prof.dr.mr. (Wibren) W van der Burg

prof.dr.mr. (Wibren) W van der Burg
Full Professor Erasmus School of Law Sociology, Theory and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-109
Telephone
0104082912
Email
vanderburg@law.eur.nl
Back to overview

Profile

Fields of research: Legal philosophy, legal theory, law and ethics Legal research methods, interdisciplinary research Multicultural society, law and religion, anti-discrimination law. Political theory, democratic theory.

 

    • H.S. Taekema & W. van der Burg (2015). The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research, Part 2: Case Studies. Erasmus Law Review, 8 (3), 79-80. doi: 10.5553/ELR.000056
    • W. van der Burg (2013). 'Naschrift', bij reactie P. Hooijmeijer op: 'De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures. NWO-promotieprojecten op het terrein van Recht & Bestuur als case study'. Nederlands Juristenblad (NJB), 88 (06), 306-307.
    • W. van der Burg (2012). Historisch besef. Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (2), 120-121.
    • W. van der Burg & W. de Been (2012). Godsdienst als hype. Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (13), 772.
    • W. van der Burg (2011). Afrekenen met de linkse kerk. Nederlands Juristenblad (NJB), 86 (28), 1877-1878.
    • W. van der Burg (2010). 'Bij de gratie Gods' - een anachronisme. Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (3), 161.
    • W. van der Burg (2010). Mijn laboratorium. Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (14), 849-850.
    • W.H.J. de Been & W. van der Burg (2010). Het gras is in Nederland Groener: Een verdediging van de Nederlandse aanpak van maatschappelijke verdeeldheid. Fiat Justitia (EUR), 22 (2), 37-40.
   • W. van der Burg (2014). The Dynamics of Law and Morality. A Pluralist Account of Legal Interactionism. Farnham: Ashgate
    • W. van der Burg & H.S. Taekema (2020). Inzicht, integriteit en NWO. In B. de Vries, E. Mak, L. van den Berge, T. Riesthuis, J. Tigchelaar, J. Kiewiet, S. Burri & T. de Sterke (Eds.), Rechtstheorie en praktijk - een liber amicorum. Beschouwingen rondom het werk van professor A.M. Hol (pp. 303-312). Den Haag: Boom juridisch
    • W. van der Burg (2020). Conceptual Theories of Law and the Challenge of Global Legal Pluralism: A Legal Interactionist Approach. In P.S. Berman (Ed.), The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism (pp. 319-338). Oxford: Oxford University Press
    • W. van der Burg (2016). The Need for Audacious Fully Armed Legal Scholars: Concluding Reflections. In H.S. Taekema, B. Van Klink & W. De Been (Eds.), Facts and Norms in Law. Interdisciplinary Reflections on Legal Method (pp. 265-286). Cheltenham: Edward Elgar
    • W. van der Burg (2016). The Emerging Interactionist Paradigm and the Ideals of Democracy and Rule of Law. In B. van Klink, B. van Beers & L. Poort (Eds.), Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw (Legisprudence Library) (pp. 37-53). Dordrecht: Springer
    • H.S. Taekema & W. van der Burg (2014). Towards a Fruitful Cooperation between Legal Philosophy, Legal Sociology and Doctrinal Research: How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions. In R. Nobles & D. Schiff (Eds.), Law, Society and Community. Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterrell (pp. 129-145). Farnham: Ashgate Publishing
    • W. van der Burg (2012). Inclusive Neutrality in the Classroom. In G. Lauwers & e.a. (Eds.), Islam in State-Funded Schools. Religion and the Public Law Framework (pp. 180-190). Itunes
    • W. van der Burg (2012). Slippery Slope Arguments. In R. Chadwick (Ed.), International Encyclopedia of Applied Ethics (revised second edition) (pp. 122-133). San Diego etc.: Academic Press
    • W. van der Burg (2011). De paradox van de ondemocratische democratietheorie. In Liber Amicorum René Foqué (pp. 123-136). Gent: Larcier/Boom juridische uitgevers
    • W. van der Burg (2011). Law and Ethics. The Twin Disciplines. In Bart van Klink & Sanne Taekema (Eds.), Law and Method. Interdisciplinary Research into Law (pp. 175-194). Tübingen: Mohr Siebeck
    • W. van der Burg (2010). The Regulation of Professionals. Two Conflicting Perspectives (reprint with minor revisions from 'Legisprudence 2009'). In Thijs Jansen, Gabriël van den Brink & Jos Kole (Eds.), Professional Pride: A Powerful Force (pp. 155-174). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • W. van der Burg (2010). De scheiding van kerk en staat: een vaak miskend ideaal. In Koen Holtzapffel & Marius van Leeuwen (Eds.), De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan, historie, actualiteit (pp. 156-165). Zoetermeer: Meinema
    • W. van der Burg (2009). Debatten rond neutraliteit. In Olaf Tans & e.a. (Eds.), De grenzen van het goede leven (Soeteman-bundel) (pp. 95-105). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • W. van der Burg (2009). De regulering van professionals: twee botsende perspectieven. In T. Jansen, G. van den Brink & J. Kole (Eds.), Beroepstrots. Een ongekende kracht (pp. 168-181). Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers
    • W. van der Burg (2009). Cultuur: waar hebben we het over? In Timke Visser, Merel Baracs & Anne Dijk (Eds.), Het is cultuur geloof ik (pp. 23-38). Alkmaar: Falstaff media
    • W. van der Burg (2009). Law and Bioethics. In P. Singer & H. Kuhse (Eds.), A Companion to Bioethics (revised, second edition) (pp. 56-64). Oxford: Blackwell
    • W. van der Burg (2009). Developing a Liberal Protestant Ethics in a Pluralist and Dynamic World. In V. Küster (Ed.), Reshaping Protestantism in a Global Context (pp. 145-153). Münster: LIT
    • W. van der Burg (2019). Een literaire pleitrede. Abel Herzbergs verdediging van Fedde Schurer. In C Elion-Valter, B van Klink & S Taekema (Eds.), Wegen der vrijheid (Liber amicorum voor Willem Witteveen) (pp. 229-237). Den Haag: Boom juridisch
    • W. van der Burg (2014). Sol Iustitiae Illustra Nos. Moge de zon der gerechtigheid ons verlichten. In H. Kloosterhuis & T. van de Pas (Eds.), Nuttig, maar belangrijk. Rechtsspreuken voor Laurens Winkel (pp. 29-34). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • W. van der Burg & H.S. Taekema (2013). Rechtstheorie in de Rotterdamse context: Een geschiedenis in zes oraties. In L.C. Winkel, L.J.J. Rogier & M. Roos (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 213-228). Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • W. van der Burg (2012). De scheiding van kerk en staat. Een herijking. In J. Magliano-Tromp, M. Tolsma & K Holtzapffel (Eds.), Kerk en buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving (pp. 32-42). Zoetermeer: Meinema
    • W. van der Burg (2009). 'Inleiding' en ' discussiebijdragen'. In Multiculturaliteit en recht (Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2008-2) (pp. 15-18,28-29,31-32,41,51-52,58,65-66,71-73,85-86). Deventer: Kluwer
    • W. van der Burg (2009). De professionalisering van juridische beroepen. Over verlies aan rechtsstatelijke oriëntatie. In N.J.H. Huls (Ed.), Ongedeeld integer (pp. 17-27). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • W. van der Burg (2009). Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur (2009, september 14). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • W. van der Burg (2020, februari 19). Legal Philosophy as an Enrichment of Doctrinal Research. London, Queen Mary University of London, School of Law, Seminar for Ph.D. students.
    • W. van der Burg (2020, maart 6). Pragmatist Reflective Equilibrium. Wageningen, Philosophy group, Staff seminar.
    • W. van der Burg (2020, september 21). Pragmatist Reflective Equilibrium. Rotterdam, Erasmus MC, Department Medical Ethics , Philosophy and History of Medicine, Staff seminar.
    • W. van der Burg (2020, februari 26). Interdisciplinary doctrinal research. London, Queen Mary University of London, School of Law, Seminar for Ph.D. students.
    • W. van der Burg (2018, september 24). Legal Research Methods. University of Zagreb, Zagreb, Four Guest Lectures in the period 24-27 September 2018.
    • W. van der Burg (2016, december 12). Explaining Pervasive Conceptual Disagreement. Edinburgh, Workshop 60 Years of Essentially Contested Concepts.
    • W. van der Burg (2017, juli 21). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. Lisbon, Lisbon IVR Special Workshop The Humanist Science of Law: Methodologies to Address Law’s Normativity and Value-Orientation.
    • W. van der Burg (2017, juli 20). The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities in the Netherlands, and the Implications for Human Rights. Lisbon, Lisbon IVR Special Workshop What Should Religious Freedom Entail?.
    • W. van der Burg (2017, februari 1). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. London, Ph.D. seminar, School of Law, Queen Mary University of London.
    • W. van der Burg (2017, februari 8). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. Bristol, School of Law, University of Bristol.
    • W. van der Burg (2017, februari 9). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Bristol, Slaughter and May Annual Jurisprudence Lecture, School of Law, University of Bristol.
    • W. van der Burg (2017, februari 15). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. Edinburgh, School of Law, University of Edinburg.
    • W. van der Burg (2015, februari 17). State Neutrality: A different European perspective. London, School of Law, Queen Mary University of Londen.
    • W. van der Burg (2015, december 4). Legal Interactionism and a Theory of Law and Morality. Introduction to Author Meets Readers Symposium (with responses by Dora Kostakopoulou, Doren Ben-Ori, Raza Saeed). Warwick, School of Law, University of Warwick.
    • W. van der Burg (2015, mei 28). Introduction to Author Meets Readers Sessions on The Dynamics of Law and Morality (with responses by Paul Schiff Berman, Martin Krygier, Karol Soltan, Mariana Valverde). Seattle, Law and Society Association.
    • W. van der Burg (2015, november 25). The Merits of Law. Towards a Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. London, School of Law, Queen Mary University of London.
    • H.S. Taekema & W. van der Burg (2014, september 19). How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions. Queen Mary University of London, Workshop Law, Society and Community: Socio-Legal Essays.
    • W. van der Burg (2014, augustus 14). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Canberra: Australian National University, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2014, augustus 7). Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems. Brisbane: Queensland University of Technology, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2014, augustus 19). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Sydney: University of New South Wales, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2014, oktober 29). Introduction on The Dynamics of Law and Morality. London: Queen Mary University London, Centre for Law and Society in A Global Context, CLSGC New Book Series: The Dynamics of Law and Morality: A Pluralist Account of Legal Interactionism.
    • W. van der Burg (2014, augustus 27). Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems. Sydney, University of New South Wales, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2013, mei 30). Pluralist Account of Legal Interactionism. Boston, Law and Society Association.
    • W. van der Burg (2013, augustus 26). Legal Interactionism: A non-foundationalist account of reciprocity. Barchem, Dutch Research School of Philosophy (OZSW).
    • W. van der Burg (2013, juni 25). The Gap Between Theory and Practice. Stirling (UK), Association for Legal and Social Philosophy.
    • W. van der Burg (2012, april 7). Wat is democratie? Utrecht, Bijdrage aan Theaterproductie Huis aan de Werf.
    • W. van der Burg (2012, november 28). Response to Kristen Rundle. Rotterdam, Erasmus School of Law.
    • W. van der Burg (2012, maart 24). Samenleven in verscheidenheid, hebben we de kunst verleerd? Deventer, Lezing Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.
    • W. van der Burg (2012, oktober 23). De scheiding van kerk en staat in Nederland: naar een herijking van een oud ideaal. Gent University, International Academic Lecture.
    • W. van der Burg (2012, februari 3). Wat is juridisch interactionisme? Nationale voordracht, Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht.
    • W. van der Burg (2012, oktober 12). The Exclusion of Same-Sex Ballroom Dance Couples in the Legal Arena. Utrecht, Conference United against Homophobia in Sports - EGLSF/ EPAS Council of Europe.
    • W. van der Burg (2012, april 26). Interdisciplinary Research: Law and Ethics. Gent University, International Academic Lecture.
    • W. van der Burg (2011, september 29). Het verminderend begrip voor religieuze orthodoxie. Forum en Forum-C, Amersfoort, expertmeeting 'orthodoxe gelovigen in de samenleving'.
    • W. van der Burg (2011, oktober 17). The Challenges of Change and Pluralism - Legal Interactionism as the Synthesis between Positivism and Natural Law. Amsterdam, Third Annual Dutch Conference on Practical Philosophy.
    • W. van der Burg (2011, juni 18). The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities and the Implication for Human Rights. Amsterdam, Conference The Future of the Religious Past.
    • W. van der Burg (2011, februari 11). Response to Brunnée and Toope. University of Toronto, Colloquium on Legitimacy and Legality in International Law.
    • W. van der Burg (2011, mei 12). Interdisciplinary Research in Law. Toronto, Canadian Institutes of Health Research Training Program in Health Law, Ethics & Policy Skills Workshop.
    • W. van der Burg (2011, augustus 16). What is Legal Interactionism? Frankfurt, IVR-Special Workshop Dynamics of Law and Society: The Promise of Interactionism and Pragmatism.
    • W. van der Burg & R. PierikWhat is Neutrality? Inclusive and Exclusive Approaches to State, Religion, and Culture. Toronto, Centre for Ethics, University of Toronto.
    • W. van der Burg (2011, november 25). Nacht van de Rechtsstaat. Amsterdam, deelname aan forumdiscussie over religieuze orthodoxie.
    • W. van der Burg (2011, november 18). Samenleven in verscheidenheid - hebben we de kunst verleerd? Bant, MOK-lezing.
    • W. van der Burg (2010, september 23). Subisidie voor religieuze organisaties- maar onder voorwaarden. Utrecht, Forum.
    • W. van der Burg (2010, maart 23). Onderwijs over de multiculturele samenleving in de universitaire rechtenstudie. Hogeschool InHolland/VU, Rotterdam, Conferentie Mix-In.
    • W. van der Burg (2010, maart 25). De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit. Rechtbank Rotterdam, Lezing.
    • W. van der Burg (2010, februari 16). A Philosophical Perspective on Minority Rights and State Neutrality. Middelburg, gastcollege Roosevelt Academy.
    • W. van der Burg (2010, mei 28). Homogeniteit versus diversiteit - schuivende verhoudingen. Leiden, Werkgroep Religie & Samenleving.
    • W. van der Burg (2010, oktober 9). De spanning tussen godsdienstvrijheid en emancipatie. Utrecht, Conferentie Godsdienstvrijheid of vrij van godsdienst? GroenLinks.
    • W. van der Burg (2010, februari 17). Godsdienst: achterhaald en gevaarlijk? Zwolle, lezing Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente.
    • W. van der Burg (2010, maart 12). Methods of law and ethics. Utrecht, gastcollege Research School of Human Rights.
    • W. van der Burg (2010, juni 20). Vrijzinnige ethiek. Leiden, gastcollege Remonstrants Seminarium Leiden.
    • W. van der Burg (2010, september 30). Samenleven in verscheidenheid - hebben we de kunst verleerd? Rotterdam, lezing Humanistisch café Rotterdam.
    • W. van der Burg (2010, december 9). Inclusive Neutrality in the Classroom. Brugge, Belgium, ELA (European Association for Education Law and Policy) Conference Religion, Philosophical Convictions and Education. From Passive toleration to Active Appreciation of Diversity.
    • W. van der Burg (2010, november 8). Pleidooi voor religieuze en politieke vrijzinnigheid. Den Haag, Uytenbogaert Den Haag.
    • W. van der Burg (2010, mei 25). Law, Ethics and Religion in the Field of Health Care. Doing Justice to Pluralism and Change. Leiden, gastcollege Honours Programme Universiteit Leiden.
    • W. van der Burg (2020, september 18). Panelbijdrage Hoe Kleurenblind is Vrouwe Justitia? Leiden, Themamiddag over recht, racisme en de samenleving.
    • W. van der Burg (2020, november 16). Interdisciplinary doctrinal research. Utrecht, Netherlands , Netherlands Network for Human Rights Research, Ph.D training, Methodology of Legal Research.
    • W. van der Burg (2016, juni 17). Controle van de kosten versus kosten van de controle? De financiering en sturing van onderwijs en onderzoek. Ede, Symposium Guido de Bres-Stichting-SGP over hoger onderwijs Macht ≠ kennis.
    • W. van der Burg (2016). From ethical analysis to legal reform: Methodological reflections on translation and incorporation. Societas Ethica conference Ethics and Law: Bad Boll (2016, augustus 19).
    • W. van der Burg (2014). Lon L. Fuller's Lessons for Lawmakers. Ankara Bar Association International Law Congress: Ankara (2014, januari 10).
    • W. van der Burg (2014). Know Thyself: Ethicists Don't Understand Law - But They Nevertheless Should Try. Conference OZSV (Dutch Research School of Philosophy): Barchem (2014, maart 13).
    • W. van der Burg (2014). The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities and the Implication for Human Rights. Conference Law & Society Association: Minneapolis (2014, mei 31).
    • H.S. Taekema & W. van der Burg (2011). Dynamics of Law and Society: The Promise of Interactionism and Pragmatism. IVR Conference Special Workshop 66: Frankfurt (2011, augustus 15 - 2011, augustus 20).
    • E.M. Galenkamp & W. van der Burg (2009). Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties. NWO-aanvraag Conflict en Veiligheid, ingediend en toegewezen: .
    • W. van der Burg (2013). Onderwijs, tolerantie en homoseksualiteit. Blog: (2013, april 3).
    • W. van der Burg (2013). De function creep van NWO. Blog: (2013, februari 18).
    • W. van der Burg (2011). Godsdienstvrijheid schrappen? Een blamage voor Nederland. Interview dagblad VolZin: (2011, september 16).
   • W. van der Burg (2011-2011). Visiting fellow at Centre for Ethics. University of Toronto.
   • W. van der Burg (2019). Kestemont. Handbook on Legal Methodology. A review. [Bespreking van het boek Handbook on Legal Methodology. From Objective to Method]. Law and Method, 2019(1), 1-5. doi: 10.5553/REM/.000040
   • W. van der Burg (2015). Boekbespreking 'De seculiere samenleving' [Bespreking van het boek De seculiere samenleving. Over religie, atheïsme en democratie]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 106(3), 266-268.
   • W. van der Burg (2012, februari 11). Schaatscultuur (blog).
   • W. van der Burg (2012, september 12). Stemmen in een kerk (blog). . Retrieved Feb 06, 2013, from http://www.ridms.nl/?p=1033
   • W. van der Burg (2012, januari 15). Historisch besef (blog).
   • W. van der Burg (2014). Diversiteitsbeleid. (blog). Erasmus Universiteit Rotterdam. (available: 8 Apr 2014).
   • W. van der Burg (2014). Turkse paradoxen. (blog). http://www.ridms.nl/?p=1266: Erasmus Universiteit Rotterdam. (available: 11 Jan 2014).
   • W. van der Burg (2017, mei 22). Agente met hoofddoek hoort bij onze traditie. Trouw
   • W. van der Burg (gast) (2011, jul 17). Filosofisch Kwintet. [televisie-uitzending]. In HUMAN, nederland 1.
   • W. van der Burg (bijdrage) (2011, nov 11). Religie na 9-11. [radio-uitzending]. In Schepper & Co.
   • W. van der Burg (interview) (2010, jul 25). Schepper & Co. [radio-uitzending]. In Schepper & Co.
 • Queen Mary University London

  Start date approval
  Sep/2016
  End date approval
  Is current
  Place
  LONDON
  Description
  Visiting professor
 • Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Philosophy of Law

  Title
  Philosophy of Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Philosophy of Law

  Title
  Philosophy of Law
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Thesis master Legal Theory

  Title
  Thesis master Legal Theory
  Year
  2020

  Research skills seminar Legal Theory

  Title
  Research skills seminar Legal Theory
  Year
  2020
  Year level
  master

  Tax Law (Advanced)

  Title
  Tax Law (Advanced)
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Capita Selecta Legal Theory and Socio-Le

  Title
  Capita Selecta Legal Theory and Socio-Le
  Year
  2020
  Year level
  master

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3
 • Nederlands Juristenblad (NJB)

  Role
  Member Editorial-Advisory Board
  Start date approval
  Jan/2002
  End date approval
  Dec/2018

  R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie

  Role
  Member Editorial-Advisory Board
  Start date approval
  Jan/2005
  End date approval
  Dec/2012

  Netherlands Journal of Legal Philosophy

  Role
  Member Editorial-Advisory Board
  Start date approval
  Jan/2013

  Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht

  Role
  Member Editorial-Advisory Board
  Start date approval
  Apr/2011
  End date approval
  Jan/2014
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Sociology, Theory and Methodology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082912
 • Remonstrants Seminarium

  Role
  curator (member board)
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Jun/2010
  End date approval
  Sep/2016

  Queen Mary University London

  Role
  Visiting Professor
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Sep/2014

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam