prof.mr.dr. (Ruben) AR Houweling

prof.mr.dr. (Ruben) AR Houweling
Full professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-015
Email
r.houweling@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Ruben Houweling (2020) - Commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap): iemand moet hardop zeggen wat we niet willen horen (maar stiekem allang wisten - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2020 (2), 3-25 - doi: 10.5553/ArA/156866392020014002001
 • Ruben Houweling (2020) - Corona en arbeidsrecht: hoe NOW verder met loon en werkplek?! - Maandblad voor vermogensrecht, 2020 (9), 315-324 - doi: 10.5553/MvV/157457672020030009001
 • Ruben Houweling (2020) - Arbeidsrecht in nood: coronacrisis en de arbeidsrechter - TAC, 2020 (4), 158-169
 • Ruben Houweling (2019) - Internetconsultatie Wet overgang van onderneming in faillissement en de ‘klap van de hamer’ uit Luxemburg - AR Updates, 2019 (551), 1-8 - [link]
 • Ruben Houweling, C Barnard, F Dorssemont, JP Lhernould, F Maffei, N Bruun, A Kerr, Jan-Pieter Vos, L Ratti, D Petrylaite, A Poruban & S Evju (2019) - 2019/1 EELC’s review of the year 2018 - European Employment Law Cases, 2-17 - doi: 10.5553/EELC/187791072019004001002 - [link]
 • Ruben Houweling & MJMT Keulaerds (2018) - Eindrapport VAAN - VvA Werkgroep Internetconsultatie Wab - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2018 (4), 4-54
 • Ruben Houweling, P Kruit & IH Kersten (2018) - Evaluatieonderzoek ontbindingspraktijk WWZ 2015-2018 : Van een vast ‘muizengaatje’ naar een nog vaster - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2018 (7), 4-19
 • Ruben Houweling (2018) - Rechtspreken wat krom is: recht op loon na een 'Kleine Diko'-ontslag op staande voet - ArbeidsRecht, 2018 (7), 3-11
 • Ruben Houweling (2017) - Herstel van de arbeidsovereenkomst onder de Wwz - Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2017 (3), 109-117 - doi: 10.5553/TvO/254253152017002003002
 • Ruben Houweling (2016) - Contouren van een nieuwe wettelijke regeling van het concurrentiebeding - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2015 (4), 11-23 - doi: 10.5553/ArA/156866392015009004002
 • Ruben Houweling & P Kruit (2016) - Een jaar WWZ-ontbindingsrechtspraak: een onderzoek naar gepubliceerde en nietgepubliceerde - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2016 (6), 4-15
 • Ruben Houweling (2015) - Het bepaalde onbepaaldetijdscontract en de vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend recht - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2015 (1), 80-101
 • Ruben Houweling & Amber Zwanenburg (2014) - Arbeidsrechtelijke jurisprudentie in (online) bronnen: meten is weten? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (6), 317-331
 • Ruben Houweling & Aloy Soppe (2014) - Financiële werknemersparticipatie in Nederland: waar een wil is, is een (soms nog lange) weg. Een empirisch onderzoek naar werknemersparticipatie in Nederland - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (4), 204-213
 • Ruben Houweling (2014) - Wetsvoorstel werk en zekerheid en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: over het nieuwe jaarcontract van acht maanden - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (1), 23-30
 • Ruben Houweling & Gerdien Voet (2013) - Uniform of gedifferentieerd arbeidsrecht. Een nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging en toekomst van bijzondere arbeidsverhoudingen - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2013 (2), 3-61
 • Ruben Houweling (2013) - Akkoord, akkoord, akkoord... maar waarmee eigenlijk? Ontslagrecht volgens het Sociaal Akkoord 2013 - Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2013 (2), 73-77
 • Ruben Houweling (2012) - Een nieuwe repressieve rechterlijke toetsing van het ontslag. Een 'reële grond' voor juridisering en rechtsonzekerheid? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2012 (7), 312-317
 • Ruben Houweling (2011) - ZZP: wat wil, moet en doet het arbeidsrecht ermee? - ArbeidsRecht, 18 (8/9), 14-18
 • Ruben Houweling (2011) - Who's afraid of Rood, Donner en Koser Kaya? Over eenheid in ons duaal ontslagstelsel - Ars Aequi, 2011 (11), 789-794
 • Cees Loonstra & Ruben Houweling (2011) - Verprivatisering van het arbeidsrecht? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (5), 172-181
 • Ruben Houweling (2011) - Arbeidsrechtelijke aspecten en gevolgen van strafrecht: wat moet de strafrechter weten over de consequenties van zijn oordeel over het arbeidsrecht? - Delikt en Delinkwent, 41 (4), 462-483
 • Ruben Houweling & Lisette Langedijk (2011) - Dwingend recht in het arbeidsovereenkomstenrecht: van confectie naar couture - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 10 (1), 9-32
 • Ruben Houweling (2010) - Vier uitdagingen in een nieuw decennium van werkgeversaansprakelijkheid - Fiat Justitia (EUR), 23 (1), 24-28
 • Ruben Houweling (2010) - Wet tijdelijke verruiming ketenregeling tot 27 jaar: haastige spoed is zelden goed - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (6), 228-233
 • Ruben Houweling (2010) - De Hoge Raad over kennelijk - onredelijke - ontslagvergoedingen. Een storm in een glas water of het begin van het einde van ons duale ontslagstelsel. - Ars Aequi, 2010 (september), 574-578
 • Ruben Houweling (2010) - Ontbinding(sverzoek) tijdens de opzegtermijn: een analyse van rechtspraak na Van Hooff Elektra/Oldenburg-Pekel - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2010 (5), 25-30
 • Ruben Houweling & Gerdien Voet (2009) - Kennelijk onredelijk ontslag volgens het hof 's-Gravenhage: hogere wiskunde of 'systematical madness' - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (01), 15-23
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2009) - Nietigheid van elk beding ex art. 12 WCAO na Teunissen/Welter: iets nieuws onder de zon? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (6), 212-218
 • Ruben Houweling & Gerdien Voet (2009) - De voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (4), 149-154
 • Ruben Houweling (2009) - Werkgeversaansprakelijkheid in geval van werkgerelateerde verkeersongevallen - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2009 (1), 20-37
 • VGG Bergwerf & Ruben Houweling (2008) - Arbeidsrechtelijke jurisprudentie op rechtspraak.nl: foliojurisprudentie exit? - ArbeidsRecht, 2008 (7), 3-10
 • Ruben Houweling (2008) - De zekerheidstelling in het strafprocesrecht: bezint eer gij begint - Strafblad, 2008 (1), 57-72
 • Ruben Houweling (2008) - Herijking van het schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding - Tijdschrift Recht en Arbeid, 16-20
 • Ruben Houweling (2008) - Algemene ouderdomswet en gedetineerden: the (never) ending story? - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2008-5 (5), 271-283
 • Ruben Houweling (2008) - Verzekeringsplicht ook bij niet-gemotoriseerde werkgerelateerde verkeersongevallen? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2008 (1), 2-4
 • Ruben Houweling (2007) - Het verzekeringsaspect bij werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen - SMA, 2007 (7/8), 255-266
 • Ruben Houweling (2007) - Investeren in werkzekerheid - Ondernemingsrecht, 2007 (5)
 • Ruben Houweling (2006) - Het schriftelijkheidsvereiste ex art. 7:653 BW - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (2), 63-79
 • Ruben Houweling & Gerdien Voet (2006) - Het leerstuk nawerking op helling - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (3), 4-26
 • Ruben Houweling (2005) - Onbekend maakt onbemind; de borgsom in het Nederlandse strafprocesrecht - Delikt en Delinkwent, 2005 (51), 722-740
 • Ruben Houweling (2005) - Strafbaarstelling van discriminatie wegens handicap - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005 (7/8), 258-262
 • Ruben Houweling (2005) - Bevordering van de rechtszekerheid; een sterke vestingmuur? Wetsvoorstel wijziging concurrentiebeding getoetst aan de rechtszekerheidsdoelstelling - Arbeid Integraal, 2005 (2), 5-27

 • Ruben Houweling, Zef Even, Gerdien Voet, Elmira Vliet & Loe Sprengers (2020) - Loonstra & Zondag, Arbeidsrechtelijke themata I en II - Boom Juridische Uitgevers
 • Jeroen Quist, Ruben Houweling, Gerdien Voet, Zef Even, Elmira Vliet & Loe Sprengers (2018) - Arbeidsrechtelijke themata - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling, MJMT Keulaerds & P Kruit (2016) - VAAN - VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016 - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling, Gerdien Voet, Zef Even & Elmira Vliet (2015) - Arbeidsrechtelijke themata - Boom Juridische Uitgevers
 • Aloy Soppe & Ruben Houweling (2014) - Delen in modern ondernemen - Erasmus School of Law (ESL)
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2011) - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst - Boom Juridische Uitgevers

 • Ruben Houweling, MC van Koppen, Pascal Kruit & A Olsthoorn (2020) - Boom Basics Ontslagrecht (2e druk) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling, MJMT Keulaerds & FM Dekker (2020) - Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Geconsolideerde tekst NOW, inclusief toelichtingen, parlementaire stukken en Q&A - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & MJMT Keulaerds (2019) - Wet arbeidsmarkt in balans : geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving, derde druk - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & MJMT Keulaerds (2019) - Wet arbeidsmarkt in balans : geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving, tweede druk - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & MJMT Keulaerds (2019) - Wet arbeidsmarkt in balans : geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling, GC Boot & MJMT Keulaerds (2019) - Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans , deel 1 en deel 2 - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & MJMT Keulaerds (2017) - Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling, P Kruit & M Van Koppen (2016) - BoomBasics Ontslagrecht - Boom Uitgevers
 • Ruben Houweling & MJMT Keulaerds (2016) - Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving (vierde druk) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & MJMT Keulaerds (2015) - Wet werk en zekerheid. Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving. Derde druk - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & MJMT Keulaerds (2015) - Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief overgangsrecht en geconsolideerde regelgeving - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling, SE Heeger-Hertter, SN Valk & AG Veldman (2015) - Rechtspraak Arbeidsrecht - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling, MJMT Keulaerds & CG Boot (2015) - Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid. Deel II - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling, MJMT Keulaerds & CG Boot (2015) - Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid. Deel I - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & MJMT Keulaerds (2015) - Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving. Met inleidende samenvatting. Tweede druk - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & MJMT Keulaerds (2014) - Wet Werk en Zekerheid Geconsolideerde wettekst inclusief aangekondigde reparatiewetgeving. Met inleidende samenvatting - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2012) - Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2011 - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2006) - Vaardig met staatsrecht : de wetgevingsprocedure van een wet in formele zin - Boom Juridische Uitgevers

 • Ruben Houweling, MJMT Keulaerds & FM Dekker (2017) - Commentaar & Context WWZ - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & LCJ Sprengers (2016) - 70 jaar VvA. Einde van het begin - Wolters Kluwer
 • Ruben Houweling, RM Beltzer, RAA Duk & Zef Even (2015) - SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelgewijs - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling, MJMT Keulaerds & FM Dekker (2015) - Excerpta Parlementaire Geschiedenis WWZ - Boom Juridische Uitgevers
 • Zef Even, RAA Duk, Ruben Houweling & RM Beltzer (2014) - SDU arbeidsrecht commentaar - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling, Zef Even & RAA Duk (2013) - SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling, Y Konijn, APHCM Jaspers & SN Valk (2013) - Rechtspraak Arbeidsrecht - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & Gerdien Voet (2012) - Bijzondere arbeidsverhoudingen - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2011) - Rechtspraak arbeidsrecht AR Updates - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling, Y Konijn, APHCM Jaspers & WA Zondag (2011) - Rechtspraak Arbeidsrecht - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & VGG Bergwerf (2009) - Rechtsspraakoverzicht Arbeidsrecht 2009 - Sdu Uitgevers
 • APHCM Jaspers, Y Konijn, WA Zondag & Ruben Houweling (2009) - Rechtsspraak Arbeidsrecht 2009-2010 - Sdu Uitgevers
 • VGG Bergwerf & Ruben Houweling (2009) - Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2008 - Sdu Uitgevers
 • AC van 't Hek & Ruben Houweling (2009) - Straf(proces)recht begrepen - Boom Juridische Uitgevers

 • Ruben Houweling (2020) - Hoofdstukken ontslagrecht, Den Haag: Boom juridisch 2020, pp. 349. - Boom Juridische Uitgevers
 • Gerdien Voet & Ruben Houweling (2007) - Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra - Boom Juridische Uitgevers

 • Ruben Houweling (2020) - De Groene Amsterdammer in een November Rain. Over de bedoeling van partijen bij de kwalificatievraag in het arbeidsrecht - AR Updates, 2020 (1345), 1-8

 • Ruben Houweling (2016) - Richtlijnconforme interpretatie van het belemmeringsverbod van artikel 9a WAADI: alle vragen beantwoord? - AR Updates, 2017 (466)
 • Ruben Houweling (2016) - Mistreatment of an employee because of their migrant status - European Employment Law Cases, 2016 (38), 164
 • Ruben Houweling (2016) - Rustig loon - AR Updates, 2016 (817)
 • Ruben Houweling (2016) - Arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst? - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (276), 3608-3611
 • Ruben Houweling (2016) - Employers must compensate employees separately for restricting their right to work for others, not only after, but also during their employment (LI) - European Employment Law Cases, 2016 (27), 109
 • Ruben Houweling (2016) - Ken uw klassieken! Over de herstelveroordeling in de Wet werk en zekerheid - AR Updates, 2016 (462)
 • Ruben Houweling (2015) - Twee rauwelijke opzeggingen uit de Grillroom van Ramses - AR Updates, 2015, 1-5
 • Ruben Houweling (2015) - WWZ-beschikkingen: de oogst van twee maanden WWZ in actie - AR Updates, 2015 (648)
 • Ruben Houweling (2015) - Ceci n'est pas une pipe: over concurrentiebedingen buiten de arbeidsovereenkomst - AR Updates, 2015 (315), 1-5
 • Ruben Houweling (2014) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2014 (8), 909-910
 • Ruben Houweling (2014) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2014 (2014), 542-542
 • Ruben Houweling (2013) - Vaststellen dat de ketenregeling geen effect sorteert, sorteert geen effect - AR Updates, 2013 (0617), 1-4
 • Ruben Houweling (2013) - Ring, Ring, Ring... another wake-up call? - AR Updates, 2013 (0331), 1-4
 • Ruben Houweling (2012) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2012 (4), 516-517
 • Ruben Houweling & Pieter Schneider (2012) - Ontslag op staande voet. Dringende reden. Diefstal. Alle omstandigheden van het geval. - Jurisprudentie in Nederland, 2012 (5), 637-644
 • Ruben Houweling (2012) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2012 (4), 508-510
 • Ruben Houweling (2012) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2012 (9), 753-754
 • Ruben Houweling (2012) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2012 (172), 1193-1194
 • Ruben Houweling (2012) - Leeftijdsontslag en de WGBL: hoe verkeerspiloten bij KLM objectief gerechtvaardigd de deur uitvliegen - AR Updates, 2012 (662)
 • Ruben Houweling (2011) - Wie a zegt, hoeft niet altijd b te zeggen: over het bereik van de verzekeringsplicht ex artikel 7:611 BW voor arbeidsongevallen - AR Updates, 2011
 • Ruben Houweling (2011) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2011 (839), 1194-1195
 • Ruben Houweling (2011) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2011 (7), 797-799
 • Ruben Houweling (2011) - Permanente nawerking van minimum-cao's: een tijdbom onder het cao-recht? - AR Updates, 2011 (2011-07)
 • Ruben Houweling (2011) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2011 (150)
 • Ruben Houweling (2011) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2011 (229)
 • Ruben Houweling (2011) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2011 (68), 23-25
 • Ruben Houweling (2011) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2011 (66), 7-9
 • Ruben Houweling (2010) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2010 (243), 244-246
 • Ruben Houweling (2010) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2010 (596), 690-692
 • Ruben Houweling (2010) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2010 (594), 683-684
 • Ruben Houweling (2010) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2010 (506), 581-582
 • Ruben Houweling (2010) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2010 (507), 586-587
 • Ruben Houweling (2010) - werknemer/X-Flow - AR Updates, 2010 (07), 5
 • Ruben Houweling (2010) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2010 (155), 150-151
 • Ruben Houweling (2010) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2010 (66), 22-24
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2009 (574), 873-875
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2009, 27-29
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2009, 83-84
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2009 (21), 217-222
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2009 (309/310), 440-442
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2009 (308), 433-434
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2009 (575), 877-878
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2009 (572), 866-868
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2009 (661), 1021-1023
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2009 (662), 1027-1028
 • Ruben Houweling (2009) - (werkgever/werknemer) Naar een cumulatief ontslagstelsel of een kennelijk onredelijke ontbindingsprocedure? - AR Updates, 2009 (december), 10
 • Ruben Houweling (2009) - Afschaffing van het appèlverbod ex art. 7:685 BW: the (never-)ending story? - AR Updates, 2009 (november), 6
 • Ruben Houweling (2009) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2009 (157), 159
 • Ruben Houweling (2008) - Noot - Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2008 (80/81), 716-719
 • Ruben Houweling (2008) - Noot - Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2008 (52/53), 443-450
 • Ruben Houweling & VGG Bergwerf (2008) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2008 (225/226), 56-59
 • Ruben Houweling (2008) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2008 (288), 400-402
 • Ruben Houweling (2008) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2008 (439), 631-633
 • Ruben Houweling (2008) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2008 (690), 1066-1068
 • Ruben Houweling (2008) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2008 (691), 1070-1072
 • Ruben Houweling (2008) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2008 (689), 1061-1062
 • Ruben Houweling (2007) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2007 (187), 636-640
 • Ruben Houweling (2007) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2007 (192), 957-959
 • Ruben Houweling (2007) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2007 (467), 1203-1205
 • Ruben Houweling (2007) - Noot - Jurisprudentie in Nederland, 2007 (626)
 • Ruben Houweling (2006) - Beurspromovendi - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (226), 4
 • Ruben Houweling (2006) - Boekenvoordeel - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (316), 4
 • Ruben Houweling (2006) - Paint'r B.V. - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (139), 2
 • Ruben Houweling (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (325), 2
 • Ruben Houweling (2006) - Schoehuijs, herroeping 685-beschikking - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (475), 4
 • Ruben Houweling (2006) - Cendris - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (226), 3
 • Ruben Houweling (2006) - Esha Waterproofing - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (226), 3
 • Ruben Houweling (2006) - Waarborgsom - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (462), 4
 • Ruben Houweling (2006) - Politiek verlof - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (431), 2
 • Ruben Houweling (2005) - Sector kanton Rechtbank Dordrecht 27-10-2005, LJN: AU5613, 154435 CV EXPL 05-668 (Unitech) - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 1750-1752

 • Ruben Houweling (2020) - Art. 677 BW - In P.G. Vestering & Houweling A.R., Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch (pp. 1480-1582) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2020) - Art. 668-688a BW - In P.G. Vestering, Commentaar Arbeidsrecht Thematisch (pp. 1665-1740) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2019) - Aanzegging einde bepaalde tijd contract - In A.R. Houweling, P.G. Vestering & W.A. Zondag, Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2019 (pp. 1553-1621) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling, Zef Even, Amber Zwanenburg & M Houwerzijl (2019) - The Analysis of Private International Law in the EU with regard to EU Cross-Border Road Transport: Competency and Applicable Law - In A. Zwanenburg & B. Bednarowicz, Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector - Eleven
 • Ruben Houweling (2018) - Verambtelijking van het private ontslagrecht: het beste van beide werelden of een gemiste kans? - In B Barentsen, Van ambtenaar naar ambtenaar. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (pp. 43-59) - Celsus juridische uitgeverij
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2017) - Samenloop van arbeidsrecht en vennootschapsrecht bij aansprakelijkheid bestuurder: welk rechtsgebied gaat voor? - In B.F. Assink, L. Timmerman & J.B. Wezeman, De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders' (pp. 35-45) - Wolters Kluwer
 • Ruben Houweling (2017) - De zelfstandige zonder personeel - In G.W. van der Voet, Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 441-567) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & Gerdien Voet (2017) - Inleiding - In G.W. van der Voet, Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 17-54) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2016) - Dé ZZP'er bestaat niet. Empirische, statistische en arbeidsrechtelijke beschouwing over de zelfstandige zonder personeel - In B. ter Weel, De flexibele arbeidsmarkt in beweging (pp. 69-88) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & P Kruit (2016) - Rechtspraakonderzoek WWZ - In A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds & P. Kruit, Vaan - VvA Evaluatieonderzoek WWZ 2016 (pp. 83-157) - [link] - Boom Juridische Uitgevers
 • Jeroen Quist & Ruben Houweling (2014) - Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - In C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2015 - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & Lisette Langedijk (2014) - The end of mandatory rules in employment contract law: on ready-made suits, goods made to measure and fashion trends - In L. Nogler & U. Reifner, Social long-term contracts in European Law (pp. 321-350) - Eleven International Publishing
 • Ruben Houweling (2013) - De kennelijke onredelijkheid in beweging - In W.H.A.C.M. Bouwens & e.a., Onbekend maakt onbemind: herstel van de arbeidsovereenkomst in het Nederlandse ontslagrecht (pp. 77-87) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2012) - Waarom doorwerking van het vermogensrecht in het handels- en vervoerrecht wel, maar in het arbeidsrecht niet in de Haak is - In M.H. Claringbould, M.A.IH. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman, Verbindend recht. Liber amicorum K.F. Haak (pp. 399-416) - Kluwer
 • Ruben Houweling & Pieter Schneider (2012) - De zelfstandige zonder personeel - In A.R. Houweling & G.W. van der Voet, Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 403-452) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & Gerdien Voet (2012) - Inleiding - In A.R. Houweling & G.W. van der Voet, Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 17-24) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2012) - Schriftelijke bedingen in het arbeidsrecht en de noodzakelijke devaluatie van het schriftelijkheidsvereiste - In J.H. Even, A.R. Houweling, C.J. Loonstra, A.G. Veldman, P.G. Vestering, N.M. Wolters & W.A. Zondag, Arbeidsrechtelijke bedingen (pp. 25-40) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2011) - Het concurrentiebeding in artikel 7:653 BW: welk regelingsmodel? - In W. Plessen, H. van Drongelen & F. Hendrickx, Sociaal recht: tussen behoud en vernieuwing (pp. 379-398) - Uitgeverij Paris
 • Ruben Houweling & Lisette Langedijk (2011) - Opgelegde bescherming in het arbeidsrecht: over confectiepakken, maatwerk en modetrends - In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh, 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van de dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 33-55) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2010) - De proeftijdregeling in tijden van beproeving - In A.R. Houweling, Bedingen in het arbeidsrecht in beweging (pp. 9-24) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & Gerdien Voet (2010) - De voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet - In J.H. Even & c.s., De ontbindingsrechter (pp. 67-78) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & SFH Jellinghaus (2008) - Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - In C.J. Loonstra & W.A. Zondag, SdUCommentaar Arbeidsrecht (pp. 201-238) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2007) - Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - In C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Sdu Commentaar arbeidsrecht (pp. 879-914) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2007) - Employabraham - In A.R. Houweling & G.W. van der Voet, Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra (pp. 27-53) - Boom Juridische Uitgevers

 • Ruben Houweling (2019) - Bewerking van - art. 611 - art. 611a - art. 612 - art. 613 - art. 667 - art. 668 - art. 668a - art. 672 - art. 673 - art. 673a - In A.R. Houweling, R.M. Beltzer, R.A.A. Duk & J.P.H. Zwemmer, SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs 2019 - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2019) - Arbeidsrecht: een bijzonder vakgebied - In F. Dekker, Theorie en praktijk van arbeid (pp. 155-175) - Boom
 • Ruben Houweling (2016) - Annotatie (Davelaar, Allspan, Hoge Raad 23 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:0616) - In P.F. van der Heijden, 25 jaar een hooggeleerde selectie met annotaties verfraaid (pp. 390-392) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & Jeroen Quist (2014) - Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - In W.A. Zondag & C.J. Loonstra, SduCommentaar Arbeidsrecht Thematisch (pp. 359-402) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2014) - Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - In C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2015 (pp. 1471-1542) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2014) - Ten geleide - In C.J. Loonstra & A.R. Houweling, Het sociaal recht uigedaagd (pp. 9-13) - BJU
 • Ruben Houweling, Gerdien Voet & WHACM Bouwens (2014) - De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel: wordt het na één zwaluw dan eindelijk toch zomer? - In R. Holtmaat, Cremers-Hartman. Betogen voor recht en vervandering (pp. 183-191) - Kluwer
 • Ruben Houweling (2013) - Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - In C.J. Loonsta & W.A. Zondag, Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2014 (pp. 1405-1466) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2013) - Arbeidsrecht. Vijftig jaar 'Rotterdamse School': de voortdurende zoektocht naar het object en het bereik van het arbeidsrecht als eigenstandige rechtsgebied - In L.C. Winkel & L.J.J. Rogier, De Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam (pp. 11-24) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2013) - Arbeidsrecht 2012: een onrustig en ongedefinieerd jaar. De opmaat naar een jaar van grote veranderingen? - In A.R. Houweling, Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2012 (pp. 7-14) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2012) - Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - In C.J. Loonstra & W.A. Zondag, SduCommentaar Arbeidsrecht (pp. 311-352) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2012) - Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - In C.J. Loonstra & W.A. Zondag, SduCommentaar Arbeidsrecht 2013 (pp. 1331-1388) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2011) - Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - In C.J. Loonstra & W.A. Zondag, SduCommentaar Arbeidsrecht (pp. 1229-1282) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2011) - Inleiding - In A.R. Houweling, Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010 (pp. 7-10) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2010) - Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - In C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2011 (pp. 1083-1127) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2010) - Inleidende opmerkingen - In J.H. Even & c.s., De ontbindingsrechter (pp. 7-12) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2009) - Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - In C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2010 (pp. 203-240) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2009) - Einde van rechtswege/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - In C.J. Loonstra & W.A. Zondag, Sdu Commentaar Arbeidsrecht 2010 (pp. 1007-1050) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2008) - Einde van rechtswege / arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd - In Sdu Commentaar Arbeidsrecht (pp. 957-997) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2007) - Docentenhandleiding - In T.M.J. Smits, Vaardig met arbeidsrecht. De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2007) - Docentenhandleiding - In T.M.J. Smits, Vaardig met arbeidsrecht. De CWI-ontslagprocedure - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2007) - Docentenhandleiding - In H.R. Stein, Burgerlijk recht in kort bestek - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2006) - Docenthandleiding bij vaardig met arbeidsrecht - In T.M.J. Smits, Vaardig met arbeidsrecht : de ontslagprocedures - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2006) - Docentenhandleiding bij vaardig met bestuursrecht - In H.C. Naves & M. van Mourik, Vaardig met bestuursrecht (pp. 1-25) - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling (2006) - Verslag van de plenaire sessie - In R.M. Belzer, De onderneming in beweging (pp. 85-100) - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling (2006) - Docentenhandleiding bij vaardig met staatsrecht - In A.R. Houweling, Vaardig met staatsrecht : de wetgevingsprocedure van een wet in formele zin - Boom Juridische Uitgevers

 • Ruben Houweling (2009) - Op borgsom vrij - EUR

 • Ruben Houweling (2012) - Eigenaardig arbeidsrecht - Boom Juridische Uitgevers

 • P Hoogstraten & Ruben Houweling (2019) - Cursus 'Gebruik maken van flexibele krachten' (2x) - Nascholingscursus Instituut voor Arbeidsrecht en HRM

Labor and Employment Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR315

Thesis Master Labor and Employment Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RS108

Labouw Law (Practicum Course)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB46

Law and Company

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR319

Labor and Employment Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD315

Research Lab Labor and Corporation

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB26

Discharge Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB27

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes