prof.mr.dr. (Guido) GJME de Bont

Full Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-005
Telephone
0104081368
Email
g.debont@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • G.J.M.E. de Bont (2021). Wanneer paternalistisch regentesk wordt en rechtsbescherming verdwijnt. Weekblad Fiscaal Recht, 2021 (20), 130.
    • G.J.M.E. de Bont (2021). Een vals geschrift. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2021 (1), 45.
    • G.J.M.E. de Bont (2021). Praktische fiscale rechtsbescherming, alle fiscale geschillen uitsluitend bij de belastingrechter. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2021 (1329).
    • G.J.M.E. de Bont (2020). Knevelarij?! Strafrecht is niet de oplossing. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2020 (4), 8-10.
    • G.J.M.E. de Bont (2020). Schaf de informatiebeschikking af. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020 (1116), 1-4.
    • G.J.M.E. de Bont (2019). In dubio. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2019 (1), 4-4. [go to publisher's site]
    • G.J.M.E. de Bont (2019). Geheim? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019 (13), 1-3. [go to publisher's site]
    • G.J.M.E. de Bont (2019). Fortiter in re, fortiter in modo. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2019 (6), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Nieuws over het nieuwe feit. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2018 (juli-augustus), 17-19.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Over(-)macht. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2018 (2), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018 (13), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Controlebevoegdheden versus het recht op respect voor het privéleven. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2017 (2), 14-18.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Onterechte boeten voorkomen. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017 (599), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2016. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2017 (01), 12-22.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Maatregelen Belastingontduiking, wat vindt u daar nu van? Notariaat Magazine, 2017 (7), 13.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Beeldvorming en publieke opinie. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2016 (4), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Kafka en het Nederlandse bestuurs(proces)recht. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (277), 1456-1457.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Privacy. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016 (730), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2016). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2015. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2016 (2), 22-33.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Moraal is normaal. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (106), 702.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). In memoriam Hans Hertoghs. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (101), 667.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Ongerijmd. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (1801).
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Belastingkamer wordt bestuurskamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (22), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Partners, not in crime. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (5), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Interview "Efficiency betekent niet dat het alleen voor de belastingdienst makkelijker wordt". Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (3), 17-20.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (4), 3-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). De Bont for "watcher" van de belastingkamer! ;-). Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7078), 2-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Geef inkeerder boete terug. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (1), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Adviseurs- en inspecteursdag bij de Hoge Raad. NTFR Beschouwingen, 2014 (31), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2014). Het pleitbaar standpunt: kruisbestuiving. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (2), 20-24.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Belasting = verhaalbare schade?! Fiscaal Praktijkblad, 2014 (18), 3.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Rumoer rond rechtspraak. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2013 (3), 4-4.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Belastingkamer als bestuurskamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (1515), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Verplichtingen in relatie tot de administratie. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (123), 232-241.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Discriminatoire boete bij aangifteverzuim Vpb. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (4).
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Het handvest van de grondrechten en kostendekkende griffierechten. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/23 (1252), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). De APV-inkeergoedkeuring: valstrik voor de belastingadviseur. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/40 (2160), 4-5.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De windmolen Edelweiss. Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6887), 1620-1621.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De zittingszaal als mijnenveld. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (9), 33-35.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De belastingadviseurs in vijandelijke linies. Fiscaal Praktijkblad, 2010 (15), 19-21.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De belastingadviseur als onbezoldigd opsporingsambtenaar. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (2), 8-11.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). Ik wil een relatie met de Belastingdienst. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (24), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2010). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2010. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2010 (8), 13-19.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst en de Vierde Tranche. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (25).
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Is het nemo tenetur-beginsel in Nederland werkelijk passé? Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6834), 1405-1408.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Da's pas straf: 300%. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6813), 645-646.
    • G.J.M.E. de Bont & M.E. Oenema (2008). Van de spreekplicht verlicht. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (8), 19-22.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Vrijheid geef je door. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (21), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Trends in controleland. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2012 (4), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Op persoonlijke titel. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (11), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Een democratie is wat anders dan een democratische rechtsstaat. In Van der Geldbundel. Tilburg: Tilburg University
    • G.J.M.E. de Bont (2014). De functie van het hoger beroep: kwaliteitsborging. In Innoverende Hoven (pp. 301-302). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Fraus legis als anti-misbruikbeginsel: maatschappelijke en ethische opvattingen en het recht als open stelsel. In Principieel Belastingrecht (pp. 21-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • G.J.M.E. de Bont & M. Cornelisse (2011). Straftoemeting. In Fiscaal Strafrecht (pp. 133-148). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont & P. With (2011). Opzet. In Fiscaal Strafrecht (pp. 75-91). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2011). FIOD Alarm; enige advocatuurlijke observaties. In Fiscaal Strafrecht (pp. 13-25). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Regels omtrent het boeterapport en nieuwe bewijzen door de inspecteur. In R. Pieterse & R. van Scharrenburg (Eds.), Springende punten - Van Amersfoort-bundel (pp. 53-62). Deventer: Wolters Kluwer [go to publisher's site]
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Over de definitie van belastingfraude. In G.J.M.E. de Bont (Ed.), My way, Liber Amicorum Hans Hertoghs (pp. 75-87). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2015). De Strafkamer en de Belastingkamer van de Hoge Raad; in de pas, uit de pas. In Een eeuw cassatie in belastingzaken (pp. 85-97). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur. In De belastingadviseur onder vuur (pp. 19-37). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). De waarneming ter plaatse. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 103-119). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Verplichtingen in relatie tot de administratie. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 121-142). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Informatieverstrekking bij boeten. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 289-319). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Het nemo-teneturbeginsel in een (internationale) rechtsorde. In A.C.G.A.C. de Graaf & S.J.C. Hemels (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen, Liber Amicorum van Arendonk (pp. 29-38). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont & E.C.J.M. van der Hel-van Dijk (2013). Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities. In Exchange of Information and Cross Border Cooperation between tax authorities (IFA Cahier, volume 98b) (pp. 549-566). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2013). De economische realiteit. In Rijkers Bundel (pp. 13-20). Tilburg: Tilburg University
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Het 'gesloten stelsel' en ambtshalve beslissingen. In Rens Pieterse & e.a. (Eds.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, vriendenbundel René Niessen. Den Haag: Sdu Uitgevers
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, maart 17), NJ 2020-239, Zaaknr. 18/05228, (Douanebeslag op auto met verborgen ruimte. Afwijzing geldelijke tegemoetkoming geeft blijk van onjuiste rechtsopvatting en /of is ontoereikend gemotiveerd.). ECLI:NL:HR:2020:403
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, januari 31), BNB 2020-60, Zaaknr. 19/00166, (Gedeeltelijke vrijspraak in strafzaak. Onschuldpresumptie. Bewijs in fiscale zaak met betrekking tot handelingen waarvoor vrijgesproken). ECLI:NL:HR:2020:140
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, januari 28), NJ 2020-157, Zaaknr. 19/00182, (Kwaliteitsdelict). ECLI:NL:HR:2020:121
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, november 15), BNB 2020-30, Zaaknr. 19/02257, (Informatiebeschikking. Misbruik van bevoegdheid. Aan het niet overleggen van op de zaak betrekking hebbende stukken te verbinden gevolgen). ECLI:NL:HR:2019:1785
   • G.J.M.E. de Bont (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, mei 24), BNB 2019-160, Zaaknr. 18/04658, (Verzoek uitstel zitting. Oproepen getuigen.). ECLI:HR:NL:2019:789
   • G.J.M.E. de Bont (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, december 21), BNB 2019-96, Zaaknr. 18/00923, (Gebruik strafvorderlijke gegevens; toestemming officier van justitie). ECLI:NL:HR:2018:2389
   • G.J.M.E. de Bont (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juli 6), BNB 2018-169, Zaaknr. 17/03982, (Omkering bewijslast voor erfgenamen. Onschuldpresumptie na beëindiging strafzaak tegen erflater wegens overlijden). ECLI:NL:HR:2018:1106 [go to publisher's site]
   • G.J.M.E. de Bont (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 20), BNB 2018-81, Zaaknr. 16/05235, (Naheffing loonheffing van vennootschap onder firma mede over periode voorafgaande aan schriftelijke vastlegging firmacontract. Inhoudingsplicht. Vergrijpboete opgelegd na ontbinding). ECLI:NL:HR:2017:2655
   • G.J.M.E. de Bont (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 2), BNB 2017-181, (Inkomsten uit hennepteelt. Onschuldpresumptie. Gevolgen strafrechtelijk sepot voor belastingheffing en beboeting.). ECLI:NL:HR:2017:958 [go to publisher's site]
   • G.J.M.E. de Bont (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 25), BNB 2016-217, (Navordering). ECLI:NL:HR:2015:2798
   • G.J.M.E. de Bont (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 20), BNB 2015-17, 173, (Noot).
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), BNB 2013-116, 11/00180, (Noot). p.2277-2303.
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, januari 4), BNB 2013-117, 11/05310, (Noot). p.2303-2323.
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juni 10), BNB 2011-250, (Noot).
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 29), BNB 2011-249, (Noot).
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, september 17), BNB 2011-16, (Noot).
   • G.J.M.E. de Bont (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 26), BNB 2010-5, nr. 42.764, (Noot).
    • G.J.M.E. de Bont (2021, april 9). Procederen vanuit het perspectief van de advocaat-belastingkundige. Online, Register Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2020, september 25). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & S.A. Eckhardt (2020, februari 26). SFEER-Congres Witwassen: De aanpak van een wereldwijd probleem? Amsterdam, SFEER.
    • G.J.M.E. de Bont (2020, maart 3). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2020, november 17). Leergang Financieel-Economisch Strafrecht: Fiscaal Strafrecht. Online, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, mei 14). Formeel Belastingrecht. Den Haag, Archipel Tax Advice.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 23). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 4). Tax Business School FY19/20 - Formeel Belastingrecht. Den Haag, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, juni 25). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, juni 20). Studiemiddag Op de zaak betrekking hebbende stukken. Den Haag, VAR.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, mei 28). Wwft. Wijchen, Bol Adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2019, maart 30). Spring Course MTH - Formeel Belastingrecht. Zwolle, MTH accountants & adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 5). Informatieverplichtingen. Breda, De Bont Law School.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, maart 12). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 26). Bezwaar. Breda, De Bont Law School.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, oktober 1). Het Hof en de fiscale advocatuur. Leeuwarden, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2019, november 15). JFA Mastercourse - Aansprakelijkheid van de adviseur, FIOD en valsheid in geschrifte (art. 225 strafrecht). Sint-Michielsgestel, ABAB accountants en adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, januari 30). Specialisatieopleiding fiscale advocatuur / module fiscaal straf- en boeterecht I. Amsterdam, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, december 10). Risico's boete- en strafrecht. Heemstede, Maarschalk Ligthart.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, november 18). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juni 19). Tax meeting Formele Actualiteiten. Gouda, Visser & Visser.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, oktober 29). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, maart 13). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 10). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 17). Actualiteiten Formeel Belastingrecht (en Fiscaal Strafrecht). Waalre, WVDB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, mei 16). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 12). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, juni 21). De impact van de vestigingsplaatsdiscussies met de Nederlandse fiscus op de financiële sector op Curacao. Willemstad, UDC.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, september 12). Tax Business School FY18 - Formeel Belastingrecht. Den Haag, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, november 13). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, december 12). Actualiteiten fiscaal procesrecht/Boetes. Eindhoven, Crowe Foederer.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, november 9). WEA Fiscale Course 2018 - Privacy/wwft/ Fiscale ethiek/Pleitbaar standpunt/ aansprakelijkheid van de belastingadviseur. Nieuwerkerk a/d IJssel, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, mei 29). Symposium Rechtsbescherming - Fiscale bevoegdheden van lokale overheden versus rechtsbescherming? Bunnik, ESBL.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, september 6). Substance. Amsterdam, Trustmoore.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, september 4). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juli 4). Formeel Belastingrecht. Amsterdam, Taxand.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juni 26). Formeel Belastingrecht. Cuijk, Bol Adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, juni 22). Do’s en don’ts bij een onderzoek door bestuursorganen. Willemstad, Spigt Dutch Caribbean.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 23). Inhousecursus Koenen en Co 'boeterisico's adviseur'. Roermond, Nexia Nederland.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, januari 19). NDFR Symposium Formeel Belastingrecht. Nijmegen, SDU.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 13). Tuchtrecht. Warmond, RB Studiekring Leiden.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 20). Inhousecursus Kroesewevers 'boeterisico's adviseur'. Enschede, Nexia Nederland.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017, februari 15). Specialisatieopleiding Straf & Boeterecht I. Amsterdam, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 4). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017, april 11). Themamiddag. Breukelen, NVSA.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, december 7). Leergang Formeel Belastingrecht, Module Fiscaal boete- en strafrecht. Woudschoten, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, juni 6). Paradijs der Nederlanden? Breda, Serviceclub 51.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, november 2). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, november 8). WEA Fiscale Course 'Aansprakelijkheid voor belastingschulden'. Nieuwegein, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, oktober 10). PE Actualiteiten fiscaal boete- en strafrecht. Akersloot, TEKZ Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, september 5). Tax Business School FY17 - Formeel Belastingrecht. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 11). Inhousecursus Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 'Boeterisico's adviseur'. Heemstede, Nexia Nederland.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 19). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, juni 7). Formeel Belastingrecht. Zwanenburg, Jan Accountants.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017, juli 18). FIOD op de stoep. Amsterdam, ACT Management Services.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, augustus 30). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017, augustus 31). Toezicht. Houten, Jong RB en Belastingdienst Jong.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, maart 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 17). Tweede Dag van de Belastingadviseur. Breda, De Bont Advocaten.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, januari 18). WWFT. Bergen op Zoom, Schipper Accountants.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, juni 17). Informatie-uitwisseling met de fiscus (rechten en verplichtingen bij belastingcontroles en vragenbrieven). Epe, De Jong & Laan.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 10). Jaarlijkse landelijke themadag formeel recht. Utrecht, Belastingdienst.
    • G.J.M.E. de Bont & P. Fortuin (2016, januari 27). Fiscaal boete- en strafrecht. Zeist, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, oktober 6). Cursus Trust. Amsterdam, Law@work e.a.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, juli 6). Beginselen van behoorlijk bestuur en vaststellingsovereenkomst & Fiscaal Strafrecht. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2016, mei 31). Inhousecursus 'Do's en don'ts bij een belastingcontrole'. Bosschenhoofd, Van Oers.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 11). WWFT. Warmond, RB Studiekring Leiden.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 26). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 10). Actualiteiten Formeel Belastingrecht en Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingrecht. Haarlem, RB Studiekring Amsterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 19). Formeel Belastingrecht. Haren, RB Studiekring Noord.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, september 8). Fiscalistendag. Utrecht, BDO.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, september 21). De Miljoenennota-bijeenkomst. Breda, BZW, De Maatschappij en Jong Management.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, september 27). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, januari 20). De DGA en zijn BV. Woudschoten, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 3). Formeel Belastingrecht. Zeist, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 3). WFR Fiscaal Café. Den Haag, WFR.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, april 29). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, september 17). OMNYACC Inhouse cursus. Hoorn, OMNYACC.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, december 15). Informatieplicht en boete. Breukelen, NBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 25). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Bergen op Zoom, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 1). SRA Compliancedag (Wwft). Baarn, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 2). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Eindhoven, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 6). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 13). The exchange of tax information for the purposes of criminal proceedings in the Benelux countries. Liège, IFA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 11). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Arnhem, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 2). Actualiteiten Invorderingswet. Vianen, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 30). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Gouda, Visser & Visser.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 16). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, februari 12). Fraude. Arnhem, Gerechtshof.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, november 18). Fiscale boeten. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 22). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Akersloot, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2015, november 5). Do's en don'ts bji een belastingcontrole. Vianen, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 29). (Getuigen)bewijs en de goede procesorde (Inspecteursdag). Utrecht, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, september 29). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, september 8). Dag van de Belastingadviseur. Utrecht, De Bont Advocaten.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 23). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Thorn, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 4). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 13). Macht en onmacht uitersten. Utrecht, Thema dag Belastingdienst.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 9). Fiscaal Strafrecht/vaststellingsovereenkomst. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 11). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 25). straf en boeterechtelijke risico's. Houten, NIBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, oktober 28). Pleitbaar standpunt. Utrecht, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, april 9). Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, april 3). Formeel Belastingrecht. Amsterdam, RB cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 29). wwft casuistiek. Houten, NBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 26). Update Formeel Belastingrecht. Doorn, Crop.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 12). Deelnemingsvarianten. Soesterberg, Grant Thornton.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 3). Thema lunch Wwft casustiek. Amsterdam, HVK Stevens.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 2). Boeterecht en fiscaal strafrecht. Rotterdam, Studiekring.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 20). Straf- en boeterechtelijke riscio's. Breda, ESJ.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 12). Beroepsaansprakelijkheid. Zwolle, Countus.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 5). Navordering/inlichtingen/inkeer/boete. Vianen, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, maart 17). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 10). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 10). Formeel Belastingrecht. Eindhoven, Foederer.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 25). 4e tranche AWB. Epe, De Jong & Laan.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, november 19). Leergang Financieel-economisch strafrecht, college Fiscaal Strafrecht). Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, november 28). EFS Rondetafel - bewijsrecht. Rotterdam, EFS.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, november 20). Leergang Financieel-economisch strafrecht - Fiscaal Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, december 16). Symposium: Brüll: anno 2016 actueler dan ooit!? Amsterdam, UvA.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, september 11). Alfa Leerdagen - Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Alfa Accountants.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, oktober 31). Financieel Economisch-Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 13). Studiedag Bestraffing en Fiscaliteit. Utrecht, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2016, januari 12). Boete en strafrechtelijke risico’s voor adviseur. Bergen op Zoom, Studiekring RB Zeeland/West-Brabant.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, december 8). Debatmiddag over (mede-)daderschap. Den Haag, Vereniging voor Belastingwetenschap.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, oktober 11). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 28). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Badhoevedorp, RB Cursus, Erasmus School of Law.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 21). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB Cursus, Erasmus School of Law.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2016, juni 9). Studiedag Informatie uitwisseling met de fiscus. Utrecht, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, januari 16). Fiscaal Strafrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Executive Program Financieel Forensisch Deskundige.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, februari 9). Boete & Informatieverplichtingen. Leiden, Studiekring.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 30). Informatieverstrekkingsverplichtingen door of namens de belasting/-inhoudsplichtige. Amsterdam, FTA (UVA).
    • G.J.M.E. de Bont (2015, november 10). Boete. Rotterdam, RB Studiekring Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, november 24). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 15). Formeel Belastingrecht. Breukelen, Nyenrode.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 10). Refereerbijeenkomst over het beste en het slechtste arrest. Den Haag, Hoge Raad.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 20). Bestraffien en fiscaliteit. Utrecht, Studiedag PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, april 23). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 19). Van facilitaters en daderschap. Amsterdam, UVA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 3). Boeterecht. Leiden, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 3). Strafrecht. leiden, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 2). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 4). Straf- en boeterechtelijke risico's voor adviseurs. Utrecht, PAOB Studiedag.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, september 12). Nemotenetur. België, Seminar NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, september 25). Informatieuitwisseling. Boxmeer, Bol.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 1). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 8). Sancties gemeentelijke belastingen. Rotterdam, Studiedag Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 10). 4e Tranche en Fiod. Rotterdam, BDO.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 30). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 4). 15 Actualiteiten, jurisprudentie (Chambaz) en informatieverstrekking in het kader van sfeerovergang. Utrecht, Cursusdag BFC.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 30). Het snijvlak tussen fiscaal recht en strafrecht. Bunnik, Grip (Ver. Kreston).
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 31). Fiod ellende. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 6). Nemotenetur & LVTO. Amsterdam, Rechtstaete.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 13). Fiscaal strafrecht. Utrecht, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 18). Actualiteiten Formeel belastingrecht. Gouda, Visser & Visser.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, juni 11). Rechtsbescherming/processuele valkuilen/fiod. Amsterdam, Van Campen Liem en Atlas.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, september 5). Informatieverplichtingen. Den Haag, Pereira.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 18). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, mei 4). Cursus 4-12 mei 2013. St. Maarten, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 25). Roundtable Export Controls. Amstelveen, KPMG.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 18). Bankbreuk, Invordering, Processuele Valkuilen en Kansen, Fiscaal strafrecht. Novotel Badhoevedorp, Erasmus Universiteit Rotterdam PE-cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 17). Rechtsbescherming en Fiod. Zeist, NOB/SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 11). Bankbreuk, Invordering, Processuele Valkuilen en Kansen, Fiscaal strafrecht. Novotel Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam PE-cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 29). Handvest en EVRM in relatie tot formeel recht. Den Haag, Hof.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 26). Una Via. Antwerpen, Tuerlinckx.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 19). PMDB Informatieuitwisseling in de EU. Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 12). Formeel Belastingrecht (sancties & mensenrechten (H IX)). Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 6). Vaststellingsovereenkomst / Fiod ellende ver van m'n bed. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, februari 27). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, februari 23). Invorderingsperikelen. Rhenen, VBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, januari 14). Herziening AWR. Culemborg, Register Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, januari 9). Convenanten, Tax planning, het recht en morele verwijten. Bergen op Zoom, Notariële Ring.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, december 4). Informatieverplichtingen/informatieuitwisseling. Utrecht, Studiedag PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). RB Jongerencongres. RB: Rotterdam (2016, november 24).
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Project APV en ander machtsverton. Congres NVAB: Davos (2015, maart 12).
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Congres 'Belastingadviseur: een vak met toekomst'. RB: NIeuwegein (2015, juni 12).
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Wetsvoorstel fiscale mediation. Congres Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM): Utrecht (2013, september 13).
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Witwassen. Jaarcongres Witwassen: Keckebosch, Amsterdam (2013, november 28).
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2018, mrt 25). Belastingdienst hield documenten achter in slepende zaak. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2224311-belastingdienst-hield-documenten-achter-in-slepende-zaak.html
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 31). Gegevens van duizenden zwartspaarders in handen van FIOD. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. http://www.rtlxl.nl/?&_ga=1.76755421.915379027.1488308633#!/rtl-nieuws-132237/b9007141-af92-3dd5-9b65-e328772d1cee.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 28). Zwart geld. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, jan 17). Inkeerregeling zwartspaarders verdwijnt: 'Symboolpolitiek'. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10316652/inkeerregeling-zwartspaarders-verdwijnt-symboolpolitiek.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, jan 18). Wiebes wil af van inkeerregeling zwart spaargeld. [radio-uitzending]. In NPO Radio 1. http://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/391704-wiebes-wil-belastingontduikers-harder-aanpakken.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, nov 07). Paradise Papers. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. https://www.bnr.nl/player/audio/10070715/10332799
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 31). FIOD jaagt op zwartspaarders, invallen in heel Nederland. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. http://www.rtlxl.nl/?&_ga=1.76755421.915379027.1488308633#!/rtl-nieuws-132237/b9007141-af92-3dd5-9b65-e328772d1cee.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, jan 31). Digitaal Doolhof: in de problemen door gemeente en de Belastingdienst. [televisie-uitzending]. In KRO-NCRV De Monitor.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, aug 22). Controlemethodieken fiscus moeten aangepast in wet. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. http://www.bnr.nl/nieuws/economie/10309665/controlemethodieken-fiscus-moeten-aangepast-in-wet.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, okt 11). Geheime deal over compensatie koning. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. http://nos.nl/uitzending/19311-nieuwsuur.html.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, jun 05). Panama Papers. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, mei 10). Panama Papers. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. http://www.bnr.nl/nieuws/498465-1605/inkeerders-melden-zich-vanwege-panama-papers.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, apr 11). Panama Papers. [televisie-uitzending]. In NOS Journaal. http://nos.nl/uitzending/14432-uitzending.html.
    • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, okt 16). Belastingdienst handelt in strijd met de wet. [radio-uitzending]. In Reporter Radio, NPO Radio 1. http://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/378752-belastingdienst-handelt-in-strijd-met-de-wet.
    • G.J.M.E. de Bont (Informatie) (2015, aug 28). Verhuurdersbelasting. [internet radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio.
    • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2015, mrt 04). Deal Cees H. Nieuwsuur. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur.
    • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2015, mrt 10). Deal Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
    • G.J.M.E. de Bont (.) (2015, apr 28). De spierballen van de belastingdienst. [webcast]. In NDFR. NDFR.
    • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 11). Deal van OM met Cees H. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. Nederland 2.
    • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 13). Deal OM - Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
    • G.J.M.E. de Bont (NOB) (2014, jun 11). Fiscaal Strafrecht. [televisie-uitzending]. In Lustrum Congres. Hilversum: Studio 21.
    • G.J.M.E. de Bont (informatie) (2014, aug 26). Handhavingsaspecten van de deeleconomie. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio.
    • G.J.M.E. de Bont (informatie) (2014, feb 06). De Belastingtelefoon - vooraf ingevulde aangifte. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (Ed.). (2012). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2012/2013. Den Haag: Boom fiscale uitgevers
   • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (Eds.). (2013-2013) Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2013(4).
   • A.W. Schep & G.J.M.E. de Bont (2016). Omvang fiscale geheimhoudingsplicht van de heffingsambtenaar. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
 • De Bont Advocaten

  Start date approval
  Nov/2008
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Advocatuur
 • Formal Rules of Tax Law

  Title
  Formal Rules of Tax Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Tax Business Law (Capita Selecta)

  Title
  Tax Business Law (Capita Selecta)
  Year
  2020
  Year level
  master

  Formal Rules of Tax Law

  Title
  Formal Rules of Tax Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081368
 • De Bont Advocaten

  Role
  Directeur/Advocaat
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Nov/2008
  End date approval
  Is current

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam