prof.mr.dr. (Guido) GJME de Bont

prof.mr.dr. (Guido) GJME de Bont
Full professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-005
Email
g.debont@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Guido Bont (2021) - Wanneer paternalistisch regentesk wordt en rechtsbescherming verdwijnt - Weekblad Fiscaal Recht, 2021 (20), 130
 • Guido Bont (2021) - Een vals geschrift - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2021 (1), 45
 • Guido Bont (2021) - Praktische fiscale rechtsbescherming, alle fiscale geschillen uitsluitend bij de belastingrechter - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021 (1329)
 • Guido Bont (2020) - Douane bijt zich vast in partijen knoflook uit China - Financieele Dagblad
 • Guido Bont (2020) - Schaf de informatiebeschikking af - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020 (1116), 1-4
 • Guido Bont (2020) - Knevelarij?! Strafrecht is niet de oplossing - Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2020 (4), 8-10
 • Guido Bont (2019) - Fortiter in re, fortiter in modo - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2019 (6), 4
 • Guido Bont (2019) - Geheim? - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019 (13), 1-3 - [link]
 • Guido Bont (2019) - In dubio - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2019 (1), 4-4 - [link]
 • Guido Bont (2018) - Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018 (13), 1-3
 • Guido Bont (2018) - Over(-)macht - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2018 (2), 4
 • Guido Bont (2018) - Nieuws over het nieuwe feit - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2018 (juli-augustus), 17-19
 • Guido Bont (2017) - Maatregelen Belastingontduiking, wat vindt u daar nu van? - Notariaat Magazine, 2017 (7), 13
 • Guido Bont (2017) - Controlebevoegdheden versus het recht op respect voor het privéleven - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2017 (2), 14-18
 • Guido Bont (2017) - Onterechte boeten voorkomen - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017 (599), 1-3
 • Guido Bont & JM Sitsen (2017) - Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2016 - Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2017 (01), 12-22
 • Guido Bont (2016) - Kafka en het Nederlandse bestuurs(proces)recht - Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (277), 1456-1457
 • Guido Bont (2016) - Beeldvorming en publieke opinie - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2016 (4), 4
 • Guido Bont (2016) - In memoriam Hans Hertoghs - Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (101), 667
 • Guido Bont (2016) - Moraal is normaal - Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (106), 702
 • Guido Bont & JM Sitsen (2016) - Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2015 - Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2016 (2), 22-33
 • Guido Bont (2016) - Privacy - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016 (730), 1-3
 • Guido Bont (2015) - Ongerijmd - Fiscaal Praktijkblad, 2015 (1801)
 • Guido Bont (2015) - Partners, not in crime - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (5), 4
 • Guido Bont (2015) - Interview "Efficiency betekent niet dat het alleen voor de belastingdienst makkelijker wordt" - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (3), 17-20
 • Guido Bont (2015) - Belastingkamer wordt bestuurskamer - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (22), 1-2
 • Guido Bont (2015) - Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst - Fiscaal Praktijkblad, 2015 (4), 3-3
 • Guido Bont (2015) - De Bont for "watcher" van de belastingkamer! ;-) - Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7078), 2-3
 • Guido Bont (2014) - Belasting = verhaalbare schade?! - Fiscaal Praktijkblad, 2014 (18), 3
 • Guido Bont (2014) - Adviseurs- en inspecteursdag bij de Hoge Raad - NTFR Beschouwingen, 2014 (31), 1-2
 • Guido Bont & AB Vissers (2014) - Het pleitbaar standpunt: kruisbestuiving - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (2), 20-24
 • Guido Bont (2014) - Geef inkeerder boete terug - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (1), 4
 • Guido Bont (2013) - Belastingkamer als bestuurskamer - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (1515), 1-3
 • Guido Bont (2013) - Rumoer rond rechtspraak - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2013 (3), 4-4
 • Guido Bont (2012) - Verplichtingen in relatie tot de administratie - Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (123), 232-241
 • Guido Bont (2011) - Het handvest van de grondrechten en kostendekkende griffierechten - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/23 (1252), 1-3
 • Guido Bont (2011) - De APV-inkeergoedkeuring: valstrik voor de belastingadviseur - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/40 (2160), 4-5
 • Guido Bont (2011) - Discriminatoire boete bij aangifteverzuim Vpb - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (4)
 • Guido Bont (2010) - Ik wil een relatie met de Belastingdienst - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (24), 1-2
 • Guido Bont (2010) - De zittingszaal als mijnenveld - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (9), 33-35
 • Guido Bont (2010) - De belastingadviseurs in vijandelijke linies - Fiscaal Praktijkblad, 2010 (15), 19-21
 • Guido Bont (2010) - De belastingadviseur als onbezoldigd opsporingsambtenaar - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (2), 8-11
 • Guido Bont (2010) - De windmolen Edelweiss - Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6887), 1620-1621
 • Guido Bont & JM Sitsen (2010) - Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2010 - Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2010 (8), 13-19
 • Guido Bont (2009) - Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst en de Vierde Tranche - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (25)
 • Guido Bont (2009) - Da's pas straf: 300% - Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6813), 645-646
 • Guido Bont (2009) - Is het nemo tenetur-beginsel in Nederland werkelijk passé? - Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6834), 1405-1408
 • Guido Bont & ME Oenema (2008) - Van de spreekplicht verlicht - Fiscaal Praktijkblad, 2008 (8), 19-22

 • Guido Bont (2012) - Jurisprudentie formeel belastingrecht 2012/2013 - Boom Fiscale Uitgevers

 • Guido Bont (2017) - Regels omtrent het boeterapport en nieuwe bewijzen door de inspecteur - In R. Pieterse & R. van Scharrenburg, Springende punten - Van Amersfoort-bundel (pp. 53-62) - Wolters Kluwer
 • Guido Bont (2016) - Over de definitie van belastingfraude - In G.J.M.E. de Bont, My way, Liber Amicorum Hans Hertoghs (pp. 75-87) - De Bont Advocaten
 • Guido Bont & AB Vissers (2015) - De Strafkamer en de Belastingkamer van de Hoge Raad; in de pas, uit de pas - In Een eeuw cassatie in belastingzaken (pp. 85-97) - Sdu Uitgevers
 • Guido Bont (2015) - Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur - In De belastingadviseur onder vuur (pp. 19-37) - De Bont Advocaten
 • Guido Bont (2013) - De waarneming ter plaatse - In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 103-119) - De Bont Advocaten
 • Guido Bont & ECJM van der Hel-van Dijk (2013) - Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities - In Exchange of Information and Cross Border Cooperation between tax authorities (pp. 549-566) - Sdu Uitgevers
 • Guido Bont (2013) - Verplichtingen in relatie tot de administratie - In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 121-142) - De Bont Advocaten
 • Guido Bont (2013) - Informatieverstrekking bij boeten - In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 289-319) - De Bont Advocaten
 • Guido Bont (2013) - Het nemo-teneturbeginsel in een (internationale) rechtsorde - In A.C.G.A.C. de Graaf & S.J.C. Hemels, 'k Moet eerlijk zeggen, Liber Amicorum van Arendonk (pp. 29-38) - Sdu Uitgevers
 • Guido Bont (2013) - De economische realiteit - In Rijkers Bundel (pp. 13-20) - Tilburg University
 • Guido Bont (2009) - Het 'gesloten stelsel' en ambtshalve beslissingen - In Rens Pieterse & e.a., Draaicirkels van formeel belastingrecht, vriendenbundel René Niessen - Sdu Uitgevers

 • Guido Bont (2017) - Een democratie is wat anders dan een democratische rechtsstaat - In Van der Geldbundel - Tilburg University
 • Guido Bont (2014) - De functie van het hoger beroep: kwaliteitsborging - In Innoverende Hoven (pp. 301-302) - Boom Juridische Uitgevers
 • Guido Bont (2011) - FIOD Alarm; enige advocatuurlijke observaties - In Fiscaal Strafrecht (pp. 13-25) - De Bont Advocaten
 • Guido Bont & P With (2011) - Opzet - In Fiscaal Strafrecht (pp. 75-91) - De Bont Advocaten
 • Guido Bont & M Cornelisse (2011) - Straftoemeting - In Fiscaal Strafrecht (pp. 133-148) - De Bont Advocaten
 • Guido Bont (2011) - Fraus legis als anti-misbruikbeginsel: maatschappelijke en ethische opvattingen en het recht als open stelsel - In Principieel Belastingrecht (pp. 21-30) - Wolf Legal Publishers

 • Guido Bont (2013) - Witwassen - Jaarcongres Witwassen
 • Guido Bont (2013) - Wetsvoorstel fiscale mediation - Congres Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)

 • Guido Bont (2016) - RB Jongerencongres - RB
 • Guido Bont (2015) - Congres 'Belastingadviseur: een vak met toekomst' - RB
 • Guido Bont (2015) - Project APV en ander machtsverton - Congres NVAB

 • Arjen Schep & Guido Bont (2016) - Omvang fiscale geheimhoudingsplicht van de heffingsambtenaar - Erasmus School of Law (ESL)

 • Guido Bont (25 October 2020) - Klachteninstituut zelf voor rechter gedaagd - Npo radio 1

 • GJME (Guido) de Bont (2021) - Fiscaal Strafrecht
 • Guido Bont (2019) - EFS Rondetafel - bewijsrecht - EFS
 • Guido Bont (2019) - Leergang Financieel-economisch strafrecht, college Fiscaal Strafrecht) - VU
 • Guido Bont (2018) - Leergang Financieel-economisch strafrecht - Fiscaal Strafrecht - VU
 • Guido Bont (2017) - Financieel Economisch-Strafrecht - VU
 • Guido Bont (2017) - Alfa Leerdagen - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - Alfa Accountants
 • Guido Bont (2017) - Studiedag Bestraffing en Fiscaliteit - PAOB
 • Guido Bont (2016) - Symposium: Brüll: anno 2016 actueler dan ooit!? - UvA
 • Guido Bont (2016) - Debatmiddag over (mede-)daderschap - Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Guido Bont (2016) - Financieel Economisch Strafrecht - VU
 • Guido Bont & JM Sitsen (2016) - Studiedag Informatie uitwisseling met de fiscus - PAOB
 • Guido Bont (2016) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - RB Cursus, Erasmus School of Law
 • Guido Bont (2016) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - RB Cursus, Erasmus School of Law
 • Guido Bont & AME Nuyens (2016) - Boete en strafrechtelijke risico’s voor adviseur - Studiekring RB Zeeland/West-Brabant
 • Guido Bont (2015) - Financieel Economisch Strafrecht - VU
 • Guido Bont (2015) - Boete - RB Studiekring Rotterdam
 • Guido Bont (2015) - Informatieverstrekkingsverplichtingen door of namens de belasting/-inhoudsplichtige - FTA (UVA)
 • Guido Bont (2015) - Formeel Belastingrecht - Nyenrode
 • Guido Bont (2015) - Refereerbijeenkomst over het beste en het slechtste arrest - Hoge Raad
 • Guido Bont (2015) - Financieel Economisch Strafrecht - VU
 • Guido Bont (2015) - Bestraffien en fiscaliteit - Studiedag PAOB
 • Guido Bont (2015) - Boete & Informatieverplichtingen - Studiekring
 • Guido Bont (2015) - Fiscaal Strafrecht - Executive Program Financieel Forensisch Deskundige
 • Guido Bont (2014) - Van facilitaters en daderschap - UVA
 • Guido Bont (2014) - Straf- en boeterechtelijke risico's voor adviseurs - PAOB Studiedag
 • Guido Bont (2014) - Financieel Economisch Strafrecht - VU
 • Guido Bont (2014) - Strafrecht - PAOB
 • Guido Bont (2014) - Boeterecht - PAOB
 • Guido Bont (2013) - Informatieverplichtingen/informatieuitwisseling - Studiedag PAOB
 • Guido Bont (2013) - Actualiteiten Formeel belastingrecht - Visser & Visser
 • Guido Bont (2013) - Fiscaal strafrecht - PAOB
 • Guido Bont (2013) - Nemotenetur & LVTO - Rechtstaete
 • Guido Bont (2013) - 15 Actualiteiten, jurisprudentie (Chambaz) en informatieverstrekking in het kader van sfeerovergang - Cursusdag BFC
 • Guido Bont (2013) - Fiod ellende - PWC
 • Guido Bont (2013) - Het snijvlak tussen fiscaal recht en strafrecht - Grip (Ver. Kreston)
 • Guido Bont (2013) - Formeel Belastingrecht - Stichting Opleiding Belastingadviseurs
 • Guido Bont (2013) - 4e Tranche en Fiod - BDO
 • Guido Bont (2013) - Sancties gemeentelijke belastingen - Studiedag Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Guido Bont (2013) - Formeel Belastingrecht - Stichting Opleiding Belastingadviseurs
 • Guido Bont (2013) - Informatieuitwisseling - Bol
 • Guido Bont (2013) - Nemotenetur - Seminar NVAB
 • Guido Bont (2013) - Informatieverplichtingen - Pereira
 • Guido Bont (2013) - Rechtsbescherming/processuele valkuilen/fiod - Van Campen Liem en Atlas
 • Guido Bont (2013) - Cursus 4-12 mei 2013 - NVAB
 • Guido Bont (2013) - Roundtable Export Controls - KPMG
 • Guido Bont (2013) - Bankbreuk, Invordering, Processuele Valkuilen en Kansen, Fiscaal strafrecht - Erasmus Universiteit Rotterdam PE-cursus
 • Guido Bont (2013) - Rechtsbescherming en Fiod - NOB/SOB
 • Guido Bont (2013) - Bankbreuk, Invordering, Processuele Valkuilen en Kansen, Fiscaal strafrecht - Erasmus Universiteit Rotterdam PE-cursus
 • Guido Bont (2013) - Formeel Belastingrecht - Stichting Opleiding Belastingadviseurs
 • Guido Bont (2013) - Handvest en EVRM in relatie tot formeel recht - Hof
 • Guido Bont (2013) - Una Via - Tuerlinckx
 • Guido Bont (2013) - PMDB Informatieuitwisseling in de EU - Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Guido Bont (2013) - Formeel Belastingrecht - Stichting Opleiding Belastingadviseurs
 • Guido Bont (2013) - Formeel Belastingrecht (sancties & mensenrechten (H IX)) - Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Guido Bont (2013) - Vaststellingsovereenkomst / Fiod ellende ver van m'n bed - PWC
 • Guido Bont (2013) - Formeel Belastingrecht - Stichting Opleiding Belastingadviseurs
 • Guido Bont (2013) - Invorderingsperikelen - VBA
 • Guido Bont (2013) - Herziening AWR - Register Belastingadviseurs
 • Guido Bont (2013) - Convenanten, Tax planning, het recht en morele verwijten - Notariële Ring

 • GJME (Guido) de Bont (2021) - Formeel Belastingrecht - MTH Fallcourse Fiscalisten
 • GJME (Guido) de Bont (2021) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - Visser & Visser Tax Meeting
 • GJME (Guido) de Bont (2021) - Fiscale boeten - SOB Formeel Belastingrecht
 • GJME (Guido) de Bont (2021) - Fiscaal Straf- en Boeterecht - NVAB Specialisatieopleiding
 • GJME (Guido) de Bont (2021) - Actualiteiten boete- en strafrecht - Taxand Summer Academy
 • GJME (Guido) de Bont (2021) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • GJME (Guido) de Bont (2021) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • GJME (Guido) de Bont (2021) - Fiscale rechtsbescherming - WFR Fiscaal Café
 • GJME (Guido) de Bont (2021) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2021) - Procederen vanuit het perspectief van de advocaat-belastingkundige - Register Belastingadviseurs
 • Guido Bont & AB Vissers (2020) - Leergang Financieel-Economisch Strafrecht: Fiscaal Strafrecht - VU
 • Guido Bont (2020) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2020) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont & SA (Sari) Eckhardt (2020) - SFEER-Congres Witwassen: De aanpak van een wereldwijd probleem? - SFEER
 • Guido Bont (2019) - Risico's boete- en strafrecht - Maarschalk Ligthart
 • Guido Bont (2019) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont & AB Vissers (2019) - JFA Mastercourse - Aansprakelijkheid van de adviseur, FIOD en valsheid in geschrifte (art. 225 strafrecht) - ABAB accountants en adviseurs
 • Guido Bont (2019) - Het Hof en de fiscale advocatuur - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Guido Bont (2019) - Bezwaar - De Bont Law School
 • Guido Bont (2019) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2019) - Informatieverplichtingen - De Bont Law School
 • Guido Bont (2019) - Tax Business School FY19/20 - Formeel Belastingrecht - PWC
 • Guido Bont (2019) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2019) - Studiemiddag Op de zaak betrekking hebbende stukken - VAR
 • Guido Bont (2019) - Wwft - Bol Adviseurs
 • Guido Bont (2019) - Formeel Belastingrecht - Archipel Tax Advice
 • Guido Bont & AB Vissers (2019) - Spring Course MTH - Formeel Belastingrecht - MTH accountants & adviseurs
 • Guido Bont (2019) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2019) - Specialisatieopleiding fiscale advocatuur / module fiscaal straf- en boeterecht I - NVAB
 • Guido Bont (2018) - Actualiteiten fiscaal procesrecht/Boetes - Crowe Foederer
 • Guido Bont (2018) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont & AB Vissers (2018) - WEA Fiscale Course 2018 - Privacy/wwft/ Fiscale ethiek/Pleitbaar standpunt/ aansprakelijkheid van de belastingadviseur - SRA
 • Guido Bont (2018) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2018) - Tax Business School FY18 - Formeel Belastingrecht - PWC
 • Guido Bont (2018) - Substance - Trustmoore
 • Guido Bont (2018) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont & AB Vissers (2018) - Formeel Belastingrecht - Taxand
 • Guido Bont & AB Vissers (2018) - Formeel Belastingrecht - Bol Adviseurs
 • Guido Bont (2018) - Do’s en don’ts bij een onderzoek door bestuursorganen - Spigt Dutch Caribbean
 • Guido Bont (2018) - De impact van de vestigingsplaatsdiscussies met de Nederlandse fiscus op de financiële sector op Curacao - UDC
 • Guido Bont & AB Vissers (2018) - Tax meeting Formele Actualiteiten - Visser & Visser
 • Guido Bont (2018) - Symposium Rechtsbescherming - Fiscale bevoegdheden van lokale overheden versus rechtsbescherming? - ESBL
 • Guido Bont (2018) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2018) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht (en Fiscaal Strafrecht) - WVDB
 • Guido Bont (2018) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - RB
 • Guido Bont (2018) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2018) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2017) - Leergang Formeel Belastingrecht, Module Fiscaal boete- en strafrecht - SOB
 • Guido Bont (2017) - WEA Fiscale Course 'Aansprakelijkheid voor belastingschulden' - SRA
 • Guido Bont (2017) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2017) - PE Actualiteiten fiscaal boete- en strafrecht - TEKZ Belastingadviseurs
 • Guido Bont (2017) - Tax Business School FY17 - Formeel Belastingrecht - PWC
 • Guido Bont & AB Vissers (2017) - Toezicht - Jong RB en Belastingdienst Jong
 • Guido Bont (2017) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont & JM Sitsen (2017) - FIOD op de stoep - ACT Management Services
 • Guido Bont (2017) - Formeel Belastingrecht - Jan Accountants
 • Guido Bont (2017) - Paradijs der Nederlanden? - Serviceclub 51
 • Guido Bont (2017) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont & AB Vissers (2017) - Themamiddag - NVSA
 • Guido Bont (2017) - Inhousecursus Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 'Boeterisico's adviseur' - Nexia Nederland
 • Guido Bont (2017) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2017) - Inhousecursus Koenen en Co 'boeterisico's adviseur' - Nexia Nederland
 • Guido Bont (2017) - Inhousecursus Kroesewevers 'boeterisico's adviseur' - Nexia Nederland
 • Guido Bont (2017) - Tuchtrecht - RB Studiekring Leiden
 • Guido Bont (2017) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont & JM Sitsen (2017) - Specialisatieopleiding Straf & Boeterecht I - NVAB
 • Guido Bont (2017) - NDFR Symposium Formeel Belastingrecht - SDU
 • Guido Bont (2016) - Tweede Dag van de Belastingadviseur - De Bont Advocaten
 • Guido Bont (2016) - Jaarlijkse landelijke themadag formeel recht - Belastingdienst
 • Guido Bont (2016) - WFR Fiscaal Café - WFR
 • Guido Bont (2016) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2016) - Cursus Trust - Law@work e.a.
 • Guido Bont (2016) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2016) - De Miljoenennota-bijeenkomst - BZW, De Maatschappij en Jong Management
 • Guido Bont (2016) - Fiscalistendag - BDO
 • Guido Bont (2016) - Beginselen van behoorlijk bestuur en vaststellingsovereenkomst & Fiscaal Strafrecht - PWC
 • Guido Bont (2016) - Informatie-uitwisseling met de fiscus (rechten en verplichtingen bij belastingcontroles en vragenbrieven) - De Jong & Laan
 • Guido Bont & AME Nuyens (2016) - Inhousecursus 'Do's en don'ts bij een belastingcontrole' - Van Oers
 • Guido Bont (2016) - Formeel Belastingrecht - RB Studiekring Noord
 • Guido Bont (2016) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht en Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingrecht - RB Studiekring Amsterdam
 • Guido Bont (2016) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2016) - WWFT - RB Studiekring Leiden
 • Guido Bont (2016) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont & P Fortuin (2016) - Fiscaal boete- en strafrecht - SOB
 • Guido Bont (2016) - De DGA en zijn BV - SOB
 • Guido Bont (2016) - WWFT - Schipper Accountants
 • Guido Bont (2015) - Informatieplicht en boete - NBA
 • Guido Bont (2015) - Fiscale boeten - SOB
 • Guido Bont & AME Nuyens (2015) - Do's en don'ts bji een belastingcontrole - SRA
 • Guido Bont (2015) - (Getuigen)bewijs en de goede procesorde (Inspecteursdag) - NVAB
 • Guido Bont (2015) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2015) - OMNYACC Inhouse cursus - OMNYACC
 • Guido Bont (2015) - Dag van de Belastingadviseur - De Bont Advocaten
 • Guido Bont (2015) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - SRA
 • Guido Bont (2015) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - SRA
 • Guido Bont (2015) - SRA Compliancedag (Wwft) - SRA
 • Guido Bont (2015) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - SRA
 • Guido Bont (2015) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - SRA
 • Guido Bont (2015) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - SRA
 • Guido Bont (2015) - The exchange of tax information for the purposes of criminal proceedings in the Benelux countries - IFA
 • Guido Bont (2015) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - SRA
 • Guido Bont (2015) - Actualiteiten Invorderingswet - SRA
 • Guido Bont (2015) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2015) - Actualiteiten Formeel Belastingrecht - Visser & Visser
 • Guido Bont (2015) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2015) - Fraude - Gerechtshof
 • Guido Bont (2014) - Formeel Belastingrecht - Foederer
 • Guido Bont (2014) - Fiscaal Strafrecht/vaststellingsovereenkomst - PWC
 • Guido Bont (2014) - straf en boeterechtelijke risico's - NIBA
 • Guido Bont (2014) - Straf- en boeterechtelijke riscio's - ESJ
 • Guido Bont (2014) - Macht en onmacht uitersten - Thema dag Belastingdienst
 • Guido Bont (2014) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2014) - Thema lunch Wwft casustiek - HVK Stevens
 • Guido Bont (2014) - Pleitbaar standpunt - NVAB
 • Guido Bont (2014) - wwft casuistiek - NBA
 • Guido Bont (2014) - Update Formeel Belastingrecht - Crop
 • Guido Bont (2014) - Deelnemingsvarianten - Grant Thornton
 • Guido Bont (2014) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2014) - Boeterecht en fiscaal strafrecht - Studiekring
 • Guido Bont (2014) - 4e tranche AWB - De Jong & Laan
 • Guido Bont (2014) - Beroepsaansprakelijkheid - Countus
 • Guido Bont (2014) - Navordering/inlichtingen/inkeer/boete - SRA
 • Guido Bont (2014) - Formeel Belastingrecht - RB cursus
 • Guido Bont (2014) - Formeel Belastingrecht - RB cursus
 • Guido Bont (2014) - Formeel Belastingrecht - SOB
 • Guido Bont (2014) - Formeel Belastingrecht - SOB

 • Guido Bont & AB Vissers (2013) - Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance (Journal)

De Bont Advocaten

Start date approval
November 2008
End date approval
December 9999
Place
AMSTERDAM
Description
Advocatuur

Formal Rules of Tax Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RFD316

Tax Business Law (Capita Selecta)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RF45B

Formal Rules of Tax Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RF316

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes