Impact-gedreven onderwijs

Op deze pagina vind je informatie over de basisprincipes van impact-gedreven onderwijs en hoe dit wordt gebruikt om studenten zodanig op te leiden dat de competentie die wij ‘impactvermogen’ noemen, wordt bevorderd.

Testimonial video

Impact at the Core geeft studenten, docenten en de bredere gemeenschap een centrale plaats in het onderwijs. Bij Impact at the Core ontwikkelen we onderwijs waarin studenten worden aangemoedigd te leren hoe zij voor en samen met maatschappelijke partners positieve waarde kunnen genereren. Vanuit dit uitgangspunt pleiten Carl en Menter (2021) ervoor een beroep te doen op universiteiten om aandacht te besteden aan actuele maatschappelijke vraagstukken en hun relevantie voor de maatschappij te behouden. Samen met de gemeenschap van stakeholders, docenten, onderzoekers en studenten bepalen we welke kennis, vaardigheden en eigenschappen studenten moeten verwerven om invloed uit te oefenen op actuele en toekomstige complexe maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn van mening dat de impact van hoger onderwijs is gelegen in het vermogen om studenten te leren hoe zij ongestructureerde en veelzijdige (‘wicked’) problemen kunnen aanpakken door gebruik te maken van hulpmiddelen en kennis waarmee zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Die competentie noemen we: impactvermogen. Om dit doel te bereiken moeten we opnieuw kijken naar hoe we lesgeven in het hoger onderwijs; we moeten proberen de kloof tussen de praktijk en de collegebanken te overbruggen. Impact-gedreven onderwijs biedt de benodigde ruimte om te groeien door authentieke problemen op experimentele wijze te benaderen, en doordat ‘weten hoe’ wordt gecombineerd met ‘weten wat’.

Video What if... Impact-driven education

De toegevoegde waarde en functies van het hoger onderwijs heroverwegen

Binnen impact-gedreven onderwijs worden studenten, veel meer dan in een traditionele leeromgeving die erop is gericht studenten passief informatie te laten consumeren, uitgenodigd een actieve rol op zich te nemen in het leerproces. Dit betekent dat ook docenten zich moeten aanpassen. Zij zijn niet enkel verantwoordelijk voor de kennisoverdracht aan de nieuwe generatie, maar ook voor het scheppen van passende leerervaringen en uitdagingen, waarbij experimenteel leren een centrale positie inneemt. In dit opzicht wordt opnieuw de toegevoegde waarde van het beroep docent bepaald, inclusief de vaardigheden om studenten afhankelijk van de omstandigheden te coachen, te begeleiden, te ondersteunen en de weg te wijzen. We streven ernaar (open) leeromgevingen te creëren waarin personen die wetenschappelijk werk verrichten, praktijkmensen en, in een centrale positie, studenten soepeler en uitgebreider met elkaar samenwerken. Om de kloof tussen academische en praktijkproblemen te overbruggen moeten studenten niet alleen reflecteren op de toegevoegde waarde van academische kennis en methoden, maar dit ook vertalen naar praktische inzichten, interventies en ideeën.

Learning Landscape

Impact-gedreven onderwijs ontwerpen

Onze projecten

Impact Stories

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen