Ed.), International Labor and employment Laws, Volume II (pp. 12-1-12-88). Washington D.C.: BNA
    • E.G. van Arkel & C.J. Loonstra (2003). The Netherlands, Cumulative Supplement to Volume II. In William.L. Keller (Ed.), International Labor and Employment Laws (pp. 9-1-9-15). Washington DC: BNA
    • E.G. van Arkel & C.J. Loonstra (2002). The Netherlands. In William.L. Keller (Ed.), International Labor and Employment Laws (pp. 9-1-9-11). Washington D.C.: BNA
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontslag op staande voet wegens overschrijding van controlevoorschriften bij ziekte). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 204-206). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbinding; samenloop met opzegging; hoger beroep). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 198-200). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Arbeidsvoorwaarden/verjaring ATV-dagen. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 155-158). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbinding bij arbeidsongeschiktheid(. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 103-106). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (Ontbinding. "Flexibiliteit en Zekerheid": vergoeding met verhoging voor de fictieve opzegtermijn). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 207-213). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbinding; arbeidsongeschiktheid; Flexibiliteit en zekerheid; reïntegratieplan). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 214-219). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (voorwaardelijk ontbindingsverzoek; ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werknemer). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 220-222). Utrecht: Stichting quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 223-227). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (arbeidsongeschiktheid wegens Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME)). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 228-231). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (Flexibiliteit en zekerheid; rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 257-262). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (Bereik BBA: publiekrechtelijk lichaam). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht 1999 (pp. 64-66). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (vrijheid van meningsuiting; ontslag op staande voet). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 168-173). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontslag tijdens proeftijd/discriminatie). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 70-73). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag/arbeidsongeschiktheid). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 78-81). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag/noodzaak van ontslag). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 82-86). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (Flexibiliteit en Zekerheid). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (Geen) (pp. 89-92). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (Ontbinding . "Flexibiliteit en Zekerheid"). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 93-97). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontslag tijdens proeftijd/andere vaardigheden). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 67-69). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbindende voorwaarde). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 107-112). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Arbeidsovereenkomst voor bepaald project/bepaalde tijd. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 112-114). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (beëindiging overeenkomst/misbruik van omstandigheden). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 115-120). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Thema (gezagsverhouding/zangeres). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 121-124). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Thema (gezagsverhouding/redacteuren). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 125-127). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Thema (gezagsverhouding/redacteur). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 128-131). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Gezagsverhouding/min-max contract. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 132-136). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Arbeidsvoorwaarden/salarisverlaging. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 141-146). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Arbeidsvoorwaarden/wijzigingsbeding. In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 147-151). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Arbeidsvoorwaarden/bonusbeleid. In .Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 152-154). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbinding; hoger beroep; appèlverbod). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 195-197). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (voorwaardelijke ontbinding). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 191-194). Utrecht: Stichting quod Iure
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (1999). Ontslagrecht (ontbindingsverzoek; Flexibiliteit en zekerheid). In Stichting Quod Iure (Ed.), Cursusboek Quod Iure Arbeidsrecht (pp. 185-190). Utrecht: Stichting Quod Iure
    • C.J. Loonstra (1992). Inleiding (supplement 133). In P.F. van der Heyden (Ed.), Arbeidsovereenkomst (losbladig) (pp. 1-8). Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra (Ed.). (2000). De onderneming en het arbeidsrecht in de 21e eeuw. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • C.J. Loonstra (Ed.). (1999). Afvloeiingsregelingen (Monografieën Sociaal recht, 8). Deventer: Kluwer
    • D.J. Buijs, F.B.J. Grapperhaus, C.J. Loonstra, R.J.G. Wilms & C.P.R. Goense (Ed.). (1997). Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • C.J. Loonstra, H.W.M.A. Staal & W. Zeijlstra (Ed.). (1996). Arbeidsrecht en Mensbeeld 1946-1996. Deventer: Kluwer
    • F.M. Bart, M.A. Loth, C.J. Loonstra & M. van den Broeke (Ed.). (2003). De zaak berecht, het geschil geslecht, bijdragen aan de masterclass geschillenbeslechting 2000, faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • I. van der Helm, B. Hoogendijk, A.PH.C.M. Jaspers, Y. Konijn, C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Ed.). (2001). Rechtspraak Arbeidsrecht. Den Haag: Koninklijke Vermande
    • F.B.J. Grapperhaus, J.M. Baremans & C.J. Loonstra (Ed.). (1998). ABC van het arbeidscontract. Almere: Unique International N.V.
    • C.J. Loonstra (2009). Boekbespreking 'Arbeidsovereenkomsten (22e druk)' [Bespreking van het boek Arbeidsovereenkomstenrecht (22e druk)]. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2009(3), 30-31.
    • C.J. Loonstra & W.A. Zondag (2000). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Behoud van rechten van werknemers bij overgang van onderneming]. .
    • C.J. Loonstra (1998). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Internationale normen in het Nederlandse stakingsrecht]. .
    • C.J. Loonstra (1997). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek Werknemersconcurrentie. Beperkingen aan concurrerende activiteiten van de ex-werknemer ten opzichte van zijn voormalig werkgever]. .
    • C.J. Loonstra (2001). Boekbespreking [Bespreking van het boek De waarde(n) van het sociaal recht. Over beginselen van sociale rechtsvorming en hun werking]. .
    • C.J. Loonstra (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Arbeid en loon]. .
    • C.J. Loonstra (1995). Bespreking van dissertatie [Bespreking van het boek Grenzen aan het stakingsrecht (diss.)]. .
    • C.J. Loonstra (1994). Boekbespreking [Bespreking van het boek Settling labour disputes in Europe]. .
    • C.J. Loonstra (1991). Boekbespreking [Bespreking van het boek Medezeggenschap bij veiligheid en gezondheid (diss.)]. .
    • C.J. Loonstra (1991). Boekbespreking [Bespreking van het boek Humanisme en Arbeid]. .
   • C.J. Loonstra (1998). Final-offer arbitrage (FOA). (Extern rapport, ECLA, no 2). Rotterdam: Erasmus Centre for Labour Law and Industrial Relations
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, december 10), JOR 2000-5, 1, (Aansprakelijkheid bestuurder voor verdwenen geld uit kas). p.57-58.
    • C.J.H. Jansen & C.J. Loonstra (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, april 28), JOR 2000-5, 7/8, (Aansprakelijkheid werkgever t.g.v. asbest ex art. 7:658 BW). p.938-942.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, september 11), JOR 1999-4, 1, (Bedrijfsongeval (art. 7: 658 BW)). p.152-153.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1999). Noot bij: Hof Leeuwarden. (1998, februari 11), JOR 1999-4, 2, (Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer). p.709-711.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, januari 22), JOR 1999-4, 2, (Bedrijfsongeval (art.7:638 BW)). p.616-618.
    • C.J. Loonstra & C.J.H. Jansen (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, september 18), JOR 1999-4, 2, (Bedrijfsongeval (art.7:658 BW)). p.353-354.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2006, mei 12), JIN 2006-277, p.975-976.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2006, maart 29), JIN 2006-276, p.972-972.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2006, maart 29), JIN 2006-181, p.659-660.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Arnhem. (2006, februari 7), JIN 2006-135, p.495-496.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Den Haag. (2005, december 23), JIN 2006-94, p.355-355.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, januari 20), JIN 2006-90, p.343-345.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Arnhem. (2005, november 1), JIN 2006-47, p.196-198.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2005, oktober 19), JIN 2006-6, p.28-29.
    • C.J. Loonstra (2006). Noot bij: Ktr. Emmen. (2006, september 6), JIN 2006-429, p.1473-1474.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, november 5), JIN 2005-2005, 2, (Annotatie bij HR 5 november 2004). p.12-13.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: Rb. Arnhem. (2005, juli 20), JIN 2005-2005, 374, (Annotatie bij Rb. Arnhem 20 juli 2005). p.1448-1449.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2005, oktober 14), JIN 2005-2005, 407, (Annotatie bij HR 14 oktober 2005). p.1572-1573.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2005, oktober 19), JIN 2005-2005, 453, (Annotatie bij Hof Leeuwarden 19 oktober 2005). p.1740-1741.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2005, november 9), JIN 2005-2005, 454, (Annotatie bij Hof Leeuwarden 9 november 2005). p.1743-1743.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2005, maart 11), JIN 2005-2005, 215, (Annotatie bij HR 11 maart 2005). p.851-853.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2005, april 22), JIN 2005-2005, 253, (Annotatie bij HR 22 april 2005). p.1001-1002.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2005, maart 18), JIN 2005-2005, 177, (Annotatie bij HR 18 maart 2005). p.689-691.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2005, november 19), JIN 2005-2005, 129, (Annotatie bij HR 19 november 2004). p.517-517.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2004, december 3), JIN 2005-2005, 89, (Annotatie bij HR 3 december 2004). p.343-344.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2004, december 10), JIN 2005-2005, 51, (Annotatie bij HR 10 december 2004). p.194-195.
    • C.J. Loonstra (2005). Noot bij: HR. (2004, december 10), JIN 2005-2005, 49, (Annotatie bij HR 10 december 2004). p.181-182.
    • C.J. Loonstra (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, juli 9), JIN 2004-2004, 1, (Annotatie). p.8-10.
    • C.J. Loonstra (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, oktober 8), JIN 2004-2004, 52, (Annotatie bij HR 8 oktober 2004). p.199-200.
   • B. Hoogendijk & C.J. Loonstra (Eds.). (2002-2002) Dossier Arbeid & Recht, 2002(jan.-dec.).
   • C.J. Loonstra (1992, april 9). Gedwongen arbitrage geen oplossing voor conflict zorgsector. Volkskrant
   • C.J. Loonstra. Derden-interventie bij CAO conflicten : grenzen en mogelijkheden van wettelijke regulering. Universiteit van Utrecht (298 pag.) (Groningen: Wolters-Noordhoff) Prom./coprom.: prof. O.A.C. Verpaalen.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082659

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam