prof.mr. (Jolande) J uit Beijerse

prof.mr. (Jolande) J uit Beijerse
Full Professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-010
Telephone
0104081553
Email
uitbeijerse@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J. uit Beijerse (2020). De strafwetgever en kinderrechten: nog te veel een opgedrongen ideaal? Boom Strafblad, 2021 (1), 16-19. doi: 10.5553/BSb/266669012020001001004
    • J. uit Beijerse & F.M. Weerman (2020). Age Limits in Law: Between Behavioural Science and Human Rights. Erasmus Law Review, 13 (1), 1-3. doi: 10.5553/ELR.000164
    • J. uit Beijerse (2019). Entwicklungen im Jugendstrafrecht in den Niederländen. Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, 30 (1), 50-54.
    • J. uit Beijerse & M.J.F. van der Wolf (2019). De rechter en elektronisch toezicht: meer kennis en duidelijkheid gevraagd. Delikt en Delinkwent, 49 (2), 128-149.
    • J. uit Beijerse (2019). Vrijheidsbeneming op civielrechtelijke of strafrechtelijke titel: samen, gescheiden en nu weer samen? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2019 (6), 409-416.
    • J. uit Beijerse & C.L. van der Vis (2019). Een voorzet voor de modernisering van het jeugdstrafprocesrecht in lijn met het IVRK en met oog voor knelpunten in de praktijk. Tijdschrift Modernisering Strafvordering, 2019 (1), 66-74. doi: 10.5553/TMSv/258951092019002001008
    • J. uit Beijerse (2017). Jeugdrechtmodellen in de Belgische wet en beslissingspraktijk in jeugdstrafzaken. Tijdschrift voor Criminologie, 59 (3), 307-310. doi: 10.5553/tvc/0165182x2017059003007
    • J. uit Beijerse (2016). De EU-Richtlijn procedurele waarborgen minderjarige verdachten in het Nederlandse jeugdstrafprocesrecht. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 22 (7), 230-236. doi: 10.5553/NtER/138241202016022007002
    • J. uit Beijerse (2016). Jeugdigen in justitiele jeugdinrichtingen en jeugdzorgplus: gescheiden, maar ook een andere rechtspositie? Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 38 (2), 32-38.
    • J. uit Beijerse (2016). The new Dutch law and policy on young adult offenders. EuroVista: Probation and Community Justice, 4 (2), 1-8. [go to publisher's site]
    • J. uit Beijerse & R. Bouw (2015). Naar een duidelijk geregelde regierol van de rechter bij de toelating van slachtoffers en journalisten tot de besloten jeugdstrafzitting. Strafblad, 13 (3), 253-260.
    • J. uit Beijerse (2012). De meerwaarde van de gedragsbeïnvloedende maatregel. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2012, 13-22.
    • J. uit Beijerse (2011). Overdag naar de eigen school en 's nachts in detentie. Nachtdetentie als recht en niet beperkt tot de voorlopige hechtenis. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 90 (4), 197-206.
    • J. uit Beijerse (2009). De nieuwe regeling van de schorsing van de voorlopige hechtenis bij jeugdigen in het licht van de onschuldpresumptie. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (6), 314-325.
    • J. uit Beijerse (2009). De toepassing van een volwassenensanctie op 16- en 17-jarigen: pro's, contra's en alternatieven. Delikt en Delinkwent, 10 (75), 1067-1088.
    • J. uit Beijerse & L. Boendermaker (2008). Opvoedingsinternaat of jeugdgevangenis? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 38 (5), 142-153.
    • J. uit Beijerse (2008). Naar een bij onschuldpresumptie passend systeem van voorlopige hechtenis. Strafblad, 6 (5), 465-487.
    • J. uit Beijerse (2007). 'Te gast' in de politiecel: naar een nieuwe praktijk en regelgeving. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (2), 58-64.
    • J. uit Beijerse & G. de Jonge (2006). Het Surinaamse jeugdstraf(proces)recht: wet en werkelijkheid. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 85 (1), 8-17.
    • J. uit Beijerse (2005). De inverzekeringstelling: de wettelijke uitgangspunten en de eigen weg van de praktijk. Delikt en Delinkwent, 35 (9), 964-985.
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (2004). Electronisch toezicht in het strafrechtelijk sanctiestelsel. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2004 (5), 185-195.
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (2004). Gevangen in Nederland. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 2004 (2), 172-186.
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (2003). Actualidad de la prisión en Holanda. Panoptico, 2003 (5), 78-92.
    • J. uit Beijerse (2003). Schaking: cultureel delict of vrouwvijandig relikwie? Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 19 (5-6), 212-214.
    • J. uit Beijerse & A.J. van Spengen (2003). Directe rechtsbijstand op het politiebureau. Advocatenblad, 83 (19), 836-841.
    • J. uit Beijerse (2000). De belager belaagd. Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 16 (3), 67-69.
    • J. uit Beijerse (2000). De Zuid-Afrikaanse renaissance: een impressie van de hervormingen in de strafrechtspraktijk. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 79 (9/10), 146-150.
    • J. uit Beijerse (2000). Het huis van bewaring voorbij. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2000 (9), 417-422.
    • J. uit Beijerse (1999). Van de bordeelhouder bevrijd. Tijd voor een rechtvaardiger exploitatie van sekswerk. Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 15 (2), 33-35.
    • J. uit Beijerse (1999). Eindelijk aandacht voor recidiverende drugsverslaafden? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1999 (4), 217-226.
    • J. uit Beijerse (1997). Twee wensen in de geest van Nicolaas Muller's praktisch idealisme: het benutten van schorsingsvoorwaarden en discussie over de straftoemeting. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 1997 (6), 124-124.
    • J. uit Beijerse (1994). Straatsburg: ijkpunt of breekpunt? De oriëntatie van de Nederlandse strafwetgever op internationaal erkende rechtbeginselen nader bekeken. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 19 (5), 482-502.
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1993). From Punishment to Diversion and Back Again: The Debate on Non-Custodial Sanctions and Penal Reform in the Netherlands. Howard Journal of Criminal Justice, 32 (2), 136-157.
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1993). Social Control as a Policy: Pragmatic Moralism with a Structural Defit. Social & Legal Studies, 2 (3), 281-303.
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1993). Las paradojas en el sistema penal. Revista de Ciencas Sociais (Brazilia), 55-84.
    • C.J.C.F. Fijnaut, H. Moerland & J. uit Beijerse (1991). Samenleving en criminaliteit in een grootstedelijk achterstandsgebied. Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 12 (6), 592-605.
    • C.J.C.F. Fijnaut, J. uit Beijerse & H. Moerland (1991). Criminaliteit in context; de relatie tussen overlast en criminaliteit op een Rotterdamse winkelboulevard en de wijk eromheen. Focaal. European Journal of Anthropology, 81-104.
    • J. uit Beijerse, H. Moerland & C.J.C.F. Fijnaut (1991). Criminaliteit in context. Focaal. European Journal of Anthropology, 82-105.
    • J. uit Beijerse, C.J.C.F. Fijnaut & H. Moerland (1990). Het project Boulevard Zuid te Rotterdam. Tijdschrift voor Criminologie, 67-82.
    • J. uit Beijerse (2017). De positie van de maandcommissaris in de justitiële jeugdinrichting. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2017 (5), 307-310.
    • J. uit Beijerse (2013). Zomerreces: een welkome adempauze voor de strafrechtspleging. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 92 (4), 217-219.
    • J. uit Beijerse (2012). De berechting van jeugdstrafzaken: in de juridische sfeer of niet? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 91 (4), 221-223.
    • J. uit Beijerse (2012). Herstelbemiddeling als alternatief voor voorlopige hechtenis. Tijdschrift voor Herstelrecht, 2012 (1), 3-6.
    • J. uit Beijerse (2012). Tuigdorpen, straatterroristen en straattuig: mag het wat minder in 2012? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 91 (1), 3-4.
    • J. uit Beijerse (2012). De actualiteit van de eerste jaargang van PROCES: 1922 versus 2012. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 91 (4), 205-209.
    • J. uit Beijerse (2011). Het strafrecht en ruimte voor bezinning. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 90 (3), 123-124.
    • J. uit Beijerse (2010). Populistische politici en het strafrecht: terug naar het ancien régime? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2010 (1), 54-56.
    • J. uit Beijerse (2010). De effectiviteit van de gevangenisstraf. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2010 (5), 273-274.
    • J. uit Beijerse (2010). Bijzondere voorwaarden om uitdrukking te geven aan de publieke afkeuring? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2010 (6), 61-63.
    • J. uit Beijerse (2009). In the Name of the Father. Een indringende confrontatie met de scherpe kanten van het strafproces. Ars Aequi, 2009 (6), 362-363.
    • J. uit Beijerse (2009). De eigen verantwoordelijkheid van de rechter. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (2), 63-64.
    • J. uit Beijerse (2009). Ten geleide: Ingrijpen op basis van voorwaarden: kansen en gevaren. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (6), 301-303.
    • J. uit Beijerse (2009). De vastzetting van de pubers uit Weesp. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (2), 118-119.
    • J. uit Beijerse (2008). Communicatie in het strafrecht. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 87 (1), 1.
    • J. uit Beijerse (2008). PS van een redacteur. Een 13-jarige in de politiecel tijdens het vrije weekend van de rechter-commissaris. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 86 (3), 106-106.
    • J. uit Beijerse (2007). Ten geleide, Vernieuwingsdrang in de strafrechtspleging. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (2), 47.
    • J. uit Beijerse (2007). De mens in het strafrecht. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (5), 185.
    • J. uit Beijerse (2007). Ten geleide. De mens in het strafrecht. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 86 (5), 185-185.
    • J. uit Beijerse (2006). Een verfrissend perspectief op het strafrecht. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 85 (5), 169.
    • J. uit Beijerse (2006). Radicalisering, marginalisering en andere persoonlijke factoren. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 85 (2), 43.
    • J. uit Beijerse (2005). Een verlengd verblijf van jeugdigen in politiecellen: een wettelijke gelegitimeerde misstand. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2005 (3), 126-126.
    • J. uit Beijerse (2005). Jeugdigen in politiecellen. Naschrift. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2005 (5), 208-208.
    • J. uit Beijerse (2004). Maatschappelijke spanningen en strafrechtelijk beleid. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2004 (4), 139-139.
    • J. uit Beijerse (2004). Andere detentienormen voor illegalen, bolletjesslikkers en veelplegers? Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2004 (3), 138-138.
    • J. uit Beijerse (2002). Naar een verheldering van de uitgansgpunten van het straf(proces)recht met het oog op de maatschappelijke discussie. Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (40), 1989-1990.
    • J. uit Beijerse (2002). De SOV-maatregel 'in uitvoering' in de Rotterdamse stasgevangenis. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2002 (6), 330-339.
    • J. uit Beijerse (2002). Camera's in de cel om het publiek gerust te stellen. Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (29), 1414-1415.
    • J. uit Beijerse (1995). Vernieuwing van het werk van de reclassering: strafrechtelijke mogelijkheden en beperkingen. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 74 (3/4), 43-49.
    • J. uit Beijerse (1995). Nieuwe wetgeving in verzekering en voorlopige hechtenis nader bezien. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (2), 34-41.
    • J. uit Beijerse (1994). NJCM-Commentaar 'Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de mogelijkheid van bewaring in politiecellen (23718). NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 19 (6), 1108-1116.
    • J. uit Beijerse (1994). Wijziging van bepalingen wet inverzekeringstelling (wet van 21 april 1994, Stb. 307). Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 481.
    • J. uit Beijerse (1994). NJCM-commentaar op wetsontwerp 23178: Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Herziening bepalingen inzake gevallen waarin en gronden waarop voorlopige hechtenis kan worden toegepast). NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 19/2 (3), 296-300.
    • J. uit Beijerse (1993). De verwording van de vroeghulp. Vrij Spraak, 21-21.
    • J. uit Beijerse (2019). Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk, 4e herziene druk. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu
    • J. uit Beijerse, S. Struijk, F.W. Bleichrodt, S.R. Bakker, B.A. Salverda & P.A.M. Mevis (2018). De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie (Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J. uit Beijerse (2017). Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk (2e herziene druk). Apeldoorn/Antwerpen: Maklu
    • J. uit Beijerse (2017). Jeugdstrafrecht Beginselen, wetgeving en praktijk (3e druk). Apeldoorn/Antwerpen: Maklu
    • J. Legemaate, M.C. Ploem, J. uit Beijerse, P.A.M. Mevis, M.J.F. van der Wolf, C.P.M. Akerboom, M.J. Schol & H. Winter (2014). Thematische wetsevaluatie gedwongen zorg (Evaluatie regelgeving). Den Haag: ZonMW
    • J. uit Beijerse (2013). Jeugdstrafrecht. Beginselen, wetgeving en praktijk. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu
    • J. uit Beijerse & L. Boendermaker (2008). Opvoeding en bescherming achter 'tralies'. Jeugdinrichtingen tussen juridische beginselen en pedagogische praktijk. Amsterdam: SWP
    • C.J.C.F. Fijnaut, H. Moerland & J. uit Beijerse (1991). Een winkelboulevard in problemen; samenleving en criminaliteit in twee Rotterdamse buurten. Arnhem: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse, C.J.C.F. Fijnaut & H. Moerland (1990). Problemen in een stadsvernieuwingswijk in Rotterdam-Zuid: meningen van mensen over de wijk waar ze werken en/of wonen. Rotterdam: EUR
    • J. uit Beijerse (2016). Wetgeving Jeugdrecht 2016. Den Haag: Boomjuridisch
    • R. Pieterman, J. uit Beijerse & J.P. van Spengen (2002). De Piketmonitor: Een onderzoek naar de werking van het 'Protocol rechtsbijstand strafpiket Rotterdam'. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J. uit Beijerse (1994). NJCM-Commentaar op het rapport 'Recht in vorm' van de Commissie Herijking Wetboek van strafvordering (Commisie Moons). Leiden: NJCM
    • J. uit Beijerse & M. Boone (2021). Inleiding bij heruitgave "Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland". In Herman Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland (1990) (pp. V-X). Den Haag: Boom criminologie
    • J. uit Beijerse (2020). Including Young Adult Offenders in the Juvenile Justice System – German Principles and Dutch Pragmatism. In K Drenkhahn, B Geng, J Grzywa-Holten, S Harrendorf, C Morgenstern & I.R. Pruin (Eds.), Kriminologie und Kriminalpolitik im Dienste der Menschenwürde (pp. 721-733). Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg
    • M. Boone & J. uit Beijerse (2019). Prisoner resettlement in the Netherlands: Great initiatives for too little people. In F Dunkel, I Pruin, A Storgaard & J Weber (Eds.), Prisoner Resettlement in Europe (pp. 240-251). UK: Routledge
    • M.J.F. van der Wolf & J. uit Beijerse (2017). Elektronisch toezicht: biertje op de bank of beklemmende ‘big brother’? In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk Van de Bunt (pp. 383-396). Den Haag: Boom criminologie
    • J. uit Beijerse (2017). De politie en het Openbaar Ministerie in jeugdstrafzaken. In Ido Weijers (Ed.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 239-257). Den Haag: Boomcriminologie
    • J. uit Beijerse (2017). Elektronisch toezicht: biertje op de bank of beklemmende 'big brother'? In Richard Staring, René van Swaaningen & Karin van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen (pp. 383-395). Den Haag: Boomcriminologie
    • J. uit Beijerse (2016). De vormgeving van procedurele waarborgen voor jeugdige verdachten in Nederland en de Europese Unie. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van de Europese Unie op het strafrecht. Landelijke Strafrechtsdag 2016 (pp. 61-72). Den Haag: Boom juridisch
    • J. uit Beijerse & S. Struijk (2015). De justitiële carrière van de jongvolwassen ‘bling-bling’ veelpleger. Van ITB naar ISD? In P.A.M. Mevis (Ed.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht (pp. 227-239). Deventer: Wolters Kluwer
    • R. van Swaaningen & J. uit Beijerse (2013). Bars in your head: electronic monitoring in the Netherlands. In M. Nellis, K. Beyens & D. Kaminski (Eds.), Electronically Monitored Punishment; international and critical perspectives (pp. 172-191). London/New York: Routledge
    • J. uit Beijerse (2013). Van Brogan naar Salduz: alsnog een praktische en principiële regeling van de inverzekeringstelling? In Edwin Bleichrodt, Arthur Hartmann, Paul Mevis, Lodewijk Rogier & Barbara Salverda (Eds.), Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder (pp. 159-170). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
    • J. uit Beijerse (2013). Creativiteit en rechtsbescherming bij de buitengerechtelijke afdoening van jeugdstrafzaken. In Caroline.J. Forder (Ed.), Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind (pp. 81-95). Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • J. uit Beijerse (2012). Een kindvriendelijk klimaat in de justitiële jeugdinrichtingen. Naar voorbeeld van de 'European Rules for juvenile offenders subject to sanctions and measures'. In C. Forder, W. Duijst & A. Wolthuis (Eds.), Kindvriendelijke opsluiting. Gesloten plaatsing van jeugdigen in het licht van de mensenrechten (pp. 65-81). Leiden: NJCM-Boekerij
    • J. uit Beijerse (2011). De waarde van gesprekken met gedetineerde jongeren. In J.P. van der Leun, E.R. Muller, N. van der Schee, P.M. Schuyt & M.A.H. van der Woude (Eds.), De vogel vrij, Liber amicorum prof.dr.mr. Martin Moerings (pp. 159-169). Den Haag: Boom Lemma uitgevers
    • J. uit Beijerse (2011). De actualiteit van de strafrechtelijke Kinderwet: de toegang van raadslieden en ouders tot (de verhoren van) jeugdige verdachten en de verplichting van ouders om ter terechtzitting te verschijnen. In T. Spapens, M. Groenhuijsen & T. Kooijmans (Eds.), Universalis: Liber amicorum Cyrille Fijnaut (pp. 3-15). Antwerpen: Intersentia
    • J. uit Beijerse (2011). De politie en het Openbaar Ministerie in jeugdstrafzaken. In I. Weijers & F. Imkamp (Eds.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 169-187). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J. uit Beijerse (2010). De noodzaak tot ingrijpende hervormingen van de vrijheidsbeneming van jeugdigen op de Nederlandse Antillen. In H. de Doelder, R.J. Verbeek & M.T. van der Wulp (Eds.), Strafrecht in de Antillen na '10-10-10' (pp. 25-47). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • J. uit Beijerse (2008). De politie en het Openbaar Ministerie in jeugdstrafzaken. In I. Weijers & F. Imkamp (Eds.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 103-119). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • R. van Swaaningen & J. uit Beijerse (2008). Electronic monitoring and the Dutch penal system (in press). In M. Nellis, R. Bas, K. Beyens & D. Kaminski (Eds.), Electronically Monitored Punishment: International and critical perspectives. Cullompton: Willan
    • P.A.M. Mevis, J. uit Beijerse, A.N.J. Korenhof & P.C. Verloop (2008). Rechter-commissaris en inverzekeringstelling: een paar apart? In Rechter-commissaris en inverzekeringstelling: een paar apart? (pp. 1-106) Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J. uit Beijerse (2007). Hoofdstuk 11, Vrijheidsbenemende sancties: achtergrond, uitgangspunten en ontwikkelingen. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke Rechtshandhaving. Aspecten en actoren voor het academisch onderwijs belicht (Boom masterreeks) (pp. 277-307). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • R. van Swaaningen & J. uit Beijerse (2007). Non-custodal sanctions. In M. Boone & M. Moerings (Eds.), Dutch prisons (pp. 77-98). The Hague: BJu Legal publishers
    • R. van Swaaningen & J. uit Beijerse (2006). The Netherlands: Penal Welfarism and Risk Management. In J. Muncie & B. Goldson (Eds.), Comparative youth justice : critical debates (pp. 65-78). London: SAGE
    • J. uit Beijerse (2006). Commentaar op artikel 57 Wetboek van Strafvordering, A.L. Melai, Losbladig commentaar op Het wetboek van strafvordering, (supplement 154, april 2006). In A.L. Melai (Ed.), Wetboek van Strafvordering (pp. 15). Deventer: Kluwer
    • J. uit Beijerse (2005). De SOV-maatregel 'in uitvoering' in de Rotterdamse stadsgevangenis. In G.J.N. Bruinsma (Ed.), Basisteksten in de criminologie II (pp. 349-355). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (2005). Gevangen in Nederland. In G.J.N. Bruinsma (Ed.), Basisteksten in de criminologie II (pp. 223-234). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J. uit Beijerse (2003). Commentaar op artikel 62 Wetboek van Strafvordering. In A.L. Melai (Ed.), Het wetboek van Strafvordering (Supplement, 134) (pp. 1-12). Deventer: Kluwer
    • J. uit Beijerse (2002). Artikel 59a. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse (2002). Artikel 58. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse (2002). Commentaar op artikel 62a Wetboek van Strafvordering. In A.I. Melai (Ed.), Het wetboek van Strafvordering (Supplement, 134) (pp. 1-12). Deventer: Kluwer
    • J. uit Beijerse (2002). Artikel 60. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse (2002). Artikel 59b. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse (2002). Artikel 59c. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse (2002). Artikel 57. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het wetboek van strafvordering (Supplement, 127) (pp. 1-8). Deventer: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse & J.B.H.M. Simmelink (2001). Voorarrest. In M.S. Groenhuijsen & G. Knigge (Eds.), Het vooronderzoek in strafzaken. Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 (pp. 589-670). Deventer: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1997). From Punishment to Diversion and Back Again: The Debate on Non-Custodial Sanctions and Penal Reforms in the Netherlands. In Andrew Rutherford (Ed.), Criminal Policy Making. The international library of criminology, criminal justice & penology (pp. 451-472). England/USA: Dartmouth Publishing Company
    • J. uit Beijerse (1997). Eens een dief, altijd in voorarrest? Een herbezinning op de wettelijke grondslag van het voorarrest met het oog op het gelijkheidsbeginsel. In J.R. Blad & P.A.M. Mevis (Eds.), Het gelijkheidsbeginsel, Nederlandse strafrechtsdagen 1997 (pp. 9-26). Deventer: Gouda Quint
    • R. van Swaaningen & J. uit Beijerse (1997). Social Control with a Structural Deficit. In Andrew Rutherford (Ed.), Criminal policy making (pp. 25-30). Dartmouth: Aldershot
    • J. uit Beijerse & N.M. Dane (1996). Schadevergoeding voor strafvorderlijk overheidsoptreden: de rol van verdenking, verklaringsvrijheid en onschuldpresumptie. In C.P.M. Cleiren, R.M.G.E. Foqué, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis (Eds.), Voor risico van de overheid?; Vooruitzichten van de aansprakelijkheid van de overheid in bestuurs-, straf- en civielrechtelijk perspectief (SI-EUR, 13) (pp. 259-288). Deventer: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1994). De zachte krachten zullen zeker winnen, op 't eind: een op de praktijk gericht strafrechtshervormend perspectief op alternatieven voor detentie. In M.J.M. Verpalen (Ed.), Druk en tegendruk. Constructieve bijdragen aan de discussie over het cellentekort (pp. 23-50). Arnhem: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse & R.S.B. Kool (1994). La tentación del sistema penal: apariencias enganosas? El movimiento de mujeres holandés, la violencia contra las mujeres y el sistema penal. In E. Larrauri (Ed.), Mujeres, derecho penal y criminología (pp. 141-165). Madrid: Siglo Vientiuno de Espana Editores S.A
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1993). Od trestu k odklonu a opet zpátky. In P. Hungr (Ed.), Normativnost a realita práva (pp. 188-209). Brno: Masarykova univerzita
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1993). El control social como política estatal: moralismo pragmático con déficit estructural (La falacia de la prevención del delito en los Paísos Bajos). In R. Bergalli (Ed.), Sistema penal e intervenciones sociales, Algunas experiencias nacionales, regionales y locales en Europa (pp. 177-219). Barcelona: Hacer editorial
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1993). Policy-Relevance and Structural Shortcomings of Control Theory. In P. Hungr & G. Smaus (Eds.), Normativität und Realität des Rechts (pp. 121-137). Brno: Masarykova univerzita
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1993). Alternative Sanctions and their Potential for Penal Reform. In P. Hungr & G. Smaus (Eds.), Normativität und Realität des Rechts (pp. 210-231). Brno: Masarykova univerzita
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1993). Vyznam politiky a strukturální nedostatky teorie kontroly. In P. Hungr (Ed.), Normativnost a realita práva (pp. 107-123). Brno: Masarykova univerzita
    • J. uit Beijerse, C.J.C.F. Fijnaut & H. Moerland (1990). De delicate positie van de universitaire onderzoeker in bestuurlijke preventieprojecten. In M.A. Zwanenburg & A.M.G. Smit (Eds.), Kleine criminaliteit en overheidsbeleid (pp. 253-272). Arnhem: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse & R.S.B. Kool (1990). The traitorous temptation of criminal justice: deceptive appearances? The Dutch women's movement, violence against women and the criminal justice system. In B. Rolston & M. Tomlinson (Eds.), Gender, sexuality and social control (pp. 253-272). Bristol: University of Bristol
    • J. uit Beijerse (2016). Haalbaarheidsonderzoek naar geweld in de justitiële jeugdinrichtingen. In Rapport Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (pp. 251-337). Den Haag
    • J. uit Beijerse (2013). Commentaar op de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. In Marielle Bruning, Paul Vlaardingerbroek & Ton Liefaard (Eds.), SDU-commentaar jeugdrecht (pp. 1268-1377). Den Haag: SDU
    • J. uit Beijerse (2008). Hoofdstuk 11, Vrijheidsbenemende sancties: achtergrond, uitgangspunten en ontwikkelingen. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke Rechtshandhaving. Aspecten en actoren voor het academisch onderwijs belicht. (2e druk) (pp. 277-307). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J. uit Beijerse (2008). Politie en jeugdstrafrecht. In A.Ph. van Wijk & E.J.A. Bervoets (Eds.), Politie en Jeugd. Inleiding voor de praktijk (Politieacademie Onderzoeksreeks, 20) (pp. 347-364). Apeldoorn: Elsevier Overheid 2007
    • J. uit Beijerse (2005). Hoofdstuk 16. Politie en jeugdstrafrecht. In A.Ph. van Wijk e.a. (Ed.), Politie en jeugd. Inleiding voor de praktijk (pp. 261-279). Den Haag: Elsevier Overheid
    • J. uit Beijerse (2002). Hoofdstuk 39 Reclassering. In G.J.M. Corstens, D.R. Doorenbos, N. Keijzer & A.M. van Woensel (Eds.), Handboek Strafzaken (pp. 1-23). Deventer: Kluwer
    • J. uit Beijerse (2000). Reclassering. In G.J.M. Corstens, D.R. Doorenbos, N. Keijzer & E.Ph.R. Sutorius (Eds.), Vademecum Strafzaken (Supplement, 114) (pp. [78]-5-[78]-50). Deventer: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse (1998). De voortdurende noodzaak van kritische rechtshulp. Leemtes vullen is niet voldoende. In Martin van den Broeke & Erik.Eldor Koudijs (Eds.), Observaties van de rechtshulp, beschouwigen over de voortdurende noodzaak van laagdrempelige juridische hulpverlening (pp. 9-21). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • J. uit Beijerse (1998). Reclassering. In G.J.M. Corstens, D.R. Doorenbos, N. Keijzer & E.Ph.R. Sutorius (Eds.), Vademecum Strafzaken (pp. 1-50). Deventer: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse & R. van Swaaningen (1995). Publieke geloofwaardigheid: een gevaarlijk beleidsargument in een rechtsstaat. Het beleid rond alternatieve sancties als voorbeeld. In R.J. Blad (Ed.), 'Met recht op de vlucht' (SI-EUR reeks, 9) (pp. 1-10). Arnhem: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse (1994). Het strafrecht (hoofdstuk 3) en Alternatieve Sancties (hoofdstuk 4). In H. Galesloot (Ed.), Een gevoel van onveiligheid. Discussienota over kleine criminaliteit en preventie (pp. 35-56). Amsterdam: Groen Links
    • C.J.C.F. Fijnaut, H. Moerland & J. uit Beijerse (1992). Bestrijding van criminaliteit en bestuurlijk - sociale vernieuwing. In M. Dees, A.A. v.d. Most-de Ridder & C.J.A. v.d. Broek (Eds.), Krijgen de gemeenten de criminaliteit klein? (pp. 47-54) Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
    • J. uit Beijerse & M. Boone (Ed.). (2020). Heruitgave Herman Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland, 1990. Den Haag: Boom criminologie
    • J. uit Beijerse (Ed.). (2013). Wetgeving Jeugdrecht 2013/2014. Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • J. uit Beijerse (Ed.). (2012). Wetgeving Jeugdrecht 2012/2013 (tweede druk) (Boom Jurisprudentie en Documentatie). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers
    • J. uit Beijerse (Ed.). (2011). Wetgeving Jeugdrecht 2011/2012. Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • J. uit Beijerse, K. Logtenberg & M. Rietbergen (Ed.). (2010). Zorg om de jeugdzorg. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • J. uit Beijerse (Ed.). (2020). Wetgeving jeugdrecht. Den Haag: Boom juridisch
    • R. Holtmaat & J. uit Beijerse (Ed.). (1999). Eeuwige kwesties. Honderd jaar vrouw en recht in Nederland. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • J. uit Beijerse (Ed.). (1993). Straf alternatief. Symposium over 'anders afdoen'. Arnhem: Gouda Quint
    • J. uit Beijerse (Ed.). (1990). Studiedag 'De rol van de reclassering tijdens het vooronderzoek'. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Stichting Reclassering
   • J. uit Beijerse & F.M. Weerman (Eds.). (2020-2020) Erasmus Law Review, 13(1). doi: 10.5553/ELR.000164
    • J. uit Beijerse & J. Put (2020, september 14). Waarborgen bij drang en dwang in de jeugdbescherming, in Nederland en Vlaanderen. Utrecht, Conferentie Bang voor Drang en Dwang.
    • J. uit Beijerse (2020, februari 3). Ontwikkelingen rond elektronisch toezicht en de rol van de rechter. Rechtbank Rotterdam, Actualiteitencursus strafrechters.
    • J. uit Beijerse (2019, juni 11). Panellid 'Looking East to Europe for Insight' (broadcasted). New York Ciity, Emerging Adult & Justice Reform summit.
    • J. uit Beijerse (2019, juni 17). Elektronisch toezicht en de kinderrechter. Universiteit Leiden, Studiedag rechtbank Den Haag teams familie en jeugd.
    • J. uit Beijerse (2018, mei 7). Access to justice for Children and Young People between principles and practice. International Institute for the Sociology of Law, Onati, Spain, Access to Justice - theory and practice in Europe.
    • J. uit Beijerse (2018, december 18). Presentaties als panellid discussie jongvolwassen veelplegers en adolescentenstrafrecht, ISD en JOVO. Jaarbeurs Utrecht, Congres 'Jonge veelplegers aanpakken'.
    • J. uit Beijerse (2018, mei 23). De rechtspositie bij vrijheidsbenemende jeugdsancties. Universiteit Utrecht, gastcollege.
    • J. uit Beijerse (2018, april 23). Moderator en mede-organisator. Erasmus Paviljoen Erasmus Universiteit Rotterdam, Alumnisymposium 'De rol van het slachtoffer in het strafproces'.
    • J. uit Beijerse (2018, april 5). Wet Langdurig toezicht en de voorwaardelijke invrijheidstelling. Erasmus Universiteit Rotterdam, Academic Learning and Networking (ALN).
    • J. uit Beijerse (2017, maart 7). Strafrechtelijke jeugdsancties. Erasmus Universiteit Rotterdam, Gastcollege studenten pedagogiek.
    • J. uit Beijerse (2017, april 19). De berechting en sanctionering van jonge en jongvolwassen veeplegers. Jaarbeurs Utrecht, Studiemiddag Vereniging Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA).
    • J. uit Beijerse (2017, november 17). Lezing 'De actualiteit van de strafrechtsgeschiedenis'. Rechtbank Breda, Expertmeeting 'De toekomst van de strafrechtsgeschiedenis'.
    • J. uit Beijerse (2017, februari 17). Presentation ' EU-Directive on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings'. Valencia, Spain, 2017-2019 The Child-Friendly Justice Momentum in Europe, 5th Meeting of the European Council for Juvenile Justice.
    • J. uit Beijerse (2017, maart 22). Mede-organisator en voorzitter. Erasmus Universiteit Rotterdam, Alumnisymposium: 'De strafrechtelijke aanpak van jihadisten'.
    • J. uit Beijerse (2017, mei 11). The Dutch law and policy on young adult offenders. Ministry of Justice, Tallinn, Estonia, Lecture for Estonian prosecutors and judges.
    • J. uit Beijerse (2017, juni 6). Vrijheidsbeneming van jeugdigen. Universiteit Utrecht, Gastcollege vak Strafrechtelijke Sancties.
    • J. uit Beijerse (2017, juni 23). Jeugdbescherming en jeugdstrafrecht in België en Nederland. Universiteit Tilburg, Presentatie met prof. dr. Johan Put (KU Leuven) tijdens afscheidssymposium 'Dilemma's in het familierecht' prof. Vlaardingerbroek.
    • J. uit Beijerse (2016, september 1). Experiences with the new Dutch law and policy on young adult offenders. Lillestrom Noorwegen, International seminar of CEP on 'Working with young adult offenders'.
    • J. uit Beijerse (2016, maart 9). Moderator. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezing Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur.
    • J. uit Beijerse (2016, april 21). Actualiteitencursus Adolescentenstrafrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Academic Learning & Networking.
    • J. uit Beijerse (2015, mei 7). Jeugdstrafrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Gastlezing ELSA.
    • J. uit Beijerse (2016, februari 11). Elektronische controle als alternatief voor de gevangenisstraf: rechterljke creativiteit of legaliteit? Universiteit Utrecht, Electronic monitoring in Europe: Key findings from the Netherlands.
    • J. uit Beijerse (2016, maart 1). Strafrechtelijke jeugdsancties. Erasmus Universiteit Rotterdam, Gastcollege studenten pedagogiek.
    • J. uit Beijerse (2016, mei 31). Organisatie en voorzitterschap. Erasmus Universiteit Rotterdam, Alunnisymposium Professioneel omgaan met mediagevoelige strafzaken.
    • J. uit Beijerse (2016, mei 27). De EU-richtlijn procedurele waarborgen minderjarige verdachten. Erasmus Universiteit Rotterdam, Landelijke strafrechtsdag "De invloed van de Europese Unie op het strafrecht'.
    • J. uit Beijerse (2015, oktober 9). Gedwongen zorg bij jeugdigen en volwassenen. Rechtbank Utrecht, Presentatie onderzoeksrapport voor Expertgroep Jeugdrechters.
    • J. uit Beijerse (2015, juni 2). Voorzitter en organisator. Erasmus Universiteit Rotterdam, Symposium 'De feiten achter het misdaadnieuws'.
    • J. uit Beijerse (2015, oktober 5). De rechtspositie in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdhulp. rechtbank Amsterdam, Lezing Studiedag Team Jeugd rechtbank Amsterdam.
    • J. uit Beijerse (2015, mei 20). De berechting van jeugdstrafzaken. Den Haag, Gastles R.O.C. Mondriaan commerciele economie.
    • J. uit Beijerse (2015, april 7). 'Hoofdlijnen thematische wetsevaluatie gesloten jeugdzorg en jeugdstrafrecht'. Tweede Kamer vaste commissie VWS Den Haag, Technische briefing 'Thematische wetsevaluatie Gedwongen Zorg'.
    • J. uit Beijerse (2015, april 24). Jeugdigen in politiecellen: tussen wetgeving en praktijk. Erasmus Universiteit Rotterdam, Expertmeeting 'Jeugdigen in politiecellen'.
    • J. uit Beijerse (2015, juli 23). Jeugdigen in politiecellen: resultaten expertmeeting. Rechtbank Rotterdam, Bijeenkomst Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam.
    • J. uit Beijerse (2014, juni 10). The Dutch young offenders law of 2014. Stockholm, Sweden, The Stockholm Criminology Symposium.
    • J. uit Beijerse (2014, maart 24). Adolescentenstrafrecht. 's Hertogenbosch, Cursus raadsheren Hof 's Hertogenbosch.
    • J. uit Beijerse (2014, oktober 21). Strafrechtelijke jeugdsancties. Utrecht Law College, Gastcollege honoursprogramma module jeugdrecht.
    • J. uit Beijerse (2014, februari 25). De afdoening van jeugdstrafzaken. Erasmus Universiteit Rotterdam, Gastcollege studenten pedagogiek.
    • J. uit Beijerse (2013, september 5). Developments in Youth Penalties in the Netherlands. Boedapest, Hongarije, 13th annual conference of the European Society of Criminology.
    • J. uit Beijerse (2012, juni 20). Lezing 'Jeugdstrafrecht in Curaçao'. Universiteit van de Nederlandse Antillen te Willemstad, Curaçao, Symposium 'Het nieuwe sanctierecht in Curaçao'.
    • J. uit Beijerse (2012, oktober 11). Lezing 'Kinderrechten en (rechterlijke) creativiteit in jeugdstrafzaken'. Vrije Universiteit Amsterdam, Symposium Rechterlijke creativiteit en de rechten van het kind.
    • J. uit Beijerse (2012, februari 9). Deelname debat 'Het nut van (strenger) straffen van risicojongeren'. Nieuwegein, Landelijke Studiedag Jeugdcriminaliteit.
    • J. uit Beijerse (2012, november 26). Adolescentenstrafrecht. Zeist, Rapporteursdag NIFP.
    • J. uit Beijerse (2018, februari 1). Jongeren in jji's en gesloten jeugdhulp: waarom gescheiden? Mammoni Utrecht, Expertmeeting Samen Plaatsen (organisatie: MJ&V en Forca).
    • J. uit Beijerse (2018, maart 12). De rechtspositie van jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgplus. Kinder- en jongerenrechtswinkel Rotterdam, Scholingsavond.
    • J. uit Beijerse (2017, november 6). Gespreksleider rondetafelgesprek 'De positie van de maandcommissaris in jji's'. Amersfoort, Landelijke themadag commissies van toezicht ‘Toezicht met zorg & balans’.
    • J. uit Beijerse (2016, oktober 31). Grenzen in de aanpak van jeugdcriminaliteit met straf- en bestuursrecht. Rotterdam, 'Stok achter de deur'-café georganiseerd door gemeente Rotterdam.
    • J. uit Beijerse (2016, maart 1). Inleiding bij film 'Schemer' over zaak Maja Bradaric. Erasmus Univerisiteit Rotterdam, Right Movie Night Erasmus SG.
   • J. uit Beijerse (2017). Mede-organisator en deelname paneldiscussie 'Feitenonderzoek tijdens de zitting van de kinderrechter'. Congres 'Waarheidsvinding in de justitiele jeugdketen': Erasmus Universiteit Rotterdam (2017, november 10).
   • J. uit Beijerse (2016). The approach of young adult offenders in the juvenile justice system in The Netherlands and Germany in theory and practice. 16th Annual Conference of the European Society of Criminology: Münster, Duitsland (2016, september 23).
   • J. uit Beijerse (2015). Expertmeeting 'Vrijheidsbeperking en vrijheidsbeneming'. Expertmeeting Modernisering Strafvordering: Ministerie Veiligheid en Justitie Den Haag (2015, januari 23 - 2015, januari 23).
   • J. uit Beijerse (2014). Children's rights in juvenile justice: the Netherlands. 14th Annual conference of the European Society of Criminology: Prague, Czech Republic (2014, september 11).
   • J. uit Beijerse (2014). Beklagrecht justitiele jeugdinrichtingen. Expertbijeenkomst: Kinderombudsman Den Haag (2014, oktober 21 - 2014, oktober 21).
   • J. uit Beijerse (2013). Organisatie congres. 'Wat ik ervan vind, de stem van het kind': Rotterdam, Erasmus University (2013, mei 31).
   • J. uit Beijerse (2013). Organsatie en presentatie studiemiddag. 'De meerwaarde van een apart jeugdstrafrecht. Ervaringen en best practices': Rotterdam, Erasmus University (2013, december 6).
   • J. uit Beijerse (2012). Voorzitter Studiemiddag 'Opsluiting van jeugdigen en hun recht op behandeling'. georganiseerd door het NJCM: Universiteit Leiden (2012, mei 31).
    • J. uit Beijerse (2019-2020). Lid Begeleidingscommissie onderzoek "Het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ in de toepassing van het adolescentenstrafrecht". WODC.
    • J. uit Beijerse (2019-2020). Lid Begeleidingscommissie onderzoek 'Verkenning monitor jeugdstrafrecht Caribisch Nederland'. WODC.
    • J. uit Beijerse (2018-2020). Member of the Editoiral Board. Youth Justice. An international journal.
    • J. uit Beijerse (2006-2015). Member of the Editorial Board. Youth Justice. An international journal.
    • J. uit Beijerse (2002-2015). Rechter plv. Rechtbank Rotterdam.
    • J. uit Beijerse (2003-2013). Redactielid. Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging.
    • J. uit Beijerse (2016-2020). Member of European Council for Juvenile Justice. International Juvenile Justice Observatory (IJJO) Brussels.
    • J. uit Beijerse (2016-2020). Rechter plaatsvervanger. Rechtbank Rotterdam.
    • J. uit Beijerse (2015-2015). Lid van de Commissie van Toezicht. JJI de Hartelborgt.
    • J. uit Beijerse (2009-2015). Lid van de Commissie van Toezicht. Justitële jeugdinrichting De Hartelborgt.
   • J. uit Beijerse (2001). Court procedures and execution of judgements. Overview of the desk research on Estonia. (Extern rapport, Phare project, no 1). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • J. uit Beijerse (1998). NJCM-commentaar op het wetsvoorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: EUR
   • J. uit Beijerse & J. Vogel (1992). Voorlichtingsrapportage en straftoemeting. (Extern rapport). Rotterdam: EUR
   • J. uit Beijerse (2013, januari 17). De kwestie: speciaal strafrecht voor adolescenten lijkt overbodig. Erasmus Magazine, pp. 6-7.
   • J. uit Beijerse (deelname discussie) (2017, nov 06). Jeugdstrafrecht. [televisie-uitzending]. In Pauw Academy. Amsterdam.
   • J. uit Beijerse (tablets voor gevangenen) (2016, apr 19). Dit is de dag. [radio-uitzending]. In actualiteiten. Den Haag: NPO radio 1.
   • J. uit Beijerse (1998, december 4). Op verdenking gevangen gezet. Het voorarrest tussen beginselen en praktische behoeften. EUR (230 pag.) (Nijmegen: Ars Aequi Libri) Prom./coprom.: Prof.Dr. C.J.C.F. Fijnaut & Prof.Mr. C.P.M. Cleiren.
 • Sanction Law

  Title
  Sanction Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Theory and History of Modern Criminal La

  Title
  Theory and History of Modern Criminal La
  Year
  2020
  Year level
  master

  Justitiële jeugdinterventies

  Title
  Justitiële jeugdinterventies
  Year
  2020
  Year level
  master

  Juvenile Criminal Law in Theory and Prac

  Title
  Juvenile Criminal Law in Theory and Prac
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081553

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam