Design Atelier

Faculteit: ESSB    
Onderwijsthema: Didactische modellen
Projectleider: William Voorberg
Faculteitsliaison: Jasper Eshuis
Duur: Augustus 2020 – april 2022
Status: In bedrijf

Missie

Met het Design Atelier doen bestuurskundestudenten ervaring op in de weerbarstige praktijk van de publieke sector en leren zij vaardigheden aan om impact te maken in die praktijk.  

Vakopzet

Met het Design Atelier werken studenten in groepen aan een ontwerpopdracht die wordt verstrekt door een opdrachtgever uit de publieke sector. De studenten ontwerpen een onderbouwd voorstel voor een mogelijke oplossing van een knellend vraagstuk waar de opdrachtgever mee worstelt. Kenmerkend voor het Design Atelier is dat het gaat om hedendaagse vraagstukken in en rond het openbaar bestuur en dat de vraagstukken door middel van een design aanpak worden aangepakt in samenwerking met verschillende betrokken stakeholders. Een van de opdrachten van het afgelopen studiejaar kwam van de Gemeente Rotterdam en focuste op hoe bewoners gestimuleerd konden worden om hun tuinen te vergroenen. 

Tijdens de cursus maken studenten kennis met de principes van design thinking en worden ze begeleid door docenten en ontwerpers. De studenten geven zelf vorm aan hun ontwerproute en kiezen zelf welke ontwerpmethodieken zij gebruiken. Daarnaast krijgen studenten gedurende het vak workshops (zogenoemde skills labs) om bepaalde vaardigheden te leren die hen ondersteunen in hun proces.

Innovatie

Het Design Atelier is het studiejaar 2020-2021 uitgebreid van één masterspecialisatie naar drie masterspecialisaties. Deze editie is geëvalueerd met docenten en de betrokken stakeholders. Hieruit bleek dat verwachtingsmanagement richting de stakeholders belangrijk is en dat de docenten handvatten voor de beoordeling nodig hebben. Impact at the Core helpt bij het verder doorontwikkelen van het vak, onder andere op het gebied van begeleiding en toetsing. Door het enerzijds zelfsturende karakter van het Design Atelier en anderzijds het werken aan authentieke en complexe problemen met stakeholders werken studenten aan 21e-eeuwse vaardigheden. Om die reden is een goede begeleidings- en beoordelingsstructuur die het leerproces van studenten ondersteunt, erg belangrijk. Vanuit Impact at the Core is het daarnaast ook interessant om te onderzoeken welke precieze vaardigheden, kennis en houding de studenten ontwikkelen.

Om opschaling mogelijk te maken binnen Bestuurskunde worden docenten zonder ontwerpervaring getraind door ontwerpers (d.m.v. van een Train de Trainer programma) om een ontwerpopdracht te begeleiden. Uiteindelijk is het doel om een ‘Plug and Play’ module van het Design Atelier te ontwikkelen wat ook in andere (master)programma’s buiten Bestuurskunde om geïntegreerd kan worden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen