prof.mr.
(Hans) H de Doelder

prof.mr. (Hans) H de Doelder
(external) researcher Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-117
Email
dedoelder@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Specialisaties: Strafrecht wetgeving - zowel materieel als formeel Financieel-economische misdrijven - waaronder corruptie, witwassen en georganiseerde criminaliteit

    • H. de Doelder (2012). M. Zwiers The European Public Prosecutor's Office, Analysis of a Multilevel Criminal Justice System. Delikt en Delinkwent, 2012 (10).
    • H. de Doelder (2001). Koraal specht. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2001 (2), 45-46.
    • H. de Doelder (2011). Minimumstraffen en de scheiding der machten. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (6), 337-346.
    • H. de Doelder (2010). Dissenting opinions en het geheim van de raadkamer. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2010 (9), 372-377.
    • H. de Doelder (2009). De hervorming van de rechtshandhaving in de West. Justitiele Verkenningen, 35 (5), 99-112.
    • H. de Doelder & M.T. van der Wulp (2009). Control letters - Side letters. Ondernemingsrecht, 2009 (151), 643-649.
    • H. de Doelder & G. Smid (2006). Het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie: waardevol voor Nederland? Delikt en Delinkwent, 36 (8), 833-854.
    • H. de Doelder (2003). De Europese verdachte in Nederland. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 9 (10), 292-297.
    • H. de Doelder (2002). Een politiek OM. Het Tijdschrift voor de Politie, 64 (7/8), 4-7.
    • H. de Doelder & W. Bos (2002). Berechting van 'sportief' wangedrag; aspecten van straf- en tuchtrecht in de sport. Justitiele Verkenningen, 28 (3), 58-71.
    • H. de Doelder (2002). Europese Opsporing en vervolging. Delikt en Delinkwent, 32 (5), 712-725.
    • H. de Doelder (2000). OM Mandaat. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2000 (7), 279-283.
    • H. de Doelder (2000). The Public Prosecution Service in the Netherlands. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 8 (3), 187-209. doi: 10.1163/15718170020519157
    • H. de Doelder, D.J. Hessing, H. Elffers & R.J. van Giels (2000). De afstand tussen zittende en staande magistratuur. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2000 (2), 71-75.
    • H. de Doelder & A.R. Hartmann (1999). Criminal liability of private and public corporations. A Dutch perspective. Turku Law Journal, 1 (1), 75-92.
    • H. de Doelder & V. Mul (1997). Strafrechtelijke vrijwaring wet MOT te beperkt? Bank- en Effectenbedrijf, 46 (maart), 28-33.
    • H. de Doelder (1996). Het OM als buitendienst van het departement van Justitie. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 20 (9), 294-298.
    • T. Blom, H. de Doelder, P.A.M. Mevis & V. Mul (1996). Ontnemingsperikelen. Vereenzelviging van natuurlijke verdachte(n) met rechtspersoon. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 19 (6), 187-188.
    • T. Blom, H. de Doelder & D.J. Hessing (1996). De paarse drugsnota en de aanpak van (hard)-drugsverslaafden; een drie-stromenaanpak. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 20 (3), 131-144.
    • T. Blom, H. de Doelder, P.A.M. Mevis & V. Mul (1996). Ontnemingsperikelen. Doorwerking van het draagkracht-beginsel. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 19 (8), 252-253.
    • H. de Doelder, A.R. Hartmann & P.M. van Russen Groen (1995). Over de alternatieven van de Commissie-Korthals Altes. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (38), 1392-1399.
    • T. Blom, H. de Doelder, P.A.M. Mevis, V. Mul & F.C.V. de Groot (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (2), 59-60.
    • H. de Doelder (1994). Boemarang. Rotterdams Dagblad.
    • H. de Doelder (1994). Steun voor Kosto bij verschillen in duur detentie. Rotterdams Dagblad.
    • H. de Doelder (1994). Weggooien. Rotterdams Dagblad.
    • V. Mul, T. Blom, H. de Doelder, F.C.V. de Groot & P.A.M. Mevis (1994). Maandelijkse rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 434-437.
    • H. de Doelder (1994). Het OM afgewezen. Nederlands Juristenblad (NJB), 69 (16), 541-542.
    • H. de Doelder (1993). Omgaan met drugs. Rotterdams Dagblad.
    • H. de Doelder (1993). Geen taak voor strafrecht op voetbalveld. Rotterdams Dagblad.
    • H. de Doelder (1993). Plannen maken strafbaar? Fiat Justitia (EUR), 39.
    • H. de Doelder & J.W. van der Hulst (1993). EEG-sancties en ne bis in idem. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, NOV (11), 722-733.
    • H. de Doelder (1993). Het gevangeniswezen. Rotterdams Dagblad.
    • H. de Doelder, J.W. van der Hulst, L.J.J. Rogier & P.M. van Russen Groen (1992). De Wet Mulder in de praktijk. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 141-147.
    • H. de Doelder & A.C. 't Hart (1992). Aparte procedure voor bekennende verdachten? Nederlands Juristenblad (NJB), 629-630.
    • H. de Doelder (1992). Stupid Justice? Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 175-182.
    • T. Blom & H. de Doelder (1992). Meer over: Europees belang op geschriften bij bedrijven. Delikt en Delinkwent, 350-352.
    • H. de Doelder (1992). Van paasbrief tot herfstweer, Over de begroting van justitie 1993. Delikt en Delinkwent, 22 (9), 911-921.
    • H. de Doelder & T. Blom (1991). Het inbeslagnemen van geschriften. Delikt en Delinkwent, 21 (8), 842-858.
    • H. de Doelder (1991). Een toekomstvisie op ons gerechtelijk vooronderzoek. Nederlands Juristenblad (NJB), 66 (9), 353-359.
    • H. de Doelder (1990). Cassatie-ideeën in strafzaken. Nederlands Juristenblad (NJB), 65 (14), 525-527.
    • H. de Doelder & A.C. 't Hart (1990). De meerwaarde van het O.M. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 13 (6), 250-252.
    • H. de Doelder (1990). DNA-bewijs in strafzaken. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 15 (5), 555-565.
    • H. de Doelder (2006). Noot bij: Rechtspraak Jaarrekeningenrecht. Ondernemingsrecht, 2006 (13), 484-488.
    • H. de Doelder & R. Ladan (2001). De juridische faculteiten, de bachelor-master-structuur en het civiel effect. Nederlands Juristenblad (NJB), 2001 (76), 154-157.
    • H. de Doelder & W. Bos (2001). Het TVM-proces, doping en strafrecht. Politie en Justitie moeten sportdrugs gedogen. Het Tijdschrift voor de Politie, 63 (10), 28-30.
    • H. de Doelder (2000). OM kan geen boetes opleggen. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (12), 649-649.
    • H. de Doelder (1996). Sporttuchtrecht. Ars Aequi, 45 (7/8), 484-492.
    • P.A.M. Mevis, V. Mul, F.C.V. de Groot, H. de Doelder & T. Blom (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (6), 198-199.
    • P.A.M. Mevis, T. Blom, V. Mul, F.C.V. de Groot & H. de Doelder (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (7), 234-235.
    • P.A.M. Mevis, T. Blom, V. Mul, F.C.V. de Groot & H. de Doelder (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (4), 131-132.
    • P.A.M. Mevis, T. Blom, F.C.V. de Groot, H. de Doelder & V. Mul (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (1), 21-22.
    • H. de Doelder (1994). Het OM na Donner. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 445-451.
    • H. de Doelder & A.C. 't Hart (1993). Vertrouwenscrisis. Nederlands Juristenblad (NJB), 604-604.
    • H. de Doelder (1992). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 79-80.
    • H. de Doelder (1992). Het begrip fraude in een juridische context. Pacioli Journaal, 3-6.
    • H. de Doelder (1992). De onderneming en de strafvordering. Dossier, 2 (7), 22-30.
    • H. de Doelder & R. van Camp (1992). Europese Verenigingen EEG-(straf)recht. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 13 (6), 603-605.
    • H. de Doelder (1992). Opsporing, vervolging en executie bij rechtspersonen. De onderneming en de strafvordering. Dossier, 2 (7), 22-31.
    • H. de Doelder (1991). Transactie, een onrechtmatige overheidsdaad? Nederlands Juristenblad (NJB), 481-482.
    • H. de Doelder (1991). Ook al onrechtmatige inbeslagneming? Nederlands Juristenblad (NJB), 943-944.
    • H. de Doelder (1991). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 21 (2), 195-197.
    • H. de Doelder (1991). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 21 (5), 508-509.
    • H. de Doelder (1991). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 21 (8), 900-905.
    • H. de Doelder (1990). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 20 (3), 255-256.
    • H. de Doelder (1990). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 20 (6), 563-564.
    • H. de Doelder (1990). Rubriek OM en rechter. Delikt en Delinkwent, 20 (9), 852-861.
    • H. de Doelder (1996). De IRT-zaak: een muis met een staartje? In M.B. van Voorthuizen (Ed.), Recht..... Hoe moet het verder? Een blik op de toekomst. Vierde Almanak der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (pp. 14-20). Rotterdam: Juridische Faculteitsvereniging
    • H. de Doelder & F.W. Bleichrodt (2014). Inbrekersrisico. In J.W. Fokkens, P.H. van Kempen, H. Sackers & P. Vegter (Eds.), Ad hunc modum, liber amicorum Ad Machielse: opstellen over materieel strafrecht (pp. 13-21). Deventer: Kluwer
    • H. de Doelder & M.E. de Meijer (2014). Het openbaar ministerie als magistraat. In E. Muller & T. Cleiren (Eds.), Rechterlijke macht (pp. 127-143). Deventer: Kluwer
    • H. de Doelder (2013). An International Approach Towards Corruption. In S. Caneppele & F. Calderoni (Eds.), Organized Crime, Corruption and Crime Prevention, Essays in Honor of Ernesto U. Savona (pp. 151-158). Heidelberg New York Dordrecht London: Springer
    • H. de Doelder (2012). Roekeloosheid. In Verbindend recht, Liber Amicorum K.F. Haak (pp. 227-239). Deventer: Kluwer
    • H. de Doelder (2012). Wetboek van strafrecht Curacao. In Wetboek van strafrecht Curacao. Nijmegen: Wolf Productions
    • H. de Doelder (2011). Politiemisbruik door een strafrechtelijke bril. In Groenhuijsen e.a. (Ed.), Universalis; Liber Amicorum Cyrille Fijnaut (pp. 453-463). Antwerpen: Intersentia
    • H. de Doelder (2011). Computergebruik bij straftoemeting. In P. Kleve e.a. (Ed.), Something Bigger than Yourself - essays in honour of Richard de Mulder (pp. 15-24). Rotterdam: Erasmus School of Law
    • H. de Doelder & G. Smid (2009). Corruptie. In Management van Compliance en integriteit, schriftelijke cursus deel 3 (pp. 28-44). Eindhoven: Euroforum Uitgeverij B.V.
    • H. de Doelder (2008). De bijzondere positie van het OM in Aruba. In Aruba luridica (Publikatiereeks van de Universiteit van Aruba, 13) (pp. 1-12). Groningen: Universiteit van Aruba
    • H. de Doelder (2008). Algemeen overzicht. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 7-24). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H. de Doelder (2008). Criminal Liability of Corporations: A Dutch Update. In Ulrich Sieber, Gerhard Dannecker, Urs Kindhäuser, Joachim Vogel & Tonio Walter (Eds.), Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht, Festschrift für Klaus Tiedemann (pp. 563-576). Carl Heymanns Verlag
    • H. de Doelder (2008). De strafuitsluitingsgronden anders geschreven. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 51-66). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H. de Doelder (2008). Wetende dat. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 141-162). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H. de Doelder (2008). Reisverbod. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 37-50). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H. de Doelder (2007). De strafuitsluitingsgronden anders opgeschreven. In M.M. Dolman, P.D. Duyx & H.G. van der Wilt (Eds.), Geleerde lessen : liber amicorum Simon Stolwijk (pp. 27-39). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H. de Doelder (2007). Artikel 282a, pp. 1-8, Titel VII. Bijzondere bepalingen betreffende het rechtsgeding voor den politierechter. Artikel 367, pp. 1-8, Artikel 368, pp. 1-8, Artikel 369, pp. 1-14, Artikel 370, pp. 1-8, Artikel 370a, pp. 1-8, Artikel 371, pp. 1-2, Artikel 374, pp. 1-8, Artikel 375, pp. 1-14, Artikel 376, pp. 1-8, Artikel 377, pp. 1-8. In Het Wetboek van Strafvordering/IISS, Supplement 160, april 2007 (pp. diversen-diversen). Deventer: Kluwer
    • H. de Doelder (2007). Wetende dat. In B.F. Keulen e.a. (Ed.), Pet af, Liber amicorum D.H. de Jong (pp. 17-28). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H. de Doelder & J.R. Blad (2007). Hoofdstuk 3, Rechtshandhaving door het Openbaar Ministerie. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 65-93). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H. de Doelder (2006). Toezicht door de inlichtingendiensten. In L.J.J. Rogier & H. de Doelder (Eds.), Toezicht : opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht (OMV, 14) (pp. 25-40). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H. de Doelder (2006). Het Openbaar Ministerie als magistraat (hoofdstuk 7). In E.R. Muller & C.P.M. Cleiren (Eds.), Rechterlijke macht : studies over rechtspraak en rechtshandhaving in Nederland (Orde en veiligheid) (pp. 265-284). Deventer: Uitgeverij Kluwer
    • H. de Doelder (2005). De teloorgang van het opportuniteitsbeginsel. In A.H.E.C. Jordaans, P.A.M. Mevis & J. Wöretshofer (Eds.) (Eds.), J.M. Reijntjes, Praktisch Strafrecht, liber amoricum (pp. 109-122). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H. de Doelder (2004). Bovenmenselijke rechters? In J.W. de Keijser & H. Elffers (Eds.), Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter: de wisselwerking tussen rechter en samenleving (pp. 186-198). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H. de Doelder (2003). Onrechtmatig tuchtrecht. In J.H.C. Zwitser-Schouten, e.a. (Ed.), Recht op tuchtrecht, 50 jaar Hof van Discipline (pp. 161-167). Den Bosch: Hof van Discipline
    • H. de Doelder (2002). Decentrale overheid als strafbare dader. In P.M. van Russen Groen, D. Schreuders & C. Waling (Eds.), Iets bijzonders, liber amicorum prof.jhr.mr. M. Wladimiroff (pp. 145-155). Den Haag: SdU
    • H. de Doelder (2002). Beslissing omtrent verdere vervolging. Artt. 242 e.v. In A.L. Melai (Ed.), Wetboek van Strafvordering (Supplement, 128) (pp. 1-49). Deventer: Gouda Quint
    • H. de Doelder (2002). Richtlijnen en rechtshandhaving. In Klaas Boonen & August.C. 't Hart (Eds.), De weging van 't Hart; idealen, waarden en taken van het strafrecht (pp. 213-225). Deventer: Kluwer
    • D. Otto, M.E. de Meijer & H. de Doelder (1999). De bestuurlijke boete in perspectief. In H. de Doelder, M.E. de Meijer & D. Otto (Eds.), De bestuurlijke boete in perspectief (SI-EUR, 20) (pp. 1-20). Deventer/Rotterdam: Gouda Quint/Sanders Instituut
    • H. de Doelder (1999). Grenzen tussen administratief en gerechtelijk onderzoek. In J.A.E. Vervaele (Ed.), Grenzen tussen administratief en gerechtelijk onderzoek (pp. 35-45). Antwerpen/Groningen: Intersentia Rechtswetenschappen
    • H. de Doelder (1999). Boundaries between Administrative and Judicial Investigation. In J.A.E Vervaele (Ed.), Transnational Enforcement of the Financial Interest of the European Union. Developments in the Treaty of Amsterdam and the Corpus Juris (pp. 31-41). Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia Law Publishers
    • H. de Doelder (1998). Europese rechtshandhaving. In A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Zilver voor de Gouden Formule (pp. 143-157). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. ORP
    • H. de Doelder, V. Mul & M.B. van den Enden (1998). Regulation of financial markets with particular reference to market abuse: a perspective from the Netherlands. In E.H. Hondius (Ed.), Netherlands reports to the fifteenth International Congress of Comparative Law in Bristol (pp. 453-480). Antwerpen: Intersentia Rechtswetenschappen
    • H. de Doelder & V. Mul (1997). Tenuitvoerlegging beslissing tot voordeelontneming. In M.S. Groenhuijsen, J.B.M.L. Simmelink & J.L. van Neut (Eds.), Ontneming van voordeel in het strafrecht (pp. 241-252). Deventer: Gouda Quint
    • H. de Doelder & V. Mul (1997). Beslagbevoegdheden. In M.S. Groenhuijsen, J.B.M.L. Simmelink & J.L. van Neut (Eds.), Ontneming van voordeel in het strafrecht (pp. 113-129). Deventer: Gouda Quint
    • H. de Doelder & M.E. de Meijer (1997). Vervolgen en Strafvordering. In P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het Hart van de Zaak (pp. 533-550). Deventer: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1997). De veranderde verhouding tussen Openbaar Ministerie en de Rechter-Commissaris. In T.M. Schalken & S.W. Mul (Eds.), Het nieuwe wetboek van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba (pp. 25-32). Deventer: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1997). Eigen schuld in vergelijking. In J. ten Kate, R.J.P. Kottenhagen, A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Miscellanea. Jurisconculto vero Dedicata (pp. 15-26). Deventer: Kluwer
    • H. de Doelder (1996). De vereiste afstand tussen het OM en de politiek. In T.M. Schalken (Ed.), De inhoud van het gezag: vier preadviezen (OM Publikatiereeks) (pp. 115-125). Den Haag: Openbaar Ministerie
    • T. Blom, H. de Doelder & D.J. Hessing (1996). De paarse drugsnota en de aanpak van (hard)-drugsverslaagden; een drie-stromen aanpak. In T. Blom, H. de Doelder & D.J. Hessing (Eds.), Naar een consistent drugsbeleid (SI-EUR reeks, 11) (pp. 69-88). Deventer: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1996). Het OM ongeloofwaardig? In M. Fiege (Ed.), De eerbied waardig? Een bezinning op de positie van de rechter en de officier van justitie (pp. 51-62). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder & K. Tiedemann (1996). Criminal Liability of Corporations - Netherlands. In H. de Doelder & K. Tiedemann (Eds.), Criminal Liability of Corporations (pp. 289-310). The Hague/London/Boston: Kluwer Law International
    • H. de Doelder (1996). Dealing with criminal corporations in the Netherlands. In C.J.C.F. Fijnaut (Ed.), Changes in society, crime and criminal justice in Europe: a challenge for criminological education and research (pp. 247-266). Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen België
    • H. de Doelder & V. Mul (1996). Strafrechtelijke aspecten van misbruik van voorwetenschap. In P.C. van Duyne (Ed.), Fraudepreventie. Handboek tegen bedrog en malversaties bij bedrijven en overheid (pp. E-1-E-24). Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie
    • H. de Doelder (1995). Criminalization of corporate behaviour in the Netherlands. In J.H.M. van Erp & E.H. Hondius (Eds.), Netherlands reports to the fourteenth international congress of comparative law (pp. 377-394). Den Haag: T.M.C. Asser instituut
    • H. de Doelder (1995). La punibilidad de las personas juridicas en Holanda. In Hacia un derecho penal economico europeo (pp. 497-499). Madrid: Estudios juridicos
    • H. de Doelder (1995). Beurstuchtrecht. In A.B. Hoogenboom, V. Mul & A. Wielenga (Eds.), Financiële integriteit, Normafwijkend gedrag en zelfregulering binnen financiële instellingen (pp. 71-82). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1995). De politieke beïnvloeding van het O.M. In J.R. Blad (Ed.), Met recht op de vlucht (SI-EUR reeks, 9) (pp. 55-64). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1994). The enforcement of Economic Legislation. In J.A.E. Vervaele (Ed.), Administrative application and enforcement of Community Law in The Netherlands (pp. 133-142). Deventer/Boston: Kluwer
    • H. de Doelder & L.J.J. Rogier (1994). Bestuursboeten in de visserij. In H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Eds.), Opstellen over bestuursstrafrecht (pp. 141-156). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder & J.W. van der Hulst (1994). EG-sancties en ne bis in idem. In H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Eds.), Opstellen over bestuursstrafrecht (pp. 217-230). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1994). Handhaving van economische regelgeving. In H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Eds.), Opstellen over bestuursstrafrecht (pp. 205-216). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1994). Dwangmiddelen in het bestuursstrafrecht. In R. Foqué (Ed.), Geintegreerde rechtswetenschap (pp. 39-47). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1994). De thema's van de werkgroepen. In J.W. van der Hulst (Ed.), De wet Mulder in bedrijf (pp. 89-96). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1994). The system of administrative and penal sanctions in the Netherlands. In H. de Doelder (Ed.), The system of administrative and penal sanctions in the Member States of the European Communities (pp. 299-320). Brussels/Luxembourg: National Reports
    • H. de Doelder (1994). Zur Strafbarkeit juristischer Personen in den Niederlanden. In B. Schünemann, K. Tiedemann & C. Suårez Gonzålez (Eds.), Bausteine des europaischen Wirtschaftsstrafrechts (pp. 311-312). Berlin: Heymanns
    • H. de Doelder (1994). Het Openbaar Ministerie in de nabije toekomst. In H. de Doelder, R.M.G.E. Foqué & R.A.F. Gerding (Eds.), Taak en functioneren van het Openbaar Ministerie (pp. 281-290). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder & P.M. van Russen Groen (1994). De rol van het Openbaar Ministerie in het bestuursstrafrecht. In H. de Doelder, R.M.G.E. Foqué & R.A.F. Gerding (Eds.), Taak en functionerenvan het Openbaar Ministerie (pp. 221-238). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1994). Kriminalizace korporativního chování, moznosti trestního postihu korporace. In V. Kratochvíl (Ed.), Trestneprávní reforma v ceské repepublice (pp. 60-68). Brno: Masarykova univerzita
    • H. de Doelder & C.P.M. Cleiren (1993). Art. 274 Sr: vergeten en overbodig? In A.A. Franken & A.M. van Woensel (Eds.), Een rariteitenkabinet (pp. 9-22). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H. de Doelder (1993). Richtlijnen, Justitie en Rechter. In H.G. v.d. Bunt (Ed.), Richtlijnen van het Openbaar Ministerie (pp. 189-204). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H. de Doelder (1993). Straf, tucht en sport. In F.A. van Bakelen (Ed.), Sport en recht (pp. 27-34). Haarlem: De Vriescheborch
    • H. de Doelder (1993). DNA-bewijs in strafzaken. In H. de Doelder & J. Hielkema (Eds.), Goed gezien? Problemen bij identificatiemethoden in strafzaken (pp. 189-204). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1993). Algehele herziening van hoofdstuk 65: Fraude, algemeen. In G.J.M. Corstens, N. Keyzer & E.Ph.R. Sutorius (Eds.), Vademecum Strafzaken (pp. 1-40). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1993). Algehele herziening Art. 243. In A.L. Melai (Ed.), Commentaar op het wetboek van strafvordering (losbladig) (pp. 249-253). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1993). The Dutch approach. In J. van der Hulst (Ed.), EC Fraud (pp. 91-98). Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation
    • H. de Doelder (1993). Handhaving van economische regelgeving. In J.A.E. Vervaele (Ed.), Bestuurlijke toepassing en handhaving van gemeenschapsrecht in Nederland (Europese monografieën, 41) (pp. 137-147). Deventer: Kluwer
    • H. de Doelder (1992). Straf- en tuchtrechtelijke aspecten van sport. In H.H. van Brug (Ed.), Sport en recht (pp. 13-25). Deventer: Tjeenk Willink
    • H. de Doelder (1992). De rechtsvormende rol van het Openbaar Ministerie, het OM als rechtshandhaver. In T.M. et al Schalken (Ed.), Magistraat met beleid. Opstellen aan C. van Steenderen (pp. 155-163). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1991). Het gerechtelijk vooronderzoek herijkt. In C. Fijnaut & E. Kolthoff (Eds.), Afschaffing herziening van het gerechterlijk vooronderzoek (pp. 11-22). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1991). Agrarisch strafrecht. In W.M.J. Bekkers (Ed.), Met grond verbonden (pp. 113-120). Deventer: Kluwer
    • H. de Doelder (1990). Commentaar op het Wetboek van Strafvordering, art. 243 t/m 249, 253 en 266/267. In M.G. Groenhuijsen (Ed.), A.L. Melai, Commentaar op het Wetboek van Strafvordering, supplement 73 (pp. 1-44). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1990). De Euro-rechtsbescherming. In H. de Doelder (Ed.), Bestrijding van EEG-fraude (pp. 143-152). Arnhem, Arntwerpen: Gouda Quint, Kluwer Rechtswetenschappenm
    • H. de Doelder (1990). Van strafrecht naar administratief recht. In H. de Doelder, L.J.J. Rogier & P.M. van Russen Groen (Eds.), De Wet Mulder in perspectief (pp. 85-94). Arnhem: gouda Quint
    • H. de Doelder (1990). Het instrumentarium van de bijzondere politiediensten. In C.J.C.F. Fijnaut & F.G.A. Lely (Eds.), Economisch strafrecht en justitieël politie-optreden (pp. 47-57). Lochem: J.B. van den Brink
    • H. de Doelder (1990). Anders afdoen. In A.J. Maris (Ed.), De zorgzame samenleving, de samenleving een zorg? (pp. 104-110) Kampen: J.H. Kok
    • H. de Doelder (1990). Strafrechtelijk kort geding. In H. de Doelder (Ed.), Met Recht naar 2000 (pp. 151-158). Lelystad: Koninklijke Vermande
    • H. de Doelder (2013). Strafrecht. In L.C. Winkel & L.J.J. Rogier (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 245-258). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H. de Doelder (2013). Minder voorlopige hechtenis. In Roosachtig strafrecht, liber amicorum Theo de Roos (pp. 167-178). Deventer: Kluwer
    • H. de Doelder (2010). Algemeen Overzicht. In H. de Doelder, R.J. Verbeek & M.T. van der Wulp (Eds.), Strafrecht in Antillen na '10-10-'10 (pp. 5-10). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H. de Doelder (2009). Titel in het Chinees. In Mingde Lectures on Criminal Law by Outstanding Scholars vol. 1 (pp. 475-484). Peking: Peking University Press
    • H. de Doelder (2008). Voorwoord. In H. de doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. v). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H. de Doelder (2008). Inleiding. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 1-5). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • J.R. Blad & H. de Doelder (2008). Hoofdstuk 5: Rechtshandhaving door het openbaar ministerie. In Strafrechtelijke rechtshandhaving: Aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (pp. 105-132-5). Boom Juridische Uitgevers
    • H. de Doelder (2007). Reisverbod. In Afscheidsbundel (pp. 47-55). Curaçao: Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
    • H. de Doelder (2002). Fraude, algemeen. In G.J.M. Corstens (Ed.), Handboek strafzaken (pp. 101.1-101.37). Deventer: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1999). Tuchtrecht in het algemeen. In Raad voor Scheepvaart (Ed.), Tuchtrecht in de zeescheepvaart (pp. 11-21). Amsterdam: Raad voor de Scheepvaart
    • H. de Doelder (1990). Sociale zekerheidsfraude. In G.J.M. Corstens, N. Keyzer & E.Ph.R. Sutorius (Eds.), Vademecum Strafzaken, supplement 34 (pp. 1-40). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (1990). Fraude-algemeen. In G.J.M. Corstens, N. Keyzer & E.Ph.R. Sutorius (Eds.), Vademecum Strafzaken, supplement 34 (pp. 1-80). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (2010, oktober 6). Minimumstraffen zijn volksverlakkerij. Trouw, pp. 2.
    • H. de Doelder (2005, april 26). Verkeer in Shanghai. Rotterdams Dagblad, pp. 5-5.
    • H. de Doelder (2005, januari 11). De overheid faalt, de burger betaald. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (2005, juli 26). Verkeersdrempels. Rotterdams Dagblad, pp. 7-7.
    • H. de Doelder (2004, november 25). Terrorisme. Rotterdams Dagblad, pp. 1-1.
    • H. de Doelder (2004, mei 25). Snoepreisjes Kamerleden. Rotterdams Dagblad, pp. 1-1.
    • H. de Doelder (2004, februari 24). Zero tolerance. Rotterdams Dagblad, pp. 1-1.
    • H. de Doelder (2004, oktober 26). Nederland meer corrupt. Rotterdams Dagblad, pp. 1-1.
    • H. de Doelder (2003, mei 6). Column. Rotterdams Dagblad, pp. 6-6.
    • H. de Doelder (2003, november 24). Terrorisme. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (2003, juli 23). Politiek en recht: debat moet worden gevoerd. NRC, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (2003, juli 29). Noodweer van winkeliers. Rotterdams Dagblad, pp. 3-3.
    • H. de Doelder (2002, februari 5). De minister van Justitie. Rotterdams Dagblad, pp. 5-5.
    • H. de Doelder (2000, juni 14). Witwassen in Europa. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (1999, februari 5). Eigen richting. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (1999, augustus 17). Strafmaat. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (1999, november 23). Europees strafrecht. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (1999, mei 21). Preventief arresteren. Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (1998, november 6). 'Cola-justitie'. Rotterdamds Dagblad, pp. 1-1.
    • H. de Doelder (1997, september 30). Er gelden ook regels voor de overheid. Rotterdams dagblad
    • H. de Doelder (1997, maart 18). De Kroongetuige in het Nederlandse Strafrecht. Rotterdams dagblad
    • H. de Doelder (1997, juni 26). Artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Rotterdams dagblad
    • H. de Doelder (1997, januari 17). Zwaarder straffen lost niets op. Algemeen dagblad
    • H. de Doelder (1996, september 24). Thuisrechtbank open; kantongerecht dicht? Rotterdams Dagblad, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (1996, september 27). Hogere straffen seksuele delinquenten helpen niet. Algemeen Dagblad, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (1996, maart 19). Voorwetenschap. Rotterdams Dagblad, pp. 1149-1149.
    • H. de Doelder (1996, juni 28). IRT-nasleep. Rotterdams Dagblad, pp. 3-3.
    • H. de Doelder (1996, juli 18). Wegwezen voor Winnie Sorgdrager. Algemeen Dagblad, pp. 3-3.
    • H. de Doelder (1996, januari 26). Wettelijke regeling voor kroongetuige helpt niet. Algemeen Dagblad. Rubriek Trefpunt, pp. 4-4.
    • H. de Doelder (1995, december 28). Justitie is er ook in het belang van de verdachte. Algemeen dagblad
    • H. de Doelder (1995, mei 28). Alcohol in het verkeer. Rotterdams dagblad
    • H. de Doelder (1995, december 12). De Officier van Justitie als ambtenaar. Rotterdams dagblad
    • H. de Doelder (1995, september 12). Wetgever moet aan de slag. Rotterdams dagblad
    • H. de Doelder (1995, juni 20). De arrogantie van de politiek. Rotterdams Dagblad
    • H. de Doelder (1994, december 28). Wat de advocaat mag, mag de officier niet. Rotterdams Dagblad
    • H. de Doelder (1993, mei 4). De andere kant. Rotterdams Dagblad
    • H. de Doelder (1990, juli 1). Ademanalyse en tegenonderzoek. Fiat Justitia, Magazine Juridische Faculteits Vereniging Rotterdam, pp. 16-17.
    • H. de Doelder & J.M.L. Dierckx (1994, juni 1). EG-Fraude en de sanctiebevoegdheden op basis van het EG-recht. Euridical, pp. 16-22.
    • H. de Doelder (1990). De administratieve afhandeling van overtredingen. Voorzitter Congres Wet Mulder: .
    • H. de Doelder & P.C. Verloop (2004). The lawyer in the pre-trial procedure: a European approach. International Seminar on Criminal Pre-trial Procedure Reforms: Beijing (2004, november 12).
   • H. de Doelder, S.R. Bakker, B.A. Salverda & J.H.J. Verbaan (2017). Wetboek van Strafrecht Curacao. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
   • H. de Doelder (2006). Terrorisme en de rol van de rechter. Winterlezing, uitgesproken op 6 februari 2006 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus law lectures, 3). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • H. de Doelder & V. Mul (2004). Gebruik van voorwetenschap: het juridisch kader (Bankjuridische reeks, 49). Amsterdam: NIBE-SVV
   • H. de Doelder & A.B. Hoogenboom (1997). Witteboordencriminaliteit in Nederland. Nieuwe instrumenten voor preventie en bestrijding van fraude. Deventer: Gouda Quint
   • H. de Doelder & V. Mul (1996). Misbruik van voorwetenschap: het strafrechtelijke kader (NIBE-bankjuridische reeks, 30). Amsterdam: NIBE Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf
   • H. de Doelder & V. Mul (1994). Samenwerking Baat: Amerikaans-Nederlandse Strafrechtelijke Samenwerking. Lelystad: Koninklijke Vermande
   • H. de Doelder (1991). Criminal and administrative offences in the Netherlands. Rotterdam: EUR
   • H. de Doelder (1990). Bestrijding van EEG-Fraude. Arnhem/Antwerpen: Gouda Quint/Kluwer Bedrijfswetenschappen
    • H. de Doelder, S.R. Bakker, B.A. Salverda & J.H.J. Verbaan (Ed.). (2015). Wetboek van Strafrecht Sint Maarten. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • B.A. Salverda, H. de Doelder, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (Ed.). (2014). Wetboek van Strafrecht Aruba. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • B.A. Salverda, H. de Doelder, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (Ed.). (2013). Concept Caribisch Wetboek van Strafvordering. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
    • J.H.J. Verbaan, H. de Doelder & R.J. Verbeek (Ed.). (2012). Wetboek van Strafrecht van Curacao. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • J.H.J. Verbaan, R.J. Verbeek & H. de Doelder (Ed.). (2012). BOB-wetgeving Curacao, Sint Maarten en Aruba. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • R.J. Verbeek, H. de Doelder & M.T. van der Wulp (Ed.). (2010). Strafrecht in de Antillen na '10-10-10'. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • L.J.J. Rogier & H. de Doelder (Ed.). (2006). Toezicht : opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht (OMV, 14). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H. de Doelder, M.E. de Meijer & D. Otto (Ed.). (1999). De bestuurlijke boete in perspectief (SI-EUR, 20). Rotterdam: Gouda Quint/Sanders Instituut
    • H. de Doelder & A.B. Hoogenboom (Ed.). (1998). Financieel rechercheren. Verbetering van samenwerking door integratie van disciplines (SI-EUR, 18). Deventer/Rotterdam: Gouda Quint/ Sanders Instituut
    • H. de Doelder & K. Tiedemann (Ed.). (1996). La Criminalisation du Comportement Collectif/Criminal Liability of Corporations. Den Haag: Kluwer Law International
    • T. Blom, H. de Doelder & D.J. Hessing (Ed.). (1996). Naar een consistent drugsbeleid (SI-EUR reeks, 11). Deventer: Gouda Quint
    • H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Ed.). (1994). Opstellen over bestuursstrafrecht (SI-EUR, 3). Arnhem: Gouda Quint
    • R.M.G.E. Foqué, H. de Doelder & R. Gerding (Ed.). (1994). Taak en functioneren van het Openbaar Ministerie (SI-EUR, 4). Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder & J. Hielkema (Ed.). (1993). Goed gezien? Problemen bij identificatiemethoden in strafzaken. Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder & J. Hielkema (Ed.). (1993). DNA-bewijs in strafzaken. Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder & F.J.M. Zwetsloot (Ed.). (1993). Indentificatieplicht. Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder, P.M. van Russen Groen & L.J.J. Rogier (Ed.). (1990). De Wet Mulder in perspectief. Arnhem: Gouda Quint
    • H. de Doelder (Ed.). (1990). Met recht naar 2000. Lelystad: Vermande
    • H. de Doelder, M.B. van den Enden, V. Mul & E.J.V. Pols (Ed.). (1999). Wegwijzer in justitieland 1999/2000. Zeist: Kerckebosch BV
    • H. de Doelder & M. Wladimiroff (Ed.). (1992). Dossier Onderneming, fraude en strafrecht. 's-Hertogenbosch: Account B.V.
    • H. de Doelder (2009). Boekbespreking 'Grensoverschrijdende sfeercumulatie' [Bespreking van het boek Grensoverschrijdende sfeercumulatie]. Delikt en Delinkwent, 2009(afl. 7/53), 725-730.
    • H. de Doelder (2000). Boekbespreking [Bespreking van het boek Het Handhavingsonderzoek]. .
    • H. de Doelder (1998). Boekbeschouwingen [Bespreking van het boek Effecten van bestuurlijke boetes]. .
    • H. de Doelder (2004). Boekbespreking [Bespreking van het boek Het Openbaar Ministerie en de afhandeling van strafzaken in Nederland]. .
    • H. de Doelder (1995). Boekbespreking [Bespreking van het boek De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten]. .
    • H. de Doelder (1993). Boekbespreking [Bespreking van het boek Vervolgen in belastingzaken]. .
    • H. de Doelder (1993). De fiscale behandeling v.h. wederrechtelijke [Bespreking van het boek De fiscus en criminele feiten]. .
    • H. de Doelder (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek Bankbreuk, ons strafrechtelijk faillisementsrecht]. .
    • H. de Doelder (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek De Nederlandse strafvordering]. .
    • H. de Doelder (1991). Boekbespreking [Bespreking van het boek Fraude en misbruik in de sociale zekerheid]. .
    • D.J. Hessing, R.J. van Giels, H. Elffers & H. de Doelder (1997). De afstand tussen zittende en staande magistratuur: Kunnen beide groeperingen lid blijven van de NVvR? (Extern rapport, no 1). Rotterdam: Erasmus Un iversiteit
    • H. de Doelder & L.J.J. Rogier (1993). Wetsvoorstel bestuurlijke boeten visserij. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: EUR
    • H.G. van de Bunt, H. de Doelder, J.M. Nelen & C. van der Vijver (2002). Evaluatie Tol-team. Evaluatie van het opsporingsonderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. (Intern rapport, no 1). :
    • L.J.J. Rogier, H. de Doelder & P.M. van Russen Groen (1990). Onderzoeksopzet Evaluatie Wet Mulder. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: EUR
   • H. de Doelder (1991, november 27). Strafrechtelijke aansprakelijkheid van adviseurs. Breda, Lezing voor het Juridisch Genootschap.
   • H. de Doelder (1991, januari 11). Medische fouten strafrechtelijk bezien. onbekend, Lezing op EUR-Hoboken.
   • H. de Doelder (1991, januari 28). Recente jurisprudentie strafbaarheid van rechtspersonen. Leeuwarden, Lezing voor het Juridisch Genootschap te Leeuwarden.
   • H. de Doelder (1991, mei 17). De voorlichtingsrapportage. onbekend, Lezing op de studiedag Voorlichtingsrapportage en straftoemeting.
   • H. de Doelder (1991, november 20). Artikel 51 in ontwikkeling. Zutphen, Lezing voor het Juridisch Genootschap.
   • H. de Doelder (1990, maart 28). Vroeghulp. onbekend, Lezing op studiedag Reclassering-R.M.
   • H. de Doelder (1990, maart 13). Belasringrecht en zwijgplicht. onbekend, Lezing op Kluwer-seminar.
   • H. de Doelder (1990, april 19). De Europese Fraudebestrijding. onbekend, Lezing op congres voor leden van Nederlandse en Belgische magistratuur.
   • H. de Doelder. Terrein en beginselen van tuchtrecht. Universiteit van Tilburg (221 pag.) (Tilburg: [S.l.] : [s.n.]) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminal Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam