Over ons

Ontmoet de community
Arwin van Buuren is de academisch leider van Impact at the Core. In deze video vertelt hij wat we doen!

Proudly presenting: Impact at the Core

Missie

Impact at the Core is een programma binnen de Erasmus Universiteit dat werkt aan onderwijs waarbinnen studenten samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke problematiek. Dit programma komt voort uit de afspraken die onderwijsinstellingen en studentenvakbonden met de overheid hebben gemaakt. Hierin staat beschreven dat de vrijgekomen studievoorschotmiddelen worden gebruikt om te werken aan onderwijskwaliteit. Dit doen wij door het financieren, opzetten en ontwikkelen van initiatieven rond impactgedreven onderwijs. Met die term bedoelen we onderwijs waarbij onze positieve bijdrage aan de maatschappij centraal staat.

Waar het om gaat: studenten uitdagen om samen met belanghebbenden uit de maatschappij te onderzoeken wat de kern is van bepaalde problematiek en deze vanuit een veelheid aan perspectieven te analyseren. Zo komen ze samen met medestudenten, docenten en professionals uit het veld aan de bouwstenen voor een mogelijke oplossing. De potentie die onze studenten hebben als zij vakoverstijgend te werk gaan is enorm, daarom zet Impact at the Core tevens in op zoveel mogelijk interdisciplinair onderwijs. 

Bedrijven, organisaties en overheden vragen steeds duidelijker aan universiteiten om samen te werken aan de oplossingen voor problemen die leven in de samenleving. De inventiviteit en drive van onze studenten kan ook binnen een onderwijsomgeving worden ingezet om iets goeds te doen. Met impactgedreven onderwijs dagen we ze uit om na te denken: waar ligt mijn kracht, hoe draag ik bij aan een team, waar ben ik gepassioneerd over en wat neem ik mee terug? Zo betrekken we de student in het proces van co-creatie met stakeholders en onderzoekers. 

Ook vanuit de studenten bestaat de roep om onderwijsvernieuwing. Zij vragen ons om hen naast onderzoeksmethoden en kennis ook de vaardigheden en ervaringen mee te geven die nodig zijn om zich te oriënteren op hun toekomst, om straks deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt en om hier en nu te kunnen bijdragen aan oplossingen voor problematiek die dichtbij ze staat. 

Impactgedreven onderwijs vraagt om een herdefiniëring van de rol van docenten. Het onderwijzend personeel wil zich verder ontwikkelen; zij zien mogelijkheden om studenten te betrekken bij hun onderzoek en willen ze in staat stellen ervaring op te doen door aan de slag te gaan met maatschappelijke problematiek. Impact at the Core wil docenten de ruimte geven om op hun manier mee te bewegen met onderwijsvernieuwing. Dat vertaalt zich naar het opzetten van ‘train de trainer’ programma’s en het organiseren van webinars en andere evenementen, waarin we verfrissende perspectieven op het onderwijs introduceren en bespreken. De voortgang van onze projecten en de inzichten van onze community of practice delen we hier op ons kennisplatform!

Team Impact at the Core

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen