mr.drs. (Karel) KH Boonzaaijer

mr.drs. (Karel) KH Boonzaaijer
Lecturer Erasmus School of Law Corporate and Financial Law

More information

Back to overview

Profile

 • Karel Boonzaaijer, Marjolein Nobel & Annika Galle (2018) - Inzicht in de Code Pensioenfondsen - Boom Juridische Uitgevers
 • Karel Boonzaaijer, Annika Galle & K van Middelaar (2017) - Intern toezicht in de pensioensector. Regelgeving en praktijk in transitie - Boom Juridische Uitgevers
 • David Beek, Karel Boonzaaijer, Rutger Doelder, Eva Eijkelenboom, Steven Hijink & L Veld (2016) - Accountantstoezicht, rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen - Boom Juridische Uitgevers

 • Annika Galle & Karel Boonzaaijer (2017) - Intern toezicht pensioensector beweegt met zijn code mee naar governance op maat, maar ruimte voor verbetering blijft - In M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. Van Ees & M. Kaptein, Jaarboek Corporate Governance 2017-2018 (pp. 131-145) - Wolters Kluwer
 • Karel Boonzaaijer (2014) - Rechtsvergelijkend onderzoek Wta - In E.V.A. Eijkelenboom & J.B.S. Hijink, Bouwen aan vertrouwen. Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties ('Wta') (pp. 157-200) - Boom Juridische Uitgevers
 • Karel Boonzaaijer (2012) - (On)gewenste effecten bij incassowetgeving: een rechtseconomische analyse - In W.H. van Boom, M. van Kogelenberg & M. Tuil, Boobytraps, valkuilen en instinkers in het burgerlijk recht (pp. 303-325) - BJU

 • Annika Galle, Karel Boonzaaijer & Marjolein Nobel (2018) - Inzicht in de Code Pensioenfondsen. Naleving boekjaar 2016, standpunten en ervaringen pensioenfondsbestuurders in 2017 - Erasmus School of Law (ESL)
 • Karel Boonzaaijer, Annika Galle & K van Middelaar (2016) - Intern toezicht in de pensioensector. Studie naar (de naleving van) de VITP-Toezichtcode - Erasmus School of Law (ESL)
 • David Beek, Karel Boonzaaijer, Rutger Doelder & Steven Hijink (2015) - Het stelsel van rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen bij het toezicht op accountants(organisaties) - Erasmus School of Law (ESL)

Thesis Master Corporate Law

Year
2021
Course Code
RS118

Researchlab: Commercial law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL46

Corporate Governance and Corporate Litig

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB58

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes