Causale gelaagdheid analyse

Causale gelaagdheid analyse

Wat

Een causale gelaagdheid analyse geeft de dieperliggende oorzaken, wereldbeelden en overtuigingen rondom het vraagstuk weer.

Waarom

Het in kaart brengen van de dieperliggende oorzaken, wereldbeelden en overtuigingen rondom het vraagstuk helpt om een diepgaander begrip te ontwikkelen van het vraagstuk. Je gaat begrijpen waar dingen vandaan komen, en dat er meer is dan op het eerste oog te zien is. 

Hoe

  1. Bepaal van welk vraagstuk je een causale gelaagdheid analyse wilt doen.
  2. Zet het ijsbergmodel van de causale gelaagdheid analyse uit op een whiteboard, flipover, muur of tafel, of gebruik het voorbeeldtemplate.
  3. Identificeer de oppervlakkige, zichtbare gebeurtenissen en ontwikkelingen rondom het vraagstuk. Wat zie je van het vraagstuk? Welke symptomen heeft het? Plaats deze in het bovenste deel van het ijsbergmodel.
  4. Inventariseer onderliggende aanleidingen en oorzaken van de oppervlakkige, zichtbare gebeurtenissen en ontwikkelingen rondom het vraagstuk. Zet deze net onder het oppervlak van het ijsbergmodel neer.
  5. Breng in kaart welke overtuigingen en wereldbeelden ten grondslag liggen aan de aanleidingen en oorzaken. Plaats deze een niveau dieper.
  6. Identificeer de metaforen die gebruikt (kunnen) worden om het vraagstuk te beschrijven. Plaats deze onderaan de ijsberg.
  7. Trek lijnen tussen de ‘symptomen’, oorzaken en aanleidingen, wereldbeelden en overtuigingen en metaforen die met elkaar te maken hebben en geef hierbij aan wat het verband is (bijv. met tekst, een + of -, of door er een pijl van te maken). 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen