De stakeholder tafel

Nugget: De stakeholder tafel 
Trefwoorden: Stakeholderveld, verkennen, visualiseren
Bron: Impact at the Core 
Duur: +/- 45 tot 60 min
Benodigdheden: Miro of grote vellen papier + post-its en stiften 

Voorbeeld succesvolle toepassing

De interventie is succesvol toegepast in de eerste impact sessie van het Hounours programma ‘Tackling inequalities’. De interventie is hier ingezet om de (nog brede) thema’s over ongelijkheid in de digitale stad te verkennen en te verkennen welke stakeholders en betrokkenen eigenaarschap hebben over het thema/de uitdaging.
 

Waartoe dient de interventie?

Het doel van de interventie is het verkennen van een uitdaging/vraagstuk en bedenken welke groepen (en daarmee perspectieven) lokaal, regionaal of mogelijk zelfs nationaal of internationaal betrokken zouden moeten worden bij de uitdaging/het vraagstuk.
 

Hoe implementeer je de interventie?

Opdracht: (A) Studenten maken op het Miro-bord de volgende vragen visueel:

  • Hoe kan de uitdaging/het vraagstuk worden geïdentificeerd? Wat zijn kenmerken van de uitdaging/het vraagstuk?

  • Wie heeft mogelijk eigenaarschap over het probleem? Wie zijn er betrokken bij het probleem? (body’s, committees, persons)

  • Op welke manier wil je impact hebben op de realiteit van de betrokkenen?

Denk je bijvoorbeeld in:

(1) Wie aan tafel zat (en zou moeten zitten) toen het probleem werd gedefinieerd;

(2) Wie er niet aan tafel zat, maar wel belang heeft bij het formuleren van oplossingsrichtingen voor de uitdaging/het vraagstuk.

 

(B) Geef vervolgens per stakeholder aan wat de uitdaging zou kunnen zijn voor deze stakeholder en wat de context is waarbinnen de stakeholder zit.

 

Hulpbronnen: Er zijn hulpbronnen voor studenten die geen kennis hebben van het veld:

 

Bijzonderheden en benodigdheden

Beginsituatie: In het geval van Tackling Inequalities kenden de studenten elkaar in teamverband niet/nauwelijks. Het is aan te raden om een korte kennismakingsopdracht te doen voordat studenten de oefening uitvoeren.

Rol begeleider: Er wordt geen tijdsplanning gegeven binnen de 45 tot 60 minuten. Omdat de projectgroep-leden elkaar nog niet goed kennen, kan het helpen om de groep te helpen met reflectie op de taak en een passende tijdverdeling. Het helpt om studenten aan het werk te zetten met de hierboven geformuleerde opdracht. Nodig ze uit om een goed gevulde tafel te ontwerpen met elkaar. Ter ondersteuning kunnen studenten eventueel verwezen worden naar sites als hierboven.

Rol student: Studenten werken taak-georiënteerd. Ze verkennen, reflecteren en zoeken stakeholders.
 

Ondersteunend materiaal

Voor het Miro-template, zie hieronder.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen