Open call voor impactgedreven onderwijs

Dé kans om impact te maken met jouw onderwijs

Open Call for Impact-driven Education | EUR


Erasmus University Rotterdam wil een positieve maatschappelijke impact maken met haar onderwijs. Met die ambitie in gedachten bouwen we aan toekomstbestendige vakken en opleidingen, waar studenten samen met professionals en medestudenten van andere opleidingen werken aan de problemen van nu. Studenten hebben in enquêtes aangegeven dat zij van ons verwachten dat we ze de vaardigheden aanleren die nodig zijn om hedendaagse vraagstukken aan te kunnen pakken, en waarmee we ze voorbereiden voor de toekomst. 
 

Wij nodigen jou, onze docent, student of onderzoeker uit om dit onderwijs samen met ons te ontwikkelen. Daarom organiseren we een open call, een unieke kans om ons jouw ideeën over impactgedreven onderwijs te laten horen. Dit project valt binnen Impact at the Core, een programma dat in het leven is geroepen om initiatieven te ondersteunen voor onderwijs dat draait om een tastbare, betekenisvolle impact op de maatschappij. Onze hulp is zowel financieel als inhoudelijk; wij kijken samen met jou naar de mogelijkheden. 

Hieronder vindt u alle relevante antwoorden over de open call

 • Het doel van het project of idee past in de focus en doelen van Impact at the Core;
 • Het project of idee is gericht op het initiëren van een nieuw initiatief in bestaande initiële opleidingen (bachelor / master) of het versterken / opschalen van een bestaande;
 • Je kennis en ervaringen worden gedeeld binnen de leergemeenschap van Impact at the Core en / of CLI;
 • Alle projecten zijn onderworpen aan kwaliteitsrichtlijnen van Impact at the Core (TBD), bijv. PDCA / evidence-based onderzoek en evaluatie
 • Je bent bereid ideeën toe te passen die zijn ontwikkeld en onderzocht door Impact at the Core;
 • Financiering is alleen nodig voor een vaste periode, waarna het initiatief wordt gefinancierd met reguliere onderwijsfinanciering.

De ondersteuning vanuit Impact at the Core kan bestaan ​​uit financiële, projectmatige, educatieve (didactische) en andersoortige relevante ondersteuning.

Het aanmeldproces van de open call is een proces in twee stappen.

Stap 1: aanvraagformulier

 1. Docenten kunnen ondersteuning aanvragen door hun ingevulde aanmeldingsformulier te sturen naar: impactatthecore@eur.nl.
 2. De Project Management Officer (PMO) beoordeelt of de aanvraag alle relevante informatie bevat.
 3. Voor het geval er vragen zijn die vóór goedkeuring moeten worden beantwoord, neemt de PMO contact op met de aanvrager.
 4. De aanvraag wordt beoordeeld en goedgekeurd of afgewezen door de Academic Lead. 

Wij helpen u bij het onderzoeken of het mogelijk is om uw idee bij uw faculteit of de universiteit te implementeren. 

Stap 2: projectplan

 1. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de applicatie samen met een learning innovator (ofwel vanuit je faculteit ofwel vanuit Impact at the Core) verder uitgewerkt tot een compleet projectplan.
 2. Na goedkeuring van het volledige projectplan worden middelen toegewezen en kan het project worden uitgevoerd. Het PMO zal in contact blijven met de projectleider (s) en betrokken stakeholders om de status van het project te volgen.
 3. Alle goedgekeurde aanvragen worden ter informatie gedeeld met de Adviesraad van Impact at the Core.
 4. Tijdens en na de realisatie van het project worden uw (leer) ervaringen gedeeld binnen de Community of Practice. Samen met de betrokken Learning Innovator en docent (en) wordt besproken hoe dit vorm krijgt.
 5. Het project wordt geëvalueerd nadat het is voltooid. Het eindrapport gaat naar de onderwijsdirecteur (s) en de Adviesraad van Impact at the Core.

 

 

In impact gestuurd onderwijs werken studenten in (multidisciplinaire) groepen samen aan (bouwblokken van) een oplossing voor een reëel maatschappelijk probleem van maatschappelijke stakeholders.

Impact gestuurd onderwijs heeft dus enkele duidelijke kenmerken:

• Het behandelt echte, ongestructureerde en veelzijdige maatschappelijke problemen (d.w.z. ‘wicked’ problemen);
• Studenten leren deze problemen multidisciplinair te begrijpen en aan te pakken;
• Studenten leren samenwerken en cocreëren in (interdisciplinaire) studententeams, samen met academische stafleden en stakeholders;
• Studenten leren problemen diagnosticeren en kaderen en stellen duidelijke beleids- en actiestappen voor die kunnen helpen bij het ontwikkelen van (bouwstenen van) een oplossing;
• Stakeholders en / of probleemeigenaren worden actief betrokken bij dit type onderwijs.

 

Als je niet zeker weet of jouw idee past binnen Impact at the Core, neem dan contact met ons op via impactatthecore@eur.nl. Samen kunnen we kijken of er een mogelijkheid is of dat we deze passend kunnen maken binnen de focus van Impact at the Core.

 

Hieronder vind staat het aanmeldingsformulier. Stuur je ingevulde aanmeldingsformulier naar impactatthecore@eur.nl

Aanmeldingsformulier Impact at the Core

Hieronder vindt u alle relevante antwoorden over de open call

 • Het doel van het project of idee past in de focus en doelen van Impact at the Core;
 • Het project of idee is gericht op het initiëren van een nieuw initiatief in bestaande initiële opleidingen (bachelor / master) of het versterken / opschalen van een bestaande;
 • Je kennis en ervaringen worden gedeeld binnen de leergemeenschap (Community of Practice) van Impact at the Core en / of CLI;
 • Alle projecten zijn onderworpen aan kwaliteitsrichtlijnen van Impact at the Core (TBD), bijv. PDCA / evidence-based onderzoek en evaluatie;
 • Als je erbij betrokken bent, ben je bereid ideeën toe te passen die zijn ontwikkeld en onderzocht door Impact at the Core;
 • Financiering is alleen nodig voor een vast periode, waarna het initiatief wordt gefinancierd uit reguliere onderwijsfinanciering (bijvoorbeeld je faculteit);

We zijn er natuurlijk om je te helpen met bovenstaande stappen

De ondersteuning van Impact at the Core kan bestaan ​​uit financiële, projectmatige, educatieve (didactische) en andersoortige relevante ondersteuning. Bij het insturen van je project aanvraag / idee kunnen we samen kijken wat er nodig is om het te realiseren.

Het aanmeldingsproces van de open call is een proces in twee stappen.

Stap 1: aanvraagformulier

 1. Studenten kunnen ondersteuning aanvragen door hun ingevulde aanmeldingsformulier te sturen naar: impactatthecore@eur.nl.
 2. De Project Management Officer (PMO) beoordeelt of de aanvraag alle relevante informatie bevat.
 3. Voor het geval er vragen zijn die vóór goedkeuring moeten worden beantwoord, neemt de PMO contact op met de aanvrager.
 4. De aanvraag wordt beoordeeld en goedgekeurd of afgewezen door Academic Lead. 

Wij helpen je bij het onderzoeken of het mogelijk is om jouw idee bij jouw faculteit of de universiteit te implementeren. 

Stap 2: projectplan

 1. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de applicatie samen met een learning innovator (ofwel van de betrokken faculteit ofwel vanuit Impact at the Core) verder uitgewerkt tot een compleet projectplan.
 2. Na goedkeuring van het volledige projectplan door betrokkenen bij jouw faculteit of de universiteit worden middelen toegewezen en kan het project worden uitgevoerd. De PMO blijft in contact met de betrokken personen om de status van het project te volgen.
 3. Alle goedgekeurde aanvragen worden ter informatie gedeeld met de Adviesraad van Impact at the Core.
 4. Tijdens en na de realisatie van het project worden uw (leer) ervaringen gedeeld binnen de Community of Practice. 
 5. Het project wordt geëvalueerd nadat het is voltooid. Het eindrapport gaat naar de onderwijsdirecteur(en) en de Adviesraad van Impact at the Core.

 

In impact gestuurd onderwijs werken studenten in (multidisciplinaire) groepen samen aan (bouwblokken van) een oplossing voor een reëel maatschappelijk probleem van maatschappelijke stakeholders.

Impact gestuurd onderwijs heeft dus enkele duidelijke kenmerken:

• Het behandelt echte, ongestructureerde en veelzijdige maatschappelijke problemen (d.w.z. ‘wicked’ problemen);
• Studenten leren deze problemen multidisciplinair te begrijpen en aan te pakken;
• Studenten leren samenwerken en cocreëren in (interdisciplinaire) studententeams, samen met academische stafleden en stakeholders;
• Studenten leren problemen diagnosticeren en kaderen en stellen duidelijke beleids- en actiestappen voor die kunnen helpen bij het ontwikkelen van (bouwstenen van) een oplossing;
• Stakeholders en / of probleemeigenaren worden actief betrokken bij dit type onderwijs.

 

Als je niet zeker weet of jouw idee past binnen Impact at the Core, neem dan contact met ons op via impactatthecore@eur.nl. Samen kunnen we kijken of er een mogelijkheid is of dat we deze passend kunnen maken binnen de focus van Impact at the Core.

Hieronder vind je het aanmeldingsformulier. Stuur je ingevulde aanmeldingsformulier naar impactatthecore@eur.nl

Aanmeldingsformulier Impact at the Core

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen