mr.
(Zwaan) ZH Duijnstee - van Imhoff

Lecturer Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-097
Telephone
0104081640
Email
duijnstee@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2011). Samenvatting evaluatie campuscontracten. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2011 (3), 95.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2009). Energieprestatiecertificaten, alias energielabels. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2008 (1), 1-2.
    • Z.H. van Imhoff (2003). De gebrekenregeling sinds 29 oktober 2002. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2003 (4), 85-89.
    • Z.H. van Imhoff (2003). Lijst van de huurrechtelijke bepalingen uit 7.4 BW die semi-dwingend of dwingendrechtelijk zijn. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2003 (11), 339-340.
    • Z.H. van Imhoff (1997). Beantwoording rechtsvraag (260) Huurrecht. Hennepkweek. Ars Aequi, 46 (6), 455-458.
    • Z.H. van Imhoff (1997). Rechtsvraag (260) Huurrecht. Ars Aequi, 46 (2), 114-114.
    • H.J. Snijders & Z.H. van Imhoff (1991). Overdracht naar NBW. Dossier, 2 (4), 22-28.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2010). Strafbare feiten en huur. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2010 (2), 49-54.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2007). Huur van drijvende woningen. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2007 (6), 240-243.
    • A.R.G. van Dijk - Barkmeijer, Z.H. Duijnstee - van Imhoff, J.J. Verbeek & A.W. Schep (2007). Waterwoningen in IJburg: tussen wal en schip? Enkele privaatrechtelijke, fiscale en ruimtelijk bestuursrechtelijke aspecten van wonen op het water. Bouwrecht, 2007 (2), 111-123.
    • Z.H. van Imhoff (2005). Woonruimte, de gebouwde onroerende zaak en gedeeltelijke verhuur. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2005 (2), 33-39.
    • Z.H. van Imhoff (2002). Gebrekenregeling woonruimte. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2002 (9), 255-262.
    • R.Y. Nauta & Z.H. van Imhoff (2001). Procedurele ontwikkelingen in de 28d Hw-procedure? WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2001 (4), 93-99.
    • T. Zuidema & Z.H. van Imhoff (2000). Overheid, marktwerking en de krokodillentranen. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2000 (1), 1-8.
    • Z.H. van Imhoff (1999). De gebouwde onroerende zaak in het huurrecht. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 1999 (9), 235-240.
   • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2016). Huurrecht geschetst (Ars Aequi geschetst). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2007). Huurrecht geschetst, 2e druk (Ars Aequi geschetst. Burgerlijk recht). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • F.M. Beijer, Z.H. van Imhoff, H.A.G. Fikkers & R. Westrik (2004). Jurisprudentie Goederen- en Faillissementsrecht 1987/2003. Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • Z.H. van Imhoff (2003). Huurrecht geschetst (Ars Aequi Geschetst, III). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • F.M. Beijer, Z.H. van Imhoff, H.A.G. Fikkers & R. Westrik (2000). Goederen- en Faillissementsrecht Jurisprudentie 1988-1999. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2018). Einde huurovereenkomst. In P. van der Sande (Ed.), Huurrecht woonruimte (8e herziene druk) (Huurreeks) (pp. 265-297). Den Haag: SDU
    • A.J.M. Nuytinck, M.L. Tuil, J.H. Lely, F.M. Beijer, J.J.M. Grapperhaus, M.M.L. Harreman, A.I.M. van Mierlo, Z.H. van Imhoff, C.G.M. van Wamelen, R. Westrik & M.B. Beekhoven Van Den Boezem (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • Z.H. van Imhoff (2003). De huurovereenkomst. In P.G.J. van den Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Species, status aparte of synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 57-80) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut
    • E.E. Vinke & Z.H. Duijnstee - van Imhoff (1999). Artikel 1623a, aant. 1-60 (geactualiseerd), 61-80 (nieuw). In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht (Supplement, 9) (pp. 1-28)
    • E.E. Vinke & Z.H. van Imhoff (1998). Artikel 1623e. Dringend eigen gebruik. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht. Artikelsgewijs commentaar (Losbladige Groene Kluwers) (pp. 7-10-315-363). Deventer: Kluwer
    • E.E. Vinke & Z.H. Duijnstee - van Imhoff (1997). Bewerking supplement Handboek Huurrecht. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht (pp. 1623e-3-1623e-98). Deventer: Kluwer
    • E.E. Vinke & Z.H. van Imhoff (1996). Artikel 1623e, aant. 121-160 en aant. 211-216. Dringend eigen gebruik (Dringend, Eigen, Gebruik, Huisvestingsvergunning, Rechtsopvolging), Belangenafweging als zelfstandige beëindigingsgrond. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht. Artikelsgewijs commentaar (Losbladige Groene Kluwers) (pp. 1-543). Deventer: Kluwer
    • E.E. Vinke & Z.H. van Imhoff (1996). Artikel 1623a. Algemeen, Begrip Woonruimte, Korte Duur, Woonwagens, Niet een zelfstandige woning, Onzelfstandig bij bedrijfsruimte. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht. Artikelsgewijs commentaar (Losbladige Groene Kluwers) (pp. 1-176). Deventer: Kluwer
    • E.E. Vinke & Z.H. van Imhoff (1995). Commentaar bij art. 1623a. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Huurrecht (pp. 1-66). Deventer: Kluwer
    • E.E. Vinke & Z.H. van Imhoff (1993). Woonruimte die niet een zelfstandige woning vormt. In H. van den Heuvel, A.S. Rueb, M.E.M. Vrolijk & E.E. Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Huurrecht (losbladig) (pp. 1-39). Deventer: Kluwer
    • Z.H. van Imhoff & R. Zwitser (1992). Cessie van hypotheken. In R. Zwitser (Ed.), Tot Persistit! Opstellen aangeboden aan Prof.mr. H.J. Snijders (pp. 117-131). Arnhem: Gouda Quint
    • Z.H. van Imhoff (Ed.). (2003-2003) WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2003(1-10).
    • Z.H. van Imhoff (Ed.). (2000-2000) WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2000(1-10).
    • Z.H. van Imhoff (Ed.). (1999-1999) WR Tijdschrift voor Huurrecht, 1999(1-10).
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2018). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2017, augustus 29), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2018-6, 5713754CVEXPL17-1275, (Tussentijdse opzegging van tijdelijke huurovereenkomst). p.25-27. ECLI:NL:RBNNE:2017:3261
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2011). Noot bij: HR. (2010, september 24), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2011-1, (Noot). p.14-17.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, september 24), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2011-1, (Noot). p.14-17.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2009). Noot bij: Vzngr.rb. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht. (2008, september 16), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2009-109, (noot). p.388-390.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2008). Noot bij: Kantoor Utrecht. (2008, september 16), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2008-10, (Noot).
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2008). Noot bij: Rb. Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam. (2008, februari 19), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2008-66, (Naschrift). p.218.
    • Z.H. van Imhoff (2005). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2004, oktober 12), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2005-2005, 2, (Annotatie Rechtbank Amsterdam: Overlast: vervolg van WR 2005, 45; de vordering tot ontruiming tegen de overlastveroorzaker wordt afgewezen (art. 6:265 BW)). p.322-323.
    • Z.H. van Imhoff (2004). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2004, februari 11), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2004-2004, 6, (Annotatie). p.175-176.
    • Z.H. van Imhoff (2001). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2001, april 25), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2001-2001, 7, (Noot. Verklaringen voor recht in de 28d HW-procedure? Verder: voorvragen revisited). p.194-195.
    • Z.H. van Imhoff (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, november 19), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2000-2000, 2, (Noot bij Hoge Raad 19 november 1999). p.31-33.
    • Z.H. van Imhoff (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, juni 18), WR Tijdschrift voor Huurrecht 1999-1999, 8, (Dringend eigen gebruik). p.206-207.
    • E.E. Vinke & Z.H. Duijnstee - van Imhoff (1994). Noot bij: Ktr Arnhem. (1994, juni 8), Woonrecht 1994-, 10, (Noot).
 • Year
  2020

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Civil Procedure

  Title
  Civil Procedure
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Thesis Master Private Law

  Title
  Thesis Master Private Law
  Year
  2020

  Research Lab Civil Law

  Title
  Research Lab Civil Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081640

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam