Impactgedreven onderwijs aan EUR

Een gemeenschappelijk kader voor impactgedreven onderwijs

Met ons onderwijs wil Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) haar studenten voorbereiden op een wereld die wordt gekenmerkt door onzekerheden, dubbelzinnigheden en controverses. Onze toekomstige academische professionals zullen worden geconfronteerd met ingewikkelde uitdagingen die samenhangen met grillige en onvoorspelbare veranderingen. Studenten moeten de kans krijgen om te leren hoe ze deze uitdagingen moeten aanpakken en hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld, door inclusiviteit te vergroten en ongelijkheid te verminderen. We zullen dit doen door middel van impactgedreven onderwijs.

Dit document ‘Impact-driven education at EUR' definieert onze benadering van impactgedreven onderwijs aan Erasmus Universiteit Rotterdam en de belangrijkste kenmerken ervan. Deze definitie biedt ruimte voor een verscheidenheid van concrete invullingen.

Het definitiedocument is formeel vastgesteld door het College van Bestuur als algemeen kader voor hoe de EUR tegen impactgedreven onderwijs aankijkt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen