prof.mr. (Paul) PAM Mevis

prof.mr. (Paul) PAM Mevis
Full Professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-015
Telephone
0104082671
Email
mevis@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • P.A.M. Mevis (2021). Kan de Hoge Raad links en rechts worden gepasseerd? Enkele overdenkingen naar aanleiding van de zaak Keskin tegen Nederland’, Delikt en Delinkwent 2021/29, p. 353-370. Delikt en Delinkwent, 2021 (29), 353-370.
 • P.A.M. Mevis (2020). Noot onder HR 24 april 2018, (Hoge Raad komt terug van toepassen gewoonteregel ambtshalve beperking cassatieberoep). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (270).
 • P.A.M. Mevis, A.W.T. Klappe & M.J.F. van der Wolf (2020). Het afgeven van een zorgmachtiging door de strafrechter: overzicht en eerste indrukken van de praktijk betreffende art. 2:3 Wfz sedert 1 januari 2020. Delikt en Delinkwent, 2020 (43), 584-623.
 • M.J.F. van der Wolf, A.W.T. Klappe & P.A.M. Mevis (2020). Over stromen, waterscheidingen en koudwatervrees: de overgang van strafrecht naar GGZ sinds de Wet forensische zorg. Strafblad, 2020 (5), 257-264. doi: 10.5553/Bsb/266669012020001005004
 • P.A.M. Mevis (2020). Noot onder HR 21 april 2020, NJ 2020/429 (Euthanasie ogv schriftelijke wilsverklaring; cassatie in het belang der wet tegen beslissing CTG) en Noot onder HR 21 april 2020, NJ 2020/428 (Euthanasie ogv schriftelijke wilsverklaring; cassatie in het belang der wet tegen beslissing rechtbank). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (429 en 428).
 • P.A.M. Mevis (2020). Ontoereikende afwijzing aanhoudingsverzoek i.v.m. aanwezigheidsrecht (Noot onder Hoge Raad 9 juli 2019: ECLI:NL:HR:2019:1142, ECLI:NL:HR:2019:1145 en ECLI:HR:NL:1145). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (24, 25, 26).
 • P.A.M. Mevis (2020). Voortvarend strafrecht. Delikt en Delinkwent, 2020 (51), 705-727.
 • P.A.M. Mevis (2020). Oorlog en bevrijding; en het strafrecht?; over continuïteit en verandering. Delikt en Delinkwent, 2020 (12), 165-186.
 • J.S. Nan, N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade, P.A.M. Mevis & P. Mascini (2019). Evaluatie van de Wet hervorming herziening ten voordele. Nederlands Juristenblad (NJB), 2019 (157), 184-192.
 • V.E. van de Wetering, A. van der Heide & P.A.M. Mevis (2019). De grens tussen strafbare euthanasie en medische palliatieve sedatie; over ‘Typizität’ van levensbeëindigend handelen. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2019 (6), 233-246.
 • P.A.M. Mevis (2019). Noot HR 3 juli 2018 (geen meerdaadse samenloop poging diefstal met braak), HR 5 juni 2018 (eendaadse samenloop medeplegen poging doodslag), HR 20 juni 2017 (meerdaadse samenloop oplichting met pinpassen; geen meerdaadse samenloop invoer cocaïne; meerdaadse samenloop medeplegen telen hennep; meerdaadse samenloop inbraak woning en diefstal auto; geen meerdaadse samenloop poging doodslag en zware mishandeling). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (111 t/m 117).
 • P.A.M. Mevis (2019). Aanwezigheidsrecht verdachte in juris EHRM en HR (13 annotaties Hof Den Haag: 30-08-2018, HR: 14-05-2019 (2x), 12-04-2019, 13-11-2018, 30-10-2018, 16-10-2018 (2x), 26-06-2018, 17-10-2017, 19-09-2017, EHRM: 11-07-2017, 14-02-2017 ,. Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (279 t/m 292 (niet in 283)).
 • P.A.M. Mevis (2019). Noot onder EHRM (Grote Kamer) 31 januari 2019, nr. 18052/11, ECLI:CE:ECHR:2019:0131JUD001805211 (Rooman tegen België); Vrijheidsbeneming; gedwongen psychische zorg, ontbreken (geschikte) zorg, taalbarrière. Onmenselijke bestraffing? Detentie onrechtmatig? Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (294).
 • P.A.M. Mevis (2019). Redelijke termijn; Hoge Raad gaat niet mee in conclusie A-G het anders te doen (Hoge Raad 17 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:558, zaaknr. S/16/03875). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (82).
 • P.A.M. Mevis (2019). Strafrecht en het verbieden van rechtspersonen: misdrijven tegen de democratische rechtsorde. Delikt en Delinkwent, 2019 (40), 513-529.
 • P.A.M. Mevis, A.W.T. Klappe & M.J.F. van der Wolf (2019). Wet forensische zorg: doelen, middelen en verwachte knelpunten. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2019 (5), 359-373. doi: 10.5553/TvGR/016508742019043005004
 • L. Noyon, M.J.F. van der Wolf, P.A.M. Mevis & H.J.C. van Marle (2019). Integrating Neuroscience in Criminal Law: The Dutch Situation as an Example. International Journal of Forensic Mental Health, 18 (3), 281-291. doi: 10.1080/14999013.2018.1525778
 • P.A.M. Mevis (2019). Vervolg Nijmeegse scooterzaak (Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:241, zaaknr. S 16/03524). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (73).
 • P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2018). Beschouwingen over weigeren en beveiligen n.a.v. de zaak Michael P. Delikt en Delinkwent, 48 (27), 321-366.
 • P.A.M. Mevis, V.E. van de Wetering & A. van der Heide (2018). De meldplicht van de arts. Een problematisch aspect in het strafrechtelijk controlemechanisme bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. Delikt en Delinkwent, 2018 (64), 804-824.
 • P.A.M. Mevis (2018). Modernisering van het strafprocesrecht op z’n Duits. Het bewijsrecht in Duits-Nederlandse rechtsvergelijking. Delikt en Delinkwent, 2019 (1), 1-20.
 • P.A.M. Mevis, S.A. Eckhardt, B. Feldtmann & C. Frier (2018). Three articles: ‘Introduction by the Guest Editors - On-board Protection of Merchant Vessels against Piracy: Models of Regulation’, ‘Armed On-board Protection of Dutch Vessels: Not Allowed Yet But Probably Forthcoming’, ‘National Models for Regulating On-board Protection of Vessels: Some Cross-cutting Issues’. Erasmus Law Review, 2018 (11), 206-208, 258-266. 267-271.
 • P.A.M. Mevis (2018). Noot onder HR 27 maart 2018 (geweldsdelict) (ECLI:NL:HR:2018:443 Zaaknr. 17/01584). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (244).
 • P.A.M. Mevis (2018). Strafrecht en hulp bij zelfdoding. Delikt en Delinkwent, 2018 (28), 367-384.
 • P.A.M. Mevis (2018). De inrichting van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties in Duitsland en wat Nederland daarvan kan leren. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2018 (2), 5-22.
 • P.A.M. Mevis (2018). Noot: Onrechtmatige daad vervolgingsverjaring, HR (civiel) 23 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1146 Zaaknr. 16/02964). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (18).
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot onder HR 13 december 2016 (Witwassen na 1/1/2017 onder de nieuwe wetgeving). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (218).
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot: zaak Heringa; aanvaarding noodtoestand ontoereikend gemotiveerd (Hoge Raad, 14 maart 2017, zaaknr. 15/03999, ECLI:NL:HR:2017:418). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (269).
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot HR 4 april 2017 (strafbare poging seksuele verleiding 10-jarig kind); zaaknr 16/00044; ECLI:NL:HR:2017:579. Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (290).
 • P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2017). Te gek, te gewoon, te vaag, te vreemd: wie hoort er eigenlijk (niet) thuis in de tbs? (Rubriek Rechtspraak). Delikt en Delinkwent, 2017 (54), 537-567.
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot onder HR 13 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1074 (Bedrijfsmatig telen van hennep ten behoeve van gedoogde coffeeshops. Beroep op afwezigheid van materiële wederrechtelijkheid). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (339).
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot onder HR 19 juni 2015, (voeging BP: geen zelfstandig hoger beroep ex 421 lid 4 Sv als BP in vordering niet-ontvankelijk is verklaard). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (386).
 • P.A.M. Mevis (2017). Over de grondslag van de regeling van de beoordeling van geweldsaanwending door politieambtenaren. Delikt en Delinkwent, 2017 (62), 653-668. [go to publisher's site]
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot onder HR 17 mei 2016 (vrijspraak Jansen Steur), ECLI:NL:HR:2016:862. Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (67).
 • P.A.M. Mevis (2017). 'Wir schaffen das' - over de inhoud en betekenis van een opmerkelijk Duits wetgevingsinitiatief. Delikt en Delinkwent, 2017 (1), 1-12.
 • P.A.M. Mevis (2017). Wat zou Yvo ervan vinden? Opmerkingen bij Modernisering strafvordering. Strafblad, 2017 (1), 83-98.
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot onder HR 30 januari 2018 (TBS-opleggingsrechter moet beslissen of van gewelddelict sprake is, ook bij TBS met voorwaarden) en Noot onder HR 21 juni 2016 (TBS voor culpoos delict is geweldsmisdrijf). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (147/146).
 • P.A.M. Mevis (2016). Noot onder HR 5 juli 2016 (gebruik woning als bedoeld in art. 138 Sr). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (365).
 • S. Struijk & P.A.M. Mevis (2016). Legal Constraints on the Indeterminate Control of ‘Dangerous’ Sex Offenders in the Community: The Dutch Perspective. Erasmus Law Review, 9 (2), 95-108. doi: 10.5553/ELR.000063
 • P.A.M. Mevis (2016). Noot onder HR 22 december 2015: Toepassing art. 80a RO ogv hoogte straffen, ontbreken klacht over niet-toepassen lex mitiorbeginsel bij overgang van strafrecht naar bestuursrecht (ECLI:NL:HR:2015:3685). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (136).
 • P.A.M. Mevis (2016). Over de randen van de euthanasiewetgeving. Delikt en Delinkwent, 2016 (35), 373-385.
 • P.A.M. Mevis, L. Postma, M.G.J.L. Habets, J. Rietjensen & A. van der Heide (2016). Advance directives requesting euthanasia in the Netherlands: do they enable euthanasia for patients who lack the mental capacity? Journal of Medical Law and Ethics, 4 (2), 127-140. doi: 10.7590/221354016x14690151940781
 • P.A.M. Mevis (2015). Versnelde afdoening in het strafrecht/ZSM: buitengewoon, buiten, gewoon; tijd voor reflectie en voor een ZSM-blik op berechting door de versnellende rechter. Delikt en Delinkwent, 22 (4), 215-227.
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot onder Hoge Raad 21-05-2013 (Gezag en omvang verantwoordellijkheid Leerplichtwet), ECLI:NL:HR:2013:CAO399. Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (277).
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot onder Hoge Raad 02-12-2014 (standaardarrest medeplegen), ECLI:NL:HR:2014:3474. Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (390).
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot onder HR 8 september 2015 (Cassatie in belang der wet; geen aanpassing sanctie redelijke termijn). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (40).
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot onder HR 1 december 2015 (Voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel door het gooien van een vuurwerkbom op een ME-bus ontoereikend gemotiveerd). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (41).
 • P.A.M. Mevis (2015). Modernisering strafvordering bij de aanvang van het vervolg. Delikt en Delinkwent, 2015 (69), 755-769.
 • P.A.M. Mevis & P.W.A. Huisman (2015). Toepassing en interpretatie van de Leerplichtwet door de strafrechter. Delikt en Delinkwent, 2015 (63), 646-672.
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot onder Hoge Raad 15-04-2011 (Inschrijfplicht Leerplichtwet en vrijheid van onderwijs), ECLI:NL:HR:2011:BM6898. Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (276).
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot onder Hoge Raad 26-05-2015 (Regeling vrijstelling. Leerplichtwet niet in strijd met EVRM), ECLI:NL:HR:2015:1388. Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (278).
 • P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2015). Gedwongen forensische zorg voor volwassenen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 39 (4), 212-220.
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot Hoge Raad 16-04-2013 (Geen tegenstrijdige bewezenverklaring bedreiging en poging moord zelfde slachtoffer), ECLI:NL:HR:2013:BZ7174. Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (125).
 • P.A.M. Mevis (2014). Strafrecht als waarborg en bedreiging van kwaliteit en zorg tegelijk. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 39 (2), 40-54.
 • P.A.M. Mevis (2014). Noot onder HR 10 december 2013 (Toepassing nieuw artikel 551a Sv). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (22), 240.
 • P.A.M. Mevis (2014). Noot onder HR 28 mei 2013 (Toepassing art. 429 sexies (oud); ambtelijk bevel). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (22), 239.
 • P.A.M. Mevis (2014). Noot onder HR 20 mei 2014 (Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep na niet uitgewerkt stemelvonnis). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (31), 330.
 • J.H.J. Verbaan & P.A.M. Mevis (2014). Legal assistance and Police Interrogation. Erasmus Law Review, 7 (4), 175-190. [go to publisher's site]
 • P.A.M. Mevis (2014). Naar aanleiding van Tuitjenhorn. Delikt en Delinkwent, 44 (2), 79-89.
 • P.A.M. Mevis & J.M. Reijntjes (2014). Hang the Kaiser! But for what, and would it be justice? Erasmus Law Review, 7 (2), 98-107.
 • P.A.M. Mevis & T. Kooijmans (2014). ICT in the context of criminal procedure: The Netherlands. Electronic Review of the IAPL, 2014 (RA-11:1).
 • P.A.M. Mevis (2014). Modernisering strafvordering. Delikt en Delinkwent, 2014 (8), 575-586.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot onder HR 30 november 2010 (Wederrechtelijk binnendringen, flatverbod). Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (543), 6353-6360.
 • P.A.M. Mevis (2013). Versterking van het 'piep'-systeem; tijd om te 'piepen'? Enige opmerkingen over de inrichting van de cassatierechtspraak naar aanleiding van de wet tot 'versterking' daarvan. Delikt en Delinkwent, 43 (2), 79-94.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot onder HR 22 maart 2011 (Poging of voltooide diefstal?). Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (159), 1329-1335.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot onder HR 28 juni 2011 (Omvang appel en intrekking daarvan). Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (531), 6221-6232.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot onder HR 28 juni 2011 (Omvang appel en ontvankelijkheid daarvan). Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (532), 6232-6237.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot onder HR 28 juni 2011 (Geen beroep in cassatie tegen een onjuiste 410a beschikking). Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (560).
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot onder HR 28 oktober 2011 (Civielrechtelijk kort geding tegen strafrechtelijk ontruiming). Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (153), 1159-1199.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot onder HR 6 december 2011 (Verwerping psychische overmacht op basis van cultureel verweer). Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (12), 182-200.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot onder HR 23 april 2013 (Locaalvredebreuk en collectieve actie/stakingsrecht). Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (576).
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot onder HR 14 oktober 2011 (kort geding aanvragen verlofmachtiging levenslang-TBS). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2013 (58), 682-705.
 • E.M. Moerman & P.A.M. Mevis (2013). De Novelle Cort van der Linden en zijn betekenis voor de discussie over enige actuele aspecten van materieel strafrecht. Delikt en Delinkwent, 43 (7), 442-465.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot onder HR 14 juni 2011 (Art. 416 lid 2 Sv is niet in strijd met art. 14 lid 5 IVBPR). Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (533), 6237-6239.
 • P.A.M. Mevis (2012). Respons 359a, verweer behoeft niet te voldoen aan voorschrift 359 lid 2, tweede volzin, Hoge Raad, datum uitspraak 20-03-2012. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012:54.
 • P.A.M. Mevis (2012). Rookverbod, overgangsrecht, Hoge Raad, datum uitspraak 20-12-2011. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (17), 2646-2652.
 • P.A.M. Mevis (2012). Op weg naar geïntegreerde zorg. Delikt en Delinkwent, 2012 (7), 569-575.
 • P.A.M. Mevis (2012). Bevel beperking vrij verkeer verdachte raadsman ex 50 lid 2 Sv, Rechtbank Rotterdam, datum uitspraak 07-10-2011. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (47), 7135-7139.
 • P.A.M. Mevis (2012). Vrijspraak Wilders, Rechtbank Amsterdam, datum uitspraak 23-06-2012. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (26), 4091-4121.
 • P.A.M. Mevis (2012). Lijfdwang, overgangsrecht, Hoge Raad, datum uitspraak 20-12-2011. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (17), 2652-2671.
 • P.A.M. Mevis (2012). In cassatie kan niet voor het eerst worden geklaagd over ontbreken klacht bij belaging, Hoge Raad, datum uitspraak 27-09-2011. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (34/35), 5205-5208.
 • P.A.M. Mevis (2012). Beroep op 359a in geding na cassatie waarin strafoplegging vernietigd, Hoge Raad, datum uitspraak 20-12-2011. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (16), 2498-2504.
 • P.A.M. Mevis (2012). (Te) lang opsluiten? De wettelijke begrenzing van de maximumduur van de gevangenisstraf. Delikt en Delinkwent, 2012 (42), 1-20.
 • P.A.M. Mevis (2012). Respons 359a, verweer behoeft niet te voldoen aan voorschrift 359 lid 2, tweede volzin, Hoge Raad, datum uitspraak 17-01-2012. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (18), 2820-2824.
 • P.A.M. Mevis (2012). Wraking na beslissing tot opmaken proces-verbaal meineed; proceshandelingen en beslissingen na verzoek wraking, Hoge Raad, datum uitspraak 10-01-2012. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (31), 4995-5001.
 • M.J.F. van der Wolf, E.M. Gremmen, H.J.C. van Marle & P.A.M. Mevis (2012). Worstelen met de weigerende observandus. Delikt en Delinkwent, 2012 (212), 775-791.
 • P.A.M. Mevis (2011). Verdient het beroepsrecht van de arts codificatie als strafuitsluitingsgrond in het Wetboek van Strafrecht? Ars Aequi, 2011 (7/8), 549-557.
 • P.A.M. Mevis (2011). Enige gedachten, verkenningen en discussiepunten betreffende het werk van het OM in de toekomst. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2011 (December - special), 4-18.
 • P.A.M. Mevis (2011). Opnieuw de TBS: laat svp tijd en ruimte voor rustige en bestendige ontwikkeling in de goede richting. Delikt en Delinkwent, 2011 (41), 339-364.
 • P.A.M. Mevis & B.J.G. Leeuw (2011). Grondwettelijk recht op een eerlijk proces en toegang tot de rechter: goede aanzet, maar ook een gemiste kans. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2011 (2), 140-151.
 • P.A.M. Mevis (2011). Strafrechtspraak in hoger beroep in 2015. Strafblad, 2011, 17-29.
 • P.A.M. Mevis (2010). Cassatierechtspraak in strafzaken: schets van een ontwikkeling richting steeds verdergaande specialisatie. Delikt en Delinkwent, 2010 (8), 1081-1102.
 • P.A.M. Mevis & J. de Lange (2010). De Nederlande penitentiaire procedure en artikel 6 EVRM (deel 2). Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2010 (1), 8-22.
 • P.A.M. Mevis (2010). Versterking door versnelling: nieuwe mogelijkheden voor een directe reactie op strafbare feiten. Delikt en Delinkwent, 2010 (40), 1103-1114.
 • R.J. Verbeek & P.A.M. Mevis (2010). Strafbaarheid terzake van het niet opvolgen van ambtelijk bevel vraagt meer aandacht voor de strafrechtelijke bestanddelen van artikel 184 Sr. Delikt en Delinkwent, 2010 (40), 561-581.
 • M.J.F. van der Wolf, P.A.M. Mevis, H.J.C. van Marle & R. Roesch (2010). Understanding and Evaluating Contrasting Unfitness to Stand Trial Practices: A Comparison between Canada and The Netherlands. International Journal of Forensic Mental Health, 2010 (9), 245-258. doi: 10.1080/14999013.2010.522221
 • M.J.F. van der Wolf, M.D.C. Moncada Castillo, H.J.C. van Marle & P.A.M. Mevis (2010). Psychisch gestoorde verdachten. Artikel 6 EVRM vraagt om herijking van de Nederlandse antwoorden op procesonbekwaamheid. Strafblad, 8 (4), 320-337.
 • P.A.M. Mevis (2010). Conceptrichtlijn Pro Justitia-rapportage: meer investeren in communicatie blijft vereist. Delikt en Delinkwent, 2010 (3), 185-204.
 • P.A.M. Mevis & B.C.M. Raes (2009). Spitsroeden lopen bij de tenuitvoerlegging van de maatregel van tbs. Delikt en Delinkwent, 39 (1), 19-31.
 • P.A.M. Mevis (2009). Wetsvoorstel versterking rol RC: toch maar doen. Delikt en Delinkwent, 2009 (7), 652-669.
 • P.A.M. Mevis (2009). Nuttig recht op een eerlijk proces in de Grondwet. Delikt en Delinkwent, 39 (1), 1-18.
 • P.A.M. Mevis & J. de Lange (2009). De penitentiaire beklag- en beroepsprocedures; recht op toegang tot onafhankelijke en onpartijdige rechter deel 1. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2009, 347-357.
 • P.A.M. Mevis (2008). Versterking van de Cassatierechtspraak. Delikt en Delinkwent, 38 (5), 453-474.
 • J.E. Hoitink, W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, P.A.M. Mevis & L.J.J. Rogier (2008). Schadecompensatie strafvorderlijk optreden. Goed gefundeerd of vooral praktisch benaderd? Nederlands Juristenblad (NJB), 2008 (745), 870-877.
 • P.A.M. Mevis (2008). Constitutionalisering en strafprocesrecht. Strafblad, 6 (5), 450-464.
 • P.A.M. Mevis (2007). Bespreking oratie F.W. Bleichrodt. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2007 (3), 172-179.
 • P.A.M. Mevis (2007). Verruiming van de herzieningsregeling? Delikt en Delinkwent, 2007 (3/16), 239-250.
 • P.A.M. Mevis & J. de Lange (2007). Rechtspraak inzake sanctiestelsel en strafmotivering. Delikt en Delinkwent, 2007 (2/15), 216-239.
 • P.A.M. Mevis (2006). Gevangeniswezen, TBS en GZ: goede aansluiting, regievoering en verdere ontzuiling gewenst. Delikt en Delinkwent, 2006 (7/50), 719-733.
 • M.J.F. van der Wolf, H.J.C. van Marle & P.A.M. Mevis (2006). De parlementaire onderzoekscommissie TBS: 'veilig en wel-revised'? Nederlands Juristenblad (NJB), 2006 (32), 1824-1831.
 • P.A.M. Mevis (2006). De bescherming van het verschoningsrecht uit hoofde van beroep, stand of ambt bij de toepassing van dwangmiddelen. Delikt en Delinkwent, 2 (12), 230-257.
 • P.A.M. Mevis (2006). De ruimte voor het hoger beroep en voor wijziging van de regeling daarvan. Delikt en Delinkwent, 1 (1), 1-16.
 • E. Hey, R. de Lange & P.A.M. Mevis (2005). De transnationale dialoog tussen rechters inzake afstemming van Europese en nationale grondrechten. Nederlands Juristenblad (NJB), 80 (33), 1734-1736.
 • P.A.M. Mevis (2005). De evaluatie van de Wet-BOB en van de Wet herziening GVO. Delikt en Delinkwent, 32 (5), 452-466.
 • P.A.M. Mevis (2005). Bestuurlijke boete in Absurdistan. Ars Aequi, 2005 (juli/aug.), 580-587.
 • P.A.M. Mevis (2004). Jurisprudentie van de Penitentiaire Kamer van het Gerechtshof Arnhem inzake TBS - Rubriek Rechtspraak. Delikt en Delinkwent, 34 (8), 857-888.
 • P.A.M. Mevis (2004). Strafbeschikking openbaar ministerie, WAHV en 'kleine ergernissen'. Delikt en Delinkwent, 34 (4), 353-368.
 • P.A.M. Mevis (2004). Wir brauchen Menschen, keine Beamten. Delikt en Delinkwent, 34 (10), 76-85.
 • P.A.M. Mevis (2004). De openheid van het daderschap en strafbaarheid, de geslotenheid van het opzet; rechtsvorming door rechter en wetgever. Delikt en Delinkwent, 34 (3), 336-351.
 • P.A.M. Mevis (2003). De bescherming van het beroepsverschoningsrecht onder de wet BOB, in het bijzonder bij het afluisteren van telecommunicatie. Delikt en Delinkwent, 33 (4), 375-393.
 • P.A.M. Mevis (2003). Naar een wettelijk systeem van bijzondere strafminima. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 26 (6), 25-31.
 • J. de Lange & P.A.M. Mevis (2003). De beoordeling van de menswaardigheid van detentiesituaties. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2003 (3), 157-167.
 • N.J.H. Huls, P.A.M. Mevis & N. Visscher (2003). De kloof tussen rechtspraak en samenleving; hoe klantvriendelijk is de rechter? Justitiele Verkenningen, 29 (1), 11-31.
 • T. Kooijmans & P.A.M. Mevis (2002). De regeling van het wettelijk sanctiestelsel. De NJV-vergadering en daarna. Enkele afzonderlijke sancties. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2002 (6), 317-329.
 • P.A.M. Mevis & T. Kooijmans (2002). De regeling van het wettelijk sanctiestelsel. De NJV-vergadering en daarna: Deel I: enkele algemene beschouwingen. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2002 (5), 270-282.
 • P.A.M. Mevis (2002). EHRM inzake Krenz e.a. tegen Duitsland. Afsluiting, maar inhoudelijk geen apotheose. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 27 (4), 344-359.
 • P.A.M. Mevis (2001). Voorwaardelijke veroordeling en vrijheidsbeperkende straf: elkaar uitsluitend modellen? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2001 (1), 6-21.
 • T. Kooijmans & P.A.M. Mevis (1999). Nogmaals bestuurlijke detentie: het wetsvoorstel bestuurlijke ophouding. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 13 (9), 244-247.
 • P.A.M. Mevis (1999). Reactie: Over `Vervlogen dromen', rechtszekerheid en de 19de eeuw. Ars Aequi, 48 (3), 153-155.
 • Y. Buruma & P.A.M. Mevis (1999). De Nationale ombudsman en het strafprocesrecht: capita selecta bij een afscheid. Delikt en Delinkwent, 29 (8), 691-706.
 • T. Kooijmans & P.A.M. Mevis (1999). Bestuurlijke detentie. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 13 (5), 109-117.
 • P.A.M. Mevis (1998). Strafrecht en ethiek: pleonasme en niet voorwerp van post-modern debat over twee zelfstandige grootheden. Ars Aequi, 47 (11), 870-876.
 • P.A.M. Mevis (1998). Het wettelijk kader van de taakstraffen. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 9 (5), 270-287.
 • M.T. Kamminga & P.A.M. Mevis (1998). Lockerbie-proces in Nederland: een geslaagd initiatief? Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (39), 1777-1778.
 • P.A.M. Mevis (1997). Rechtelijke controle impliceert onderzoeken door de zittingsrechter. Delikt en Delinkwent, 27 (9), 913-935.
 • P.A.M. Mevis (1996). Vrijheidsbeneming ter bestrijding van overlast: inderdaad uniek drugbeleid. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 58 (4), 208-220.
 • T. Blom, H. de Doelder, P.A.M. Mevis & V. Mul (1996). Ontnemingsperikelen. Doorwerking van het draagkracht-beginsel. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 19 (8), 252-253.
 • P.A.M. Mevis (1996). Kijk nog eens goed: er staat meer dan er lijkt te staan! Delikt en Delinkwent, 26 (3), 212-219.
 • T. Blom, H. de Doelder, P.A.M. Mevis & V. Mul (1996). Ontnemingsperikelen. Vereenzelviging van natuurlijke verdachte(n) met rechtspersoon. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 19 (6), 187-188.
 • T. Blom & P.A.M. Mevis (1995). Kijkoperaties wettelijk geregeld? Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (27), 1003-1006.
 • C.P.M. Cleiren & P.A.M. Mevis (1995). De beoordeling van strafvorderlijk overheidsoptreden; Een beschouwing op basis van een vergelijking tussen de strafrechter en de Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 25 (7), 700-713.
 • P.A.M. Mevis & T. Blom (1995). Kijkoperaties wettelijk geregeld? Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (27), 1003-1005.
 • T. Blom, H. de Doelder, P.A.M. Mevis, V. Mul & F.C.V. de Groot (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (2), 59-60.
 • P.A.M. Mevis (1995). Wijziging van binnentredingsbepalingen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (12), 433-433.
 • T. Blom & P.A.M. Mevis (1995). Ziende blind? Een beschouwing over inkijkoperaties. Delikt en Delinkwent, 25 (1), 5-27.
 • P.A.M. Mevis (1994). Afschaffen, en wel zo snel mogelijk. Nederlands Juristenblad (NJB), 69 (35), 1208-1210.
 • V. Mul, T. Blom, H. de Doelder, F.C.V. de Groot & P.A.M. Mevis (1994). Maandelijkse rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 434-437.
 • P.A.M. Mevis (1993). De burgemeester en de herziening van binnentredingsbepalingen. De gemeentestem, 23 (2/6963), 188-192.
 • P.A.M. Mevis (1993). Schadevergoeding: liever langs rechtmatige weg. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 32-35.
 • P.A.M. Mevis (1993). Herziening van binnentredingsbepalingen. Delikt en Delinkwent, 128-147.
 • P.A.M. Mevis, Y. Buruma & N.A.M. Schipper (1993). Rubriek Nationale ombudsman. Delikt en Delinkwent, 23 (8), 804-813.

 • P.A.M. Mevis & L. Postma (2020). Kroniek rechtspraak strafrecht. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2020 (1), 44-60. doi: 10.5553/TvGR/016508742020044001005 [go to publisher's site]
 • P.A.M. Mevis, M.S. Groenhuijsen, W. Huisman, F. de Jong, P.H.P.H.M.C. van Kempen & H.G. van der Wilt (2020). 1970-2020: de positie van Delikt en Delinkwent in veranderende tijden. Delikt en Delinkwent, 2020 (1).
 • P.A.M. Mevis & L. Postma (2017). Kroniek rechtspraak strafrecht. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (8), 640-658.
 • P.A.M. Mevis, M.G.J.L. Habets & L. Postma (2017). Over wilsverklaringen, voltooid leven en heimelijke euthanasie. Ouderen en beëindiging van het leven: binnen de kaders van de Wtl? Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 2017 (2), 22-30.
 • P.A.M. Mevis & L. Postma (2016). Kroniek rechtspraak strafrecht. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2016 (1), 24-36. doi: 10.5553/TvGR/016508742016040001004
 • P.A.M. Mevis (2015). Over het bewaken van de kwaliteit van detentie: rechten en rechters tegenover het beleid en praktijk. Delikt en Delinkwent, 2016 (14), 174-193.
 • L. Postma & P.A.M. Mevis (2014). Arts en strafrecht. Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 2014 (augustus), 7-16.
 • P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & C. Reijntjes-Wendenburg (2014). Herziening in het Koninkrijk. Delikt en Delinkwent, 2014 (46), 479-497.
 • P.A.M. Mevis & Th. Mertens (2014). 50 jaar Eichmann in Jerusalem: is herziening echt nodig? Ars Aequi, 2013 (juni), 460-462.
 • P.A.M. Mevis (2011). De 'Aanwijzing medische zaken' van het OM. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 35 (2), 103-109.
 • P.A.M. Mevis (2011). Allochtonen in de TBS. MGV. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 2011, 490-492.
 • P.A.M. Mevis (2011). A.C.A.B. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet........ Mediaforum, 2011 (2), 29-30.
 • P.A.M. Mevis (2010). Beginselen van een goede bejegening. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2010 (4), 176-182.
 • P.A.M. Mevis (2009). Over de amuse en de verschillende gangen van het diner over de constitutionele verhoudingen tussen rechter en wetgever. Ars Aequi, 2009 (3), 152-154.
 • P.A.M. Mevis (2008). Een redactioneel over de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet: gemopper in het vooronder. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 33 (8), 1119-1120.
 • P.A.M. Mevis (2008). Commentaar op de rechter. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 31 (2), 69-70.
 • P.A.M. Mevis (2008). Herziening van de herziening. Fiat Justitia (EUR), 20 (2), 25-28.
 • P.A.M. Mevis (2008). Naschrift. Nederlands Juristenblad (NJB), 99.
 • P.A.M. Mevis & T. Kooijmans (2008). Herziening ten nadele: toch liever via de (enige echte) Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Nederlands Juristenblad (NJB), 2008, 1567-1568.
 • P.A.M. Mevis & H. Hermans (2007). Commentaar op de rechter. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2007, 413-416.
 • P.A.M. Mevis (2007). Nationale Ombudsmen. Delikt en Delinkwent, 97 (9, nr.69-79), 894-910.
 • P.A.M. Mevis (2007). De regie hersteld. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2007, 2811.
 • P.A.M. Mevis (2007). Het debat over de herziening ten nadele. Delikt en Delinkwent, 37 (9, nr.69-79), 843-850.
 • P.A.M. Mevis & W. Bos (2006). Rubriek Nationale ombudsman. Delikt en Delinkwent, 2006, 1021-1037.
 • P.A.M. Mevis (2006). Boekaankondiging. Delikt en Delinkwent, 3 (17), 320-336.
 • P.A.M. Mevis & H.L.C. Hermans (2005). Kanttekeningen bij een reflectie. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2005 (7), 298-300.
 • P.A.M. Mevis (2005). Rechtspraak, Serie uitspraken betreffende 'zomerregeling' Penitentiaire informatie. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2005 (4), 224-228.
 • P.A.M. Mevis (2005). Disciplinaire straf: ordemaatregel van afzondering; vormvoorschriften. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2005 (4), 249-251.
 • P.A.M. Mevis (2005). Binnentreden in een woning. Een reactie. Strafblad, 2005 (2), 213-214.
 • P.A.M. Mevis (2005). Rubriek Nationale ombudsman. Delikt en Delinkwent, 2005 (8/64), 897-912.
 • P.A.M. Mevis (2005). Activiteiten arbeidsloon; disciplinaire straffen. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2005 (3), 194-199.
 • P.A.M. Mevis (2005). Medisch behandeling; Te laat geklaagd over niet oproepen voor spreekuur arts, klacht daarom niet-ontvankelijk. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2005 (3), 190-194.
 • P.A.M. Mevis & H.L.C. Hermans (2005). Over de kwaliteit van rechtspraak en het bewaken daarvan. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2005 (2), 45-47.
 • P.A.M. Mevis (2004). Naschrift. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2004 (2), 132-132.
 • P.A.M. Mevis & Y. Buruma (2004). Kroniek Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 34 (8), 827-842.
 • P.A.M. Mevis (2004). Rechtspraak "Weigering mee te werken aan urinecontrole: inroepen oordeel deskundige (beroepscommissie 13 augustus 2004, 04/1240/GA; Vegter, Fiselier, Dost, Van Gemert, secr.)'. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2004 (6), 349-351.
 • P.A.M. Mevis & Y. Buruma (2003). Rubiek Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 33 (8), 894-904.
 • P.A.M. Mevis (2003). Het signaal van de recidivisten. Delikt en Delinkwent, 33 (3), 249-257.
 • P.A.M. Mevis (2003). Naar aanleiding van de tenlastelegging, maar ook niet meer dan dat. Delikt en Delinkwent, 33 (8), 801-810.
 • P.A.M. Mevis (2003). Rubriek rechtspraak: Varia uitlevering WOTS en kleine rechtshulp. Delikt en Delinkwent, 33 (10), 1146-1165.
 • P.A.M. Mevis (2003). De vindplaats (Meer en Vaart). Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 26 (7), 276-277.
 • P.A.M. Mevis (2002). Van Twee kanten - II. Gegevensvergaring is iets anders dan een informatieplicht. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2002 (1), 30-35.
 • T. Kooijmans & P.A.M. Mevis (2002). De Hoge Raad, (uitleverings)verdragen en vertrouwen. Delikt en Delinkwent, 32 (5), 529-544.
 • P.A.M. Mevis (2002). Constitutioneel toetsingsrecht. Delikt en Delinkwent, 32 (9), 933-942.
 • P.A.M. Mevis (2002). Noodplan Schiphol. Over het voordeel van meervoudig nadenken. Nederlands Juristenblad (NJB), 2002 (6), 265-267.
 • P.A.M. Mevis & Y. Buruma (2002). Rubriek Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 33 (3), 295-302.
 • P.A.M. Mevis (2002). De waan van de tijd. Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (19), 932-933.
 • P.A.M. Mevis & Y. Buruma (2002). Rubriek Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 32 (8), 892-904.
 • P.A.M. Mevis (2002). Open brief aan de Minister van Justitie. Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (32), 1609-1610.
 • P.A.M. Mevis, L. de Bruin & Y. Buruma (2001). Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 31 (3), 310-319.
 • P.A.M. Mevis (2001). Noot bij nr. 266. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2001 (18), 1843-1847.
 • Y. Buruma, P.A.M. Mevis & L. de Bruin (2001). Rubriek: Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 31 (8), 873-882.
 • P.A.M. Mevis (2001). Noot bij nr. 498. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2001 (35), 3699-3701.
 • P.A.M. Mevis, L. de Bruin & Y. Buruma (1999). Kroniek Nationale ombudsman. Delikt en Delinkwent, 29 (10), 794-794.
 • P.A.M. Mevis (1999). Naschrift. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1999 (1), 31-32.
 • P.A.M. Mevis, L. de Bruin & Y. Buruma (1999). Kroniek Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 29 (3), 265-274.
 • P.A.M. Mevis, Y. Buruma & L. de Bruin (1998). Nationale ombudsman. Delikt en Delinkwent, 28 (8), 279-288.
 • P.A.M. Mevis (1998). Naschrift. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 9 (1), 33-33.
 • P.A.M. Mevis, Y. Buruma & L. de Bruin (1998). Rubiek Nationale ombudsman. Delikt en Delinkwent, 28 (8), 795-804.
 • P.A.M. Mevis (1998). Beantwoording rechtsvraag (266) Straf(proces)recht. Ars Aequi, 47 (2), 119-125.
 • P.A.M. Mevis, Y. Buruma & L. de Bruin (1997). Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 27 (oktober), 800-810.
 • P.A.M. Mevis, Y. Buruma & L. de Bruin (1997). Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 27 (maart), 274-286.
 • P.A.M. Mevis, L. de Bruin & Y. Buruma (1996). Nationale ombudsman (halfjaarlijkse rubriek) 8 oktober. Delikt en Delinkwent, 26 (8), 809-819.
 • P.A.M. Mevis, L. de Bruin & Y. Buruma (1996). Nationale ombudsman (halfjaarlijkse rubriek) 3 maart. Delikt en Delinkwent, 26 (3), 259-268.
 • P.A.M. Mevis, T. Blom, F.C.V. de Groot, H. de Doelder & V. Mul (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (1), 21-22.
 • P.A.M. Mevis, Y. Buruma & L. de Bruin (1995). Halfjaarlijkse rubriek Nationale ombudsman. Delikt en Delinkwent, 25 (3 en 8), 265-276-884-893.
 • P.A.M. Mevis, T. Blom, V. Mul, F.C.V. de Groot & H. de Doelder (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (7), 234-235.
 • P.A.M. Mevis, V. Mul, F.C.V. de Groot, H. de Doelder & T. Blom (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (6), 198-199.
 • P.A.M. Mevis, T. Blom, V. Mul, F.C.V. de Groot & H. de Doelder (1995). Rubriek Ontnemingsperikelen. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (4), 131-132.
 • P.A.M. Mevis, W. Anker, P.J.M. van den Bergh, J. Boksem, G.J.M. Corstens, S.J.E. van Horstink-Meyenfeldt & D.H. de Jong (1995). Het paard van Troje binnengehaald. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (21), 771.
 • P.A.M. Mevis (1994). Detentieregels Yoegoslavië-tribunaal. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 4 (5), 286-293.
 • P.A.M. Mevis, Y. Buruma, N.A.M. Schipper & L. de Bruin (1994). Halfjaarlijkse rubriek Nationale Ombudsman. Delikt en Delinkwent, 24, 281-294-838-854.

 • J.S. Nan, D.G.J. Grimmelikhuijzen, C.L. van der Vis, P.A.M. Mevis, P. Mascini & V.K. Boer (2020). En plein public, Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak. Den Haag: Boom Juridisch
 • P.A.M. Mevis, S. Struijk & M.J.F. van der Wolf (2020). Voorlopige tbs-oplegging als bijdrage aan de oplossing van de weigeraarsproblematiek. Een nadere rechtsvergelijkende beschouwing van het Nederlandse en Duitse recht. Den Haag: Boom juridisch
 • J.H.J. Verbaan, P.A.M. Mevis, J.S. Nan & P.C. Verloop (2018). Tenuitvoerlegging (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 8). The Hague: Boomjuridisch
 • P.A.M. Mevis, S. Struijk & M.J.F. van der Wolf (2018). Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging. Den Haag: Boom juridisch
 • J.S. Nan, N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade, P.A.M. Mevis & P. Mascini (2018). Victa vincit veritas? Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele. The Hague: Boomjuridisch
 • J. uit Beijerse, S. Struijk, F.W. Bleichrodt, S.R. Bakker, B.A. Salverda & P.A.M. Mevis (2018). De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie (Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • J.S. Nan, P.A.M. Mevis & J.H.J. Verbaan (2017). Strafrechtelijk bewijsrecht (algehele bewerking voor 7e druk, oorspronkelijk door J.F. Nijboer). Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • J. Legemaate, M.C. Ploem, J. uit Beijerse, P.A.M. Mevis, M.J.F. van der Wolf, C.P.M. Akerboom, M.J. Schol & H. Winter (2014). Thematische wetsevaluatie gedwongen zorg (Evaluatie regelgeving). Den Haag: ZonMW
 • J.H.J. Verbaan, P.A.M. Mevis & L. Postma (2013). Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • P.A.M. Mevis, F.W. Bleichrodt & B.W.A. Volker (2012). Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • P.A.M. Mevis (2012). Capita Strafrecht. Een thematische inleiding. (Bewerking voor 7e druk). Nijmegen: Ars Aequi
 • B.J.G. Leeuw, R. de Lange & P.A.M. Mevis (2009). Grondwet en het recht op een eerlijk proces. Algemene verkenning en uitwerking voor het strafrecht (preadvies ten behoeve van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet). Alphen aan den Rijn: Kluwer
 • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2008). Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2004). Capita Strafrecht. Een thematische inleiding - 4e geheel herziene druk. Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • P.A.M. Mevis & T. Kooijmans (2003). Herziening ten nadele. Een studie naar de wenselijkheid en mogelijkheid van herziening ten nadele in het Nederlandse strafprocesrecht (SI-EUR, 31). Rotterdam - Deventer: Sanders Instituut - Kluwer
 • D. Garé & P.A.M. Mevis (2000). Over het oproepen van getuigen ter terechtzitting en getuigenbewijs in strafzaken (Ars Aequi Cahiers, 12). Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • P.A.M. Mevis (1998). Constitutioneel Strafrecht. Deventer: Kluwer juridische uitgevers
 • P.A.M. Mevis (1997). Hoofdlijnen van het strafrechtelijk sanctiestelsel (Studiepockets strafrecht, 25). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
 • P.A.M. Mevis (1993). Hoofdlijnen van het strafrechtelijk sanctiestelsel (studieopocket Strafrecht, 25). Zwolle: Tjeenk Willink

 • P.A.M. Mevis (2002). Capita Strafrecht (3e herziene druk). Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • P.A.M. Mevis (1999). Capita Strafrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri

 • P.A.M. Mevis (2019). Juridische kaders in Nederland. In K. Goethals, G. Meynen & A. Popma (Eds.), Leerboek Forensische Psychiatrie (pp. 211-217). Amsterdam: De Tijdstroom/Boom
 • P.A.M. Mevis (2019). De bovengrens van de gevangenisstraf; expliciete waarborg tegen onevenredige bestraffing? In J.P. Blakema, M. Barels, F.W. Bleichrodt, A.J. Machielse & H.J.B. Sackers (Eds.), Praktisch en veelzijdig, Vriendenboek voor Paul Vegter. Deventer: Wolters Kluwer
 • P.A.M. Mevis, L. Postma & V.E. van de Wetering (2019). Ärztliche Sterbebegleitung in den Niederlanden: kontrollierte Ausnahme. In L. Eidam & M. Lindemann (Eds.), Grundfragen und aktuelle Herausforderungen der ärztlichen Sterbegegleitung (Schriften zum Medizinstrafrecht, Band 10) (pp. 31-67). Baden-Baden: Nomos
 • P.A.M. Mevis (2019). Tendencies of Overuse in Criminal Law Policy and Criminal Law Enforcement in the Netherlands. In P.H.P.H.M.C. van Kempen & M. Jendly (Eds.), Overuse in the Criminal Justice System. On criminalization, Prosecution and Imprisonment (International Penal and Penitentiary Foundation, Volume 47) (pp. 431-448). Cambridge - Antwerpen - Chicago: Intersentia
 • J. Gunn & P.A.M. Mevis (2018). Adversarial Versus Inquisitorial Systems of Trial and Investigation in Criminal Procedure. In K. Goethals (Ed.), Forensic Psychiatry and Psychology in Europe. A Cross-Border Study Guide (pp. 3-17). Basel: Springer International Publishing
 • A.M. van Kalmthout & P.A.M. Mevis (2018). The European Impact on National Forensic Psychiatry. In K. Goethals (Ed.), Forensic Psychiatry and Psychology in Europe. A Cross-Border Study (pp. 71-87). Basel: Springer International Publishing
 • P.A.M. Mevis (2018). Van revolutionaire woelingen en motorbendes; organisatieverboden als risico voor de democratie en de betekenis en rol van het materiële strafrecht, pre-advies voor de Staatsrechtconferentie. In N. Efthymiou, J. Goossens & R. de Lange (Eds.), Democratie: nieuwe ontwikkelingen (Publicaties van de Staatsrechtkring, Staatsrechtconferentie nr. 21) (pp. 215-257). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • P.A.M. Mevis (2018). Duitsland. In Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (pp. 81-159). Den Haag: Boomjuridisch
 • P.A.M. Mevis (2018). Slotbeschouwing. In P.A.M. Verrest & P.A.M. Mevis (Eds.), Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (pp. 539-554). Den Haag: Boomjuridisch
 • P.A.M. Mevis (2017). Henk van de Bunt, het Openbaar Ministerie en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Enige opmerkingen bij artikel 122 Ro. In R. Staring, N. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen - Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 343-358). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • P.A.M. Mevis (2017). “Hang the Kaiser!”; Prozessmöglichkeiten und rechtlicheVerantwortung nach Artikel 227 und Artikel 228 des Versailler Vertrags. In G.H. Gornig & A.A. Michel (Eds.), Der Erste Weltkrieg und seine Folgen für das Zusammenleben der Völker in Mittel- und Ostmitteleuropa, Teil 1, Staats- und Völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht, Band 32 (pp. 215-237). Berlijn: Duncker & Humblot
 • P.A.M. Mevis (2016). Verdere harmonisatie van het materiële strafrecht? In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van de Europese Unie op het strafrecht (pp. 93-106). Den Haag: Boom Juridisch
 • P.A.M. Mevis & M. Lindemann (2016). Recent developments in the Legislation and Case-Law on Euthanasia and Assisted Suicide - A Comparative Analysis of the SItuation in Germany and the Netherlands. In J. Hruschka & J.C. Joerden (Eds.), Jahrbuch für Recht und Ethik (Annual Review of Law and Ethics), Band 24 (pp. 357-387). Berlijn: Duncker & Humblot
 • P.A.M. Mevis (2016). Over begraven, kraken en euthanasie: rechtsvinding in maatschappelijk gevoelige zaken,. In G. Knigge, F.F. Langemeijer, A.J. Machielse, P.C. Vegter, P. Vlas, C.L. de Vries Lentsch/Kostense & P.J. Wattel (Eds.), Gehoord de Procureur-Generaal. Opstellen aangeboden aan prof. Mr. J.W. Fokkens ter gelegenheid van zijn afscheid als Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 209-219). Deventer: Wolters Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2015). Enige opmerkingen over verantwoorde forensisch psychiatrische inbreng in strafzaken. In P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf & S.R. Bakker (Eds.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber Amicorum Prof.Dr. H.J.C. van Marle (pp. 251-265). Deventer: Wolters Kluwer
 • P.A.M. Mevis, J.S. Nan & S. Struijk (2015). Kort geding en strafrecht: huidige en toekomstige plaatsbepaling. In R.J.N. Schössels (Ed.), De burgerlijke recht in het publiekrecht (pp. 379-400). Deventer: Wolters Kluwer
 • P.A.M. Mevis & J.M. Reijntjes (2014). Hang Kaijser Wilhelm! But for What? A Criminal Law Perspective. In M. Bergsmo, W.L. Cheah & P. Yi (Eds.), Historical Origins of International Criminal Law: Volume I (FICHL Publication Series, No. 20) (pp. 213-258). Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher
 • P.A.M. Mevis (2014). De bescherming van de woning 25 jaar later. In E.J. Hofstee (Ed.), Kringgedachten. Opstellen van de Kring Corstens (pp. 157-170). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2014). Hoofdstuk 4: Gedwongen forensische zorg (voor volwassenen). In J. Legemaate & e.a. (Eds.), Thematische wetsevaluatie Gedwongen zorg (Reeks Evaluatie Regelgeving, deel 39) (pp. 143-251). Den Haag: ZonMW
 • P.A.M. Mevis (2013). Procesvertegenwoordiging en rechtsbijstand aan met name de afwezige verdachte in strafzaken. In M. Groenhuijsen, T. Kooijmans & J. Ouwerkerk (Eds.), Roosachtig strafrecht, Liber Amicorum Theo de Roos (pp. 417-436). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2013). Het ambtsmisdrijf van art. 2:360 NASr: navolgenswaardig? In F.W. Bleichrodt, A.R. Hartmann, P.A.M. Mevis, L.J.J. Rogier & B.A. Salverda (Eds.), Onbegrensd strafrecht, Liber Amicorum Hans de Doelder (pp. 453-467). Nijmegen: Wolf Legal Publisher
 • P.A.M. Mevis & R.A.M. Verrest (2013). Enkele gedachten over rechtsvorming en inhoud van strafbaarheid van uitingsdelicten na Hoge Raad 10 maart 2009. In J.W. Fokkens, P.H.P.H.M.C. van Kempen, H.J.B. Sackers & P.C. Vegter (Eds.), Ad hunc modum. Opstellen over materieel strafrecht (pp. 217-232). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis & J.M. Reijntjes (2013). Ambtshalve optreden van de rechter; op zoek naar gronden en grenzen. In C. Kelk, F. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten, Liber Amicorum Prof.Dr. Chrisje Brants (pp. 297-308). Den Haag: Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen/Boom Lemma uitgevers
 • S. Struijk & P.A.M. Mevis (2012). Juridische veiligheidsmaatregelen. In E.R. Muller (Ed.), Veiligheid (pp. 515-541). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis & P. Vegter (2011). Rapportage over stoornis en gevaar en de betekenis van nieuwe wetenschappelijke inzichten daaromtrent voor die rapportage. In J.P. van der Leun (Ed.), De vogel vrij (Moeringsbundel) (pp. 113-133). Den Haag: Boom Lemma
 • P.A.M. Mevis (2009). De berechting van Wilhelm II. In P.E.L. Janssen (Ed.), Een kwestie van grensoverschrijding (pp. 197-231). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • P.A.M. Mevis & J. de Lange (2009). De gedetineerde als rechtssubject: algemene aspecten van de rechtspositie van gedetineerden. In E.R. Muller & P.C. Vegter (Eds.), Detentie. Gevangen in Nederland 2009, 2e druk (pp. 373-420). Alphen aan den Rijn: Kluwer
 • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2008). Hoofdstuk 1: Prolegomena. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 3-62). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis, J. uit Beijerse, A.N.J. Korenhof & P.C. Verloop (2008). Rechter-commissaris en inverzekeringstelling: een paar apart? In Rechter-commissaris en inverzekeringstelling: een paar apart? (pp. 1-106) Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • P.A.M. Mevis (2008). Samenloop. In H. de Doelder (Ed.), Caribisch Wetboek van Strafrecht (pp. 77-126). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • J. de Lange & P.A.M. Mevis (2008). Rechter en tenuitvoerlegging. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden (Kelkbundel) (pp. 495-504). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2008). Hoofdstuk 18: Epiloog. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 479-490). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2007). Gezondheidsrecht en strafrecht; ontwikkelingen in een niet altijd even gemakkelijke relatie. In P.C. Ippel, T. Hartlief & P.A.M. Mevis (Eds.), Gezondheidsrecht: betekenis en positie. Preadvies 2007 (pp. 125-173). Den Haag: Sdu Uitgevers
 • P.A.M. Mevis (2007). Hoofdstuk 6, De positie van de strafrechter. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 135-176). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • R. de Lange & P.A.M. Mevis (2006). Constitutional Guarantees for the Independence of the Judiciary. In J.H.M. van Erp & L.P.W. van Vliet (Eds.), Netherlands reports to the seventeenth International Congress of Comparative Law : Utrecht 2006 (pp. 327-348). Antwerpen-Oxford: Intersentia
 • P.A.M. Mevis (2005). Hoofdstuk 13, De gedetineerde als rechtssubject. In E.R. Muller & P.C. Vegter (Eds.), Detentie. Gevangen in Nederland (Orde en veiligheid) (pp. 347-389). Alphen aan den Rijn: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2005). Strafrecht, EVRM en Grondwet. In A.H.E.C. Jordaans e.a. (Ed.), Praktisch strafrecht (Liber amicorum Jan Reijntjes) (pp. 453-469). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • T. Blom & P.A.M. Mevis (2004). Juridische veiligheidsmaatregelen. In E.R. Muller (Ed.), Veiligheid. Studies over inhoud, organisatie en maatregelen (pp. 677-693). Alphen aan den Rijn: E.M. Meijers Instituut/Kluwer
 • H.G. van de Bunt & P.A.M. Mevis (2004). Het rechterlijk oordeel in strafzaken ter discussie. In J.W. de Keijser & H. Elffers (Eds.), Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter. De wisselwerking tussen rechter en samenleving (pp. 5-20). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • P.A.M. Mevis (2003). Enkele opmerkingen over aard, formulering en toepassing van bepaalde straf(maximum)verhogende omstandigheden, recidive en terroristisch misdrijf in het bijzonder. In M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmeling (Eds.), Glijdende schalen (J. de Hullubundel) (pp. 433-451). Nijmegen: Wolff Legal Publishers
 • P.A.M. Mevis, C.H. Brants, E. Prakken & J.M. Reijntjes (2003). Op zoek naar de grondslagen. In C.H. Brants, P.A.M. Mevis, E. Prakken & J.M. Reijntjes (Eds.), Op zoek naar de grondslagen, Strafvordering 2001 ter discussie (pp. 1-27). Den Haag: Boom
 • F.A.M. Bakker & P.A.M. Mevis (2002). Spanningen bij de sanctietoepassing door de strafrechter. In B.F. Beljaars & E. Bos (Eds.), Juridische samenwerking aan de Maas (SI-EUR, 29) (pp. 107-156). Deventer/Rotterdam: Kluwer/Sanders Instituut
 • P.A.M. Mevis (2001). Art. 426e. In M.S. Groenhuijsen, e.a. (Ed.), Wetboek van Strafvordering (Supplement, 123) (pp. 1-61). Arnhem: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (2001). Art. 327a. In M.S. Groenhuijsen, e.a. (Ed.), Wetboek van Strafvordering (Supplement, 123) (pp. 1-61). Arnhem: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (2001). Art. 138b en 138c. In M.S. Groenhuijsen, e.a. (Ed.), Wetboek van Strafvordering (Supplement, 123) (pp. 1-61). Arnhem: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & J. Wöretshofer (2001). Rechtmatigheidstoetsing in het nieuwe millennium. In C.H. Brants, P.A.M. Mevis & E. Prakken (Eds.), Legitieme strafvordering. Rechten van de mens als inspiratie in de 21ste eeuw (pp. 37-55). Utrecht: Intersentia Rechtswetenschappen
 • C.H. Brants, P.A.M. Mevis & E. Prakken (2001). Legitieme strafvordering. Rechten van de mens als inspiratie in de 21ste eeuw. In C.H. Brants, P.A.M. Mevis & E. Prakken (Eds.), Legitieme strafvordering. Rechten van de mens als inspiratie in de 21ste eeuw (pp. 1-21). Utrecht: Intersentia Rechtswetenschappen
 • P.A.M. Mevis (2001). Art. 365a, 365b en 365c. In M.S. Groenhuijsen, e.a. (Ed.), Wetboek van Strafvordering (Supplement, 123) (pp. 1-61). Arnhem: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (2000). Introductie: de betekenis van het legaliteitsbeginsel in de rechtsontwikkeling naar een eigentijds strafrecht. In P.C. Bogert & T. Kooijmans (Eds.), Over de grens van het legaliteitsbeginsel (SI-EUR, 23) (pp. 1-35). Deventer: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (2000). Procesvertegenwoordiging, ambtshalve cassatie en rechtsvorming door de strafkamer van de Hoge Raad. In C.J. Bax, J.L.M. Gribnau & P.A.M. Mevis (Eds.), Procesvertegenwoordiging (SI-EUR, 25) (pp. 103-126). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis & T. Blom (2000). Bewerking van artikel 12, 13, 15 en 16. In A.K. Koekkoek (Ed.), De Grondwet. Een systematisch en artikelsgewijs commentaar (pp. 184-197-203-213). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
 • P.A.M. Mevis (2000). Omkoping. In H.J.B. Sackers & P.A.M. Mevis (Eds.), Fraudedelicten (Studiepockets strafrecht, 21) (pp. 84-104). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
 • P.A.M. Mevis (1999). Europese inspectie van vrijheidsbeneming in Nederland: de grens van de standaardisering in zicht. In J. Blad, e.a. (Ed.), Crimineel Jaarboek (pp. 254-264). Nijmegen: Ars Aequi Libri, Coornhert Liga
 • P.A.M. Mevis (1998). Rechtspositie van de psychiatrische patiënt. In W.H.A. Jonkers, J.P. Balkema, Y. Buruma, J.P.S. Fiselier & P.C. Vegter (Eds.), Het penitentiair recht (Supplement, 48) (pp. 105-149). Deventer: Kluwer juridische uitgevers
 • P.A.M. Mevis (1997). The Integrity of the Criminal Process Requires the Exclusion of Illegally Obtained Evidence. In J.M. Reijntjes & J.F. Nijboer (Eds.), Proceedings of the First World Conference on New Trends in Criminal Investigation and Evidence (pp. 311-313). Lelystad: Koninklijke Vermande
 • P.A.M. Mevis (1997). Overdracht en overname van strafvervolging/Transfer of proceedings. In J.M. Reijntjes (Ed.), Internationaal strafrecht in Europa (pp. 323-380). Heerlen: Open Universiteit
 • P.A.M. Mevis (1996). Commentaar Algemene wet op het binnentreden (art. 1-15). In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het Wetboek van Strafvordering (pp. 1-135). Arnhem: Gouda Quint
 • C.P.M. Cleiren & P.A.M. Mevis (1996). Het dubbelzijdig karakter van onrechtmatig strafvorderlijk overheidsoptreden. In C.P.M. Cleiren, R.M.G.E. Foqué, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis (Eds.), Voor risico van de overheid? (SI-EUR reeks, 13) (pp. 187-205) Deventer: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (1996). Overdracht en overname van strafvervolging/Transfer of proceedings. In J.M. Reijntjes (Ed.), Internationaal Strafrecht in Europa/International Criminal Law in Europe (OU 1413, 1413) (pp. 317-375). Heerlen: Open Universiteit
 • P.A.M. Mevis (1995). Bewerking artikelen 94-125n WvSv, artikelen 552a-552g WvSv en Algemene wet op het binnentreden. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (pp. div.-div.). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (1995). Enige, niet louter juridische opmerkingen over de berechting van voormalige DDR-functionarissen door de Bondsrepubliek Duitsland. In J.R. Blad, C.P.M. Cleiren, J.W. van der Hulst, F.A.J. Koopmans, P.A.M. Mevis & W. Bos (Eds.), 'Met recht op de vlucht' (SI-EUR reeks, 9) (pp. 177-189). Arnhem: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (1995). De rechtsgevolgen van onrechtmatigheden in het vooronderzoek. In J.P. Balkema, M. Barels, J.A.W. Lensing, A.J.M. Machielse & H.J.B. Sackers (Eds.), Dynamisch strafrecht (pp. 251-168). Arnhem: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (1995). Bewerking artikelen 89-93. In M.S. Groenhuijsen (Ed.), Het Wetboek van Strafvordering (pp. div.-div.). Arnhem: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (1994). Bewerking artikelen 94-125n WvSv, artikelen 552a-552g WvSv en Algemene wet op het binnentreden. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar Strafvordering (pp. 188-274,-1003-1029). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (1994). Bewerking artikelen 89-93. In M.S. Groenhuijsen (Ed.), Wetboek van Strafvordering (losbladig) (pp. 1-45). Arnhem: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (1994). Bewerking Hoofdstuk IX, De terbeschikkingstelling. In J.P. Balkema, G.J.M. Corstens & P.C. Vegter (Eds.), Het Penitentiair Recht (losbladig) (38, 1) (pp. 1-80). Arnhem: Gouda Quint

 • P.A.M. Mevis (2019). Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15, (bewerking voor herdruk). In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Commentaar Strafvordering, 13de druk (pp. 3147-3186). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2017). Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 (bewerking voor herdruk). In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering, 12de druk (pp. 3123-3161). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2016). Epiloog. In H. Andriessen, P. Mevis, W. Sinninghe Damsté, J. Reijntjes, R. Rosingh & M. van de Vrugt (Eds.), Het proces tegen Wilhelm II; een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I (pp. 437-487). Tiel: Lannoo
 • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2016). Voorwoord. In L. Noyon (Ed.), Als vreemde ogen dwingen. Een onderzoek naar de positie van de transcultureel gedragskundige in een strafrechtelijke context (pp. 5-10). Den Haag: Boom juridische uitgevers
 • P.A.M. Mevis (2016). Voorwoord. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van de Europese Unie op het strafrecht (pp. 7-8). Den Haag: Boom Juridisch
 • P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf & S.R. Bakker (2015). Woord vooraf. In P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf & S.R. Bakker (Eds.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber Amicorum Prof.Dr. H.J.C. van Marle (pp. V-IX). Deventer: Wolters Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2015). Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 (bewerking voor herdruk). In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (11e druk) (pp. 3087-3125). Deventer: Kluwer
 • H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolf & P.A.M. Mevis (2014). Afsluiting. In H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolf & P.A.M. Mevis (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (tweede herziene druk) (pp. 711-725). Deventer: Kluwer
 • H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolf & P.A.M. Mevis (2014). Voorwoord bij de tweede herziene druk. In H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolft & P.A.M. Mevis (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (tweede herziene druk) (pp. XI-XII). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2013). Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 (bewerking voor herdruk). In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (10e druk) (pp. 2923-2953). Deventer: Kluwer
 • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2013). Prolegomena. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 3-76). Deventer: Kluwer
 • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2013). Epiloog. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 711-726). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2013). Voorwoord. In F.W. Bleichrodt, A.R. Hartmann, P.A.M. Mevis, L.J.J. Rogier & B.A. Salverda (Eds.), Onbegrensd strafrecht, Liber Amicorum Hans de Doelder (pp. V-VIII). Nijmegen: Wolf Legal Publishing
 • P.A.M. Mevis (2011). Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 (bewerking voor herdruk). In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering, 9e druk (pp. 2517-2543). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2009). Commentaar of de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 (bewerking voor herdruk). In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering, 8e druk (pp. 2459-2485). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2009). The Perspective of the Annotator: Some Observations About the Organisations and Format of the Judgements and Decisions of the Criminal Division of the Supreme Court of the Netherlands, and the Role of the Annotator. In N. Huls, M. Adams & J. Bomhoff (Eds.), The legitimacy of Highest Courts' Rulings (pp. 235-249). Den Haag: TMC Asser Press
 • P.A.M. Mevis (2008). Hoofdstuk 8: De positie van de strafrechter. In J.R. Blad (Ed.), Strafrechtelijke rechtshandhaving: Aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (pp. 177-218). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2008). Voorwoord (in Gedragskundige rapportage in het strafrecht). In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. V-IX). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2008). Nationale Ombudsman. In Y. Buruma & H. Sackers (Eds.), Kroniek van het strafrecht 2007 (pp. 149-160). Deventer: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (2008). Relevante normeringen Nationale Ombudsman. In Kroniek van het Strafrecht 2007 (pp. 149-160). Deventer: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (2007). Relevante normeringen Nationale Ombudsman. In H.J.B. Sackers & Y. Buruma (Eds.), Kroniek van het strafrecht 2006 (pp. 135-146). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2007). Dwangmiddelen, bijlage 9: Algemene wet op het binnentreden. In J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M Stolker & W.L. Valk (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 2291-2316). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2006). Relevante normeringen Nationale Ombudsman. In H.J.B. Sackers & Y. Buruma (Eds.), Kroniek van het strafrecht 2005 (pp. 131-142). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis, A.H.E.C. Jordaans & J. Wöretshofer (2005). Voorwoord. In A.H.E.C. Jordaans (Ed.), Praktisch strafrecht (Liber amicorum Jan Reijntjes) (pp. V-VIII). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • P.A.M. Mevis (2005). Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafvordering : de tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 2115-2138). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2005). Relevante normeringen nationale ombudsman. In H.J.B. Sackers & Y. Buruma (Eds.), Kroniek van het strafrecht (pp. 134-148). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2004). Kroniek van het strafrecht 2003. In H.J.B. Sackers & Y. Buruma (Eds.), Nationale Ombudsman (pp. 128-141). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2003). Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden. Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar Strafvordering (pp. 1873-1895). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2003). Onderdeel Nationale Ombudsman. In H.J.B. Sackers & Y. Buruma (Eds.), Kroniek van het strafrecht 2002 (pp. 125-135). Deventer: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (2003). Herziening van het sanctiestelsel. Interventie NJV-vergadering 2002. In Ned. Juristen-Vereniging (Ed.), Handelingen Nederlandse Juristen-Verneniging (Jaargang, 132/2002II) (pp. 65-70). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (2002). Onderdeel Nationale Ombudsman. In H.J.B. Sackers & Y. Buruma (Eds.), Kroniek van het Strafrecht 2001 (pp. 115-123). Deventer: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (2001). Commentary Prosecutor v. Mucic Compel the Accused to Provide Handwriting Sample. In André Klip & Göran Sluiter (Eds.), Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1997-1999 (pp. 338-341). Antwerpen: Intersentia
 • P.A.M. Mevis & H.J.B. Sackers (2000). Inleiding. In H.J.B. Sackers & P.A.M. Mevis (Eds.), Fraudedelicten (Studiepockets strafrecht, 21) (pp. 1-13). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
 • P.A.M. Mevis (1999). Commentaar op artt. 94-114, 124-125, 125l-125n, 126g-126gg, 140a, 187b-187d, 552o, 552p. In C.P.M. Cleiren, J.F. Nijboer & T.G. van der Zwaag (Eds.), Strafvordering. Tekst & Commentaar. De tekst van het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (pp. 231-1798). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (1998). Enige recente ontwikkelingen omtrent het gevangeniswezen. In Erasmus Alumnibureau (Ed.), Desiderius Di(e)s Lezingen 1997 (pp. 35-65). Rotterdam: Erasmus Alumnibureau
 • P.A.M. Mevis (1998). Nationale ombudsman. In H.J.D. Sackers & Y. Buruma (Eds.), Kroniek van het Strafrecht 1997 (pp. 94-100). Deventer: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (1997). Commentaar artikelen 94-125 n WvSr., artikelen 552a-552g WvSv en algemen Wet op het binnetreden. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & commentaar Strafvordering (pp. 1-153). Deventer: Kluwer
 • P.A.M. Mevis (1997). Nationale Ombudsman. In M. Barels & Y. Buruma (Eds.), Kroniek van het strafrecht 1996 (pp. 79-85). Deventer: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (1996). De reikwijdte van art. 125f. In T. Blom, V. Mul & P.A.M. Mevis (Eds.), Uitleveren van gegevens en inlichtingen. Rapport ten behoeve van Libertel BV (pp. 12-25). Rotterdam: EUR
 • P.A.M. Mevis (1996). Algemene Wet op het Binnentreden. In A.L. Melai, M.S. Groenhuijsen, Th..A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het Wetboek van Strafvordering (pp. 1-130). Arnhem: Gouda Quint B.V
 • P.A.M. Mevis (1996). Nationale ombudsman Hoofdstuk 1.2.11. In M. Barels & G.J.M. Corstens (Eds.), Kroniek van het strafrecht 1995 (Kroniek, 9) (pp. 83-92). Deventer: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (1995). Nationale Ombudsman. In M. Barels & G.J.M. Corstens (Eds.), Kroniek van het strafrecht (pp. 90-99). Arnhem: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (1994). Nationale Ombudsman. In M. Barels & G.J.M. Corstens (Eds.), Kroniek van het strafrecht (pp. 82-88). Arnhem: Gouda Quint
 • P.A.M. Mevis (1993). Nationale Ombudsman. In M. Barels & G.J.M. Corstens (Eds.), Kroniek van het strafrecht 1992 (pp. 89-95). Arnhem: Gouda Quint

 • P.A.M. Verrest & P.A.M. Mevis (Ed.). (2018). Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Den Haag: Boomjuridisch
 • J.S. Nan, P.A.M. Mevis, J.H.J. Verbaan & P.C. Verloop (Ed.). (2017). Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 0 (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, 0). Den Haag: Boom
 • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Ed.). (2013). Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk. Deventer: Kluwer
 • B.A. Salverda, F.W. Bleichrodt, A.R. Hartmann, P.A.M. Mevis & L.J.J. Rogier (Ed.). (2013). Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers
 • E. Bleichrodt, A. Hartmann, P.A.M. Mevis, L.J.J. Rogier & B.A. Salverda (Ed.). (2013). Onbegrensd Strafrecht, Liber amicorum Hans de Doelder. Oisterwijk: Wolf legal Publishers
 • H.J.B. Sackers & P.A.M. Mevis (Ed.). (2000). Fraudedelicten (Studiepockets strafrecht, 21). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
 • C.J. Bax, J.L.M. Gribnau & P.A.M. Mevis (Ed.). (2000). Procesvertegenwoordiging (SI-EUR, 25). Deventer: Gouda Quint
 • J.R. Blad & P.A.M. Mevis (Ed.). (1997). Het gelijkheidsbeginsel, pretentie en werkelijkheid. Deventer: Gouda Quint
 • R.M.G.E. Foqué, C.P.M. Cleiren, J.L.M. Gribnau, R.M. van Male & P.A.M. Mevis (Ed.). (1996). Voor risico van de overheid? (SI-EUR reeks, 13). Deventer: Gouda Quint
 • J.R. Blad, C.P.M. Cleiren, J.W. van der Hulst, F.A.J. Koopmans, P.A.M. Mevis & W. Bos (Ed.). (1995). Met recht op de vlucht. Opstellen over (straf)recht aangeboden aan S.I. Politoff ter gelegenheid van zijn afscheid van de EUR (SI-EUR, 9). Arnhem: Gouda Quint

 • P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf & S.R. Bakker (Ed.). (2015). Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber Amicorum Prof.Dr. H.J.C. van Marle. Deventer: Wolters Kluwer
 • P.A.M. Mevis, J.M. Reijntjes & E.F. Stamhuis (Ed.). (2005). International Criminal Law 2005/2007. Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • P.A.M. Mevis, A.H.E.C. Jordaans & J. Wöretshofer (Ed.). (2005). Praktisch strafrecht (Liber amicorum Jan Reijntjes). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
 • C.H. Brants, P.A.M. Mevis & E. Prakken (Ed.). (2001). Legitieme strafvordering. Rechten van de mens als inspiratie in de 21e eeuw. Utrecht: Intersentia Rechtswetenschappen
 • E. Hey, R. de Lange, M.A. Loth, P.A.M. Mevis & E. Swart (Ed.). (2001). Grensverkenningen in het recht (SI-EUR, 26). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Gouda Quint

 • P.A.M. Mevis & P.C. Vegter (2012). Afscheidstrilogie C. Kelk [Bespreking van het boek Afscheidstrilogie C. Kelk]. Delikt en Delinkwent, 2012(7), 603-616.
 • P.A.M. Mevis (1996). Het Nederlandse politierecht [Bespreking van het boek Het Nederlandse politierecht]. .
 • P.A.M. Mevis (1994). Rechtsstaat in plaats van gerechtigheid [Bespreking van het boek Geschichte vor Gericht. Die Ratlosigkeit der Justiz. Der Staat geht unter - das Unrecht bleibt? Regierungskriminalität in der ehemaligen DDR]. .

 • P.A.M. Mevis (2019). Boekbespreking 'Moderne piraterij in Oost- en West-Afrika: het juridisch kader, de bestrijdingsstrategieën en de vervolging en bestraffing' [Bespreking van het boek Moderne piraterij in Oost- en West-Afrika: het juridisch kader, de bestrijdingsstrategieën en de vervolging en bestraffing]. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2019(december), 187-189.
 • P.A.M. Mevis (2017). Boekbespreking 'Bij nader inzien' [Bespreking van het boek Bij nader inzien, Afscheidsrede Vrije Universiteit Amsterdam op 22 januari 2016]. Delikt en Delinkwent, 2017(19), 174-181.
 • P.A.M. Mevis (2016). Boekbespreking 'Eigen boeven eerst. Insluiting en uitsluiting in de sanctietoepassing' [Bespreking van het boek Eigen boeven eerst. Insluiting en uitsluiting in de sanctietoepassing]. Delikt en Delinkwent, 2016(38), 419-425.
 • P.A.M. Mevis (2004). Boebespreking [Bespreking van het boek Recidive en straftoemeting]. .
 • P.A.M. Mevis (2002). Boekbespreking [Bespreking van het boek Justiz und NS-Verbrechen, Sammlung Deutscher Strafurteile wegen Nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1999]. .
 • P.A.M. Mevis (1998). Boekbeschouwingen [Bespreking van het boek Schuld in strafrecht en psychiatrie]. .
 • P.A.M. Mevis (1997). Boekbeschouwing [Bespreking van het boek In the name of the people. Perpetrators of genocide in the reflection of their post-war prosecution in West Germany. The 'Euthanasia' and 'Aktion Reinhard' trial cases]. .
 • P.A.M. Mevis (1993). Het strafrechtelijk tweepersonenstelsel [Bespreking van het boek Straf en maatregel]. .

 • P.A.M. Mevis, P. Schnabel, B. Meyboom-de Jong, W.J. Schudel, C.P.M. Cleiren, M. Verkerk, A. van der Heide, G. Hesselman & L.F. Stultiëns (2016). Voltooid leven, Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten (rapport tot advies aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport resp. Veiligheid en Justitie). (Extern rapport). Den Haag: Adviescommissie voltooid leven
 • P.A.M. Mevis, S.R. Bakker, J.S. Nan, B.A. Salverda & J.H.J. Verbaan (2016). Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling. (Extern rapport). The Hague: Ministry of Safety and Justice
 • M.J.F. van der Wolf, P.A.M. Mevis, S. Struijk, M. Kleijn, H.J.C. van Marle & L.C. van Leeuwen (2016). Op zoek naar nieuw evenwicht. Derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. (Extern rapport). Den Haag: Boom juridisch
 • P.A.M. Mevis, J.H.J. Verbaan & B.A. Salverda (2016). Onderzoek aan in beslag genomen elektronisch gegevensdragers en geautomatiseerde werken ten behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. (Extern rapport). The Hague: WODC - EUR
 • P.A.M. Mevis, S.R. Bakker, L. Postma & J.H.J. Verbaan (2014). Schriftelijke wilsverklaring euthanasie bij wilsonbekwame patiënten: een jurisprudentieonderzoek. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
 • M.C. Bannier, P.A.M. Mevis, P.C. Verloop & J.H.J. Verbaan (2005). Wie wat bewaart die heeft wat. Extern rapport in opdracht van het Ministerie van Justitie n.a.v. Onderzoek naar nut en noodzaak van een bewaarverplichting voor historische verkeersgegevens van telecommunicatieverkeer. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • P.A.M. Mevis, V. Mul & P.C. Verloop (2005). Evaluatie Wet Bijzondere politieregisters. (Extern rapport, Wetsgeschiedenis, no 1). Den Haag: WODC
 • V. Mul, T. Blom & P.A.M. Mevis (2004). Evaluatie Wet herziening GVO. (Extern rapport, Cahier 2004, no 11). Den Haag: WODC
 • P.A.M. Mevis & T. Kooijmans (2002). Herziening ten nadele. Rapport van een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van de herziening ten nadele in het Nederlandse strafprocesrecht, aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. (Extern rapport, MR, no 2002). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam

 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, februari 16), NJ 2010-262, 08/00511 LJN:BL3964, (Criteria getuigen na cassatie).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 23), NJ 2010-355, 08/04524B LJN:BK6331, (Vordering pasfoto als gevoelig gegeven).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, oktober 9), NJ 2010-213, 09/00079 LJN:BJ1254, (Geen strafrechtelijke ontruimingsbevoegdheid).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 2), NJ 2010-392, 07/11918 LJN:BL2820, (Hoog THC-gehalte maakt niet dat sprake is van een middel in de zin van lijst I).
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juli 7), NJ 2009-482, (Medeplegen culpoos delict).
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, februari 10), NJ 2009-347 + 348, 08/02645H; 08/03425H, (Stelplicht bij herziening I).
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, januari 20), NJ 2009-324, 07/12947 LJN:BF3162, (TBS zonder advies).
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, oktober 7), NJ 2009-5, 36-44, (Lucia de B.). p.461-466.
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, januari 20), NJ 2009-324, (TBS zonder advies).
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, april 10), NJ 2009-552, LJN: AZ6182, (Verwerking in cassatie van door OM bijgebrachte informatie aangaande betekening appeldagvaarding).
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 16), NJ 2009-602, LJN: BF3741, (Verenigbaarheid levenslange gevangenisstraf met EVRM).
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, maart 3), NJ 2009-325, 07/13565 LJN:BG9218, (Beklag en art. 126nd lid 2 Sv).
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2006, juni 13), NJ 2008-5, 52, (Cassatie in het belang der wet: geen verandering van wetgeving cfm. art. 1 lid 2 Sr m.b.t. het nieuwe art. 14a Sr). p.455-458.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, oktober 9), NJ 2008-4, 43, (Na verwijdering verdachte uit zittingszaal wegens ordeverstoringen had hof moeten onderzoeken of verdachte alsnog de verdediging kon voeren). p.377-380.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, december 11), NJ 2008-36, 438, (Heler-steler-regel i.c. niet van toepassing: verdachte heeft diefstal uitgelokt, niet medegepleegd). p.4189-4191.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2006, november 28), NJ 2008-7, 68, (Samenloop taakstraf en onbetaalde arbeid ten algemene nutte). p.601-604.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, september 4), NJ 2008-14, 170, (Tegenstrijdigheid tussen vonnis politierechter en uitspraak ABRvS. Geen grond voor herziening).
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, april 15), NJ 2008-23, 289, (Niet beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. ISD-maatregel na eerdere gevangenisstraf: art. 63 Sr n.v.t.). p.2776-2778.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, januari 22), NJ 2008-24, 300, (Strafrechtelijk beslag en retentierecht bezitter te goeder trouw). p.2871-2873.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, oktober 2), NJ 2008-45, 550, (Ontnemning in geval van ontbonden rechtspersoon). p.5696-5690.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, mei 15), NJ 2008-, 559, (Oogmerk gericht op het plegen van misdrijven cfm. art. 140 Sr.).
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, juni 17), NJ 2008-, 358, (Noot).
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, april 24), NJ 2008-, 357, (Noot).
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2005, oktober 11), NJ 2008-17, 207, (Art. 2.4.1. APV Gemeente Nijmegen onverbindend). p.2020-2030.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, januari 29), NJ 2008-17, 206, (Op grond van art. 2 Politiewet 1993 kan geen vordering in de zin van art. 184, eerste lid, Sr worden gedaan). p.2013-2020.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2006, november 7), NJ 2008-17, 205, (Verwijderingsbevel A'dam CS). p.2009-2013.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, januari 15), NJ 2008-50, 609, (Inrijden op agent. Voorwaardelijk opzet op toebrengen zwaar lichamelijk letsel?).
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, februari 5), NJ 2008-32, 396, (Toereikende strafmotivering in aantekening mondeling arrest). p.3754-3756.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, juni 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2007-50, 626, (Criteria afwijzen getuigen in hoger beroep). p.6326-6330.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2004, oktober 12), NJ 2007-9, (Noot 12 oktober 2004). p.1035-1048.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, februari 7), NJ 2007-9, (Noot 7 februari 2006). p.1047-1064.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, mei 23), NJ 2007-12, nr. 03197/05 CW, (m.nt. P.A.M. Mevis). p.1496-1506.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, januari 16), NJ 2007-20, nr. 00465/06, (m.nt. P.A.M. Mevis). p.2452-2455.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, november 21), NJ 2007-19, nr. 03247/05, (m.nt. P.A.M. Mevis). p.2327-2335.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, september 12), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2007-34, 410, (Noot). p.4354-4358.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, februari 20), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2007-30, 373, (Noot). p.3922-3925.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, maart 14), NJ 2007-343-348, 345, (Noot). p.3649-3659.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2003, november 18), NJ 2007-1/2, nr 8, (Noot 18 november 2003). p.99-113.
 • P.A.M. Mevis (2006). Noot bij: HR. (2005, november 29), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2006-12/176, (Sr art. 63). p.1670-1676.
 • P.A.M. Mevis (2006). Noot bij: HR (Strafkamer). (2005, april 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2006-10, 02109/04, (noot). p.85-88.
 • P.A.M. Mevis (2006). Noot bij: HR (strafkamer). (2005, mei 24), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2006-34/433, 00456/04, (Noot). p.4132-4138.
 • P.A.M. Mevis (2006). Noot bij: Hoge Raad (strafkamer). (2006, januari 17), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2006-39, nr.495, 03250/04, (Noot). p.4794-4800.
 • P.A.M. Mevis (2006). Noot bij: HR (strafkamer). (2006, mei 30), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2006-29/366, 02584/02 E II, (Noot). p.3494-3504.
 • P.A.M. Mevis (2006). Noot bij: HR. (2006, januari 31), NJ 2006-589, (Beperking bedrag conservatoir beslag).
 • P.A.M. Mevis (2006). Noot bij: HR. (2003, oktober 21), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2006-26/328, (Sr. art. 51). p.3138-3146.
 • P.A.M. Mevis (2005). Noot bij: Hoge Raad (strafkamer). (2005, mei 10), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2005-2005, 424, (Noot onder HR (strafkamer) 10 mei 2005, Onderzoek naar bijstandsfraude). p.2796-2807.
 • P.A.M. Mevis (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, november 30), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2005-94, (Noot onder HR 30 november 2004, Sr art. 40). p.787-788.
 • P.A.M. Mevis (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, november 23), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2005-108, (Noot onder HR 23 november 2004, Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers art. 2, 3). p.1019-1021.
 • P.A.M. Mevis (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, november 30), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2005-184, (Noot onder HR 30 november 2004, Sr art. 247, 248a, 248b, 249). p.1693-1695.
 • P.A.M. Mevis (2005). Noot bij: Europees Hof voor 'De rechten van de mens'. (2004, mei 11), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2005-6/57, 49902/99, (Noot). p.405-415.
 • P.A.M. Mevis (2005). Noot bij: HR (Strafkamer). (2005, februari 8), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2005-2005, 514, (Noot onder HR (Strafkamer) 8 februari 2005, nr. 02804/03). p.4519-4528.
 • P.A.M. Mevis (2005). Noot bij: HR (Strafkamer). (2005, mei 31), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2005-2005, 567, (Noot onder HR (Strafkamer) 31 mei 2005, nr. 02487/04, (Sv art. 38m (oud))). p.4867-4873.
 • P.A.M. Mevis (2005). Noot bij: HR (Strafkamer). (2005, april 12), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2005-2005, 577, (Noot onder HR (Strafkamer) 12 april 2005, nr. 02346/04). p.4957-4967.
 • P.A.M. Mevis (2005). Noot bij: HR (Strafkamer). (2004, september 7), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2005-2005, 98, (Noot onder HR (Strafkamer) 7 september 2004, Sv art. 334 lid 4, 440). p.896-906.
 • P.A.M. Mevis & R. de Lange (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, maart 9), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 51, (Mensenroof II). p.675-675.
 • P.A.M. Mevis (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, april 8), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 188, (Inbeslagneming bij journalist). p.1-5.
 • P.A.M. Mevis (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, september 30), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 189, (Opzet op openbaar maken). p.1-5.
 • P.A.M. Mevis (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, februari 24), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 375, (Voorwaardelijke opzet op de dood). p.1-5.
 • P.A.M. Mevis (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, december 9), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 310 en 311, (Dubbele vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf (310-311)). p.1-6.
 • P.A.M. Mevis (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, januari 20), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 240, (Schatting gemiddelde opbrengst per hennepplant). p.1-4.
 • P.A.M. Mevis (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, juni 22), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 561, (Opzet, gesloten systeem van rechtsmiddelen). p.1-5.
 • P.A.M. Mevis (2004). Noot bij: EHRM. (2004, april 27), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 651, (Annotatie Doerga tegen Nederland). p.1-7.
 • P.A.M. Mevis (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, oktober 26), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 682, (Noot onder nr. 682). p.1-4.
 • P.A.M. Mevis (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, mei 13), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2004-2004, 40, (Bevriezing bij huiszoeking; inwilliging rechtshulpverzoek en rechtsbeginselen). p.1-4.
 • P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, januari 14), NJ 2003-2003, 246, (Cassatie in belang der wet in WAHV). p.1952-1954.
 • P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hof Arnhem en Beroepscommissie. (2003, juli 21), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2003-2003, 6, (Penitentiaire kamer. Noot onder Hof Arnhem 21 juli 2003, nr. 56 en Beroepscommissie RSJ 15 juli 2003, nr. 57). p.342-345.
 • P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, januari 14), NJ 2003-2003, 261, (Zuivere vrijspraak belediging homoseksuelen door dominee). p.2097-2100.
 • P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, januari 28), NJ 2003-2003, 247, (Omvang hoger beroep in voordeelsontnemingsprocedure). p.1956-1958.
 • P.A.M. Mevis & R. de Lange (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2001, november 20), NJ 2003-2003, 632, (Interpretatie art. 278 SR). p.4916-4919.
 • P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, oktober 15), NJ 2003-2003, 97, (Verzoek getuigenverhoor bij profijtontneming). p.686-687.
 • P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, mei 28), NJ 2003-2003, 96, (Methode van vermogensvergelijking bij voordeelontneming). p.673-675.
 • R. de Lange & P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2001, november 20), NJ 2003-2003, 631, (Annotatie bij nr. 631). p.4905-4911.
 • P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, juli 1), NJ 2003-2003, 695, (Geen toepassing art. 359a Sv. bij hersteld verzuim). p.5352-5354.
 • P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, april 15), NJ 2003-2003, 432, (Bevoegdheid enkelvoudige kamer hof inzake voorlopige hechtenis). p.3403-3404.
 • P.A.M. Mevis (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, augustus 26), NJ 2003-2003, 696, (Voordeelontneming en gift aan derden). p.5356-5357.
 • P.A.M. Mevis (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2001, oktober 30), NJ 2002-2002, 124, (Verweer inzake kosten ontneming). p.981-987.
 • P.A.M. Mevis (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2001, november 13), NJ 2002-2002, 261, (Taakstraf in economische zaken). p.1894-1900.
 • P.A.M. Mevis (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, april 2), NJ 2002-2002, 421, (Opzet en immuniteit gemeenteraadslid). p.3051-3055.
 • P.A.M. Mevis (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, juni 4), NJ 2002-2002, 603, (Slachtoffer als getuige gehoord). p.4460-4473.
 • P.A.M. Mevis (2002). Noot bij: EHRM. (2002, januari 9), NJ 2002-2002, 619, (Antilliaanse detentieomstandigheden). p.4609-4619.
 • P.A.M. Mevis & T. Kooijmans (2002). Noot bij: Beroepscommisie RSJ. (2002, september 12), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2002-2002, 5, (Permanente camera-observatie). p.270-282.
 • P.A.M. Mevis (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2001, september 25), NJ 2002-2002, 148, (Wijziging grondslag ontnemingsvordering). p.1118-1126.
 • P.A.M. Mevis (2001). Noot bij: EHRM. (2000, december 7), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2001-2001, 41, (Noot bij nr. 558). p.3948-3951.
 • P.A.M. Mevis (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, juli 10), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2001-2001, 51/52, (Noot bij nr. 697). p.915-916.
 • P.A.M. Mevis (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, november 30), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2000-9, 40-42, (Noot onder HR 25 januari 2000, NJ 2000/343, HR 30 november 1999 nr. 111.140 en HR 30 november 2000, nr. 111.137 NJ 2000/345). p.2321-2324.
 • P.A.M. Mevis (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, juni 5), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 1999-1999, 1, (Passantentermijn en schadevergoeding). p.52-58.
 • P.A.M. Mevis (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, maart 2), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 1999-1999, 34, (NJ 1999, 576). p.3267-3271.
 • P.A.M. Mevis (1998). Noot bij: Bundesverfassungsgericht. (1996, oktober 24), R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie 1998-27, 2, (De ultieme triomf van Radbruch? De berechting van ex-DDR-leiders: kanttekeningen bij het `Grensregime-oordeel' van het Bundesverfassungsgericht). p.144-154.
 • P.A.M. Mevis (1996). Noot bij: Beroepscommissie CRvS. (1996, september 26), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 1996-6, 6, (Annotatie bij Beroepscommissie CRvS 30 augustus 1996 en 26 september 1996).
 • P.A.M. Mevis (1994). Noot bij: Nationale Ombudsman. (1994, maart 8), AB 1994-, (Noot onder Nationale Ombudsman).

 • P.A.M. Mevis (2021). Noot bij: Hoge Raad. (2019, oktober 15), NJ 2021-55, Zaaknr. 18/04994, (Vereiste concretisering in vordering tot machtiging van OvJ tot leggen conservatoir beslag ex art. 103 Sv). ECLI:NL:HR:2019:1591
 • P.A.M. Mevis (2021). Noot bij: Hoge Raad. (2020, maart 3), NJ 2021-39, Zaaknr. 18/03136, (Bij bevel dadelijke tenuitvoerlegging bij TBS met voorwaarden vangt de termijn van de tbs aan op het ogenblik dat dit bevel ingaat). ECLI:NL:HR:2020:377
 • P.A.M. Mevis (2021). Noot bij: Hoge Raad. (2021, februari 9), NJ 2021-171, Zaaknr. 20/01738, (Coronaspuger; bedreiging met zware mishandeling, redelijke vrees en voorwaardelijk opzet)). ECLI:NL:HR:2021:190
 • P.A.M. Mevis (2021). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juni 18), NJ 2021-45, Zaaknr. S 17/05099 B, (Mandatering machtiging ex art. 117 lid 1 Sv aan een politieambtenaar). ECLI:NL:HR:2019:972
 • P.A.M. Mevis (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, december 10), SR Updates 2020-0439, Zaaknr. 18/02670, (Opzettelijk gebruik maken van niet op zijn naam gesteld ID-bewijs door bij staandhouding ID-bewisj op naam van zijn neef te overhandigen). ECLI:NL:HR:2019:1929
 • P.A.M. Mevis (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juli 9), NJ 2020-12, Zaaknr. 14/05523, (Herstelarrest Hoge Raad in verband met overschrijding van het strafmaximum). ECLI:NL:HR:2019:1100
 • P.A.M. Mevis (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, februari 18), NJ 2020-175, Zaak nr. 19/03901 C, (Cassatie in belang der wet over berekening van de duur van de gemaximeerde tbs). ECLI:NL:HR:2020:282
 • P.A.M. Mevis (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, april 21), NJ 2020-229, Zaaknr. 19/01696, (Vereiste onderbouwing aanhoudingsverzoek). ECLI:NL:HR:2020:769
 • P.A.M. Mevis (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, november 12), NJ 2020-230, Zaaknr. 18/02967, (Aanhoudingsverzoek niet toereikend gemotiveerd). ECLI:NL:HR:2019:1737
 • P.A.M. Mevis (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, januari 28), NJ 2020-83, Zaaknr. 18/02966, (Ontoereikende afwijzing van het aanhoudingsonderzoek). ECLI:NL:HR:2020:79
 • P.A.M. Mevis (2019). Noot bij: Gerechtshof Den Haag. (2018, augustus 30), SR Updates 2019-0098, Zaaknr. 22-004551-15, (Noot onder Hof Den Haag 30 augustus 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2527 en Hof Den Bosch 25 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:203 in verband met HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:372: bevestigen en/of vernietigen?). ECLI:NL:GHDHA:2018:2527
 • P.A.M. Mevis (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, april 16), NJ 2019-336, Zaaknrt. 18/00573, (Tweede cassatie in de zaak Heringa/strafbaarheid hulp bij zelfdoding). ECLI:NL:HR:2019:598
 • P.A.M. Mevis (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juni 12), NJ 2019-104, Zaaknr. 17/02489, (Voeging als benadeelde partij na hersteloperatie politierechter in appel toch niet mogelijk). ECLI:NL:HR:2018:896
 • P.A.M. Mevis (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, april 9), NJ 2019-439, Zaaknr. 17/03147, (Rechtspraak HvJ EU is geen grond voor herziening). ECLI:HR:2019:546
 • P.A.M. Mevis (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, januari 9), NJ 2019-427, Zaaknr. 16/01346, (R-C en artikel 268 Sv in hoger beroep). ECLI:NL:HR:2018:21
 • P.A.M. Mevis (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, februari 13), NJ 2018-157, Zaaknr. 16/05010, (Betreden balkon flatwoning is geen binnentreden in een woning). ECLI:NL:HR:2018:191
 • P.A.M. Mevis (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2016, december 20), NJ 2018-34, Zaaknr. 15/04435, (Beïnvloeden in de zin van art. 285a Sr). ECLI:NL:HR:2016:2908
 • P.A.M. Mevis (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, mei 22), NJ 2018-284, Zaaknr. 16/02235, (Afzonderlijke beslagbeslissing politierechter en ontvankelijkheid in het (partiële) appel). ECLI:NL:HR:2018:744
 • P.A.M. Mevis (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juli 3), NJ 2018-415, Zaaknr. 17/00572, (Overwegende bedenkingen in de zin van de Leerplichtwet). ECLI:NL:HR:2018:1071
 • P.A.M. Mevis (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2014, februari 18), NJ 2018-33, Zaaknr. 13/00535, (Geen cassatie tegen tussenbeslissing beklagzaak. Afgeleid verschoningsrecht). ECLI:NL:HR:2014-369
 • P.A.M. Mevis (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, december 19), NJ 2018-295, Zaaknr. 16/05031, (Vrijwillig voldoen aan strafbeschikking na instellen verzet staat niet gelijk aan intrekking verzet. Verdachte ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in verzet). ECLI:NL:HR:2017:3220
 • P.A.M. Mevis (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, november 21), NJ 2018-36, Zaaknr. 16/00569, (Vals rapport bestemd tot bewijs van enig feit). ECLI:NL:HR:2017:2958
 • P.A.M. Mevis (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juni 19), NJ 2018-453, Zaaknr. S 16/02806B, (Klaagschrift tegen inbeslagneming). ECLI:NL:HR:2018:949
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2015, december 1), NJ 2017-127, Zaaknr. S 14/04592, (Verjaring roekeloosheid). ECLI:NL:HR:2015:3441
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2015, december 22), NJ 2017-136, Zaaknr 14/05344, (Toepassing art. 80a RO o.g.v. hoogte straffen, ontbreken klacht over niet-passen lex mitiorbeginsel bij overgang van strafrecht naar bestuursrecht). ECLI:NL:HR:2015:3685
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 3), NJ 2017-169, Zaaknr. 13/05328, (Bewezenverklaring schuldheling en schuldwitwassen uit zelfde misdrijf. Eendaadse samenloop). ECLI:NL:HR:2015:501
 • P.A.M. Mevis & L. Postma (2017). Noot bij: Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. (2016, november 8), TvGR 2017-3, (Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, oordeel 2016-85). p.268-286.
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, januari 3), NJ 2017-93, (Herhaling en herziening toetsingsmaatstaf bij beslag en beklag o.g.v. art. 94 Sv). ECLI:NL:HR:2017:3
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2016, april 19), NJ 2017-66, (Opzet medeplichtige verhuur bedrijfsruimte/telen hennep). ECLI:NL:HR:2016:681
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2016, november 1), NJ 2017-52, S 14/06090, (Verjaringstermijn belaging als voortdurend delict). ECLI:NL:HR:2016:2457
 • P.A.M. Mevis (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2016, september 6), NJ 2017-128, Zaaknr. 15/03220, (Overzicht bewijsmotivering bij bevestiging aan een correct aangetekend mondeling vonnis). ECLI:NL:HR:2016:2026
 • P.A.M. Mevis (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, januari 12), NJ 2016-175, (Schriftuur houdende grieven). ECLI:NL:HR:2016:17
 • P.A.M. Mevis (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, december 8), NJ 2016-162, (Delftse Hout plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is). ECLI:NL:HR:2015:3462
 • P.A.M. Mevis (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, maart 29), NJ 2016-249, (Feiten van algemene bekendheid). ECLI:NL:HR:2016:522
 • P.A.M. Mevis (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, september 20), SR Updates 2016-0364, (Motivering grondslag aanvraag tot herziening). ECLI:NL:HR:2016:2134
 • P.A.M. Mevis (2016). Noot bij: Hoge Raad. , NJ 2016-169, (Bewezenverklaring schuldheling en schuldwitwassen uit zelfde misdrijf. Eendaadse samenloop). ECLI:NL:HR:2015:501
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 1), NJ 2015-491, zaaknr. 14/03348, (Bevestiging mondeling vonnis bij ontkennende niet verschenen verdachte). ECLI:NL:HR:2015:2454
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, april 14), NJ 2015-393, (Medeplegen van diefstal en poging tot diefstal). ECLI:NL:HR:2015:928
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 19), NJ 2015-133, (Geen aanpassing vuistregels schending redelijke termijn). ECLI:NL:HR:2011:BP5361
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, november 4), NJ 2015-126, (Belediging politie door dragen van een jack met het opschrift A.C.A.B. ('All Cops Are Bastards')). ECLI:NL:HR:2014:3114
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 17), SR Updates 2015-0516, (Betreft HR 17-11-2015, ECLI-NL:HR:2015:3325 en HR 24-11-2015, ECLI:NL:HR:2015:3365). ECLI:NL:HR:2015:3325
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 15), NJ 2015-444, (Art. 8 lid 2 Lpw maakt geen ongerechtvaardigde inbreuk op art. 9 en/of 14 EVRM en art. 2 Eerste Protocol). ECLI:NL:HR:2015:2577
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 16), NJ 2015-391, (Tweede standaardarrest medeplegen). ECLI:NL:HR:2014::3637
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, april 21), NJ 2015-392, (Medeplegen diefstal met geweld in vereniging). ECLI:NL:HR:2015:1094
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, oktober 13), NJ 2015-451, (Openlijke geweldpleging en 'samen en in vereniging'). ECLI:NL:HR:2015:3029
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, april 14), NJ 2015-394, (Medeplegen gijzeling). ECLI:NL:HR:2015:929
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, april 7), NJ 2015-396, (Medeplegen inbraak toereikend gemotiveerd). ECLI:NL:HR:2015:883
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, juli 7), NJ 2015-397, (Medeplegen telen hennepplanten). ECLI:NL:HR:2015:1794
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, juli 7), NJ 2015-398, (Medeplegen vernielen van autobanden). ECLI:NL:HR:2015:1808
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, januari 6), NJ 2015-399, (Medeplegen diefstal in vereniging). ECLI:NL:HR:2015:10
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, juni 16), NJ 2015-358, (Fictieve informatie; geheim dat bewaring verdient). ECLI:NL:HR:2015:1662
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: HR. (2015, juni 9), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2015-348, (Uitzondering op inschrijfplicht Leerplicht i.g.v. prangende omstandigheden). ECLI:NL:HR:2015:1491
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, mei 13), TvGR 2015-6, (Hulp bij zelfdoding door niet-arts; Heringa-zaak; overmacht). p.472-490. ECLI:NL:GHARL:2015:3444
 • P.A.M. Mevis (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 24), NJ 2015-395, (Medeplegen diefstal gevolgd door geweld). ECLI:NL:HR:2015:718
 • P.A.M. Mevis (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 3), SR Updates 2014-0105, (Terugverwijzen op voet van art. 423 Sv bij cumulatieve tenlastelegging). ECLI:NL:HR:2015:507
 • P.A.M. Mevis (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juli 1), NJ 2014-513, (Ontoereikend bewijs medeplegen verkopen en aanwezig hebben hennep; geen medeplegen via functioneel daderschap). ECLI:NL:HR:2014:1593
 • P.A.M. Mevis (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, mei 14), NJ 2014-510, (Onvoldoende bewijs voor medeplegen overval). ECLI:NL:HR:2013:BZ9945
 • P.A.M. Mevis (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 3), NJ 2014-511, (Bijdrage verdachte niet zonder meer voldoende voor diefstal in vereniging). ECLI:NL:HR:2014:1307
 • P.A.M. Mevis (2014). Noot bij: Rechtbank Overijssel. (2014, februari 11), TvGR 2014-4, ((ex-neuroloog)). p.326-357. ECLI:NL:RBOVE:2014:646
 • P.A.M. Mevis (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 17), NJ 2014-514, (Nijmeegse scooterzaak). ECLI:NL:HR:2013:1964
 • P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2014). Noot bij: Rb Rotterdam. (2014, april 30), JVGGZ 2014-4, 47, (Civiele schadevergoedingsprocedure; Overplaatsing Bopz-patient naar justitiële tbs-kliniek (zijnde een aangemerkte Bopz-instelling); overplaatsing Bopz-patient naar bijzondere afdeling in penitentiair verband (zijnde niet een aangemerkte Bopz-instelling; interne rechtspositie Bopz-patient). p.331-337.
 • P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2014). Noot bij: Rb Gelderland. (2014, mei 15), JVGGZ 2014-4, 43, (Strafrecht; bedreiging van hulpverlener door Bopz-patient; (on)toerekeningsvatbaarheid; (geen) strafrechtelijke plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis). p.310-318.
 • L. Postma & P.A.M. Mevis (2014). Noot bij: Regionale toetsingscommissie euthanasie., TvGR 2014-50, Oordeel 2014-2, p.723-735.
 • P.A.M. Mevis (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 10), NJ 2014-512, (Toereikend bewijs valselijk 'opmaken' geschrift). ECLI:NL:HR:2014:1358
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juli 3), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-51, (Geen vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan i.g.v. art. 14 CDW). p.631-637.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, oktober 9), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-53, 11/04984, (Geen ambtshalve cassatie hoewel geen krachtens wettelijk voorschrift gedane vordering). p.642-648.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, september 4), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-52, (Vordering op basis noodverordening is geen vordering krachtens wettelijk voorschrift). p.637-642.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 26), NJ 2013-70, 09/03069B, (Vertegenwoordiging in raadkamerprocedure). p.861-867. ECLI:NL:HR:2011:BO1633
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, januari 24), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-49, 10/01093, (Bevel ex art. 184 lid 1 Sr? Belediging verbalisant). p.615-623.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2011, november 15), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-174, (Tul-zaak: partiële ontzegging rijbevoegdheid). p.1504-1509.
 • P.A.M. Mevis (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, maart 27), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-50, (Geen krachtens wettelijk voorschrift gedane vordering). p.623-631.
 • P.A.M. Mevis (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juli 3), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-370, (Ontoereikende vrijspraak belediging ACAB).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juli 3), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-294, (Vuistregels vernietigen en bevestigen cfm 423 Sv).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, januari 8), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-, (Ten onrechte volstaan met opgave bewijsmiddelen nu vrijspraak is bepleit).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, februari 22), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-124, (Daderschap van een lege rechtspersoon).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, februari 22), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-125, (Beklag bij beslag en teruggave aan beslagene).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, februari 8), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-315, (Ontvankelijkheid in voorwaardelijk cassatieberoep ontnemingszaak).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juli 12), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-578, (Ontoereikend gemotiveerde honorering beroep op noodtoestand door dierenarts bij gebruik niet-geregistreerde geneesmiddelen bij duiven).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juni 14), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-577, (Ambtshalve cassatie wegens ontbreken beslissing op vordering benadeelde partij).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juli 12), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-529, (Jeugdstrafrecht. Verhouding bijzondere voorwaarde en gedragsmaatregel cfm. Art. 77w Sr).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: EHRM. (2011, november 23), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2011-7, 60041/08 60054/08, (Greens en M.t. tegen het Verenigd Koninkrijk).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2011, mei 13), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-299, (Materieel strafrecht; belediging, feit van algemene bekendheid).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 5), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-316, (Voorbereiding. Alternatieve bewezenverklaring en grenzen meervoudige kwalificatie).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, februari 8), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-314, (Geen strafbaarheid rechtspersoon ex Drank- en Horecaweet voor 14 september 2005).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, januari 11), NJ 2011-116, (ACAB, feiten van algemene bekendheid en internet).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 7), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-295, (Bevestiging vonnis zonder weerlegging verweer).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, november 23), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-, (Aanzetten tot discriminatie, art. 137e Sr, contextverlaten).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Rechtbank Utrecht. (2010, juli 30), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-443, (Beklag, inbeslagneming en verschoningsrecht)).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, september 6), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-496, (Afwijzing getuigenverzoek en voortbouwend appel).
 • P.A.M. Mevis (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, mei 4), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-317, (Geen belang bij klacht dat ontneming deels is gebaseerd op feiten waarvoor is vrijgesproken).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, december 22), NJ 2010-193, 08/03949 LJN:BK3356, (Medeplegen).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 9), NJ 2010-194, 08/04732 LJN:BJ7275, (Medeplegen).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, februari 23), NJ 2010-263, 09/02289E LJN:BK8211, (Rookverbod in de Tabakswet).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hof Arnhem. (2010, april 14), NJ 2010-363, LJN:BM0876, (Vrijspraak Lucia de B.).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 23), NJ 2010-393, 08/04637 LJN:BK9252, (Rechter mag bij de strafoplegging zonder meer rekening houden met nieuwe v.i.-regels).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, september 22), NJ 2010-142, 07/12526 LJN:BI0522, (Varkensrechten).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, maart 10), NJ 2010-19, 01509/07 LJN:BF0655, (Noot).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2008, december 9), NJ 2010-390, 07/12862 LJN:BF2082, (Verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 30), NJ 2010-404 en 405, 08/01725 LJN:BK 0915, (08/01725 LJN:BK0915).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, september 7), NJ 2010-574, 09/03807 LJN:BM6936, (Miskenning terugwijzingsopdracht HR i.g.v. samenloop van overtredingen).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 30), NJ 2010-230, 07/12670 LJN:BI4030, (Relatieve bevoegdheid rechtbank).
 • P.A.M. Mevis (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juli 7), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2010-130, 08/02992 LJN:BH9943, (IST Richtlijn).
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, november 11), NJ 2009-131, (Dakdekker na cassatie). p.5.
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, november 18), NJ 2009-292, (Bevoegd gerecht tussentoets bij ISD).
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, december 5), NJ 2009-288, LJN: BF1889, (Mede-financiering ISD door gemeente Den Haag (nr. C07/148HR)).
 • P.A.M. Mevis (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, mei 26), NJ 2009-348, (Stelplicht bij herziening II).
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, januari 22), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2008-3, 193, (Oplegging terbeschikkingstelling, inhoud oordeel deskundige, causaal verband). p.199-201.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2006, december 5), NJ 2008-18, 226, (Oordeel dat overschrijding van de redelijke termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid OM is ontoereikend gemotiveerd). p.2203-2204.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2006, november 7), NJ 2008-17, 205, (m.nt. P.A.M. Mevis). p.2008-2013.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, september 4), NJ 2008-14, 171, (Geen herziening ad info feiten).
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, november 27), NJ 2008-14, 172, (Herziening niet ontvankelijk).
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, november 27), NJ 2008-14, 173, (m.nt. P.A.M. Mevis). p.1638-1644.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2007, december 6), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2008-4, (zitting 06-12-2007). p.255-257.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, april 22), NJ 2008-25, 313, (Weigeringsgrond in appel na horen van de getuige door rechter-commissaris). p.2972-2973.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, mei 29), NJ 2008-32, 395, (m.nt. P.A.M. Mevis). p.3754-3756.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, juni 17), NJ 2008-, 359, (Noot).
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, maart 11), NJ 2008-17, 208, (Gebiedsontzegging o.g.v. art. 172 Gemeentewet niet mogelijk als die o.g.v. APV kan). p.2041-2043.
 • P.A.M. Mevis (2008). Noot bij: HR. (2008, oktober 21), NJ 2008-50, 610, (Eisen middel cassatie). p.6354-6355.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, maart 13), NJ 2007-18, nr. 01531/06, (m.nt. P.A.M. Mevis). p.2216-2227.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, juni 19), NJ 2007-50, 625, (Regiezitting). p.6315-6317.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Rechtbank Zutphen. (2006, september 5), Bopz Jurisprudentie 2007-1, nr. 64126, (m.nt. P.A.M. Mevis). p.75-78.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, november 14), NJ 2007-18, nr. 03064/05, (m.nt. P.A.M. Mevis). p.2209-2216.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2006, december 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2007-35-36, 423, (Noot). p.4532-4534.
 • P.A.M. Mevis (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, februari 20), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2007-30, 374, (Noot). p.3930-3932.
 • P.A.M. Mevis (2006). Noot bij: Rechtbank in Assen. (2006, april 27), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2006-4, 19/006722-94, (Noot bij Verlenging TBS). p.258-261.
 • J. de Lange & P.A.M. Mevis (2005). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2004, november 16), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2005-2005, 1, (Rechtbank 's-Gravenhage 16 november 2004, (regimesverschraling) (KG 04/1214; Hofhuis)). p.48-53.
 • P.A.M. Mevis (2002). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2002, januari 23), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2002-2002, 3, (Bezwaar en beroep tegen overplaatsing). p.195-197.
 • P.A.M. Mevis (2002). Noot bij: Beroepscommissie. (2002, september 12), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2002-2002, 6, (Permanente cameraobservatie. Nr. 02/1580/GA). p.354-365.
 • P.A.M. Mevis (2001). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2001, april 20), Bopz Jurisprudentie 2001-7, 3, (Noot bij nr. 41). p.169-172.
 • P.A.M. Mevis (2000). Noot bij: Beroepscommissie CRvS. (2000, april 19), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2000-2000, 1, (Noot). p.42-42.
 • P.A.M. Mevis (2000). Noot bij: Beroepscommissie CRvS. (1999, december 28), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2000-2000, 2, (Langdurig verblijf als tbs-passant in de FBI). p.134-136.
 • P.A.M. Mevis (1998). Noot bij: Beroepscommissie. (1997, oktober 7), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 1998-9, 1, (Voorbereiding verdediging strafzaak in inrichting (SG-A97/501; Meijers, Bosch, Van Staveren, Bevaart, secr.)). p.48-51.
 • P.A.M. Mevis (1997). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (1997, maart 20), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 1997-7, 3, (Annotatie bij uitspraak Gerechtshof Arnhem).
 • P.A.M. Mevis (1996). Noot bij: CrvS SG-A94/405. (1995, oktober 30), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 1996-6, 2, (Tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf. Compensatie).
 • P.A.M. Mevis (1996). Noot bij: Beroepscommissie SG-A96/303. (1996, september 26), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 1996-6, 6, (Beklag over negatief plaatsingsadvies. Maginale toetsing).
 • P.A.M. Mevis (1996). Noot bij: Hof Arnhem. (1996, maart 11), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 1996-6, 4, (Overgangsregeling plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling).
 • P.A.M. Mevis (1995). Noot bij: Hoge Raad. (1995, april 21), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 1995-5, 4, (Toezicht op verkeer tussen gedetineerden en raadsvrouwe).
 • P.A.M. Mevis (1995). Noot bij: Beroepscommissie CRvS. (1994, juni 24), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 1995-4, 6, (Noot).
 • P.A.M. Mevis (1994). Noot bij: Beroepscommissie Centrale Raad. (1993, september 28), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 1994-, 3, (Noot onder Beroepscommissie Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing.).

 • P.A.M. Mevis (2010). Nieuw bij snelheid alleen: hoe snelrecht een toegevoegde waarde kan krijgen. In Snelrecht: hoe sneller, hoe beter?; pre-advies voor het OM Congres 2010 (pp. 25-56). Den Haag: OM

 • M.J.F. van der Wolf, S. Struijk, P.A.M. Mevis & H.J.C. van Marle (2012, april 24). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy: The Netherlands. Miami, 12th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).
 • P.A.M. Mevis (1996, januari 8). Straftoemeting. Rotterdam, Voordracht voor vakgroep strafrecht.

 • J.S. Nan, D.G.J. Grimmelikhuijzen, C.L. van der Vis, P. Mascini & P.A.M. Mevis (2019). Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak”, ten behoeve van WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB), Projectnummer: 3104 (€ 77.818,13). Ten behoeve van WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB), Projectnummer: 3104 (€ 77.818,13).: (2019, november 13).
 • S. Struijk & P.A.M. Mevis (2015). Supervision of dangerous offenders in Dutch penal law. Conference International Academy of Law and Mental Health: Vienna, Austria (2015, juli 17).
 • L. Noyon, M.J.F. van der Wolf, H.J.C. van Marle & P.A.M. Mevis (2014). The right to be assessed by an ‘intercultural’ psychiatrist in Dutch criminal case law. 14th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS): Toronto, Canada.

 • C. Kelk, M.S. Groenhuijsen, Y. Buruma, P.A.M. Mevis & C.J.M. Schuyt (Eds.). (2002-2002) Delikt en Delinkwent, 1(12).

 • P.A.M. Mevis (2008, april 2). Vrijwillig op weg naar de politiestaat Nederland hoeft niet meer te doen van EU verplicht bij bewaren telefoongegevens. NRC Handelsblad, pp. 3-3.
 • P.A.M. Mevis (1999, december 1). Vormgeving taakstraf is een taak voor de rechter. Justitiekrant, pp. 1-1.

 • P.A.M. Mevis (2000, juni 3). Oppakken als paardenmiddel. Algemeen Dagblad, pp. 3-3.
 • P.A.M. Mevis (1996, juni 4). Gedwongen afkicken is in strijd met alle rechtsbeginselen. NRC Handelsblad, pp. 4-4.

 • P.A.M. Mevis. Binnen zonder kloppen? : het betreden van woningen in het kader van de strafvordering. Radboud Universiteit Nijmegen (407 pag.) (Arnhem: Gouda Quint) Prom./coprom.: promotor onbekend.

WoltersKluwer

Start date approval
Jan/2010
End date approval
Apr/2024
Place
DEVENTER
Description
Lid redactie Handboek strafzaken

Gerechtshof Amsterdam

Start date approval
Jan/2013
End date approval
Apr/2024
Place
AMSTERDAM
Description
Raadsheer-plaatsvervanger

Rechtbank Rotterdam

Start date approval
Jan/2013
End date approval
Apr/2024
Place
ROTTERDAM
Description
Rechter-plaatsvervanger

Boom Juridische Uitgevers

Start date approval
Jan/2014
End date approval
Apr/2024
Place
DEN HAAG
Description
lid redactieraad Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Min. van Veiligheid & Justitie

Start date approval
Feb/2014
End date approval
Apr/2024
Place
DEN HAAG
Description
lid adv cie Modernisering Wetboek v Strafvordering

Advanced Substantive Criminal Law

Title
Advanced Substantive Criminal Law
Year
2020
Year level
master

Sanction Law

Title
Sanction Law
Year
2020
Year level
master

Legal Practice in Theory & Practice

Title
Legal Practice in Theory & Practice
Year
2020
Year level
master

Criminal Law II - Criminal Procedure

Title
Criminal Law II - Criminal Procedure
Year
2020
Year level
bachelor 2, bachelor 2

Criminal Law II - Criminal Procedure

Title
Criminal Law II - Criminal Procedure
Year
2020
Year level
bachelor 2

Criminal Law I

Title
Criminal Law I
Year
2020
Year level
bachelor 2

Comparative Criminal Law

Title
Comparative Criminal Law
Year
2020
Year level
master

Criminal Law I

Title
Criminal Law I
Year
2020
Year level
bachelor 2, bachelor 2

Criminal Health Law

Title
Criminal Health Law
Year
2020
Year level
master, master

Forensic Psychiatry

Title
Forensic Psychiatry
Year
2020
Year level
master, master

Full Professor

University
Erasmus University Rotterdam
School
Erasmus School of Law
Department
Criminal Law
Country
The Netherlands
Telephone
0104082671

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes