Onderzoek

Een evidence-based methode voor de implementatie van impact-gedreven onderwijs

Soms ziet men in de school slechts het instrument om een bepaalde maximale hoeveelheid kennis over te dragen aan de opgroeiende generatie. Maar dat is niet juist. Kennis is dood; de school dient echter de levenden". (Einstein, 1973, p. 60)

Onderwijs gaat niet alleen over het verwerven van kennis; het gaat er niet om informatie als zodanig over te dragen, maar om kennis te gebruiken om menselijke capaciteiten te ontwikkelen en te voeden. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam geloven we in een benadering die Impact-gedreven Onderwijs wordt genoemd. Deze benadering richt zich op het uitrusten van studenten met de vaardigheden die ze nodig hebben om verandering te creëren in zichzelf, in de maatschappij en in hun omgeving. Deze benadering combineert praktijkgerichte leerervaringen en transformatieve onderwijsmethoden om studenten in staat te stellen een verschil te maken.

In ons postdoctoraal onderzoeksproject willen we de essentie van Impact-gedreven onderwijs onderzoeken en de voordelen ervan voor studenten, docenten en maatschappelijke partners begrijpen. Door inzichten te verzamelen van studenten, docenten en andere belanghebbenden hopen we de weg te effenen voor toekomstige onderwijsprogramma's en -initiatieven. Daarnaast onderzoeken we hoe de principes van Impact gedreven Onderwijs geïntegreerd kunnen worden in verschillende universitaire cursussen in verschillende disciplines, om samenwerking, kennisuitwisseling, verantwoording, begrip bij het publiek, ethische overwegingen en geïnformeerde praktijken te bevorderen.

Onderzoeksgebied Impact at the Core

Onderzoeksvragen

Onderzoeksmethoden

Resultaten

Research team 

Prof. Arwin van Buuren – Academic Lead

Joe Binetti PhD – Postdoctoral Researcher

Louise Smink - Jr Researcher

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen