prof.mr.dr. (Martin) MAJM Buijsen

prof.mr.dr. (Martin) MAJM Buijsen
Full professor Erasmus School of Law Health Law 
Full professor Erasmus School of Health Policy & Management Law & Health Care (LHC)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J6-71
Email
buijsen@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • MAJM (Martin) Buijsen (2021) - Euthanasierecht is meer dan de Wtl - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 31 (2), 56-57
 • Martin Buijsen (2020) - Van overeenkomstige toepassing... - Radix, 46 (3), 216-228
 • Martin Buijsen (2020) - Intensive care in tijden van Corona. De rechtvaardige verdeling van een schaars goed - Letsel & Schade, 2020 (4), 5-12
 • Martin Buijsen (2020) - Uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Over voltooide levens en gestapelde ouderdomsaandoeningen - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 30 (3), 84-89
 • Martin Buijsen (2020) - Over levensbeëindiging op verzoek bij gevorderde dementie - Radix. Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift, 2020 (3), 217-228
 • Martin Buijsen (2020) - COVID-19. Wat te doen met vaccinatieweigeraars? - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2020 (3), 146-149
 • Martin Buijsen (2020) - Whose suffering? Comments on M. Brouwer et al. Pediatric Brain Tumors: narrating suffering and end-of-life decision-making - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 29 (3), 346-353 - doi: 10.1017/S0963180120000067
 • Martin Buijsen & W Göttgens (2020) - And what about the pharmacist? On the position and role of the provider of lethal drugs in Dutch euthanasia practice - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 29 (3), 375-385 - doi: 10.1017/S0963180120000109 - [link]
 • Martin Buijsen & Ziyu Liu (2019) - Legal Reflections on the Evolving Role of General Practitioners in China's Primary Care: An Assessment of Regulatory Strategies - Primary health care research & development, 2018 (online), 1-8 - doi: 10.1017/S1463423618000555
 • Martin Buijsen, D Coers, M, de Boer, C Leget & C Hertogh (2019) - Euthanasie bij gevorderde dementie: het DALT-project. De ontwikkeling van een praktische handreiking over euthanasie bij dementie op basis van een schriftelijke wilsverklaring - Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 2019 (april), 1-11
 • Martin Buijsen & W Göttgens (2018) - En de apotheker dan? Over de positie van de verstrekker van euthanatica en levensbeëindiging op verzoek en hup bij zelfdoding - Nederlands Juristenblad (NJB), 2018 (6), 419-422
 • Martin Buijsen (2018) - Waardigheid, autonomie en individualisering. Een mensenrechtelijk perspectief - Radix. Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift, 2018 (4), 344-355
 • Martin Buijsen (2018) - Bespreek verhouding arts en apotheker bij euthanasie - Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162 (1), 43-46 - [link]
 • Martin Buijsen (2018) - A Life Fulfilled. Should there be assisted suicide for those who are done with living? - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 27 (3), 366-375 - doi: 10.107/S0963180117000755
 • Martin Buijsen & L Ziyu (2017) - Reaffirming Individual Responsibility in Distributive Justice: A Case Study of the Chinese Healthcare System - International Journal of Social Science Studies, 5 (4), 14-23 - doi: 10.11114/ijsss.v5i4.2186
 • Martin Buijsen (2017) - Orgaandonatie als grondrechtelijk dilemma - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2017 (2), 48-54
 • Martin Buijsen (2017) - Actieve donorregistratie: mogelijk conflict tussen 2 gelijkwaardige mensenrechten - Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2017 (161:D1418), 41-43 - [link]
 • Martin Buijsen (2016) - Het advies van de commissie Schnabel. De mensenrechtelijke dimensie van het voltooid leven-vraagstuk - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2016 (4), 101-105
 • Martin Buijsen (2016) - Communicating Concerns Reviewing the Review Procedure in Dutch Euthanasia Law - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 25 (3), 395-403 - doi: 10.1017/s0963180116000049
 • Martin Buijsen (2015) - Nederland en het Biogeneeskundeverdrag. Over ondeugdelijke argumenten, menselijke waardigheid en het belang van mensenrechten in biomedisch-ethische vraagstukken - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2015 (3), 78-83
 • Martin Buijsen (2015) - Ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag: kwestie van menselijke waardigheid - Socialisme en Democratie, 2015 (5), 56-63
 • Martin Buijsen (2015) - De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Gemeenten verantwoordelijk voor welzijnszorg - Ars Aequi, 2015 (2), 112-120
 • Andre Exter & Martin Buijsen (2015) - The Impact of Health Care Market Reforms on Health Care Access in The Netherlands - Bioethics, 2015 (3)
 • Martin Buijsen & S van den Hooff (2014) - Healthcare professionals' dilemmas: judging patient's decision making competence in day-to-day care of patients suffering from Korsakoff's syndrome - Medicine, Health Care and Philosophy, 17 (2), 633-640 - doi: 10.1007/s11019-014-9564-y
 • Martin Buijsen (2014) - De Jeugdwet. Jeugdzorg voortaan in handen van gemeenten - Ars Aequi, 2014 (6), 417-425
 • Martin Buijsen (2014) - Een stapje dichter bij een geen-bezwaarsysteen? De Wet op de orgaandonatie gewijzigd - Ars Aequi, 2014 (2), 93-99
 • Martin Buijsen (2014) - Begrip van het beroepsgeheim - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2014 (4), 105-110
 • Martin Buijsen (2013) - Privacy en beroepsgeheim. De deelname van GGZ-instellingen in Veiligheidshuizen - Journaal GGZ en Recht, 2013 (4/5), 121-126
 • Martin Buijsen (2011) - Is de toegang tot de zorg wel voor iedereen gelijk? - Socialisme en Democratie, 68 (5-6), 131-137
 • Martin Buijsen (2011) - Legalisering van stervenshulp na een voltooid leven - Pro Vita Humana, 18 (2), 51-54
 • Martin Buijsen (2011) - Theorie en politiek in het gezondheidsrecht - Pro Vita Humana, 18 (1), 2-4
 • Martin Buijsen (2011) - Nawoord bij "Symboolwetgeving met kwalijke gevolgen. Reactie op artikel 'Openbaarmaking van "lichte" tuchtmaatregelen. Knabbelen aan de autonomie van de hulpverlener?'" - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 21 (4), 106
 • Martin Buijsen (2011) - Openbaarmaking van 'lichte' tuchtmaatregelen. Knabbelen aan de autonomie van de hulpverlener? - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 21 (4), 98-104
 • Martin Buijsen (2011) - De openbaarmaking van niet-beroepsbeperkende maatregelen - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (6), 460-471
 • Martin Buijsen (2011) - En de rechtvaardigheid dan?! Commentaar bij Gen-ethische verlenningen - Liberaal Reveil, 2011 (2), 72-75
 • Martin Buijsen (2010) - Autonomy, Human Dignity, and the Right to healthcare: A Dutch Perspective - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 19 (3), 321-329 - doi: 10.1017/S0963180110000095
 • Martin Buijsen (2010) - Het EVRM in gezondheidsrechtelijke jurisprudentie - Letsel & Schade, 2010, 63-73
 • Martin Buijsen (2010) - Autonomy, Human Dignity and The Right to Health Care. A Dutch Perspective - Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2010 (3), 321-329
 • Martin Buijsen (2009) - Ongelijke behandeling in de Nederlandse gezondheidszorg: te rechtvaardigen of niet? - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (10), 609-614
 • Martin Buijsen (2009) - Teloorgang solidariteit in de zorg dreigt - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2009 (4), 101-103
 • Martin Buijsen (2008) - De geneeskundige behandelrelatie wezenlijk uniek - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2008 (3), 88-93
 • Martin Buijsen (2008) - The meaning of 'Justice' in Health Care - Medicine & Law, 2008 (3), 535-546
 • Martin Buijsen (2008) - Werktitel:reactie op Craig Peterson - Medicine, Health Care and Philosophy, (11), 489-494
 • Martin Buijsen (2008) - Assisted Suicide and Euthanasia A Natural Law Ethics Approach - Medical Health Care and Pilosophy, 11, 1-1
 • Martin Buijsen (2008) - Biolaw in the Netherlands: Recent Developments - Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 1685 (1699), 4
 • Joke Hunfeld, Jan Passchier, Ineke Bolt & Martin Buijsen (2004) - Protect the child from being born: arguments against IVF from heads of the 13 licensed Dutch fertility centres, ethical and legal perspectives - Journal of Reproductive and Infant Psychology, 22 (4), 279-289 - doi: 10.1080/02646830412331298341
 • Martin Buijsen (2000) - The legal significance of clinical guidelines in het Netherlands - Medicine and Law, 19, 181-188
 • Martin Buijsen (1998) - Hedendaags natuurrechtsdenken - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 27 (2), 105-114
 • J Hielkema, Martin Buijsen & FT Charro (1997) - Dialysezorg in een begunstigingsstelsel? Commentaar op een wetsvoorstel inzake de Wet op bijzondere medische verrichtingen - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 21 (6), 331-344
 • Martin Buijsen (1997) - De positivistische zijde van Locke's moraal-filosofische theorie - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 26 (1), 36-53
 • Martin Buijsen (1994) - Bespreking van 'H.L.A. Hart en John Austin' - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 23 (1), 61-80

 • Martin Buijsen (2018) - Zorgfraude & het medisch beroepsgeheim - Nederlands Juristenblad (NJB), 2018 (42), 3133
 • Martin Buijsen (2018) - De relativiteit van evidence-based practice in de zorg - Tijdschrift zorg & recht in de praktijk, 2018 (2), 19-22
 • Martin Buijsen (2018) - Er zijn gewoon te veel diëtisten - Nederlands Tijdschrift voor voeding en diëtetiek, 73 (5), 48-49
 • Martin Buijsen (2017) - Wetgever moet grenzen euthanasiewet vaststellen - Medisch Contact, 2017 (38), 22-23
 • Martin Buijsen (2017) - Geen noodtoestand voor betrokken hulpverleners - juridisch commentaar bij casus Buurvrouwen - ethiek als Tom Poes - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2017 (1), 24-25
 • Martin Buijsen (2017) - Actieve donorregistratie & de rechten van de mens - Tijdschrift zorg & recht in de praktijk, 2017 (1), 11-15
 • Martin Buijsen (2017) - Reactie op 'Wetsvoorstel orgaandonatie onverstandig (P. Fokkink)' - Medisch Contact, 2017 (6), 38-39
 • Martin Buijsen (2017) - Reactie op Wetsvoorstel orgaandonatie onverstandig (P. Fokkink) - Medisch Contact, 2017 (6), 38-39
 • Martin Buijsen (2016) - Levensbeëindiging: de wet, de feiten en de staat - DenkWijzer: studieblad van de ChristenUnie, 16 (2), 24-27
 • Martin Buijsen (2015) - De Wmo 2015: retrogressie en discriminatie? - Nieuwsbrief Johannes Wier Stichting, 2015 (juli), 3-4
 • Martin Buijsen (2015) - Beroepsverbod hoort niet in tuchtrecht - Medisch Contact, 2015 (13), 606-608
 • Martin Buijsen (2015) - Betekenis van het arrest in de zaak Heringa is gering - Nederlands Juristenblad (NJB), 2015 (22), 1478
 • Martin Buijsen (2015) - Market reforms and health care access in the Netherlands - Bioethica Forum. Schweizer Zeitschrift für Biomedizinische Ethik, 2015 (3), 100-101
 • Martin Buijsen (2015) - Nawoord bij Henk ten Have: 'Biomedische ethiek: solidariteit of opportunisme?' - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2015 (3), 85
 • Martin Buijsen (2015) - Naschrift bij Govert den Hartogh: 'Goed dat Nederland het Biogeneeskundeverdrag niet ratificeert' - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2015 (4), 131-132
 • Martin Buijsen (2015) - Naschrift bij kanttekening Govert den Hartogh - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2015 (4), 131-132
 • Martin Buijsen (2014) - Euthanasie in de psychiatrie beter toetsen - Medisch Contact, 69 (35), 1622-1624
 • Martin Buijsen (2014) - Levenseindekliniek beschadigt arts-patiëntrelatie - Medisch Contact, 2014 (42), 2058-2059
 • Martin Buijsen (2013) - Is de prijs van solidariteit in de zorg te hoog? - Me Judice, 2013 (10 januari)
 • Martin Buijsen (2013) - Artsen niet inzetten voor politiewerk - Medisch Contact, 2013 (35), 1718-1719
 • Martin Buijsen & G Korteland (2013) - Gezondheid niet afdwingen met geld - Medisch Contact, 2013 (22), 1178-1180
 • Martin Buijsen (2013) - Zwijgplicht inperken is gevaarlijk - Medisch Contact, 2013 (11), 621-624
 • Martin Buijsen (2012) - Herenakkoord moet meer voor minder bewerkstelligen - ZM Magazine, 1, 22-24
 • Martin Buijsen (2012) - Patiëntenrechten gelden ook online - Medisch Contact, 26, 1608-1610
 • Martin Buijsen (2011) - Persoonlijke gevoelens voor de patient. Rechtvaardigen deze de opzegging van de behandelrelatie door de hulpverlener? - Tijdschrif voor gezondheidszorg en ethiek, 2011 (1), 2-4
 • Martin Buijsen (2011) - Burger verliest invloed op zorglandschap - Medisch Contact, 2011 (40), 2442-2443
 • Martin Buijsen (2010) - De rechtvaardige verdeling van gezondheidszorg - Socialisme en Democratie, 67 (10/11), 61-68
 • Martin Buijsen (2010) - Autonomie en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg - Pro Vita Humana, 17 (1), 12-18
 • Martin Buijsen (2010) - De bijzondere morele status van gezondheidszorg. Over marktwerking, gelijke behandeling en de noodzaak van zeggenschap - Filosofie en Praktijk, (3), 51-64
 • Martin Buijsen (2010) - Autonomie en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg - Pro Vita Humana, 2010 (1), 12-17
 • Martin Buijsen (2010) - De rechtvaardige verdeling van gezondheidszorg - Socialisme en Democratie, 2010 (10/11), 61-68
 • Martin Buijsen (2010) - De bijzondere morele status van gezondheidszorg. Over marktwerking, gelijke behandeling en de noodzaak van zeggenschap - Filosofie en Praktijk, 2009 (3), 51-64
 • Martin Buijsen (2009) - Ook zwarte lijst verdient fair play - Medisch Contact, 64 (28), 1241-1245
 • Martin Buijsen (2009) - Patienten met voorrang? Alleen als het medisch nodig is - Medisch Contact, (23), 1034-1037
 • Martin Buijsen (2009) - College oordeelt over schending van beroepsgeheim door logopedist - Logopedie en Phoniatrie, (81), 210-211
 • Martin Buijsen (2009) - Dubbelzinnigheid in de zorg - Socialisme en Democratie, 66 (9), 6-7
 • Martin Buijsen (2009) - Ongelijke behandeling in de Nederlandse gezondheidszorg: Te rechtvaardigen of niet? - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (10), 609-614
 • Martin Buijsen (2009) - Mening: herverzekeren eigen risico basispolis onrechtvaardig - Economisch-Statistische Berichten, 94 (4567), 540-540
 • Martin Buijsen (2009) - Voorrangszorg is onrechtvaardig - Socialisme en Democratie, 66 (4), 19-25
 • Martin Buijsen (2009) - Verzekering eigen risico is niet solidair - Medisch Contact, 64 (42), 1733-1735
 • Martin Buijsen (2009) - College oordeelt over logopedist die vertrouwenspersoon toegang tot gesprek weigert - Logopedie en Phoniatrie, 81 (9), 283-284
 • Martin Buijsen (2009) - IVF. Niet-medische vragen voor de dokter - Pro Vita Humana, 16 (3), 45-49
 • Martin Buijsen (2009) - Noot bij de uitspraak van het College van Toezicht NVLF van 12 november 2008 - Logopedie en Phoniatrie, 81, 210-211
 • Martin Buijsen (2009) - Twijfelachtig vonnis Centraal Tuchtcollege - Journaal Privacy Gezondheidszorg, 2009 (2), 26-29
 • Martin Buijsen (2009) - Kanttekeningen bij zwarte lijsten in de zorg - Journaal Privacy Gezondheidszorg, 10 (5), 90-93
 • Martin Buijsen (2009) - Twijfelachtig vonnis Centraal Tuchtcollege - Journaal Privacy Gezondheidszorg, 10 (2), 26-29
 • Martin Buijsen (2009) - Alleen voorrang als het medisch moet - Medisch Contact, 64 (23), 1034-1037
 • Martin Buijsen (2009) - Teloorgang solidariteit in de zorg dreigt - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 19 (4), 101-103
 • Martin Buijsen (2009) - Zwarte lijsten in de gezondheidszorg-vergeet de waarborgen niet! - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (24), 1508-1511
 • Martin Buijsen (2009) - IVF. Niet-medische vragen voor de dokter - Pro Vita Humana, 2009 (43), 45-48
 • Martin Buijsen (2009) - Herverkeren eigen risico basispolis onrechtvaardig - Economisch-Statistische Berichten, 94 (4567), 540
 • Martin Buijsen (2009) - Patiënten met voorrang? Alleen als het medisch nodig is - Medisch Contact, 2009 (23), 1034-1037
 • Martin Buijsen (2009) - Verzekering eigen risico is niet solidair - Medisch Contact, 2009 (42), 1733-1735
 • Martin Buijsen (2009) - Kanttekeningen bij zwarte lijsten in de zorg - Journaal Privacy Gezondheidszorg, 2009 (10), 90-93
 • Martin Buijsen (2009) - Zwarte lijsten voor dokters. Vergeet de waarborgen niet! - Nederlands Juristenblad (NJB), 2009 (4), 1508-1511
 • Martin Buijsen (2009) - College oordeelt over schending van beroepsgeheim door logopedist - Logopedie en Phoniatrie, 2009 (6), 210-211
 • Martin Buijsen (2009) - Verdere uitholling van het zorgstelsel dreigt - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (32), 2061-2064
 • Martin Buijsen (2009) - College oordeelt over logopedist die vertrouwenspersoon toegang tot gesprek weigert - Logopedie en Phoniatrie, 2009 (9), 283-284
 • Martin Buijsen (2008) - Wanprestatie en opzegging in de hulpverlening - Journaal Privacy Gezondheidszorg, 9 (5), 111-115
 • Martin Buijsen (2008) - De geneeskundige behandelrelatie: wezenlijk uniek - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 18 (3), 83-88
 • Martin Buijsen (2008) - Autonomie, waardigheid en het recht op gezondheidszorg in vraagstukken rondom het levenseinde - Pro Vita Humana, 15 (3), 70-75
 • Martin Buijsen (2008) - RVZ-advies ondoordacht. Arts moet ook onwillige patiënten blijven behandelen - Medisch Contact, 2008 (17), 730-732
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2008) - Een gemiste kans. Het kabinetsstandpunt inzake orgaandonatie - Journaal Privacy Gezondheidszorg, 9 (8), 195-199
 • Martin Buijsen (2008) - Het recht op zorg is een mensenrecht - Hoe staatspaternalisme leidt tot discriminatie. - Socialisme en Democratie, 65 (5), 14-19
 • Martin Buijsen (2008) - Orgaandonatie & menselijke waardigheid - Pro Vita Humana, 15 (2), 29-36
 • Martin Buijsen (2008) - RVZ-plan ondoordacht - Medisch Contact, 63 (17), 730-732
 • Martin Buijsen (2008) - Goed patiëntschap volgens de RVZ. Een slecht idee - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 32 (5), 328-337
 • Martin Buijsen (2008) - Orgaandonatie & menselijke waardigheid - Pro Vita Humana, 2008 (2), 29-35
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2008) - Het kabinetsstandpunt masterplan orgaandonatie kritisch bezien - Zorg & Financiering, 8, 26-34
 • Martin Buijsen (2008) - Orgaandonatie: kies voor solidariteit - Socialisme en Democratie, 2008 (11), 5-6
 • Martin Buijsen (2008) - Orgaandonatie: kies voor solidariteit - Socialisme en Democratie, 65 (11), 5-6
 • Martin Buijsen (2008) - Het nieuwe zorgstelsel en het recht op gezondheid - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 13, 1-19
 • Martin Buijsen & JEM Akveld (2008) - Het kabinetsstandpunt Masterplan Orgaandonatie kritisch bezien - Zorg & Financiering, 2008 (8), 26-35
 • Martin Buijsen (2008) - Autonomie, waardigheid en het recht op recht op gezondheidszorg in vraagstukken rondom het levenseinde - Pro Vita Humana, 2008 (3), 70-75
 • Martin Buijsen & JEM Akveld (2008) - Een gemiste kans. Het kabinetsstandpunt inzake orgaandonatie - Journaal Privacy Gezondheidszorg, 2008 (8), 195-199
 • Martin Buijsen (2008) - Goed patiëntschap volgens de RVZ: een slecht idee - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2008 (5), 328-336
 • Martin Buijsen (2008) - Het nieuwe zorgstelsel. Ongelijkheid en uitsluiting - Nieuwsbrief Johannes Wier Stichting, 2008 (juni), 3-5
 • Martin Buijsen (2008) - Wanprestatie en opzegging in de hulpverlening - Journaal Privacy Gezondheidszorg, 2008 (5), 111-115
 • Martin Buijsen (2008) - Het recht op zorg is een mensenrecht. Hoe staatspaternalisme tot discriminatie leidt - Socialisme en Democratie, 2008 (5), 15-19
 • Martin Buijsen (2007) - Verdere decriminalisering euthanasie ongewenst - Nederlands Juristenblad (NJB), 32, 2027-2028
 • Martin Buijsen (2007) - De Euthanasieweg geevalueerd: enkele kritische kanttekeningen - Ars Aequi, 56 (9), 669-672
 • Martin Buijsen (2007) - De euthanasieweg geevalueerd - Journaal Privacy Gezondheidszorg, 8, 107-109
 • Martin Buijsen (2007) - De evaluatie van de Euthanasieweg: een verkapt pleidooi voor normalisering van de euthanasiepraktijk - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 17 (4), 94-98
 • Martin Buijsen (2007) - Werken aan de werkelijkheid Imagocampagne: nee Imagocampagnes voor de zorg zijn weggegooid geld. Het gaat om tevredenheid van verpleegkundigen - Nursing, 13, 18-18
 • Martin Buijsen (2007) - De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht - Pro Vita Humana, 3, 60-64
 • Martin Buijsen (2007) - Centrale vraagstukken in de bioethiek - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 17 (4), 127-128
 • Martin Buijsen (2007) - Esther Pans, De normatieve grondslagen van het Nederlandse euthanasierecht - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 168 (2), 72-75
 • Martin Buijsen (2006) - De betekenis van gelijkheid en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg: de Zorgverzekeringswet rechtfilosofisch bezien - Het Financiële Dagblad, 609-613
 • Martin Buijsen (2006) - Bij gelijke kwaliteit goedkoopste medicijn - Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad
 • Martin Buijsen & Andre Exter (2006) - Ongelijke behandeling in de gezondheidszorg - Katholiek Nieuwsblad, 6-6
 • Martin Buijsen & Andre Exter (2006) - Gelijkheid in de zorg verdient aandacht - Reformatorisch Dagblad, 11-11
 • Andre Exter & Martin Buijsen (2006) - Gelijke toegang tot zorg onder druk - Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad
 • Martin Buijsen (2006) - De handigste verzekeraars dringen voor wachtlijsten - Trouw
 • A Kant & Martin Buijsen (2006) - Niemand wil dikke bult-zorg - De Volkskrant
 • Martin Buijsen (2006) - Met nieuwe zorgstelsel is wonder van beschaving ten grave gedragen - De Volkskrant
 • Martin Buijsen (2006) - Impliciete keuzes & verhulde waardeoordelen: het kabinetsvoorstel Actieve levensbeëindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen - Pro Vita Humana, 13 (3), 5-12
 • Martin Buijsen (2006) - Commentaar bij B.J.P. Crul, euthanasie moet uitzondering zijn - Pro Vita Humana, 13, 29-31
 • Martin Buijsen (2006) - Een HIV seropositief paar verzoekt om IVF - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 16 (4), 118-121
 • Martin Buijsen (2006) - Gebrekkige communicatie door hulpverleners - Pro Vita Humana, 13, 37-38
 • Martin Buijsen (2006) - Levensbeëindiging bij gehandicapte pasgeborenen. Strijdig met het non-discriminatiebeginsel? - Pro Vita Humana, 13 (6), 150-154
 • Martin Buijsen (2006) - Het kabinetsvoorstel Actieve levensbeëindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen - Journaal Privacy Gezondheidszorg, 13 (6), 151-154
 • Martin Buijsen (2006) - J.H.H.M. Dorscheidt, Levensbeeindiging bij gehandicapte pasgeborenen. Strijdig met het non-discriminatiebeginsel? - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 6, 281-285
 • Martin Buijsen (2006) - Onduidelijkheid in de Wet BIG - MedNet Magazine, 3 (22), 9-9
 • Martin Buijsen (2006) - Dr.dr. R.W.M Giard, Aansprakelijkheid van artsen - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 167 (1), 23-26
 • Martin Buijsen (2006) - S. Fleischacker, A Short History of Distributive Justice - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 35 (1), 75-82
 • Martin Buijsen (2005) - Solidariteit in de zorg op de helling - Pro Vita Humana, 12 (5), 123-128
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2005) - Ziekenhuisdirecteur mist beroepsopleiding - ZorgVisie (Maarssen), 35, 21
 • Martin Buijsen (2005) - Voor alle duidelijkheid: euthanasie is geen recht - Pro Vita Humana, (2), 59
 • Martin Buijsen & Andre Exter (2005) - Verandering donorregistratiesysteem onvermijdelijk - Pro Vita Humana, (2), 58
 • Martin Buijsen (2005) - Over Nederlandse romantiek en Europese bedaagdheid. Het denken over euthanasie - Pro Vita Humana, 12 (6), 158-164
 • Martin Buijsen (2005) - Toewijzing wrongful life-vordering door Hoge Raad - Pro Vita Humana, 12 (3), 74-76
 • Martin Buijsen (2005) - Nieuw zorgstelsel een feit - Pro Vita Humana, 12 (5), 121-122
 • Martin Buijsen (2005) - NVVE claimt rechtsplicht euthanasie - Pro Vita Humana, 2, 60-61
 • Martin Buijsen (2005) - Upendra Baxi, the futere of human rights - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 34, 220-221
 • Martin Buijsen (2005) - Hoge raad doet consequente uitspraak in zaak Kelly - Tijdschrift voor Verloskundigen, 30 (6), 946-948
 • Martin Buijsen (2005) - Solidariteit en de rechtvaardigheid in de gezondheidszorg - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 15 (2), 34-38
 • Martin Buijsen & Andre Exter (2005) - Keuze voor solidariteit. Kanttekening bij het voorstel Zorgverzekeringswet - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 29, 111-117
 • Martin Buijsen (2005) - Leven in een claimcultuur: wie is er bang voor Amerikaanse toestanden? - Nederlands Juristenblad (NJB), 80, 829-877
 • Martin Buijsen (2005) - Solidariteit, rechtvaardigheid en de zorg om gezondheid - Filosofie en Praktijk, 26, 5-18
 • Martin Buijsen (2005) - De betekenis van solidariteit in de gezondheidszorg - TSG, 6, 325-326
 • Martin Buijsen (2005) - Wrongful live-vordering gehonoreerd: Hoge raad doet consequente uitspraak in zaak Kelly - Medisch Contact, 60, 946-947
 • Martin Buijsen (2004) - Arrest Hoge Raad in de zaak Van Ooijen - Pro Vita Humana, 6, 146-146
 • Martin Buijsen (2004) - De januskop van de rechtvaardigheid: Solidariteitsprincipe bij orgaandonatie is geen optie - Medisch Contact, 20, 826-828
 • Martin Buijsen (2004) - Solidariteit en rechtvaardigheid in de zorg - Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 1, 1-1
 • Martin Buijsen (2004) - Autonomie in het gezondheidsrecht - Ars Aequi, 6, 425-429
 • Martin Buijsen (2004) - Een geen-bezwaarsysteem voor post mortem orgaandonatie: een kwestie van principe - Ars Aequi, 1, 22-27
 • Martin Buijsen (2004) - Orgaandonatie - nawoord - Pro Vita Humana, 4, 92-93
 • Martin Buijsen (2004) - Reactie op het NAV-standpunt inzake orgaandonatie - Pro Vita Humana, 2, 66-68
 • Martin Buijsen (2004) - De keuze voor een geen-bezwaarsysteem: een kwestie van principe - Pro Vita Humana, 1, 1-1
 • Martin Buijsen (2004) - Tuchtrechtelijke afdoening van authanasiefouten: een goed idee? - Pro Vita Humana, 4, 112-113
 • Martin Buijsen (2004) - No-claim teruggaaf in de zorg: onrecht en onzin - Pro Vita Humana, 3, 85-86
 • Martin Buijsen (2004) - Reactie op S.Matthijsen - Pro Vita Humana, 4, 119-120
 • Martin Buijsen (2004) - Toetsing van levensbeëindiging bij pasgeborenen - Pro Vita Humana, 6, 138-139
 • Martin Buijsen (2004) - De Wet bijzondere opnemingen in ziekenhuizen - Consumentenboek Gezondheidszorg, 39-57
 • Martin Buijsen (2004) - Ethiek en diagnostiek. Verslag van een symposium - Pro Vita Humana, 6, 140-141
 • Martin Buijsen (2004) - Antwoord op vragen van Dr. Th.A.M. van der Horst - Pro Vita Humana, 3, 89-91
 • Martin Buijsen & Andre Exter (2003) - Systeem orgaandonatie staat volop ter discussie - Reformatorisch Dagblad, 1-1
 • Martin Buijsen & Andre Exter (2003) - Eigenschuld speelt geen rol in de gezondheidszorg - NRC, 1-1
 • Werner Brouwer, Martin Buijsen & FFH Rutten (2003) - Meer zorg voor minder geld kan nog steeds - Trouw, 1-1
 • Martin Buijsen (2003) - Straf voor doden zonder verzoek niet symbolisch - Trouw, 1-1
 • Martin Buijsen (2003) - Euthanasiewet blijkt al na jaar mislukking - Unknown, 1-1
 • Martin Buijsen (2003) - Een jurist over "Kelly" - Katholiek Nieuwsblad, 1-1
 • Martin Buijsen (2003) - Verloskundige niet schuldig aan Kelly's handicap - Trouw, 1-1
 • Martin Buijsen (2003) - D.D. Raphael, concepts of Justice - Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 32, 183-184
 • Martin Buijsen (2003) - Zelfdodingsconsulent veroordeeld - Pro Vita Humana, 10, 177-178
 • Martin Buijsen (2003) - De zaak Van Oijen: exemplarisch voor de euthanasiediscussie? - Pro Vita Humana, 10, 129-130
 • Martin Buijsen (2003) - Beslissingen omtrent leven en dood: de zaak van Jodie en Mary - Pro Vita Humana, 10, 140-143
 • Martin Buijsen (2003) - De waakhond blijft alert - Medisch Contact, 58, 800-802
 • Martin Buijsen (2003) - Euthanasiewetgeving faalt - Pro Vita Humana, 10, 84-85
 • Martin Buijsen (2003) - De rechtspositie van gewetensbezwaarden in de gezondheidszorg - Pro Vita Humana, 10, 97-101
 • Martin Buijsen (2003) - Waardigheid, gezondheid en orgaandonatie - Pro Vita Humana, 10, 89-92
 • Martin Buijsen (2003) - Wrongful life: de zaak Kelly - Pro Vita Humana, 10, 102-104
 • Martin Buijsen (2003) - Mededinging in de gezondheidszorg - Nederlands Juristenblad (NJB), 78, 675-677
 • Werner Brouwer, Martin Buijsen & FFH Rutten (2003) - Op naar een nationaal instituut voor effectiviteit en doelmatigheid in de zorg - TSG, 81, 293-296
 • Martin Buijsen (2003) - Goed en kwaad buiten het recht: de zaak van Jodie en Mary Ars - Ars Aequi, 52, 919-923
 • Martin Buijsen (2002) - Weinig ruimte voor Nederlandse euthanasiewet - Reformatorisch Dagblad, 1-1
 • Martin Buijsen (2002) - Beroepsgeheim en bedrijfsgeneeskundig belang - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 339-340
 • Martin Buijsen (2002) - Het recht op hulp bij voortplanting - Nemesis. Tijdschrift over Vrouwen en Recht, 5, 136-143
 • Martin Buijsen (2002) - Het absolute recht op inzage en afschrift - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 365-366
 • Martin Buijsen (2002) - Onrechtmatige daad door pseudotherapeut - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 176-177
 • Martin Buijsen (2002) - In defense of natural law - Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 31, 75-80
 • Martin Buijsen (2002) - Een gerichte onderzoeksagenda - Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 31, 93-96
 • Martin Buijsen (2002) - De betekenis van Pretty v. Ver. Koninkrijk voor de Ned. Euthanasiepraktijk - Pro Vita Humana, 9, 69-72
 • Martin Buijsen (2002) - De betekenis van Pretty v. Ver. Koninkrijk voor de Ned. Euthanasiepraktijk.. - Nederlands Juristenblad (NJB), 24, 1151-1153
 • Martin Buijsen (2002) - Reacties. Naschrift - Nederlands Juristenblad (NJB), 77, 1900-1900
 • Martin Buijsen (2002) - Toezicht op reclame voor geneesmiddelen - Nederlands Juristenblad (NJB), 43, 2147-2147
 • Martin Buijsen (2002) - Geen recht op een zachte dood - Medisch Contact, 57, 32-33
 • Martin Buijsen (2002) - Ned.Wet op orgaandonatie een succes? - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 206-207
 • Martin Buijsen (2002) - De selectieve omgang met WMA-standpunten door de KNMG - Pro Vita Humana, 6, 170-171
 • Martin Buijsen (2002) - Het recht op zelfdoding: de pil van Drion en de rechten van de mens - Pro Vita Humana, 9, 119-123
 • Martin Buijsen (2002) - De zaak-Brongersma - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 32-33
 • Martin Buijsen (2002) - Crisistoezicht in de gezondheidszorg - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 56-57
 • Martin Buijsen & JEM Akveld (2002) - Behandelingsovereenkomst met agressieve patient - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 88-90
 • Martin Buijsen & JEM Akveld (2002) - Onzorgvuldige hulp bij zelfdoding - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 239-241
 • Martin Buijsen & JEM Akveld (2002) - Doorleververbod intramurale geneesmiddelen ongeoorloofd - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 264-266
 • Martin Buijsen & JEM Akveld (2002) - Rechtspraak. Gebrekkige verzuimbegeleiding - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 301-303
 • Martin Buijsen & JEM Akveld (2002) - Pas op voor win-win-situaties - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 265-266
 • Werner Brouwer, AHE Koolman & Martin Buijsen (2002) - Grenzeloos informeren - Medisch Contact, 57 (39), 737-740
 • Martin Buijsen & HEGM (Herbert) Hermans (2002) - Mededinging in de gezondheidszorg: recente ontwikkelingen - Zorg & Financiering, 1, 163-164
 • Peter Dohmen, HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2002) - Europese aanbesteding door ziekenfondsen en ziekenhuizen-actuele ontwikkelingen - Zorg & Financiering, 6, 9-23
 • Martin Buijsen (2002) - Samenloop van shock- en affectieschade - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 17, 127-128
 • Martin Buijsen (2001) - Naschrift: euthanasiewet - Nederlands Juristenblad (NJB), 30, 1428-1429
 • Martin Buijsen (2001) - De onrechtmatigheid van de euthanasiewet - Medisch Contact, 56 (45), 1662-1664
 • Martin Buijsen (2001) - Euthanasiewet & artikel 2 EVRM - Nederlands Juristenblad (NJB), 23, 1082-1083
 • Martin Buijsen (2001) - De zaak- Brongersma - Pro Vita Humana, 5/6, 170-171
 • Martin Buijsen & JEM Akveld (2001) - Wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (10), 284-285
 • Martin Buijsen (2001) - Reacties euthanasiewet - Nederlands Juristenblad (NJB), 30, 1428-1429
 • Martin Buijsen (2001) - De strafrechtelijke opvang van verslaafden (SOV) - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 7/8, 218-219
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2001) - De Richtlijn toetsingsprocedure multicenteronderzoek een verbetering ten goede? - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (3), 90-91
 • Martin Buijsen (2001) - Jurisprudentie: In tijden van griep - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16, 164-165
 • Martin Buijsen (2001) - Gunstbetoning door geneesmiddelenfabrikanten - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16, 125-126
 • Martin Buijsen (2001) - 'Kwaliteit van leven' als maatstaf bij beslissingen rond het levenseinde: de zaak - Brongersma - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1, 1-6
 • Martin Buijsen (2001) - De richtlijn toetsingsprocedure multicenter-onderzoek een verbetering ten goede? - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16, 90-91
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2001) - De toekomst van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 12, 349-352
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2001) - Gezondheidsrecht: jurisprudentie - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 5, 164-165
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2001) - Toestemming ziekenfonds voor geneeskundige hulp in het buitenland - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (9), 246-248
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2001) - Concurrentiebeperking in de huisartsenzorg - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16, 186-187
 • H Rosendal, WT van Beekum, ABWM Quak, JEM Akveld, JTA van Maurik, Martin Buijsen & GCJM Cleophas (2001) - De Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV): waardevol, maar onbenut - Zorg & Verzekering, 9 (10), 881-892
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2001) - De toekomst van het tuchtrecht voor de gezondheidszorg - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (12), 349-352
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2001) - Mensenrechten en de Nederlandse gezondheidszorg - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (11), 312-315
 • Martin Buijsen (2001) - Kroniek: nogmaals; euthanasiewet & artikel 2 EVRM - Pro Vita Humana, 4, 131-134
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2001) - Actueel Gezondheidsrecht Jurisprudentie - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (5), 164-165
 • Martin Buijsen & Ernst Hulst (2000) - Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij wet geregeld - Pro Vita. Kwartaalblad van de Juristenvereniging Pro Vita, 5, 139-146
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2000) - Aanbesteding van medischspecialistische zorg - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 10, 286-292
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2000) - Rechtsbescherming bij aanbesteding; belangenverstrengeling uit den boze - ZorgVisie (Maarssen), 6, 33-36
 • Martin Buijsen (2000) - Jeremy Bentham en de wetenschap van het recht - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 29 (2), 132-149
 • Martin Buijsen (2000) - Kanttekeningen bij een commentaar - Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 20 (1), 34-39
 • Martin Buijsen (2000) - Schade door gebrekkige medische protocollen - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2, 57-62
 • Martin Buijsen (2000) - Niet de CCMO, de minister! - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 4, 227-228
 • Martin Buijsen (2000) - Kanttekeningen bij een commentaar - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 20 (1), 74-79
 • Martin Buijsen (2000) - De gevolgen van de vierde tranche Awb voor het gezondheidsrecht - Nederlands Juristenblad (NJB), 24, 1209-1214
 • Martin Buijsen (2000) - De gevolgen van de vierde tranche Awb voor het gezondheidsrecht - Nederlands Juristenblad (NJB), (24), 1209-1214
 • Martin Buijsen (2000) - Richtsnoeren voor artsen: hun toepassing in de rechtspraak - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1, 19-33
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2000) - Rechtsbescherming bij aanbesteding; belangenverstrengeling uit den boze - ZorgVisie (Maarssen), (6), 33-35
 • Martin Buijsen (2000) - Richtsnoeren voor artsen: hun toepassing in de rechtspraak - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 24 (1), 19-32
 • Martin Buijsen (2000) - Schade door gebrekkige medische protocollen - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), (2), 57-62
 • Martin Buijsen (1999) - Aan de grenzen van het recht: het drugs informatie- en monitoring systeem - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (2), 86-95
 • Martin Buijsen (1999) - Nieuwe wetgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen - Zorg & Verzekering, 7 (10/11), 593-597
 • Martin Buijsen (1999) - Aan de grenzen van het recht: het Drugs Informatie- en Monitoring Systeem - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 23 (2), 86-95
 • Martin Buijsen (1999) - Nieuwe wetgeving voor medisch- wetenschappelijk onderzoek met mensen - Zorg & Verzekering, 7 (9), 593-599
 • Martin Buijsen & E van Leeuwen (1999) - De deskundigheid van medisch-ethische toetsingscommissies - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (4), 221-232
 • Martin Buijsen (1999) - Hedendaags natuurrechtsdenken - Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 27 (2), 105-113
 • Martin Buijsen (1993) - Het Gezag van het Recht - Unknown, 4-9

 • Andre Exter & Martin Buijsen (2013) - Medical Law The Netherlands - Kluwer Law International
 • Andre Exter & Martin Buijsen (2012) - Rationing Health Care. Hard Choices and Unavoidable Trade-offs - Maklu
 • Andre Exter, Martin Buijsen & HEGM (Herbert) Hermans (2006) - The Netherlands - Kluwer Law International
 • Martin Buijsen (1996) - Thomas van Aquino. Over de Wet (Summa Theologica I-II, qq 90-97) - Ambo

 • Martin Buijsen (2016) - Wat te denken? Wat te doen? Opstellen over ethiek, recht en gezondheidszorg? - Damon
 • Martin Buijsen & HEGM (Herbert) Hermans (2014) - Recht en gezondheidszorg - Elsevier
 • Martin Buijsen (2012) - Wetgeving gezondheidszorg (2e geheel herziene uitgave) - Maklu
 • Martin Buijsen (2010) - Kwaliteitsregulering in de gezondheidszorg - Euroforum
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2010) - Recht en Gezondheidszorg - Elsevier gezondheidszorg
 • Martin Buijsen (2009) - Bijzondere patiëntenrechten in de gezondheidszorg - Euroforum
 • Martin Buijsen (2009) - Wetgeving gezondheidszorg - Maklu
 • Martin Buijsen (2009) - Rechtshandhaving in de gezondheidszorg - Euroforum
 • Martin Buijsen (2009) - Bijzondere patiëntenrechten in de gezondheidszorg (2e herziene druk) - Euroforum
 • Martin Buijsen (2009) - Inleiding gezondheidsrecht (2e herziene druk) - Euroforum
 • Martin Buijsen (2009) - Rechtshandhaving in de gezondheidszorg - Euroforum
 • Martin Buijsen (2009) - Kwaliteitsregulering in de gezondheidszorg - Euroforum
 • Martin Buijsen (2009) - Wetgeving Gezondheidszorg - Maklu
 • Martin Buijsen (2008) - Thomas van Aquino Over de Wet - Meinema
 • Martin Buijsen (2007) - Wet- en regelgeving in de zorg. Bijzondere patientenrechten in de gezondheidszorg - SBO
 • Martin Buijsen (2007) - Wet- en regelgeving in de zorg Inleiding gezondheidsrecht - SBO
 • Martin Buijsen (2007) - Wet- en regelgeving in de zorg - SBO
 • Martin Buijsen (2007) - Wet- en regelgeving in de zorg Rechtshandhaving in de gezondheidszorg - SBO
 • Martin Buijsen & HEGM (Herbert) Hermans (2006) - Onrechtmatig Leven: opstellen naar aanleiding van baby Kelly. Inleiding - Thijmgenootschap
 • Martin Buijsen & Andre Exter (2006) - Gezondheidszorg Het recht op gelijke toegang - Uitgeverij Van Gennep
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2006) - Recht en gezondheidszorg - Elsevier gezondheidszorg
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2000) - Aanbesteding in de gezondheidszorg - Elsevier gezondheidszorg

 • Martin Buijsen (2016) - Compendium van het gezondheidsrecht - Ars Aequi
 • Martin Buijsen (2014) - Wetgeving gezondheidszorg - Maklu
 • Martin Buijsen & HEGM (Herbert) Hermans (2010) - Recht en gezondheidszorg (2e, geheel herziene, druk) - Elsevier gezondheidszorg

 • E de Jong & Martin Buijsen (2005) - Solidariteit onder druk? Over de grens tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid - Valkhof Pers
 • Martin Buijsen, M Dosljak & Andre Exter (2002) - Europe and its impact on National Health Care Systems, Yearbook 2001-2002. European Centre for Advanced Legal Studies in Health Care - Erasmus University Press
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2000) - Aanbesteding in de gezondheidszorg - Elsevier gezondheidszorg

 • Martin Buijsen (2010) - Boekbespreking 'Hij had beter dood kunnen zijn' - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2010, 36
 • Martin Buijsen (2010) - Book review 'Just Caring' - Medicine, Health Care and Philosophy, 2010, 97-98
 • Martin Buijsen (2010) - Boekbespreking 'Persoon en lichaam in het recht' - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2010, 144-147
 • Martin Buijsen (2010) - Boekbespreking 'Persoon en lichaam in het recht' - Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2010, 179-183
 • Martin Buijsen (2009) - Bespreking van 'Social Justice. The Moral Foundations of Public Health and Health Policy.' - Medical Health Care and Pilosophy, (12), 363-368
 • Martin Buijsen (2009) - Just Caring. Health care rationing and democratic deliberation. - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 123-123
 • Martin Buijsen (2009) - Just Caring. Health care rationing and democratic deliberation. - Medicine, Health Care and Philosophy, 123-123
 • Martin Buijsen (2009) - Boekbespreking 'Afscheid van vrijblijvendheid' - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2009, 53-55
 • Martin Buijsen (2009) - Book review 'Social Justice:The moral foundations of public health and health policy' - Medicine, Health Care and Philosophy, 2009, 365-366
 • Martin Buijsen (2009) - Book review 'Just Caring' - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2009, 123
 • Martin Buijsen (2008) - Book review 'Assisted Suicide and Euthanasia' - Medicine, Health Care and Philosophy, 2008, 492

 • Martin Buijsen (2015) - Boekbespreking 'Privacy in de zorg' - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2015, 68
 • Martin Buijsen (2010) - B.C. van Beers, persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 171, 144-147
 • Martin Buijsen (2010) - B.C. van Beers, persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie - Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 39, 179-183
 • Martin Buijsen (2009) - Hij had beter dood kunnen zijn. Oordelen over andermans leven. - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 20, 36-36
 • Martin Buijsen (2009) - Tijd voor reflectie. Praktische ethiek om psychiatrie en rehabilitatie - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 19, 123-123
 • Martin Buijsen (2009) - Afscheid van de vrijblijvendheid: een welkome proeve van systematische filosofie - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 19, 53-55
 • Martin Buijsen (2008) - Book review 'New Pathways for European Bioethics' - TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 2008, 127-128

 • Martin Buijsen (2013) - Naleving van de beroepscode voor logopedie en foniatrie - Logopedie en Phoniatrie, 2013 (11), 32

 • Martin Buijsen (2020) - Abortus in Nederland. Juridische aspecten - In Th. Boer, E. van Hoek & D. Mul, Geboren, niet gemaakt. Reflecties op het levensbegin (pp. 100-122) - Buijten & Schipperheijn
 • Martin Buijsen (2020) - Completed lives and the accumulation of age-related complaints. A new trend in Dutch euthanasia practice - In J.M. Puyol Montero, New Challenges for Law: Studies on the Dignity of Life Studies on Life and Human Dignity (pp. 219-244) - Tirant lo Blanch
 • Martin Buijsen (2018) - eHealth: Its Impact on Patients’ Rights and Medical Confidentiality - In E. Symeonidou-Kastanidou, M. Milapidou & K. Kipouridou, Medicine, the Law and the Internet (pp. 83-93) - Nomiki Bibliothiki
 • Martin Buijsen (2017) - Human dignity and the Concept of Health Law - In A. den Exter, European Health Law (pp. 3-24) - Maklu
 • Martin Buijsen (2017) - Euthanasia: law & practice in the Netherlands - In J.M. Puyol Montero, Studies on Lief and Human Dignity/Estudios sobre la vida y la dignidad humana. Seminarios en la universidad de Harvard 24-26 de septiembre de 2015 (pp. 203-225) - Tirant lo Blanch
 • Martin Buijsen (2016) - Euthanasia: law & practice in the Netherlands - In J.M. Puyol Montero, Studies on Life and Human Dignity/Estudios sobre la vida y la dignidad humana (Seminarios en la universidad de Harvard 24-26 septiembre de 2015) (pp. 241-263) - Tirant lo Blanch
 • Martin Buijsen (2016) - Schaarse middelen, rechtvaardige gezondheidszorg - In Th. Wobbes & M. van den Muijsenbergh, De euro in de wachtkamer. Geld speelt wel een rol (pp. 129-145) - Valkhof Pers
 • Martin Buijsen (2012) - The Special Moral Status of Health Care. On market forces, equal treatment, and having a say. - In A.P. den Exter & M.A.J.M. Buijsen, Rationing of Health Care (pp. 197-208) - Maklu
 • Martin Buijsen (2011) - Ongrijpbare waardigheid. Kanttekeningen bij een fundamenteel rechtsbegrip - In M.-C. Foblets, M. Hildebrandt & J. Steenbergen, Liber Amicorum Rene Foque (pp. 519-533) - Larcier
 • Martin Buijsen (2010) - Kwaliteitsregulering - In H.E.G.M. Hermans & M.A.J.M. Buijsen, Recht en gezondheidszorg (2e, geheel herziene, druk) (pp. 179-226) - Elsevier gezondheidszorg
 • Martin Buijsen (2010) - Rechtshandhaving in de gezondheidszorg - In H.E.G.M. Hermans & M.A.J.M. Buijsen, Recht en gezondheidszorg (pp. 593-617) - Elsevier gezondheidszorg
 • Martin Buijsen (2010) - Inleiding (gezondheidsrecht) - In H.E.G.M. Hermans & M.A.J.M. Buijsen, Recht en gezondheidszorg (2e, geheel herziene, druk) (pp. 23-57) - Elsevier gezondheidszorg
 • Martin Buijsen (2009) - Equality and the Right to Health Care - In A.P. den Exter, Human Rights and Biomedicine (pp. 69-86) - Maklu
 • Martin Buijsen & Andre Exter (2009) - Equality and the Right to Health Care - In Human Rights and Biomedicine (pp. 69-4) - Maklu
 • Martin Buijsen (2008) - Over artsen en hun autonomie - In Vincent Kirkels, Oude idealen in de nieuwe zorgmarkt (pp. 24-52) - Valkhof Pers
 • Martin Buijsen (2008) - The meaning of 'Justice' and 'Solidarity' in Health Care - In A.P. den Exter, International Health Law. Solidarity and Justic in Health Care (pp. 51-61) - Maklu
 • Martin Buijsen (2008) - The meaning of 'justice' in health care - In A.P. dr Exter, International Health Law (pp. 535-546) - Maklu
 • Martin Buijsen (2008) - The meaning of 'Justice' and 'Solidarity' in Health Care - In A.P. den Exter, International Health Law - Maklu
 • Martin Buijsen (2005) - Le precedent hollandais: l'euthanasie sous controle? - In B Ars & E Montero, Eutanasia les enjeux du debat
 • Martin Buijsen (2005) - Eutanasia nei paesi bassi. Legislazione Nazionale & Diritto Internazionale - In B Ars, Eutanasia Sofferenza & Dignita Al Crepuscolo Della Vita
 • Martin Buijsen (2004) - Euthanasia in the Netherlands: nat2004ional legislation and international law - In E Montero & B Ars, Suffering and dignity in the twilight of life (pp. 87-112) - Kugler Publications
 • Martin Buijsen (1999) - Aquinas: Moral, Political, and Legal Theory - In J. Finnis, - - Oxford University Press
 • Martin Buijsen (1999) - Current Legal Problems - In M. Freeman, - - Oxford University Press
 • Martin Buijsen (1998) - The Benifit of Anothers Pains - In G. van Donselaar, - - Leopold/Elzinga

 • Martin Buijsen (2015) - New reproductive technologies and the European fertiliy market - In Book of abstracts International Conference on Reproductive Rights, New Reproductive Technologies and the European Fertility Market (Santander 17-20 November 2015) (pp. 15-16)
 • Martin Buijsen (2015) - Ben ik soms te duur? - In B.J.C. Hamel, M.A. van der Hoven & J.J.E. van Everdingen, Cahier Geldzorgen in de zorg. Wat is een mensenleven waard? (pp. 66-70) - Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM)
 • Martin Buijsen (2014) - Het mensbeeld in de gezondheidszorg - In G. van Wissen, De mens in de zorg (pp. 9-25) - Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk
 • Martin Buijsen (2014) - Casus 4: Dormicum als kalmeringsmiddel voor lastige cliënt - In C. Hertogh, A. Hendriks & M. Verkerk, Ethische dilemma's in de ouderengeneeskunde. Tussen patiënt en zorgsysteem - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Martin Buijsen (2013) - Is de prijs van de solidariteit in de zorg te hoog? - In P. de Bijl, A. Boot, E. Sterken, P. Gautier & H. Schenk, Jaarboek 2013 Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde (pp. 175-177) - Sdu Uitgevers
 • Martin Buijsen (2012) - Commentaar bij casus 24 - In A.C. Hendriks et al., Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma's in de huisartsenpraktijk (pp. 117) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Martin Buijsen (2010) - Kwaliteitsregulering in de gezondheidszorg - In H.E.G.M. Hermans & M.A.J.M. Buijsen, Recht en Gezondheidszorg (pp. 179-4) - Elsevier gezondheidszorg
 • Martin Buijsen (2010) - Rechtshandhaving in de gezondheidszorg - In H.E.G.M Hermans & M.A.J.M Buijsen, Recht en Gezondheidszorg (pp. 593) - Elsevier
 • Martin Buijsen (2010) - Inleiding (gezondheidsrecht) - In H.E.G.M. Hermans & M.A.J.M. Buijsen, Recht en Gezondheidszorg (pp. 23-1) - Elsevier gezondheidszorg
 • Martin Buijsen & JEM Akveld (2010) - Bijzondere patiëntenrechten in de gezondheidszorg - In H.E.G.M Hermans & M.A.J.M Buijsen, Recht en Gezondheidszorg (pp. 259-304-7) - Elsevier
 • Martin Buijsen (2010) - Filosofie & Praktijk: praktische problemen in filosofisch perspectief - In Filosofie en Praktijk (pp. 51-5) - Damon
 • Martin Buijsen (2008) - Recht op gezondheidszorg. Ook in Rotterdam een mensenrecht - In Opstellen voor Opstelten en alle andere Rotterdammers (pp. 158-161) - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Martin Buijsen (2008) - Over artsen en hun autonomie - In Vincent Kirkels, Oude idealen in de nieuwe zorgmarkt (pp. 24-52) - Valkhof Pers
 • Martin Buijsen (2007) - De autonomie van de dokter - In F.H.J.G. mr.drs Brekelmans, M.A.J.M. mr.dr. Buijsen, M. mevr.mr Es, P.W.A. mr.dr. Huisman & B.P. prof.mr.drs Vermeulen, De docent: onderdaan of autoriteit? (pp. 85) - Sdu Uitgevers
 • Martin Buijsen (2007) - Notities van zelfbeschikking - In R Janse, S Teakema & T Hol, Rechtsfilosofische annotaties (pp. 114-7) - Ars Aequi Libri
 • Martin Buijsen (2007) - Actieve levensbeeindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen in Nederland - In W.J Mgr.dr. Eijk, R. Br.Dr. fc Stockman & J.A. dr. Raymakers, Kwaliteit van Leven in Christelijk Perspectief (pp. 93-6) - Canon Triest
 • Martin Buijsen & Andre Exter (2007) - Gelijkheid en het recht op gezondheidszorg - In A den Exter, Sociaal-Economisch recht Gelijkheid en recht op zorg (pp. 13-1) - Ats Aequi Libri
 • Martin Buijsen (2007) - De betekenis van solidariteit in de gezondheidszorg - In MAJM mr.dr Buijsen, W van de Donk & N van Gestel, Marktwerking versus solidariteit (pp. 65-5) - Thijmgenootschap
 • Martin Buijsen (2006) - Kwaliteitsregulering - In Recht en gezondheidszorg (pp. 107-4) - Elsevier gezondheidszorg
 • Martin Buijsen (2006) - Alleenstaande vrouwen en het recht op hulp bij voortplanting - In G den Hartogh & I de Beaufort, Een hoge prijs voor een kind (pp. 83-90) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Martin Buijsen (2006) - Inleiding (gezondheids)recht - In Recht en gezondheidszorg (pp. 179-5) - Elsevier gezondheidszorg
 • Andre Exter & Martin Buijsen (2006) - Gelijke toegang tot gezondheidszorg verzekerd? - In I. dr. Palm, De zorg is geen markt (pp. 25-3) - Wetenschappelijk bureau SP
 • Martin Buijsen (2006) - Rechtshandhaving in de gezondheidszorg - In H.E.G.M. mr.dr. Hermans & M.A.J.M. mr.dr. Buijsen, Recht en Gezondheidszorg (pp. 305-9) - Elsevier
 • Martin Buijsen & JEM Akveld (2006) - Bijzondere patiëntenrechten in de gezondheidszorg - In H.E.G.M Hermans & M.A.J.M Buijsen, Recht en Gezondheidszorg (pp. 259) - Elsevier
 • Martin Buijsen (2006) - Over Nederlandse romantiek en Europese bedaagdheid. Het denken over euthanasie - In A den Exter, De euthanasiewet Grondrechten onder druk? (pp. 59-74-4) - Uitgeverij Damon BV
 • Martin Buijsen (2002) - Evaluatie Kwaliteitswet Zorginstellingen - In -- --, Handboek Kwaliteit van Zorg (pp. 17-30)
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2002) - Medisch-specialistische zorg aanbesteden? - In -- --, Handboek Onderhandelen en contracteren in de zorg (pp. 1-19) - Elsevier
 • Martin Buijsen (2002) - Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding: nieuwe wetgeving - In -- --, Consumentenboek Gezondheidszorg (pp. 13-30) - Bohn Stafleu van Loghum
 • Martin Buijsen (2002) - Gelijke behandeling van gehandicapten en chronisch zieken - In -- --, Handboek Gehandicapten & Arbeidsongeschikten- rechten en regelingen (pp. 2-14) - Bohn Stafleu van Loghum
 • Martin Buijsen (2001) - De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst WGBO - In -- --, Handboek gehandicapten & arbeidsongeschikten - rechten en regelingen (pp. 1-22) - Bohn Stafleu van Loghum
 • Martin Buijsen (2001) - De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen - Wet BOPZ - In -- --, Handboek gehandicapten & arbeidsongeschikten (pp. 1-34) - Bohn Stafleu van Loghum
 • Martin Buijsen (2001) - De regulering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen - In -- --, Consumentenboek Gezondheidszorg (pp. 1-17)
 • Martin Buijsen (2001) - Aanbesteding en mededinging in de gezondheidszorg - In -- --, Regelgeving beroepsuitoefening gezondheidszorg (pp. 1-26) - Bohn Stafleu van Loghum
 • Martin Buijsen (2001) - Nieuwe wetgeving inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding - In -- --, Gehandicapten & arbeidsongeschikten rechten & regelingen (pp. 1-22) - Bohn Stafleu van Loghum
 • Martin Buijsen (2001) - De betekenis van het mededingingsrecht voor de zorgsector - In C.A. Bronkhorst, MA.J.M. Buijsen, H.E.G.M. Hermans & J.M. van der Most, Jaaroverzicht Wetgeving in de gezondheidszorg (pp. 321-330) - Elsevier gezondheidszorg
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (2001) - Medisch-specialistische zorg aanbesteden? - In -- --, Onderhandelen & contracteren in de zorg (pp. 1-19) - Elsevier
 • Martin Buijsen (2000) - De normering en toetsing van experimenteel medisch onderzoek met mensen - In -- --, Handboek gehandicapten, arbeidsongeschikten, rechten en regelingen (pp. 3-22)
 • Martin Buijsen (2000) - De wet beroepen in de individuele gezondheidszorg - Wet BIG - In -- --, Handboek gehandicapten, arbeidsongeschikten, rechten en regelingen (pp. 3-26)
 • Martin Buijsen (2000) - Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen: de invalshoek van de proefpersoon - In -- --, Handboek cliëntenparticipatie (pp. 1-24)
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (1999) - Europa en de (intramurale) gezondheidszorg - In L.A.M. van Zenderen, Handboek Documentatie Management Intramurale Zorg (pp. A 3-1-A 3-41) - De tijdstroom
 • HEGM (Herbert) Hermans & Martin Buijsen (1999) - Openbare aanbesteding in de gezondheidszorg - In H.E.G.M. Hermans, Handboek onderhandelen en contracteren in de zorg (pp. ID 1-1-1-ID 1-1-35) - Elsevier/De Tijdstroom
 • Martin Buijsen (1996) - Boekbespreking - In P.M. Hall, - - University of Notre Dame Press
 • Martin Buijsen (1996) - Legal System between Order and Disorder - In M. van de Kerchove & F. Ost, - - Clarendon Press
 • Martin Buijsen (1996) - The language and Uses of Rights - In S.J.M. Donnelly, - - University of America Press
 • Martin Buijsen (1996) - Tegendraadse Werkingen. Sociologische opstellen over de onvoorziene gevolgen van verzorging en verzekering - In C.J.M Schuyt, - - Amsterdam University Press
 • Martin Buijsen (1996) - The Province of Jurisprudence Determined - In J. Austin, - - Kluwer
 • Martin Buijsen (1994) - Boekbespreking - In M. Moore, -
 • Martin Buijsen (1993) - Boekbespreking - In R. Cotterrell, -
 • Martin Buijsen (1993) - Boekbespreking - In H. Prakken, - - Vrije Universiteit

 • Martin Buijsen (1999) - Het recht en zijn waarde - EUR

 • Martin Buijsen, E van Wijngaarden, G van Thiel, I Hartog, V van den Berg, M Zomers, A Sachs, C Uiterwaal, C Leget, R Demoiseaux, M Mostert & M Merzel (2020) - Het PERSPECTIEF-onderzoek. Perspectieven op de doodwens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers - ZonMw
 • Martin Buijsen (2017) - Onderzoek naar de typering van polissen door zorgverzekeraars - EUR
 • Martin Buijsen, W Göttgens, M Dees, Elisa Leeuwen & Annemieke Horikx (2017) - De stem van de apotheker in levenseindezorg. Onderzoek naar de taken en verantwoordelijkheden van apothekers bij euthanasie en hulp bij zelfdoding - IQ healthcare
 • Martin Buijsen (2016) - Juridisch deelonderzoek Taken en verantwoordelijkheden van de apotheker bij euthanasie en hulp bij zelfdoding - EUR
 • Martin Buijsen (2016) - Notitie naar aanleiding van vragen van de Eerste Kamer over het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem - EUR
 • Martin Buijsen (2015) - Onderzoeksvragen Adviescommissie voltooid leven inzake de interpretatie van het EVRM - Ministeries VWS en V&J
 • Martin Buijsen & FT Charro (1998) - De noodzaak van een Nationaal Instituut voor Dialyse. Een onderzoek naar de juridische problemen terzake van de eventuele uittrede van (haemo)dialyse uit het stelsel van verbod en vergunning - Centre for Health Policy and Law

 • Martin Buijsen (2015) - Opgeschaalde zorg. Onderzoek naar de taken en verantwoordelijkheden voor spoedeisende zorg t.t.v. ramp of crisis - Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
 • Martin Buijsen, OAM kommeren, Ernst Hulst & Theo Noord (2012) - Medisch beroepsgeheim in dubio. De verhouding van het medisch beroepsgeheim tot zwaarwegende maatschappelijke belangen - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Martin Buijsen (2012) - Affidavit (Euthanasia in The Netherlands) - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2008) - Een juridische verkenning inzake alternatieve beslissystemen rondom orgaandonatie en inzake financiële incentives - Ministerie VWS
 • JEM Akveld & Martin Buijsen (2008) - Kanttekeningen bij de voorgestelde alternatieve beslissystemen - Ministerie VWS
 • Ineke Bolt, Martin Buijsen & Joke Hunfeld (2004) - Morele contra-indicaties voor ouderschap? Een psychologisch, ethisch en juridisch onderzoek naar de selectie van hulpvragers voor een IVF-behandeling. Eindrapport. - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • JJ Nietfeld, J (Johan) Legemaate & Martin Buijsen (2003) - Wenselijkheid en haalbaarheid van een persoonlijke cellenbank
 • Martin Buijsen (2002) - Privacy in de gezondheidszorg
 • H Rosendal, ABWM Quak, JEM Akveld, JTA van Maurik, Martin Buijsen, GCJM Cleophas & WT van Beekum (2001) - Evaluatie van de Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen - ZON
 • H Rosendal, ABWM Quak, WT van Beekum, JEM Akveld, JTA van Maurik, Martin Buijsen & GCJM Cleophas (2001) - Evaluatie wet op bijzondere medische verrichtingen - ZON
 • H Rosendal, WT van Beekum, J (Johan) Legemaate, Martin Buijsen, Ernst Hulst, M van den Berg, A Assink & EB van Veen (2001) - Evaluatie wet op de orgaandonatie - ZON

 • FT Charro & Martin Buijsen (1997) - Bestuurlijke aspecten van dialyse - Informatie bijeenkomst Ministerie van VWS

Mec-U

Start date approval
November 2021
End date approval
November 2024
Place
NIEUWEGEIN
Description
METC ethicus

Thesis Master Health Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RS117

Masterclass Current Topics in Health Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB71

Academic Development & Skills

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
GW309AVV

Integration project

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
GW309I

Master Thesis HEPL

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4555M

Healthcare Ethics

Level
master - jaar 1
Year
2021
Year Level
master - jaar 1
Course Code
GW4031MD

Healthcare Ethics

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4031MV

Thesis HCM

Level
master - jaar 2
Year
2021
Year Level
master - jaar 2
Course Code
GW4030MD

Thesis HCM

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4030MV

Module Knowledge

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
GW309K

Academic Development & Skills

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GWAVV-21

Patient Centered Care Delivery

Level
master - jaar 1
Year
2021
Year Level
master - jaar 1
Course Code
GW4002MD

Healthcare Ethics

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
GW4564M

Integration project

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW206I

Module Knowledge

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW206K

Module Knowledge

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
GW208K

International Health Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL15

Health care: organization and Governance

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL17

Criminal Health Law

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
RL92

Patient Centered Care Delivery

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4002OV

Patient Centered Care Delivery

Level
master - jaar 1
Year
2021
Year Level
master - jaar 1
Course Code
GW4002OD

Level
pre-master
Year
2021
Year Level
pre-master
Course Code
GW5637PM

Level
pre-master
Year
2021
Year Level
pre-master
Course Code
GW5632PM

Master HEPL-HE 2021-2022

Year
2021
Course Code
GWMTTHEPL

Research Lab Health Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB59

Academic Development & Skills

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
GWAVV-20

Patient Centered Care Delivery

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4002MV

Module Knowledge

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
GW207K

Health care: legal aspects

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL13

System of health care: Legal aspects

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL14

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes