Nieuwkomers, onderzoek en opleiding: Rotterdams (Arbeids)participatie Netwerk Nieuwkomers

Om een positieve impact te maken vanuit onderwijs en onderzoek investeert Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerkingen met organisaties in Rotterdam die in de praktijk aan maatschappelijke vraagstukken werken. Dit doen we rond bepaalde (sub)thema’s die we ecosystemen noemen. Een van deze thema’s is nieuwkomers en arbeidsparticipatie. Om met onze voeten in de aarde van de praktijk te staan is het belangrijk om deel te nemen aan bestaande netwerken. Daarom sluiten we ons aan bij het Rotterdams (Arbeids)participatie Netwerk Nieuwkomers (RANN).  

Op donderdag 11 mei vindt van 15:00-17:00 een netwerkbijeenkomst plaats van het Rotterdams (Arbeids)participatie Netwerk Nieuwkomers met als thema ‘Nieuwkomers, onderzoek en opleiding’ met als locatie campus Woudestein. Aanmelden kan door een mail te sturen naar André Hendrikse.

RANN is een informeel netwerk voor organisaties in Rotterdam (en regio) die zich bezighouden met de (arbeids)participatie van nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond. Centraal staat het delen van relevante kennis, ervaringen en contacten. Rajiv Mahadew (IDEA Center Outreach programma) en André Hendrikse (Impact at the core) maken namens de EUR deel uit van dit netwerk.

‘Om actuele, complexe maatschappelijke vraagstukken een stevige plaats te geven in het onderwijs binnen de EUR, is het belangrijk om experts met veel praktijkkennis te betrekken.’ Zo stelt kennismakelaar André. ‘RANN ken ik goed vanuit mijn vorige baan en is een informeel netwerk van en voor organisaties die zicht richten op de integratie van nieuwkomers in Rotterdam. Daar kunnen we veel van leren en die we vanuit onderzoek, onderwijs en engagement willen we hen ook graag ondersteunen met hun maatschappelijke bijdragen.’

‘Eerder dit jaar had ik de gelegenheid om aan te sluiten bij mijn eerste RANN-bijeenkomst’ vertelt Rajiv. ‘Ik heb het ervaren als een zeer fijne bijeenkomst en voor mij persoonlijk, een informatieve middag met pitches en presentaties over vluchtelingenproblematiek en het sociale werk eromheen. RANN is nu voor mij een bruikbaar informeel netwerk van gelijkgestemden uit het maatschappelijk domein.’

Op donderdag 11 mei host de EUR de bijeenkomst van RANN met als thema ‘Nieuwkomers, onderzoek en opleiding’. Een goede gelegenheid om kennis te maken met de organisaties binnen het netwerk. Daarnaast worden de uitkomsten van recent onderzoek van Hogeschool Rotterdam en de EUR met betrekking tot vluchtelingen en nieuwkomers gepresenteerd. En is Paul van de Laar aanwezig om inzichten te delen uit zijn pas verschenen boek (geschreven samen met Peter Scholten) De echte Rotterdammer komt van buiten. Daarin worden de huidige uitdagingen met betrekking tot nieuwkomers in Rotterdam in een historisch perspectief geplaatst.

Natuurlijk is er ook voldoende gelegenheid om te netwerken tijdens de borrel. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar André Hendrikse.

Meer informatie

Impact at the Core is een centraal innovatieprogramma aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waarin we onderwijs ontwikkelen waarbij studenten samen op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we door het opzetten, versterken en samen ontwikkelen van zogenoemd impact-gedreven onderwijs. Daarmee bedoelen we onderwijs waarin onze positieve bijdrage aan de maatschappij een centrale rol speelt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen