mr. (Joost) JHJ Verbaan

Lecturer Erasmus School of Law Erasmus Centre for Penal Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J5-47
Telephone
0104081535
Email
verbaan@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • J.H.J. Verbaan (2019). Straf(proces)recht begrepen. The Hague: Boomjuridisch [go to publisher's site]
 • J.H.J. Verbaan, P.A.M. Mevis, J.S. Nan & P.C. Verloop (2018). Tenuitvoerlegging (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 8). The Hague: Boomjuridisch
 • J.S. Nan, P.A.M. Mevis & J.H.J. Verbaan (2017). Strafrechtelijk bewijsrecht (algehele bewerking voor 7e druk, oorspronkelijk door J.F. Nijboer). Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2017). F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Wolters Kluwer
 • J.H.J. Verbaan (2017). Contourennota. (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 0). The Hague: Boomjuridisch
 • H. de Doelder, S.R. Bakker, B.A. Salverda & J.H.J. Verbaan (2017). Wetboek van Strafrecht Curacao. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • J.H.J. Verbaan, P.A.M. Mevis & L. Postma (2013). Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • J.H.J. Verbaan (2011). Straf(proces)recht begrepen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2010). F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer

 • J.H.J. Verbaan (2016). Korte beschouwing op de voorgestelde richtlijn terrorismebestrijding. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van Europese Unie op het strafrecht (pp. 117-124). Den Haag: Boom Juridisch [go to publisher's site]
 • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2013). Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. In F.A.J. Koopmans (Ed.), Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer
 • B.A. Salverda, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2013). Het opportuniteitsbeginsel en bijzondere opsporing: de oppurtuniteitsvraag vervroegd? In Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder (pp. 361-370). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
 • F.W. Bleichrodt, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (2010). Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. In F.A.J. Koopmans (Ed.), Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer
 • J.H.J. Verbaan & P.C. Verloop (2007). Hoofdstuk 9, Geintegreerde handhaving. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 235-255). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • J.H.J. Verbaan (2002). The introduction of the Euro and counterfeiting. In J.W. van der Hulst (Ed.), Euro Fraud (pp. 87-95). Rotterdam: Erasmus University

 • J.S. Nan, P.A.M. Mevis, J.H.J. Verbaan & P.C. Verloop (Ed.). (2017). Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 0 (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, 0). Den Haag: Boom
 • H. de Doelder, S.R. Bakker, B.A. Salverda & J.H.J. Verbaan (Ed.). (2015). Wetboek van Strafrecht Sint Maarten. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • B.A. Salverda, H. de Doelder, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (Ed.). (2014). Wetboek van Strafrecht Aruba. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • B.A. Salverda, H. de Doelder, J.H.J. Verbaan & R.J. Verbeek (Ed.). (2013). Concept Caribisch Wetboek van Strafvordering. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
 • J.H.J. Verbaan, R.J. Verbeek & H. de Doelder (Ed.). (2012). BOB-wetgeving Curacao, Sint Maarten en Aruba. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • J.H.J. Verbaan, H. de Doelder & R.J. Verbeek (Ed.). (2012). Wetboek van Strafrecht van Curacao. Nijmegen: Wolf Legal Publishers

 • J.H.J. Verbaan (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 17), SR Updates 2019-0437, Zaaknr. 16/00985, (Eigen waarneming in raadkamer gedaan.). ECLI:NL:HR:2017:2639
 • J.H.J. Verbaan (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juni 18), SR Updates 2019-0123, Zaaknr. 17/05166, (Wetende dat in artikel 262 lid 2 Sr). ECLI:NL:HR:2019:904 [go to publisher's site]
 • J.H.J. Verbaan (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, maart 20), SR Updates 2018-0124, Zaaknr. 16/03113, (Het voorschrift van artikel 27c lid 2 Sv betekent een onderzoeksplicht voor de rechter.). ECLI:NL:HR:2018:368
 • J.H.J. Verbaan (2017). Noot bij: HR. (2017, juni 6), SR Updates 2017-0243, Zaaknr. 15/5054, (Vidgen II: een ‘unfair trial’ gerechtvaardigd? Annotatie bij Hoge Raad 6 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1017, SR 2017-0253). ECLI:NL:HR:2017:1017
 • J.H.J. Verbaan (2017). Noot bij: ECtHR. (2017, februari 14), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2017-98, (Hokkeling, Eerliljk proces, Aanwezigheidsrecht). p.11-11. ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD003074912
 • J.H.J. Verbaan (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, februari 14), SR Updates 2017-0109, Zaaknr. 14/03452, (Veroordeling op eigen kosten. De Hoge Raad heeft op 14 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:221)). ECLI:NL:HR:2017:221
 • J.H.J. Verbaan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, februari 16), SR Updates 2016-0092, Zaaknr. 15/04957, (Geautomatiseerd handhaven, zonder automatische verificatie van bijzondere omstandigheden.). ECLI:NL:HR:2016:240
 • J.H.J. Verbaan (2016). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2016, februari 16), SR Updates 2016-0092, (Geautomatiseerd handhaven, zonder automatische verificatie van bijzondere omstandigheden.). p.1-2. ECLI:NL:HR:2016:240 [go to publisher's site]
 • J.H.J. Verbaan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, oktober 4), SR Updates 2016-0367, Zaaknr. 15/03740, (Verweer tot bewijsuitsluiting ook verweer tot vrijspraak? Annotatie bij Hoge Raad 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2244). ECLI:NL:HR:2016:2244
 • J.H.J. Verbaan & D. Bektesevic (2016). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2016, oktober 4), SR Updates 2016-0367, (Verweer tot bewijsuitsluiting ook verweer tot vrijspraak?). p.1-2. ECLI:NL:HR:2016:2244 [go to publisher's site]
 • J.H.J. Verbaan (2015). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2015, maart 10), SR Updates 2015-, SR_2015_0126, (Maatstaf benoemen gedragsdeskundige: criterium juist, motivering ontbreken noodzaak ontoereikend.). p.1-2. ECLI:NL:HR:2015:0534
 • J.H.J. Verbaan (2015). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2015, september 1), SR Updates 2015-, SR_2015_0346, (Afwijzing verhoor op grond van beleid.). p.1-2. ECLI:NL:HR:2015:2451
 • J.H.J. Verbaan (2014). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2014, september 23), SR Updates 2014-, SR_2014_0363, (Grenzen getuigenbewijs vervagen bij voortbouwend appèl). p.1-2. ECLI:NL:HR:2014:2755
 • J.H.J. Verbaan (2014). Noot bij: Supreme Court. (2014, september 23), SR Updates 2014-, (Grenzen getuigenbewijs vervagen bij voortbouwend appèl). p.1-2.
 • J.H.J. Verbaan (2013). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2013, april 26), SR Updates 2013-, SR_2013_0195, (De beoordeling van hetzelfde feit beoordeeld). p.1-2. ECLI:NL:HR:2013:BZ8645
 • J.H.J. Verbaan (2013). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2013, oktober 24), SR Updates 2013-, SR_2013_0376, (Botsing van rechtsgebieden: Doorwerking van spontane vernietiging?). p.1-2. ECLI:NL:HR:2013:888
 • J.H.J. Verbaan (2013). Noot bij: Supreme Court. (2013, april 26), SR Updates 2013-, 2013-0195, (De beoordeling van hetzelfde feit beoordeeld). p.1-2.
 • J.H.J. Verbaan (2013). Noot bij: Supreme Court. (2013, oktober 8), SR Updates 2013-, 2013-0376, (Botsing van rechtsgebieden: Doorwerking van spontane vernietiging?). p.1-2.
 • J.H.J. Verbaan (2012). Noot bij: European Court of Human Rights. (2012, mei 15), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2012-3, 216, (Colon vs. Nederland). p.69-70.

 • J.H.J. Verbaan (2016, oktober 19). The Dutch Criminal justice system. . Retrieved Nov 04, 2016, from http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTQ3MTU2Mw==&mid=2653069529&idx=2&sn=e8202de1e5bf7a2fe7bb4884b369e9b6&chksm=80969f7db7e1166b4083f602dd1a11d43a88734f9e0fce4329e54d419b19dbd1a67d94a73fa2#rd
 • J.H.J. Verbaan (2015, augustus 21). Corruptie in Sint Maarten. . Retrieved Dec 22, 2016, from http://www.nu.nl

 • J.H.J. Verbaan (interview) (2017, jan 19). mediacafe. [radio-uitzending]. In Praat mee in het Rijnmond. Journalistcafe de Schouw: http://www.rijnmond.nl. http://www.rijnmond.nl/nieuws/150822/Praat-mee-in-het-Rijnmond-Nu-Mediacafe
 • J.H.J. Verbaan (panellid) (2014, mei 01). Discussie met Simon Fortuyn en Joost Verbaan over Voorwaardelijke Invrijheidstelling. [radio-uitzending]. In het radiocafe. Rotterdam Stroom: RTV Rijnmond. http://www.rijnmond.nl/nieuws
 • J.H.J. Verbaan (Explanation) (2013, aug 14). Eindhovense Kopschoppers voor de rechter. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. Hilversum: www.http://www.rtlnieuws.nl. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/rechtszaak-kopschoppers
 • J.H.J. Verbaan (Interview) (2013, jun 01). Levenslang voor kindermoordenaars. [radio-uitzending]. In De bus. Rotterdam: www.radio1.nl. http://www.nporadio1.nl/
 • J.H.J. Verbaan (Commentary) (2012, aug 01). Editie NL. [televisie-uitzending]. In Editie.nl. Rotterdam: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/meer-humor-de-rechtszaalwww.rtl. http://www.rtlnieuws.nl/editienl/meer-humor-de-rechtszaal

Criminal Law II - Criminal Procedure

Title
Criminal Law II - Criminal Procedure
Year
2020
Year level
bachelor 2, bachelor 2

Criminal Law II - Criminal Procedure

Title
Criminal Law II - Criminal Procedure
Year
2020
Year level
bachelor 2

Research Lab Criminal Procedure

Title
Research Lab Criminal Procedure
Year
2020
Year level
master

SR Updates

Role
Editor in Chief
Start date approval
Sep/2012

Lecturer

University
Erasmus University Rotterdam
School
Erasmus School of Law
Department
Erasmus Centre for Penal Studies
Country
The Netherlands
Telephone
0104081535

Rechtbank Rotterdam

Role
Deputy Judge
Obtained Wage
yes
Start date approval
Jan/2016

University of Curacao

Additional Information
Participation in the Course Verdiepend Materieel Strafrecht
Role
Guest lecturer
Obtained Wage
no
Start date approval
Sep/2016
End date approval
Sep/2017

Opleidingscommissie masters

Additional Information
The 'Opleidingscommissie' advises as well as safeguards the quality of the education-program in the Masters
Role
Chairman
Obtained Wage
no
Start date approval
Nov/2016

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes