prof.mr. (Frank) FGM Smeele

prof.mr. (Frank) FGM Smeele
Full professor Erasmus School of Law Commercial Law

More information

Back to overview

Profile

 • Frank Smeele (2001) - Dutch case law on art. 29 revisited - ETL, 2001 (1), 37-40
 • Frank Smeele (2001) - Dutch case law on art. 29 CMR revisited - European Transport Law, 2001, 37-40
 • Frank Smeele & FL Koot (1999) - Literatuuroverzicht vervoerrecht - Tijdschrift Vervoer & Recht, 4 (4), 119-120
 • FL Koot & Frank Smeele (1999) - Literatuuroverzicht vervoerrecht - Tijdschrift Vervoer & Recht, 4 (1), 17-20
 • Frank Smeele (1999) - Aansprakelijkheid van de afzender voor gevaarlijke stoffen onder de Hague-Visby Rules, The Giannis NK - Tijdschrift Vervoer & Recht, 1999 (1), 24-26
 • Frank Smeele & FL Koot (1998) - Literatuuroverzicht vervoerrecht - Tijdschrift Vervoer & Recht, 3 (4), 83-85
 • Frank Smeele (1997) - Literatuuroverzicht vervoerrecht voorjaar 1997 - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2 (4), 17-19
 • Frank Smeele (1997) - De toekomst van het CMI; meer dan een internationale sociëteit voor natte juristen? - Nederlands Juristenblad (NJB), 72 (41), 1889-1890
 • Frank Smeele (1996) - De rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij inkomend zeevervoer. Het nieuwe art.629 Rv en de (on)geldigheid van forumkeuzebedingen in cognossementen - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 4 (3), 41-43
 • Frank Smeele (1994) - Een onnauwkeurigheid in lid 2 van art. 8:461 BW - Juridisch Up to Date (EUR), 5 (3), 13-15
 • Frank Smeele (1994) - Queen's Bench Division (Commercial Court) - Lloyd's law reports, 1994 (2), 171-182

 • Cees Loonstra, B Hoogendijk, WA Zondag, J Heinsius, MYHG Erkens, KF (Krijn) Haak, Filip Ly, D Dokter, Frank Smeele, Anja Groeneveld, RW Holzhauer, S Perrick, Dick Zwitser, H Beckman & P IJdo (1997) - Recht in bedrijf - Gouda Quint

 • Frank Stevens, Frank Smeele, Mop Velde & Tobias Cohen Jehoram (2021) - Van Haven en Handel, Hoofdzaken van het handelsrecht (4e druk) - Wolters Kluwer
 • Frank Smeele, KF (Krijn) Haak, M Fischer, WP Sprenger & Frank Stevens (2020) - Festschrift Resi Hacksteiner - A Voyage through the Law of Inland Shipping - Eleven International Publishers
 • Wouter Verheyen, Frank Smeele & Marian Hoeks (2015) - Common Core, PECL and DCFR: could they change shipping and transport law? - Intersentia Publishing Ltd.
 • MH Claringbould, Marian Hoeks, Maarten Kroeze, Frank Smeele & Vino Timmerman (2012) - Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan Krijn Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam - Kluwer
 • Frank Smeele & Maarten Verbrugh (2010) - 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Frank Smeele (2010) - Conflictenrecht in ontwikkeling - Paris
 • KF (Krijn) Haak, A (Alfred) Blom, D Dokter, Frank Smeele, GJ van der Ziel & Dick Zwitser (1998) - Uitspraak & Uitleg. Rechtspraak zee- en vervoerrecht - Kluwer
 • ME Laforce, D Dokter, Gerard Meijer & Frank Smeele (1996) - International Contracts. Aspects of Jurisdiction, Arbitration and Private International Law - Sweet & Maxwell

 • Frank Smeele (2004) - Coral - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2004 (76)
 • Frank Smeele (2003) - Copiapo - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2003 (52)

 • Frank Smeele (2020) - Switching off regulatory requirements Flag state exemptions as a tool to facilitate experiments with highly automated vessels and their operational implementation - In H. Ringbom, E. Røsæg & T. Solvang, Autonomous Ships and the Law (pp. 69-83) - Routledge
 • Frank Smeele (2020) - Liability for incidents with dangerous goods originating from inland vessels - In F.G.M. Smeele, Festschrift Resi Hacksteiner - A voyage through the law of Inland Shipping (pp. 271-306) - Eleven International Publishers
 • Frank Smeele (2014) - Limitation of Liability for Recourse Claims under LLMC - In E. Rosaeg, Indemnities, recourse and collaterals in chartering
 • Frank Smeele & S Niessen (2013) - The port of Rotterdam and its Hinterland connections, some legal aspects - In B. Kuipers & R. Zuidwijk, Smart Port Perspectives, Essays in honour of Hans Smits (pp. 95-107) - Erasmus Smart Port
 • Frank Smeele (2013) - Towards Universal Recognition of ForeignJudicial Sales of Ships? A critical analysis of the Draft CMI Instrument from the perspective of EU Regulation 44/2011 ('Brussels-I') on the recognition of judgments - In CMI Yearbook 2011-2012 Beijing II (pp. 328-339) - Comite Maritime International (CMI) Headquarter
 • Frank Smeele (2012) - De ramp met de s.s. 'Willem III' (1871) en de brandexceptie naar Nederlands recht - In M.H. Claringbould, M.A.I.H. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman, Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 459-478) - Kluwer
 • Frank Smeele (2010) - Recognition of the legal effects of foerign judicial sales of ships - In CMI Yearbook 2010 (pp. 225-234) - Comite Maritime International
 • Frank Smeele (2010) - Implicaties Rome II voor het zee- en vervoerrecht - In F.G.M. Smeele, Conflictenrecht in ontwikkeling (pp. 29-48-hoofdstuk 2) - Paris
 • Frank Smeele (2010) - Opgelegde bescherming in het zeerecht: de beperkte aansprakelijkheid van de scheepseigenaar - In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh, 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 291-299) - Boom Juridische Uitgevers
 • Frank Smeele (2009) - International Civil Litigation and the Pollution of the Marine Environment - In J. Basedow, U. Magnus & R. Wolfrum, The Hamburg Lectures on Maritime Affairs 2007 & 2008 (pp. 77-118) - Springer
 • Frank Smeele (2009) - Bill of Lading Contracts under European National Laws: Civil Law Approaches to Explaining the Legal Position of the Consignee under Bills of Lading - In D. Rhidian Thomas, The Evolving Law and Practice of Voyage Charterparties (pp. 251-280) - Informa
 • Frank Smeele (2007) - Samenlopende internationale regelingen bij personenvervoer over zee en binnenwateren - In K.F. Haak & S.D. Lindenbergh, Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (pp. 15-36) - Boom Juridische Uitgevers
 • Frank Smeele (2007) - Liability for wrongful arrest of ships from a civil law perspective - In D. Rhidian Thomas, Liability regimes in contemporary maritime law (pp. 261-276) - Informa
 • Frank Smeele (2006) - Eenvormig zeerecht: doelstellingen en verwezenlijking - In F. de Ly, K.F. Haak & W.H. Boom, Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 225-250) - Boom Juridische Uitgevers
 • Frank Smeele (1997) - De 'principal place of business of the carrier' clausule - In K.F. Haak, D. Dokter & R. Zwitser, Recht in bedrijf (pp. 157-176) - Gouda Quint
 • Frank Smeele (1996) - Part IV International Carriage - In M. Koppenol-Laforce, D. Dokter, G.J. Meijer & F.G.M. Smeele, International Contracts (pp. 213-238) - Sweet & Maxwell
 • Frank Smeele (1996) - Who is the carrier? Logistic chains and overseas trade; the legal and commercial implication of the organisational complexity of sea-transport - In F.G.M. Smeele, Proceedings 2nd TRAIL PhD Congress 1996 "Defence or attack" (pp. 1-19) - TRAIL Research School

 • Frank Smeele (2013) - Handels- en Ondernemingsrecht aan de EUR en haar voorgangers - In L. Winkel & L. Rogier, Erasmus School of Law en haar voorgangers, 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam (pp. 81-103) - Boom Juridische Uitgevers

 • Frank Smeele (1998) - Passieve legitimatie uit cognossement - EUR

 • Frank Smeele (2006) - 'Zwartepieten' in het Zeerecht, omslag en regres tussen hoofdelijke schuldenaren bij de exploitatie van het schip - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Frank Smeele & Frank Stevens (2020) - Juridisch onderzoek Smart Shipping - [link] - Erasmus School of Law (ESL)
 • Frank Smeele, Alessandra Arcuri & Mop Velde (2016) - Financial instrument to facilitate safe and sound ship recycling Draft Final Report - European Commission
 • Frank Smeele & Frank Stevens (2016) - Financial Risks for Ports of Refuge. Report on the compensation of losses sustained by a port of refuge as a result of granting access to a ship in distress. - ESPO

Commercial Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR313

Labor and Employment Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR315

Master thesis Commercial and Company Law

Year
2021
Course Code
RS129

Master thesis Maritime & Transport Law

Year
2021
Course Code
RS130

Master thesis International Trade Law

Year
2021
Course Code
RS131

Marine Insurance

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB33

Research & Writing Skills (ITL)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB73

Law and Company

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR319

History of Private Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM08

International trade

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RF72

Commercial Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD313

Maritime casualties

Year
2021
Year Level
master, master, master
Course Code
RB86

Commercial Contracts

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB74

Commercial Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB20

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB39

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB30

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Research and Writing Skills (IABL)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RR84

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes