De Impact Education Conference: de kracht van samenkomen

View on the ss Rotterdam from the quay
Opening of the Impact Education Conference
Joia de Jong of Creative Desk for Erasmus University Rotterdam

Bij de Erasmus Universiteit Rotterdam houden we ons bezig met het maken van positieve maatschappelijke impact en streven we ernaar een brug te slaan tussen ons onderwijs en de stad. Dit noemen we ook wel 'impact-gedreven onderwijs'. Om de ontwikkeling en implementatie van impact-gedreven onderwijs in een versnelling te brengen, is het van belang om mensen samen te brengen zodat ze de kans krijgen om kennis uit te wisselen en van elkaars ervaringen te leren. Het was met deze gedachte dat Impact at the Core de eerste Impact Education Conference organiseerde op dinsdag 4 oktober 2022.

Vanuit het hele land kwamen geïnteresseerden bijeen op de ss Rotterdam om better-practices en inspiratie te delen. Het congres werd afgetrapt met een keynote over impact-gedreven onderwijs door prof.dr. Arwin van Buuren (Academic Lead Impact at the Core, Erasmus Universiteit Rotterdam) en Bieneke Verheijke (Co-lead Impact at the Core, Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij gaven aan dat we vandaag de dag omkomen in maatschappelijke vraagstukken en de antwoorden lijken vaak nog ver weg. Er valt nog veel te winnen, daarom is het van belang dat we de belangrijke vragen blijven stellen wanneer het gaat om impact-gedreven onderwijs. Laten we onze studenten voldoende nadenken over maatschappelijke vraagstukken en de rol die zij kunnen spelen in de oplossing hiervan? Brengen we ze voldoende in aanraking met deze kwesties? Als we echt een impact willen maken met ons onderwijs, dan moeten we de wijze waarop we onze studenten onderwijzen herzien.

Joia de Jong, Creative Desk for Erasmus University Rotterdam

Het gesprek werd voortgezet tijdens de twee workshoprondes. Partners van Hogeschool Inholland, Hanze Hogeschool, Risbo, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Universiteit Utrecht, en Universiteit Twente waren afgereisd naar Rotterdam om hun kennis en best-practices te delen. Er werd gesproken over maatschappelijke impact door middel van co-design, Living Labs als een krachtige leeromgeving, de opkomst van Community Engaged Learning, en nog veel meer. In iedere workshop werd impact-gedreven onderwijs op zijn eigen manier bekeken en besproken. Toch, hoe breed en divers de onderwerpen ook waren, kwamen ze allen samen in de ambitie om een brug te slaan tussen de wetenschap en de maatschappij door middel van ons onderwijs.

Tijdens de discussietafels aan het eind van de dag, kwamen interessante gesprekken op gang. Het belang om studenten te betrekken bij het creëren van impact-gedreven onderwijs werd benadrukt. Het gaat tenslotte om hun onderwijs. Een andere uitdaging die tijdens de gesprekken naar boven kwam was de vraag: hoe zorgen we ervoor dat impact-gedreven onderwijs toegankelijk is voor iedereen? Voor sommigen lijkt de academische wereld ver verwijderd van hun dagelijkse wereld. Hoe zorgen we ervoor dat de universiteit toegankelijker wordt zodat we mensen van alle achtergronden kunnen laten samenkomen? Het is niet gemakkelijk om tot een antwoord op deze vragen te komen – daarom moeten we het gesprek blijven voeren. Ook het samenwerken met externe partners was een terugkerend thema deze dag. Het uitwisselen van ervaringen droeg bij aan bewustwording van de verschillende perspectieven die komen kijken bij samenwerken met organisaties buiten het onderwijs. Zeker gezien de belangrijke rol die zij spelen wanneer het gaat om impact-gedreven onderwijs.

De Impact Education Conference was een inspirerend evenement dat bezocht werd door vele deskundigen en geïnteresseerden op het gebied van impact-gedreven onderwijs. De levendige discussies en goede gespreken bewezen weer de kracht van samenkomen. Of het nu studenten, docenten, onderzoekers, of externe stakeholders zijn, iedereen moet kunnen bijdragen wanneer we het hebben over de toekomst van ons onderwijs: impact-gedreven onderwijs.

Impact Education Conference 2022

Impact Education Conference 2022

Impact Education Conference 2022

1/8
Joia de Jong of Creative Desk for Erasmus University Rotterdam
2/8
Joia de Jong of Creative Desk for Erasmus University Rotterdam
3/8
Joia de Jong of Creative Desk for Erasmus University Rotterdam
4/8
Joia de Jong of Creative Desk for Erasmus University Rotterdam
5/8
Joia de Jong of Creative Desk for Erasmus University Rotterdam
6/8
Joia de Jong of Creative Desk for Erasmus University Rotterdam
7/8
Joia de Jong of Creative Desk for Erasmus University Rotterdam
8/8
Joia de Jong of Creative Desk for Erasmus University Rotterdam
Meer informatie

Impact at the Core is een programma binnen de Erasmus Universiteit dat werkt aan onderwijs waarbinnen studenten samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke problematiek. Dit doen wij door het financieren, opzetten en ontwikkelen van initiatieven rond impact-gedreven onderwijs. Met die term bedoelen we onderwijs waarbij onze positieve bijdrage aan de maatschappij centraal staat.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen