De Impact Space

Impact genereren in de kern van ons onderwijs

Werken aan een belangrijk maatschappelijk vraagstuk vanuit de stad Rotterdam in een interdisciplinaire setting tijdens je studie. Vanaf eind augustus tot begin november werkte een groep studenten aan hun ‘impactvermogen’ in een praktijksetting. Muren en scheidslijnen tussen de universiteit en de stad worden geslecht. De eerste minor Impact space is een feit.

Voor het eerst hebben we de minor ‘Impact Space: jouw eerste stappen naar positieve maatschappelijke impact’ uitgevoerd. Deze samenwerking tussen het programma Impact at the Core en het convergentiethema ‘Veerkrachtige delta’ leidde tot een (minor)ruimte waarin studenten een experimentele reis ondernamen vanuit de drijfveer om positieve maatschappelijke impact te maken. In deze eerste editie focusten de studentengroepen zich op het thema Sport en jeugd in Rotterdam-Zuid.

Impact Space

Een andere manier van leren en lesgeven

Het leerproces van deze minor was gebaseerd op experimenteel leren. Centraal stond het begeleiden van studenten terwijl ze zich bezighielden en onderzoek deden naar maatschappelijke thema’s vanuit een nieuwsgierige mindset. In plaats van zich direct te concentreren op het oplossen van een vrij complex en slecht gedefinieerd probleem, werden studenten uitgenodigd het vraagstuk te ontleden en in verschillende lagen af te pellen om het beter te doorgronden en het, indien nodig, te herformuleren en mogelijke interventies te bedenken. Het probleemoriëntatieproces was bedoeld om te komen tot een actiegerichte aanpak waarbij studenten regelmatig moesten samenwerken met stakeholders uit het veld. Een deel van de docenten begeleidde de studententeams en het individuele leerproces, terwijl de overige docenten zich concentreerden op het project zelf (inhoudsgerelateerd). Daarnaast kwamen diverse deskundigen workshops geven, bijvoorbeeld over ontwerpen, ‘futures literacy’ of participatief onderzoek.

In plaats van dat docenten studenten beoordelen met een checklist, moeten studenten nu hun vooruitgang documenteren en bijhouden. Ze mogen achtergrondinformatie geven over waarom iets wel of juist niet heeft gewerkt, en deze informatie wordt gezamenlijk beoordeeld. Vanaf het begin worden de studenten betrokken bij het (samen) scheppen van de voorwaarden voor succes en mislukking.

Echt iets heel anders voor studenten

Dit type impact-gedreven onderwijs vereist en traint vaardigheden en competenties die meestal niet worden verlangd voor een universitair curriculum, maar die wel zeer belangrijk zijn na het afstuderen. Studente Selina, die deelnam aan de eerste cyclus van de minor, bevestigde dat dit afwijkt van de gebruikelijke onderwijsmethode: “Deze minor en dit onderwijs verschillen werkelijk van de standaardaanpak die we kennen: het bestuderen van bepaalde stof, leren, lezen en een tentamen maken. Daarna krijgt je een cijfer en dat was het.”

Ook biedt dit studenten de kans te werken aan een maatschappelijk vraagstuk en impact te hebben tijdens de studie. De lessen van de minor vonden plaats buiten de campus van de Veldacademie in Rotterdam-Zuid. Ali, een student die ook aan de minor deelnam: “Het leek me wel interessant om iets te doen in de gemeente Rotterdam en lokaal impact te maken. Ik vind het zeer nuttig om jezelf in het gebied te bevinden waar je werkt omdat je de kans krijgt contact te maken met de directe omgeving en je er een gevoel bij krijgt. Dit type onderwijs is beslist aantrekkelijker en een stuk interessanter omdat je echt op een heel andere manier leert.”

Toekomstige stappen

We hebben een korte film gemaakt over de impact space en de unieke eigenschappen daarvan. Je kunt deze bekijken in dit artikel. Het belang van een impact space en impact-gedreven onderwijs in het algemeen is duidelijk. Daarom gaat Impact at the Core door met het samen opzetten, versterken en implementeren van impact-gedreven onderwijs bij alle faculteiten. Wil je graag deelnemen aan het gesprek en aan onze community, of wil je meer weten over wat wij doen? Ga dan naar onze website of stuur een e-mail naar impactatthecore@eur.nl

 

Meer informatie

 

Impact at the Core is een centraal innovatieprogramma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waarin we onderwijs ontwikkelen waarbij studenten samen op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we door het opzetten, versterken en samen ontwikkelen van zogenoemd impact-gedreven onderwijs. Daarmee bedoelen we onderwijs waarin onze positieve bijdrage aan de maatschappij een centrale rol speelt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen