Minor Impact Space

Programma: Impact at the Core
Onderwijsthema: Minor
Project lead: Joe Binetti, Almar Bok, Lisette Ligtendag, Linda Litjens
Tijdsduur: 2022
Status: loopt al

Missie

Elke EUR-student in Bachelor 3 moet de kans krijgen deel te nemen aan een experimentele onderwijssetting die is gericht op ontwikkeling van zijn/haar impactvermogen. Om studenten deze mogelijkheid te bieden, hebben we aan het begin van Bachelor 3 de minor Impact Space opgezet. In dit 10 weken durende programma (15 studiepunten) werken studenten van verschillende faculteiten interdisciplinair samen met stakeholders aan werkelijke maatschappelijke problemen.

Terwijl ze zich oriënteren op de gepresenteerde uitdaging verzamelen studenten bronnen om verschillende perspectieven te bestuderen en inzicht te krijgen in de behoeften van alle betrokken partijen. Ze doen diepgaand onderzoek naar meerdere perspectieven, inclusief hun eigen perspectief. Studenten worden uitgedaagd nieuwsgierig te zijn, een maatschappelijk probleem op systematische wijze aan te pakken en te focussen bij het bedenken van interventierichtingen. Interactie en samenwerking met externe stakeholders dienen om werkelijk inzicht te krijgen in het probleem en naar interventies toe te werken. Voor het probleem waaraan studenten werken wordt een ecosysteem van stakeholders aangereikt. Studenten worden echter uitgedaagd om zelf contacten te leggen en samenwerkingsinitiatieven te ontplooien. Om ook de stakeholders een leerervaring te bieden betrekken studenten hen op actieve en interactieve wijze bij de probleemoriëntatiefase. In de impact space ervaren studenten wat multidisciplinaire samenwerking in studententeams inhoudt, ontvangen ze hulpmiddelen en begeleiding voor multidisciplinaire samenwerking en reflecteren ze op het gemeenschappelijke leerproces.

We willen deze wijze van experimenteel leren breder implementeren in Bachelor 3 voor alle geïnteresseerde faculteiten. Daarom doen we in de minorperiode een pilot met het opzetten van een dergelijke impact space.

Implementatie

Tijdens de minorperiode observeren we de geplande onderwijsactiviteiten zoals ze zijn opgezet. We sluiten de minor af met een evaluatie, samen met studenten, docenten en stakeholders. De resultaten van deze evaluatie dienen als leidraad bij het maken van onze nieuwe opzet. Op basis van deze nieuwe opzet en door middel van co-creatie met docenten van verschillende faculteiten realiseren we voor elke geïnteresseerde faculteit impact spaces in bachelorprogramma’s.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen